Fuld guide til oprettelse af dit ApS

Med et ApS undgår du at hæfte personligt for eventuelle problemer i selskabet. Du får også skattefordele, et professionelt image og nemmere ved at tiltrække kapital, hvis du på et tidpunkt skal udvide forretningen. Fordelene er mange og etablering af et ApS er ofte den rette løsning.

Det er enkelt, billigt og juridisk gyldigt at etablere dit ApS hos Dokument 24.

Opret dit ApS for kun 1.195 kroner + moms og registreringsgebyr på 670 kr.  det tager 20 minutter. Du sparer mindst 4.000 kroner i forhold til traditionelle advokater, og du kan få gratis hjælp pr. telefon eller e-mail.

 1. Hvad er et ApS?
 2. Fordele ved et ApS
 3. Hvordan opretter jeg et ApS?
 4. Hvordan opretter jeg et Holdingselskab + et Driftselskab?
 5. Dokumentkrav – Selskabsloven
 6. Hvilke krav er der til stifterne i et anpartsselskab?

Opret dit ApS nemt og enkelt

Med et ApS undgår du personlig hæftelse, du får skattefordele, et professionelt image og nemmere ved at tiltrække kapital. Pris kun 1.195 kr. (ekskl. moms/gebyrer).

Hvad er et ApS?

ApS er en forkortelse af ordet anpartsselskab og betyder, at der er tale om et kapitalselskab. Et ApS er den mest udbredte selskabsform i Danmark. Populariteten skyldes blandt andet, at du som ejer er beskyttet mod hæftelse af eventuel gæld i virksomheden.

Hvad er et ApS?

Se video

Fordele ved etablering af et ApS

Når du stifter et ApS, så er der mange fordele ved dette. Den største og måske vigtigste fordel er, at du ikke hæfter for ansvaret i selskabet. Det betyder, at måtte der ske "ulykker" eller andet i dit selskab, så forbliver "ulykken" i selskabet. En "ulykke" kunne f.eks. være, at selskabet kommer til at gøre stor skade på en person, som sagsøger selskabet for flere millioner kroner. Hvis dette sker, så vil det være selskabets problem, du vil ikke kunne blive stillet personlig ansvarlig med din egen formue. Her kan du læse om fordelene:

 1. Personlig ansvarsbegrænsning
 2. Professionelt image
 3. Skattefordele
 4. Kapitaltilførsel og investering
 5. Overførsel og succession

1. Personlig ansvarsbegrænsning

Som ejer af et ApS er din personlige økonomi adskilt fra virksomhedens økonomi. Du er normalt kun ansvarlig for selskabets gæld og forpligtelser op til det beløb, du har investeret i selskabet.

Hvad er ApS?

2. Professionelt image

ApS-status giver din virksomhed et mere professionelt image og kan øge troværdigheden over for kunder, leverandører og samarbejdspartnere. Det kan være en fordel i forbindelse med forretningsrelationer og markedsføring.

3. Skattefordele

Som ApS-ejer kan du opnå skattemæssige fordele såsom adgang til forskellige fradrag, mulighed for at beskatte overskud til en lavere selskabsskatteprocent, og fleksibilitet i forhold til timing af udbytteudbetalinger.

4. Kapitaltilførsel og investering

Et ApS kan lette tiltrækning af ekstern finansiering og investeringer, da investorer ofte foretrækker at investere i selskabsstrukturer. Dette giver mulighed for at tilføre kapital til virksomheden og støtte dens vækst og udvikling

5. Overførsel og succession

ApS-strukturen gør det nemmere at overføre ejerskab og aktiver til nye ejere eller efterfølgende generationer. Det giver mulighed for kontinuitet og langsigtet planlægning for virksomhedens fremtid.

Opret ApS - det sikre valg

Oprettelse af et ApS er det sikre valg, der giver et professionelt image samt sikrer, at du ikke hæfter personligt for selskabets aktiviteter. Pris kun 1.195 kr. plus moms og gebyrer.

Hvordan opretter jeg et ApS?

Når du stifter dit ApS gennem Dokument 24, sikrer vi, at selskabet oprettes juridisk korrekt, nemt og billigt. Processen for oprettelsen af dit ApS er følgende:

 1. Svar på spørgsmål online (dig): Det første du skal gøre, er at svare på 12-15 spørgsmål online vedrørende oprettelse af selskabet. Når disse spørgsmål er besvaret, bestiller du selskabet. Herefter får du en e-mail, der trin for trin fortæller, hvad der skal ske. 
 2. Bekræftelse af dig og eventuelt andre ejere (dig). De reelle ejere (personerne der ejer virksomheden) skal indsende cpr. nummer gennem vores antihvidvaskningssystem. Her skal ejerne uploade billede-ID samt sygesikringskort. Dette tager et par minutter, og vi hjælper gerne. Denne procedure er et lovkrav, der skal overholdes af alle, der opretter selskaber.
 3. Overfør stiftelseskapital (dig): Der skal overføres stiftelseskapital til vores klientkonto (normalt 40.000 kr.) + registreringsafgift på 670 kr. Registreringsafgiften er en offentlig afgift, der skal betales uanset, hvor du opretter selskabet.
 4. Registrering af selskab (Dokument 24). Selskabet registreres nu. Dette sker inden for 24 timer på hverdage. Erhvervsstyrelsen fremsender ofte CVR-nummer på selskabet inden for et par dage, men dette kan dog tage op til 1-2 uger.
 5. Opret bankkonto (dig). Når du modtager selskabets CVR-nummer, skal du oprette en bankkonto for selskabet. Når du har modtaget bankkonto for selskabet, indsendes oplysninger om bankkontoen til info@dokument24.dk, så vi kan tilbageføre stiftelseskapitalen til selskabet. 
 6. Tilbageførsel af kapital (Dokument 24). Vi tilbagefører selskabets stiftelseskapital til selskabets bankkonto.
 7. Færdig: Dit ApS er herefter oprettet, og du har fået selskabskapitalen tilbage på selskabets tilknyttede konto.

 

 
 

 

Minimum startkapital

Ingen personlig hæftelse

Mulighed for flere ejere

Regnskabspligt

Vedtægter

Selskabsdokumenter

Ejerbog

Straksregistering

Kan oprettes online

Pris hos Dokument 24

 

ApS
Selskab

ekskl. moms

40.000 kr.

1195,-

 

Enkeltmands-virksomhed

ekskl. moms

0 kr.

195,-

 

Hvordan oprettes et ApS?

Se video

Opret ApS - det sikre valg

Oprettelse af et ApS er det sikre valg, der giver et professionelt image samt sikrer, at du ikke hæfter personligt for selskabets aktiviteter. Pris kun 1.195 kr. plus moms og gebyrer.

Hvordan opretter jeg Holding + Driftselskab?

Mange vælger at oprette et holdingselskab, der ejer driftselskabet. 

Det er nemt og enkelt at oprette et holdingselskab + et driftselskab gennem Dokument 24, og du får 10 % rabat på driftselskabet. Du skal gøre følgende for at oprette holdingselskab + driftselskab:

 1. Opret Holdingselskab. Først opretter du holdingselskabet. Holdingselskabet oprettes på samme vis, som du opretter dit ApS til drift - læs evt. mere om oprettelsen af dit ApS her.  Under oprettelsen af holdingselskabet, bestiller du også oprettelsen af dit ApS til drift. Du får 10 % rabat på driftselskabet, når det bestilles sammen med holdingselskabet.
 2. Modtag CVR-nummer. Dokument 24 stifter hurtigst muligt dit holdingselskab og sender dig dit CVR-nummer. Du har ofte dit CVR-nummer samme dag, når du selv er hurtig til at indsende billede-ID mv.
 3. Opret driftselskab. Til sidst opretter du dit driftselskab gennem et link, som vi har sendt til dig. Vi "ruller" selskabskapitalen fra holdingselskabet over i driftselskabet, så du skal kun indbetale selskabskapital én gang. Du kan først oprette driftselskabet, når du har dit CVR-nummer for dit holdingselskab. Grunden til dette er, at dit driftselskab skal ejes af dit holdingselskab, som først er juridisk stiftet, når du har modtaget selskabets CVR-nummer. 

Når de tre ovenstående trin er udført, har du en holding + driftstruktur, som der er mange fordele ved. Læs om fordelene her.

Hvad er rullende kapital?

Rullende kapital er betegnelse for den situation, hvor du stifter et holdingselskab + et driftselskab. Selskabskapitalen fra holdingselskabet ruller videre ned i driftselskabet. Selskabskapitalen for driftselskabet er hermed finansieret af holdingselskabet.

Når du stifter holdingselskab + driftselskab hos Dokument 24, sikrer vi, at selskabskapitalen fra holdingselskabet ruller videre til driftselskabet. Du indbetaler således kun selskabskapital én gang for stiftelsen af to selskaber.

Dokumentkrav - Selskabsloven

Når du opretter et ApS (anpartsselskab), skal dokumentkrav jf. Selskabsloven overholdes. Loven stiller blandt andet krav om nedenstående:

 • Stiftelsesdokument, der bekræfter dannelsen af selskabet. Dokument underskrives af selskabets ejer/ejere.
 • Vedtægter, der regulerer selskabet forhold dette er: Selskabets navn, fordeling af kapitalandele, formål, ledelsesorgan, regler for generalforsamling mv.
 • Ejerbog, hvor samtlige ejere og panthavere og deres ejerforhold er registreret.
 • Stiftelseskapital på minimum 40.000 kr. eller tilsvarende indskud af værdier (aktiver eller apportindskud).
 • Bogføring af årsregnskab og udarbejdelse af årsrapport til Erhvervsstyrelsen.
 • En ledelse bestående af en direktion. Der anføres en direktør for selskabet. Der skal være udarbejdet en direktørkontrakt mellem selskabet og direktøren.

Dokument 24 sikrer, at alle krav overholdes, når vi opretter selskabet for dig.

Dokumentkrav - Selskabsloven

Hvilke krav er der til stifterne i et anpartsselskab?

Stifterne i et anpartsselskab kan være både fysiske personer og juridiske enheder (selskaber, fonde, etc.). Nedenstående er kravene til stifterne.

Hvilke krav er der til stifterne i et anpartsselskab?

Krav til fysiske personer er

 • Skal være fyldt 18 år
 • Skal være myndige personer
 • Må ikke være i konkurskarantæne ved stiftelse af selskabet

Krav til juridiske personer

 • Skal have rets- og handleevne, altså være anerkendt som juridisk enhed
 • Kan være selskaber, foreninger og fonde
 • Må ikke være under rekonstruktion
 • Må ikke være under tvangsopløsning

Uddybning af lovpligtige dokumenter

Stiftelsesdokument

Et stiftelsesdokument indeholder oplysninger og informationer om selskabet og dets stiftere. Oplysninger, der skal indgå i stiftelsesdokumentet:

 • Stifternes navne - navne på personer eller juridiske enheder (selskaber), der stifter selskabet.
 • Selskabets navn og binavne
 • Stiftelseskapital - dette er oftest 40.000 kr., hvilket er minimumskapitalen for et ApS.
 • Ledelse - anførelse af om selskabet ledes af direktion eller bestyrelse (oftes direktion)
 • Vedtægter - her henvises til selskabets vedtægter
 • Bemyndigelse til anmeldelse af selskabet til Erhvervsstyrelsen til Dokument 24

Læs mere om stiftelsesdokumenter her.

Vedtægter

Vedtægter i et anpartsselskab regulerer selskabets regelsæt. Her beskrives selskabets overordnede formål og retning for drift. Oplysninger, der skal indgå i vedtægterne er:

 • Selskabets navn og binavne
 • Selskabets formål
 • Selskabskapital (stiftelseskapital + eventuel yderligere indskudt kapital)
 • Kapitalandelenes rettigheder, det vil sige, hvad bestemmer ejerne af selskabet
 • Generalforsamlingsregler
 • Ledelse - styres selskabet af en direktion eller bestyrelse + direktion
 • Revision og regnskab - regler for regnskabsperiode samt evt. ekstern revision
 • Tegningsret - regler for, hvem der kan tegne selskabet

Læs mere om vedtægter her.

Ejerbog

En ejerbog dokumenterer virksomhedens anparter og aktier, og hvordan disse er fordelt. I ejerbogen anføres:

 • Ejernes navne og adresser
 • Kapitalandele - hvor meget kapital, hver ejer har skudt ind i selskabet
 • Stemmerettigheder - angivelse af hver ejers procentvise stemmerettigheder

Der er intet krav om offentliggørelse af ejerbogen.  Læs mere om ejerbog her.

Hvad koster det at oprette et ApS?

Det koster 1.195 kr. eks. moms at oprette et ApS gennem Dokument 24. Hertil kommer et stiftelsesgebyr på 670 kr. til Erhvervsstyrelsen. Dette er de samlede udgifter til oprettelsen, og der kommer ingen yderligere overraskelser.

Selskabet skal stiftes med en stiftelseskapital på 40.000 kr. Stiftelseskapitalen sikrer, at virksomheden har en grundkapital at udøve forretning med.

 

Opret dit ApS nemt og enkelt

Med et ApS undgår du personlig hæftelse, du får skattefordele, et professionelt image og nemmere ved at tiltrække kapital. Pris kun 1.195 kr. (ekskl. moms/gebyrer).

Har du brug for hjælp?

Er du i tvivl om ApS er den rette selskabsform for dig, eller mangler du hjælp til oprettelse? Vores juridiske eksperter med speciale indenfor selskabsret kan hjælpe dig, hvad enten det drejer sig om stiftelse, ejerforhold, selskabsdokumenter, erhvervskonto mv.