Guide til NDA / Hemmeligholdelsesaftale

En hemmeligholdelsesaftale kan benyttes, hvis du giver andre indblik i fortrolige oplysninger i din virksomhed. Dette kan være kundelister, opfindelser og andet. Den anden part må ikke benytte de informationer, som er omtalt i NDA’en/hemmeligholdelsesaftalen.

Opret en NDA nemt og enkelt

Med en NDA sikrer du, at fortrolige oplysninger ikke må deles

Svar på 8-10 spørgsmål

Få NDA på e-mail straks

Skriv NDA under digitalt

Hvad betyder en NDA/hemmeligholdelsesaftale?

En hemmeligholdelsesaftale har flere betegnelser, herunder bl.a. fortrolighedsaftale, Non Disclosure Agreement (NDA) og confidentiality agreement. Aftalen er et juridisk dokument, der skal sikre, at fortrolige oplysninger ikke kan blive videregivet og offentliggjort.

Hvad betyder en NDA/hemmeligholdelsesaftale?

Hvis en person skriver under på dokumentet, må personen ikke videregive de oplysninger, som dokumentet angiver. I det tilfælde, hvor personen alligevel videregiver oplysningerne, kan det medføre konsekvenser i form af erstatning og konventionalbod. 

Hvad er ikke dækket?

En NDA kontrakt beskytter kun fortrolige oplysninger. Oplysninger, der allerede er offentliggjort, er ikke længere er fortrolige, og derfor kan oplysningerne ikke være omfattet af en hemmeligholdelsesaftale/fortrolighedsaftale.

Hvem kan bruge en hemmeligholdelsesaftale?

En hemmeligholdelsesaftale kan anvendes i mange tilfælde. I praksis bruges dokumentet oftest, når fortrolige oplysninger bliver delt med en virksomhed eller konsulent. Det betyder dog ikke, at du ikke kan anvende den i andre tilfælde.

Et klassisk eksempel på, hvem der kan bruge en hemmeligholdelsesaftale, er en virksomhed, som indgår i et samarbejde med en konsulent. I den forbindelse kan konsulenten få adgang til virksomhedens fortrolige oplysninger. Virksomheden kan da have et ønske om at beskytte disse fortrolige oplysninger, hvilket kan sikres gennem en NDA aftale. På den måde må konsulenten ikke videregive eller sælge oplysningerne til en tredjepart.

Hvad skal dokumentet indeholde?

En standard hemmeligholdelsesaftale/NDA indeholder:

Hvad skal dokumentet indeholde?

Du kan under afsnittet ”Skabelon” finde en NDA template, som er din guide til at udarbejde din Non Disclosure Agreement på dansk.

Beskrivelse af hvilke fortrolige oplysninger, der er delt i aftalen

De fortrolige oplysninger, der er delt i en NDA, kan blandt andet være:

Kundelister

Det kan være nyttigt at anvende en Non Disclosure Agreement, når det vedrører kundelister. Dette sikrer, at informationer på dine kunder ikke kan videregives til dine konkurrenter, hvis du eksempelvis ansætter en ekstern konsulent, som senere også ansættes i din konkurrents virksomhed.

Nye produkter eller teknologier

Hvis du har opfundet et nyt produkt, kan du bede din rådgiver eller potentielle investorer om at underskrive en hemmeligholdelsesaftale inden jeres samarbejde. På den måde sikrer du dig, at de ikke kan dele dine oplysninger, da videregivelse kan medføre, at dine oplysninger kan blive misbrugt eller kopieret.

Regnskaber og bestyrelsesmateriale

En fortrolighedserklæring kan anvendes ved udlevering af en virksomheds regnskaber eller bestyrelsesmateriale. Man skal dog være opmærksom på, at en hemmeligholdelsesaftale ikke kan omfatte allerede offentliggjorte oplysninger. 

Oplysninger og know-how i ansættelseskontrakter

En ansættelseskontrakt kan indeholde en fortrolighedserklæring, hvor arbejdsgiveren angiver hvilke specifikke oplysninger og know-how, som medarbejderen ikke må dele. I visse tilfælde kan det endda være et krav, at ansættelseskontrakten indeholder en fortrolighedserklæring, hvis medarbejderen arbejder med personfølsomme data.

Forpligtigelser for parterne

I en hemmeligholdelsesaftale forpligter parterne sig til, at de ikke må videregive de oplysninger, som dokument angiver. Parterne skal således holde oplysningerne hemmelige, uanset om de er af teknisk, kommerciel eller finansiel karakter. En parts forpligtelse afhænger dog af, om der er tale om en ensidig eller gensidig NDA.

Varighed

Der gælder ikke en fast regel om NDA’ens varighed. Dokumentet kan således både være tidsbegrænset og tidsubegrænset. Parterne bestemmer selv varigheden, men den bør afhænge af informationernes karakter.

Det anbefales, at en hemmeligholdelsesaftale er tidsubegrænset, hvis informationen afgives tidligt i udviklingsprocessen, da det som oftest er uvist, hvornår informationen bliver offentligt tilgængelig. Når hemmeligholdelsesaftalen er tidsubegrænset, er den anden part forpligtet til at holde informationen hemmelig, indtil informationen offentliggøres. 

Aftalen kan være tidsbegrænset, hvis indehaveren af oplysningerne på forhånd ved, at informationen ikke er fortrolig om 3-5 år. Dette kan eksempelvis være relevant ved en produktlancering.

Opsigelse

En NDA kan være opsigelig, hvilket skal fremgå af hemmeligholdelsesaftalen. Det bør i kontrakten være afklaret hvilke omstændigheder, der gør sig gældende, hvis en part opsiger aftalen.

Ensidig vs. Gensidig NDA

Ved udarbejdelsen af hemmeligholdelsesaftalen er det afgørende, om det er begge parter, der skal hemmeligholde oplysninger, eller om det kun er den ene part, som får adgang til fortrolige oplysninger og dermed er dækket af aftalen. En NDA kan således både være gensidig og ensidig.

Ensidig vs. Gensidig NDA

Man afgør typisk i hemmeligholdelsesaftalen, om den skal være gensidig eller ensidig. Man vælger oftest en ensidig NDA, hvis der er tale om en simpel relation, eksempelvis mellem en kunde og leverandør. Derimod bør man vælge en gensidig NDA, hvor der foreligger et tættere samarbejde mellem parterne, som giver indsigt i hinandens oplysninger.

Konsekvenser ved at bryde aftalen?

Det er strafbart at bryde en NDA – altså at videregive de fortrolige oplysninger. Hvis en part overtræder hemmeligholdelsesaftalen, skal den overtrædende part betale erstatning og konventionalbod til den virksomhed, hvis oplysninger er blevet videregivet. 

Konsekvenser ved at bryde aftalen?

Hvad er en konventionalbod?

En konventionalbod er et fastsat beløb, der betales som kompensation for at overtræde en kontrakt. Du kan i dokumentet selv bestemme, hvor meget der skal betales i konventionalbod. Størrelsen bør være defineret på forhånd, så alle parter er indforstået med beløbet, hvis en part bryder aftalens vilkår. 

En konventionalbod anvendes oftest i sager, hvor det er vanskeligt at vurdere det økonomiske tab, som den forurettede part lider, når kontrakten ikke overholdes. Du kan læse mere om konventionalbod her.

NDA skabelon

Hos Dokument 24 kan du udarbejde din non disclosure agreement billigt gennem vores online NDA skabelon. Du skal blot udfylde vores formular med spørgsmål for at få dokumentet tilsendt. Du gør således:

  1. Svar på 5-8 spørgsmål. Du skal starte med at besvare spørgsmål online i vores blanket, som automatisk bliver tilpasset jeres situation. Spørgsmålene kan nemt og hurtigt besvares hjemmefra.
  2. Få straks dokumentet tilsendt. Dokumentet bliver straks udarbejdet til dig ud fra dine svar. Når dokumentet er færdigt, skal du godkende dokumentets indhold. Efter din godkendelse sender vi dokumentet til din e-mailadresse.
  3. Skriv under.  Til slut skal parterne underskrive dokumentet med NemID.    

Hvad koster NDA skabelonen?

Du kan gratis udfylde vores online formularer. Det koster dog ca. 495 kr., hvis du ønsker at få din NDA (Non Disclosure Agreement) på dansk fremsendt.

Du kan måske finde gratis blanketter på nettet i Word- eller PDF-format til at downloade. Med vores dokumenter er du dog sikker på, at skabelonen er udarbejdet af kompetente advokater og jurister, og at dokumentet er dækket af vores forsikring.

Gratis hjælp

Du skal være velkommen til at kontakte os, hvis du kommer i tvivl eller har spørgsmål. Vi er klar til at hjælpe – og det er gratis. Det koster kun noget, hvis du bestiller dokumentet.

Du kan kontakte os ved at ringe til os på tlf.nr. 5370 1030.

Du kan også skrive til os via e-mail på info@dokument24.dk. I mange tilfælde vil vi dog gerne tale med dig for at sikre, at du får et fyldestgørende svar, så dit dokument bliver udarbejdet korrekt.

Opret en NDA nemt og enkelt

Med en NDA sikrer du, at fortrolige oplysninger ikke må deles

Svar på 8-10 spørgsmål

Få NDA på e-mail straks

Skriv NDA under digitalt