Opret Anpartsselskab (ApS)

Hvad er et anpartsselskab, og hvilke overvejelser skal du gøre dig, før du opretter et anpartsselskab?
Et anpartsselskab er for dig, der gerne vil starte en virksomhed uden at risikere din personlige formue.

Skat og lovgning

Hvad er et anpartsselskab?

Et anpartsselskab kan have en eller flere ejere, som kaldes anpartshavere. Selskabet er inddelt i anparter, som normalt fordeles ud fra ejernes økonomiske indskud. Ejerne kan både være personer og virksomheder.

Anpartsselskab – fordele og ulemper

Når du opretter et anpartsselskab, skal den samlede indskudte kapital fra ejerne som minimum være på 40.000 kr. Fordelen er, at selskabet er en selvstændig juridisk enhed, hvilket betyder, at du kun hæfter for det beløb, som er indskudt. Et anpartsselskab skal indberette årsregnskab, føre en ejerbog og have en direktion.
Hvis du vil oprette et anpartsselskab sammen med andre, kan det være klogt at udarbejde en ejeraftale, så I fra start er enige om, hvordan samarbejdet skal foregå.

Anpartsselskab – Skat og lovgivning

Som ejer af et anpartsselskab skal du betale skat af selskabets overskud i form af selskabsskat.
Du er underlagt love som bogføringsloven, selskabsskatteloven, årsregnskabsloven og affaldsbekendtgørelsen.