Udvidet samlevertestamente

Når du er samlevende, så arver du intet efter din samlever uden et testamente! De fleste samlevende opretter derfor et testamente, så de sikrer hinanden. Dette kaldes et udvidet samlevertestamente eller et samlevertestamente. Det tager 10-15 minutter at oprette et udvidet samlevertestamente.

Har du sikret din samlever med et testamente?


Svar på 12-15 spørgsmål

Få straks dokumentet på mail

Skriv Testamentet under

Hvad er et udvidet samlevertestamente?

Et udvidet samlevertestamente ligestiller samlevende med ægtefæller, når samlevende arver efter hinanden. I kan på denne måde arve efter hinanden, som var I gift. I skal have boet sammen i mere end 2 år eller have børn sammen/være gravide for at kunne oprette et gyldigt samlevertestamentet.

Ingen testamente – hvad så?

Der er desværre mange samlevende, der tror, at de automatisk arver efter hinanden. Mange tror, at når de har boet sammen i mere end to år, eller har børn sammen, så arver de efter hinanden.

Samlevende arver 0 % efter hinanden, hvis der ikke er oprettet et testamente. Dette gælder uanset, hvor længe I har boet sammen, om I har børn sammen eller lignende.

I skal som samlevende oprette et testamente for at sikre hinanden eller indgå ægteskab. Det er dog ikke altid nok at blive gift. Hvis den ene af Jer har børn, og I bliver gift, så arver I kun 50 % efter hinanden. Dermed har I alligevel brug for et testamente, hvis I skal arve efter hinanden.

Betingelser for oprettelse

I kan oprette et udvidet samlevertestamente, når I opfylder nedenstående betingelser.

 1. I har boet sammen i mere end 2 år, eller I har børn sammen? Her skal I bare opfylde denne ene betingelse for at kunne oprette samlevertestamentet.
 2. I skal kunne indgå ægteskab med hinanden. I skal leve sammen under ægteskabelige forhold og kunne gifte Jer. Det betyder, at søskende, børn og forældre, mv. ikke kan oprette denne type testamente (det er ikke lovligt at gifte sig med sin nærmeste familie).
 3. Gensidig oprettelse. Et udvidet samlevertestamente skal være gensidigt oprettet for at være gyldigt. Det er altså ikke nok, at den ene part opretter et testamente. I skal begge være oprettere af det samme testamente.

Gift efter oprettelse – hvad så?

Hvad sker der med det, hvis I bliver gift?

Når I opretter samlevertestamentet hos Dokument 24, så har vi fremtidssikret jeres dokument. Det overgår til et ”ægtefælletestamente”, hvis I bliver gift.

Fordele og ulemper

Hvad fordele og ulemper er der ved et udvidet samlevertestamente?

Fordele og ulemper ved samlevertestamente

Fordele

 • I arver som ægtefæller. I som om, at vi var ægtefæller, når I opretter det.
 • Tage personlige genstande. Længstlevende får mulighed for at tage genstande til personligt brug ud forlods for boskiftet, som ægtefæller også har lov til.
 • Hvis boet har en samlet værdi på under 780.000 kr., så kan længstlevende få hele boet uden at skulle betale arv til andre arvinger. Dette hedder et ægtefælleudlæg. Når der er oprettet et udvidet samlevertestamente, så gælder den regel om ægtefælleudlæg også for samlevende.
 • Længstlevende har fortrin til genstande, som længstlevende ønsker at tage med sig, når boet skal deles. De andre arvinger kan altså ikke tvinge deres vilje igennem og få genstande, som længstlevende er særligt tilknyttet til.

Ulemper

 • Ingen uskiftet bo. Ægtefæller kan sidde i uskiftet bo efter hinanden. Det kan samlevende ikke. Dette gælder uanset om der er oprettet samlevertestamente eller ej.
 • Arveafgift/boafgift. Samlevende skal betale boafgift på 15 % til Staten, når de arver efter hinanden. Ægtefæller betaler ingen boafgift.

Hvis I ønsker at fjerne ulemperne, så skal I indgå ægteskab, men stadig oprette et testamente. I behøver dog ikke at vente med at oprette et testamente indtil, at I er gift. Vores testamenter overgår automatisk til ”ægtefælletestamenter”, hvis I gifter Jer.

Gensidigt testamente

Opfylder I ikke kriterierne? I så fald kan I oprette et gensidigt testamente.

Fordele ved et gensigtigt testamente

Med et gensidigt testamente får I mulighed for at arve 75 % af hinandens arv, hvis afdøde har børn. Hvis afdøde ikke har børn, så kan I arve 100 % efter hinanden med et gensidigt testamente.

Hvis I ikke opretter et gensidigt testamente, så arver i 0 % efter hinanden.

Hvad koster det?

Hvad er prisen for et udvidet samlevertestamente?

Hos Dokument 24 er prisen kun 695 kr., når du opretter det online. Du sparer 2-5.000 kr. sammenlignet med udgifterne hos en advokat. Vi opretter det så billigt er, fordi vi har minimeret vores spildtid. Vi bruger kun tid på rådgivning af kunder, da dette er det, der giver værdi for kunderne.

Billligt online testamente

Vi opretter det så billigt er, fordi vi har minimeret vores spildtid. Vi bruger kun tid på rådgivning af kunder, da dette er det, der giver værdi for kunderne.

Vi bruger stort set ingen tid på udarbejdelse af dokumenterne. Dette har vi optimeret os ud af, så du kan få dine dokumenter billigt og hurtigt.

Det er altid gratis at ringe og skrive til os. Her kan vi vejlede dig i forhold til dine valg i dit testamente. Prisen er den samme for testamentet uanset, hvor meget vejledning, du ønsker.

Vi har også tilfredshedsgaranti. Tilfredshedsgaranti betyder, at du skal være 100 % tilfreds med dit dokument, ellers kan du få pengene tilbage.

Notar

Når du har oprettet dokumentet, så skal det skrives under foran to vitterlighedsvidner eller foran en notar.

Det er gratis at skrive testamentet under foran to vitterlighedsvidner. Hvis du vælger en notar, så koster det 300 kr. i retsafgift, som du skal betale uanset om dit udvidet samlevertestamente er oprettet online eller hos en advokat.

Vi anbefaler altid, at testamentet skrives under foran en notar, da dette er det mest sikrer for dig. Begge former for underskrift er juridisk gyldige.

Samlevertestamente skabelon

Hvor finder du en skabelon til et udvidet samlevertestamente? Hvad skal du være opmærksom på med skabelonen?

Når ønsker at bruge en skabelon til oprettelse af dit samlevertestamente, så kan du finde skabeloner på nettet. Disse kan være af svingende karakter. Vær særligt opmærksom på kvaliteten af gratis skabeloner, de kan være fejlbehæftede! Hvis der er fejl i skabelonen, så får du også fejl i dit testamente.

Testamente Online | Så enkelt er det at oprette!

En fejl i dit samlevertestamente kan betyde, at det bliver erklæret ugyldigt, når du dør. Hvis det er ugyldigt, så kan det være underordnet, at du har fået en gratis formular til oprettelse af dit samlevertestamente. Sørg altid for, at formularen kommer fra et sikkert sted, når du vælger en formular/skabelon.

Udvidet samlevertestamente hos Dokument 24

Hos Dokument 24 har vi specialiseret os i at oprette dokumenter gennem online skabeloner. Skabelonerne er interaktive, det vil sige, at de tilpasser sig dig. Du skal derfor ikke tænke på om du udfylder skabelonen korrekt. Vores juridiske systemer sikrer, at du altid får et korrekt samlevertestamente, når du benytter vores online skabelon.

Start dit samlevertestamente i dag

Hvordan opretter du et?

Du kan oprette et samlevertestamente på under 15 minutter, når du benytter Dokument 24.

Følg disse tre trin, så har du oprettet dit udvidet samlevertestamente:

 1. Svar på 10-15 spørgsmål online. Du bliver stillet en række spørgsmål online, som du svarer på. Spørgsmålene bliver stillet med udgangspunkt i Jer og jeres familiesituation, og vi forklarer alle juridiske termer i løbet af processen.
 2. Få straks samlevertestamentet tilsendt pr.e-mail. Vores juridiske software har udarbejdet testamente imens, at I har svaret på spørgsmålene. I får derfor straks dokumentet tilsendt pr. e-mail.
 3. Skriv under. Det sidste I skal gøre at skrive jeres udvidede samlevertestamente under. Dette gør i enten foran to vitterlighedsvidner eller foran en notar i byretten. Vi medsender altid en guide til, hvordan I gør. Vi hjælper Jer også gerne, hvis I har spørgsmål hertil.

Så enkelt er det at oprette et udvidet samlevertestamente, når I benytter Dokument 24. I sparer både tid og penge samtidig med, at I sikrer Jer selv og jeres arvinger.

I er altid meget velkommen til at ringe eller skrive til os, så vil vi hjælpe Jer med jeres samlevertestamente.

Vi svarer også gerne på andre spørgsmål, I er altid velkommen hos os.