Arveregler

Hvad er  for ægtefælles, samlevende, søskende, etc.? Og hvad siger arvereglerne om skat, arveafgift, tvangsarv og uskiftet bo?

Få det fulde overblik over de danske arveregler.

Samlevende

Hvad siger arvereglerne, når I er samlevende?

I Danmark arver samlevende intet efter hinanden pr. automatik. Det er uanset om I har boet sammen i lang tid, eller har børn sammen. Som samlevende kan I kun arve efter hinanden, hvis I har oprettet et samlevertestamente.

Arveregler for samlevende

Når I intet arver efter hinanden, så vil det være jeres børn eller jeres forældre, der arver efter afdøde.

Hvor meget betaler samlevende i arveafgift?

Samlevende betaler som udgangspunkt den høje arveafgift på 36,25 % af arven. Arvereglerne foreskriver dog, at I kan nøjes med at betale 15 %, hvis I opfylder følgende:

 • I har boet under ægteskabelige forhold på samme adresse i mere end 2 år, eller
 • I har barn sammen eller venter barn sammen.

Arveafgift for samlevende

To gode venner, der er samboende, skal altså betale fuld arveafgift til staten, da der ikke er tale om ægteskabelige forhold.

Et kærestepar derimod, vil blive betragtet som samboende under ægteskabelige forhold.

Hvad kan I som samboende gøre med et testamente?

Som samlevende er det utrolig vigtig at oprette et testamente, da I ellers ikke arver hinanden. Når I har oprettet et testamente, så kan I arve efter hinanden, som var I ægtefæller.

I kan give hinanden 100 % af jeres arv, hvis I ikke har børn. Hvis I har børn, så skal I som minimum give børnene 12,5 % af jeres arv hver især.

Ægtefæller skal også give deres børn 12,5 % af deres respektive arv. Dette gælder også selvom ægtefæller laver et testamente.

Arveregler | Hvordan ser reglerne ud for dig?

Ægtefæller

Hvad siger reglerne, når I er gift?

Når I er gift, så er I bedst muligt stillet ifølge de danske arveregler. I arver nemlig alt efter hinanden, hvis I altså ikke har børn.

Arveregler for ægtefæller

Hvis den afdøde ægtefælle har børn, så vil afdødes børn arve 50 % af den arv, som afdøde efterlader.

Hvor meget betaler ægtefæller i arveafgift?

Som ægtefæller er I de eneste personer i Danmark, der ikke betaler arveafgift, når I arver efter hinanden. I betaler 0 % i arveafgift til staten. Det eneste I skal betale, er de retsafgifter, der er forbundet med at skifte boet. Dette kan I læse om under afsnittet ”SKAT og arveafgift”.

Arveafgift for ægtefæller

Hvad kan I som ægtefæller gøre med et testamente?

Er det nødvendigt at oprette et testamente, når I som ægtefæller ønsker at arve efter hinanden? Det korte svar er, Ja!

Hvis I ikke opretter et testamente, så arver I kun 50 % efter hinanden. Jeres børn får den anden del af afdødes efterladte arv. De fleste ægtefæller ønsker, at de skal arve så tæt på 100 % efter hinanden som muligt. For at arve mest muligt efter hinanden (dette kan være op til 87,5 % af arven), så skal I oprette et testamente.

Særbørn, fælles børn, stedbørn

Hvad siger reglerne om særbørn, fælles børn og stedbørn?

Når I har børn, så gælder følgende regler:

Børn efter dig:
Alle biologiske og adopterede børn af dig, er arveberettigede, når du går bort. Disse børn kan enten være dine helt egne børn eller børn, som du har sammen med din samlever/ægtefælle.

Arveregler for egne børn

Disse børn er tvangsarvinger efter dig. Børnene SKAL have udbetalt arv, når du går bort.

Børn af din ægtefælle/samlever, som ikke er dine børn:
Under denne kategori hører stedbørn, også kaldet særbørn. Dette er altså børn af din samlever, som ikke er biologisk tilknyttet dig eller adopteret af dig.

Hvordan er arvereglerne for særbørn og stedbørn?

Arveregler for ikke egne børn

Særbørn og stedbørn arver intet efter dig, det er kun dine egne børn, der arver efter dig. Du kan læse mere om, hvordan arverækkefølgen ser ud ved at klikke her.

Hvor meget betaler børnene i arveafgift?

Dine egne børn betaler altid 15 % i arveafgift. Hvis du har tilgodeset dine særbørn/stedbørn i et testamente, så betaler de også ”kun” 15 % såfremt:

 • De har boet på samme adresse som dig inden, at de fyldte 15 år og, at
 • De har boet sammen med dig i mere end 5 år uafbrudt.

Arveafgift for børn

Hvis disse krav ikke er opfyldt, så skal dine særbørn/stedbørn betale op til 36,25 % af den arv, som du måtte tildele dem.

Hvad kan børnene få ud af, at du opretter et testamente?

Når du opretter et testamente, så kan du først og fremmest benytte de danske arveregler til at beskytte din samlever/ægtefælle med. Ægtefæller/samlevende gør ofte det, at de tildeler hinanden mest mulig arv, når den anden går bort.

Når begge parter er gået bort, så lader mange deres børn arve efter længstlevende. På denne måde kan samleveren/ægtefællen leve videre uden økonomiske udfordringer, og børnene er sikret en fair fordeling af arven efter længstlevende. Arven kan fordeles til både egne børn og særbørn/stedbørn, når der oprettes et testamente.

Søskende og halvsøskende

Hvad siger arvereglerne om søskende og halvsøskende?

Har du søskende eller halvsøskende, og hvornår arver søskende efter dig?

Søskende træder ind som arvinger i stedet for dine forældre, hvis du ikke har ægtefælle, børn, børnebørn eller levende forældre.

Det betyder, at helsøskende arver både efter din far og din mor. Halvsøskende arver kun efter den forælder, som er din søskendes ”rigtige” forælder.

Eksempel på arveregler mellem søskende:

Peter efterlader sig hverken børn, ægtefælle eller levende forældre. Peter har en helsøster og en halvbror. Halvbroderen er faderens søn. Peter efterlader sig 100 kr.

Hvor meget får Peters søskende i arv efter Peter?
Peters mor skulle have haft halvdelen af Peters arv (50 kr.). Da moderen ikke lever, går arven videre til moderens børn. Peters søster får altså 50 kr. af moderens arv.

Peters far skulle have haft 50 kr. af Peters arv. Disse 50 kr. skal deles mellem faderens to børn. Peters søster får 25 kr. og Peters halvbror får 25 kr.

Peters helsøster får samlet set 75 kr. (50 kr. + 25 kr.) efter Peter. Peters halvbror får 25 kr. efter Peter.

Hvor meget betaler søskende i arveafgift?

Søskende betaler altid fuld arveafgift, som er op til 36,25 %. Søskende kan i visse tilfælde komme til ”kun” at betale 30 % i arveafgift, hvis afdøde har benyttet sig af ”30 % - reglen” i sit testamente. Dette kan du læse mere om her.

Hvad kan du gøre for dine søskende med et testamente?

Når du opretter et testamente, så kan du selv bestemme, hvem der skal arve hvad. Hvis du ikke opretter et testamente, så vil det være arveloven, der fordeler arven som i ovenstående eksempel.

Du kan også mindske arveafgiften til dine søskende ved at gøre brug af 30 % - reglen. Mange søskende får sig en positiv overraskelse, når de finder ud af, at afdøde har brugt arvereglerne til at mindske boets arveafgift.

Skatter, Retsafgift og Arveafgift

Hvad siger arvereglerne om skat og arveafgift? Dette kan deles op i følgende punkter:

 • Boets skat
 • Ægtefællers skyldige skat
 • Retsafgifter
 • Arveafgifter

Boet skyldige skat

Boet skal betale for afdødes skyldige skatter. Hvis afdøde havde mellemværende i forbindelse med skyldig indkomstskat eller anden form for skat, så skal disse skatter betales før boet udbetales til arvingerne.

Ægtefælles skyldige skat

Overtager du den skat, som din ægtefælle skylder SKAT? Ja det gør du, når I er gift. Når I er gift, så har I fælleseje. I overtager dermed skatteforpligtelser og anden stiftet gæld efter hinanden.

Hvis din ægtefælle f.eks. skylder SKAT 100.000 kr., så arver du altså denne skatteforpligtelse.

Retsafgifter

Når et bo gøres op, så er det forbundet med retsafgifter til skifteretten. Retsafgifterne størrelse for boopgørelse er følgende:

 • 2.500 kr., når boet er under 1 mio. kr.
 • 9.000 kr., når boet er over 1 mio. kr.

Disse retsafgifter er gældende, hvis arvingerne er enige om, at boet skal skiftes privat.

Et privat skifte betyder, at arvingerne udpeger en kontaktperson, der indleverer boopgørelse mv. til skifteretten. Hvis arvingerne ikke er enige om et privat skifte, så udpeges en bobestyrer, hvilket koster mere end ovennævnte satser.

Arveafgifter

Når der arves i Danmark, så er det næsten altid forbundet med at skulle betale arveafgift til staten. Alle betaler arveafgift med undtagelse af ægtefæller og velgørende organisationer.

Følgende afgifter betales jf. arvereglerne:

 • 0 % - Ægtefæller og velgørende organisationer.
 • 15 % - Forældre, børn, børnebørn, oldebørn.
 • 36,25 % - Alle andre end ovenstående.
Arveafgift | Den er mellem 0 % og 36,25 %

Det er muligt at mindske arveafgiften mellem forældre og børn, hvis forældrene giver afgiftsfrie gaver til børnene. På denne måde kan forældrene gøre deres formue mindre i levende live, og børnene arver derved mindre, når forældrene går bort.

Uskiftet bo

Hvordan er arvereglerne, når ægtefæller vælger at sidde i uskiftet bo efter hinanden?

 • Ægtefæller kan sidde i uskiftet bo efter hinanden.
 • Samlevende kan ikke sidde i uskiftet bo efter hinanden.
 • Ægtefæller bestemmer selv om de ønsker at sidde i uskiftet bo med deres fælles børn.
 • Hvis afdøde ægtefælle har et barn fra et andet forhold, så bestemmer dette barn, om længstlevende ægtefælle må sidde i uskiftet bo.

Når I som ægtefæller har fælles børn, så vælger I altså selv om I vil sidde i uskiftet bo med børnene. I behøver derfor ikke at foretage Jer noget i denne forbindelse.

Uskiftet Bo | Sådan sikrer du din ægtefælle

Hvis I derimod har børn fra tidligere forhold, så er det en god idé at få disse børn til at skrive under på et forhåndssamtykke til uskiftet bo. Når forhåndssamtykket er skrevet under, så vil længstlevende ægtefælle kunne bestemme om vedkommende vil sidde i uskiftet bo. Længstlevende er dermed ikke overladt til barnets velvilje.

Opret samtykke til uskiftet bo

Tvangsarv

Hvordan er arvereglerne vedrørende tvangsarv, og hvad betyder tvangsarv?

Tvangsarv er den arv, som din ægtefælle og børn altid skal modtage, når du går bort. Hvis du hverken har ægtefælle eller børn, så har du ingen tvangsarvinger jf. arvereglerne.

Tvangsarv udgør 25 % af din samlede arv, og fordeles således:

 • Din ægtefælle skal have halvdelen af din tvangsarv, hvis du har børn. Dvs. tvangsarven til din ægtefælle er 12,5 % af arven efter dig i dette tilfælde.
 • Har du ingen børn, så er tvangsarven til din ægtefælle 25 %.
 • Har du børn og ægtefælle, så er tvangsarven til dine børn 12,5 %. Dette skal dine børn dele ligeligt blandt sig. Din ægtefælle får de resterende 12,5 %.
 • Har du ingen ægtefælle, men børn, så er tvangsarven til børnene 25 % til deling.
Tvangsarv | 0 - 25 % er Tvangsarv efter dig!

Den resterende arv efter dig, kaldes friarv. Friarven kan du frit fordele til dem, som du ønsker.

Tvangsarv og testamente

Mange ægtefæller og samlevende vælger at give deres børn tvangsarv, når den ene af parterne går bort. Dette gør de, så længstlevende ægtefælle/samlever kan få mest mulig arv i stedet for at børnene straks får arv udbetalt.

Når længstlevende er gået bort, så vælger de fleste at fordele arven blandt deres arvinger.

På denne måde udnyttes arvereglerne på bedst mulig vis for længstlevende ægtefælle.