Guide til oprettelse af ApS

Ved oprettelse af ApS virksomhed, skal du tage stilling til flere forhold, og dette er uoverskueligt for langt de fleste. Hos Dokument24 har vi gjort det nemt og enkelt.

Læs alt om anpartsselskab, kapitalkrav, stiftelsesdokument, ejerbog mv. herunder, eller stift dit ApS selskab nu.

 1. Hvad er et ApS?
 2. Dokumentkrav – Selskabsloven
 3. Hvilke krav er der til stifterne i et anpartsselskab?
 4. Stiftelse af ApS – 8 digitale trin
 5. Hvad indeholder vores service?

Hvad er et ApS?

ApS er en forkortelse af ordet anpartsselskab og betyder egentlig, at der er tale om et kapitalselskab. En ApS virksomhed er den mest udbredte selskabsform i Danmark. Populariteten skyldes blandt andet, at du som ejer er beskyttet mod hæftelse af eventuel gæld i virksomheden.

Hvad er ApS?

Dokumentkrav - Selskabsloven

Der stilles en række dokumentkrav til oprettelse af et ApS, og disse er skrevet i Selskabsloven. Loven stiller blandt andet krav om;

Dokumentkrav - Selskabsloven

 • En selskabskapital på 40.000 kr. eller tilsvarende indskud af værdier (aktiver, apportindskud).
 • En ledelse bestående af en direktion og kan desuden suppleres med en bestyrelse eller tilsynsråd.
 • Ejerbog, hvor samtlige ejere og panthavere og deres ejerforhold er registreret.
 • Bogføring af årsregnskab og udarbejdelse af årsrapport til Erhvervsstyrelsen.

Hvilke krav er der til stifterne i et anpartsselskab?

Stifterne i et anpartsselskab kan være både fysiske og juridiske personer, derfor stilles der forskellige krav og fremgår nedenfor.

Hvilke krav er der til stifterne i et anpartsselskab?

Krav til fysiske personer er;

 • Skal være fyldt 18 år
 • Skal være myndige personer
 • Må ikke være sendt til rekonstruktion
 • Må ikke være gået konkurs i et andet selskab

Krav til juridiske personer er;

 • Skal have rets- og handleevne, altså være anerkendt som juridisk enhed.
 • Kan være selskaber, foreninger og fonde.
 • Må ikke være under rekonstruktion
 • Må ikke være under tvangsopløsning

Stiftelse af ApS – Ved at svare på 10 spørgsmål

Stift dit af ApS hos Dokument24 med vores online formular. Du skal blot igennem 8 digitale trin, og det tager samlet set 10-15 minutter. Du bliver stillet en række spørgsmål, og når du har besvaret disse, udarbejder vi alle nødvendige dokumenter til dit anpartsselskab.

Stiftelse af ApS – Ved at svare på 10 spørgsmål

Dine svar behandles i systemet og de konkrete papirer og formaliteter udarbejdes. Når de færdige selskabsdokumenter er klar, bliver du bedt om betaling på siden. Så snart betalingen er gennemført, får du adgang til samtlige beviser. Er der flere ejere, skal alle underskrive dokumenterne med NemID.

Selskabskapitalen bekræftes af en tredjepart, advokat eller revisor. Vi sørger for oprettelsen af et CVR-nummer og registrering af dit ApS hos Erhvervsstyrelsen. Du modtager besked og holdes opdateres undervejs i processen.

Hvad indeholder vores service?

Ved stiftelse af dit ApS virksomhed hos Dokument24 indeholder vores oprettelsespakke alle nødvendige selskabsdokumenter herunder;

Hvad indeholder vores service?

 • Oprettelse af ApS
 • Oprettelse af CVR-nummer
 • Udarbejdelse af stiftelsesdokument
 • Udarbejdelse af vedtægter
 • Udarbejdelse af ejerbog
 • Kapitalgodkendelse af tredjepart
 • Registrering ved Erhvervsstyrelsen
 • Dokumentation for reelle og legale ejere
 • Fagkyndig juridisk rådgivning
 • Tids- og pengebesparelse
 • Lovgyldig forretning

Stiftelsesdokument

Et stiftelsesdokument indeholder alle vigtige oplysninger og informationer om selskabet og dets stiftere. Beviset angiver, hvilken type virksomhed der er tale om, hvem ejerne er selskabets startkapital. Dokumentet er lovpligtigt og skal underskrives af alle stiftere for at være gyldigt.

Læs mere om stiftelsesdokument her.

Vedtægter

Vedtægter i et kapitalselskab herunder et anpartsselskab regulerer selskabets regelsæt. Her beskrives selskabets overordnede formål og drift. Oplysninger om selskabets samlede kapital, kapitalandele og værdi, hvordan selskabet skal drives, ledelsesstruktur, generalforsamling og regnskabsår skal angives. Dokumentet om vedtægter skal udarbejdes ved på stiftelse af et ApS.

Læs mere om vedtægter her.

Ejerbog

En ejerbog dokumenterer virksomhedens anparter og aktier, og hvordan disse er fordelt. Bogen beskriver, hvem ejere og panthavere er, hvor stor en andel de hver især ejer, og indeholder oplysninger om stemme- og bestemmelsesretten, der er knyttet til de enkelte kapitalandele. Der er intet krav om offentliggørelse af ejerbogen.   

Læs mere om ejerbog her.

Hvorfor vælge et ApS? – Fordele

Et ApS er den mest udbredte selskabsform i Danmark, og populariteten findes i de mange økonomiske og forretningsmæssige fordele. Som iværksætter skal du vælge at opstarte et ApS, hvis du ønsker;

 • Begrænset hæftelse
 • Mulighed for selskabsskat
 • Fleksibel ledelsesstruktur
 • Flere ejere
 • Overdragelse af ejerskab
 • Selvstændig juridisk person

Begrænset hæftelse

Begrænset hæftelse betyder, at du kun risikerer og hæfter for den selskabskapital (værdier), du vælger at indskyde i din forretning. Din private formue er altså uafhængig af økonomien i virksomheden. Såfremt din forretning skulle stå i gæld, kan eventuelle kreditorer ikke gøre krav på din privatøkonomi eller formue.

Eksempel: Lars er iværksætter og har opstartet sit eget tømrerfirma, som et ApS. Startkapitalen på 40.000 kr. blev lånt i banken og er blevet brugt til at købe de nødvendige værktøjer til firmaet. Det vælter ikke ind med kunder i forretningen, og Lars kan derfor ikke betale sin gæld til banken. Din private formue herunder opsparing, hus, bil mv. er ikke bundet op på firmaet, derfor kan banken ikke gøre krav på disse.

Mulighed for selskabsskat

Som ejer af et anpartsselskab skal du betale skat af selskabets overskud i form af selskabsskat. I år 2022 er skattesatsen på 22 %, men ændres årligt. Vælger du at trække overskuddet ud af dit firma, skal du dog betale skat, som når du betaler indkomstskat.

Eksempel: Søren betaler 50 % i skat af sin personlige lønindkomst. Søren ejer også et ApS og har indberettet et overskud på 50.000 kr. Han betaler selskabsskatten på 22 % (tilsvarende 11.000 kr.), hvorefter overskudsbeløbet ender på 39.000 kr. Overskuddet vil han gerne have udbetalt som løn, derfor skal han beskattes yderligere. Udover selskabsskatten skal Søren betale 28 % mere i skat (50 % - 22 % = 28 %).

Fleksibel ledelsesstruktur

Der er forholdsvis en fleksibel ledelsesstruktur i et ApS, da Selskabsloven kun stiller krav om en direktion. I praksis betyder det, at virksomheder oprettet som anpartsselskaber hverken behøver at oprette en bestyrelse eller tilsynsråd. Det er frivilligt om direktionen skal bestå af en enkel eller flere direktører.  

Læs mere om ledelse af virksomhed her.

Eksempel: Partnerne Jens og Lars stifter et ApS og har valgt en ledelsesform, hvor der kun er en direktion. Partnerne beslutter, at de begge skal optræde som direktører, da der ikke er en bestyrelse til at udvælge én direktør. Jens og Lars skal altså fælles varetage opgaver om virksomhedens daglige drift samt overordnede strategiske mål.

Flere ejere

Der er mange fordele ved at være flere ejere, såkaldte anpartshavere i et ApS. Fordelene er blandt andet, at anpartshaverne deles om kapitalindskuddet, og betaler hver især mindre. De tager fælles ansvar i svære beslutningsprocesser, har forskellige kompetencer, løbende sparring, vidensdeling mv.

Eksempel: Helene, Mette og Lise opretter et ApS med privat hjemmeplejeservice. Helene er uddannet læge, Mette er sygeplejerske, og Lise er uddannet social og sundhedsassistent. De skal tilsammen indskyde 40.000 kr. i selskabskapital. Selskabets kapitalandele er fordelt på følgende måde; Helene og Mette ejer hver især 40 % andele, mens Lise ejer 20 %. Det betyder, at Helene og Mette skal indskyde 16.000 kr. hver, og Lise skal indskyde 8000 kr.

Nemmere at skaffe kapital

Med et ApS er det nemmere at skaffe kapital til virksomheden. Det kan være, at ejeren står i gæld til kreditorer, opretter nyt lån eller ønsker indskud til forretningens vækst. Et anpartsselskab er en populær og udbredt virksomhedstype, der vækker tillid hos investorer, samarbejdspartnere, leverandører mv.

Selvstændig juridisk enhed

Et anpartsselskab er en juridisk enhed, altså har den sit helt eget selvstændige liv med juridiske forpligtigelser. Det betyder blandt andet, at andelshaver(e) kun hæfter for indskudsbeløbet i forretningen. Samtidig kan ejer(e) benytte sig af et lavere skattesats, også kaldt selskabsskat.

Ulemper

Med et anpartsselskab følger også nogle ulemper, som du skal være opmærksom på. Som tidligere nævnt stilles der krav om stiftelsesgebyr samt selskabskapital på 40.000 kr., hvilket løber op i store summer penge fra start. Et ApS er også pålagt at tegne arbejdsskadeforsikring, offentliggøre og indsende regnskab til Erhvervsstyrelsen.

Hvad koster det at oprette et ApS?

Ud over kravet om startkapitalen på 40.000 kr., er der i forbindelse med etableringen af et ApS også andre stiftelsesomkostninger. Omkostningerne dækker udgifter som kapitalgodkendelse, udarbejdelse af stiftelsesdokumenter mv. Der skal også altid betales et offentligt registreringsgebyr på 670 kr. til Erhvervsstyrelsen.

Brug for hjælp?

Er du i tvivl om ApS er den rette selskabsform for dig, eller mangler du hjælp til oprettelse? Så vil det være fornuftigt at søge rådgivning. Vores juridiske eksperter med speciale indenfor selskabsret kan oplyse dig, hvad enten det drejer sig om stiftelse, ejerforhold, selskabsdokumenter, erhvervskonto mv.