Der er både fordele og ulemper ved at oprette en enkeltmandsvirksomhed. Her på siden har vi belyst de væsentligste ting om enkeltmandsvirksomheder, så du kan beslutte om det er det rette valg for dig.

Du kan også oprette virksomheden med hjælp fra os. Det koster kun 795 kr. at få os til at oprette din virksomhed. Du sparer 3-4.000 kr. i forhold til brug af traditionelle advokater.

 1. Hvad er en enkeltmandsvirksomhed?
 2. Hvad kendetegner den?
 3. Opret enkeltmandsvirksomhed – 4 digitale trin
 4. Hvilke krav stilles der?
 5. Enkeltmandsvirksomhed – Fordele og ulemper

Hvad er en enkeltmandsvirksomhed?

Et personlig ejet firma med én enkel ejer kaldes for en enkeltmandsvirksomhed. Sådanne virksomheder stilles ingen kapitalkrav og derfor omkostningsfri og nem at oprette. Stifteren af en enkeltmandsvirksomhed er ligestillet med virksomheden. Det betyder, at iværksætter selv hæfter for eventuel gæld med sin egen personlige formue.

Hvad er en enkeltmandsvirksomhed?

Hvad kendetegner den?

En enkeltmandsvirksomhed skiller sig væsentlig ud fra øvrige virksomhedsformer og er særligt kendetegnet ved følgende;

Hvad kendetegner den?

 • Personlig ejet – Har kun én ejer
 • Én virksomhed – Iværksætter må kun eje én enkeltmandsvirksomhed
 • Fuld hæftelse – Stifteren hæfter personligt med egen formue
 • Intet kapitalkrav – Der er intet krav om startkapital (indskydelse af penge) ved stiftelse
 • Gratis oprettelse – Intet betalingsgebyr ved registrering

Personligt ejet mindre virksomhed - PMV

En personligt ejet mindre virksomhed eller forkortet PMV minder meget om en enkeltmandsvirksomhed, men med forskel. En PMV-virksomhed er ikke momspligtig indtil den årlige omsætning overstiger 50.000 kr. Disse virksomheder kan ikke handle udenfor EU, og må ikke ansætte personale i firmaet.

Læs mere om personlig ejet mindre virksomhed (PMV) her.

Opret enkeltmandsvirksomhed – 4 digitale trin

Opret din enkeltmandsvirksomhed og få et CVR-nummer med vores online formular. Gå til blanketten og følg disse 4 digitale trin;

 • Vælg enkeltmandsvirksomhed
 • Angiv personlige oplysninger, momsregistrering, lønsumsafgift, branchekode mv.
 • Godkend og betal for dit dokument

Dine oplysninger behandles i vores system og sendes herefter til registrering hos Erhvervsstyrelsen. Når din virksomhed er oprettet, vil du modtage besked og information om dit CVR-nummer. Det betyder samtidig, at du er juridisk indehaver og gyldig erhvervsdriver af din helt egen virksomhed.

Hvilke krav stilles der?

Personer på kontathjælp eller anden offentlig ydelse, kan ikke frit oprette enkeltmandsvirksomhed. I stedet skal disse personer søge om særlig tilladelse til oprettelse. Til gengæld kan iværksættere på SU opstarte deres egen personlige virksomhed.

Hvilke krav stilles der?

Enkeltmandsvirksomhed – fordele og ulemper

Der er en række fordele og ulemper ved en enkeltmandsvirksomhed, som du bør være opmærksom på. Det er vigtigt, at du forstår og overvejer disse, inden du beslutter dig for oprettelse af virksomheden. Få overblik over fordelene og ulemperne herunder;

Enkeltmandsvirksomhed – fordele og ulemper

De mest væsentlige fordele er;

 • Enkelt, nem og gratis registrering og oprettelse.
 • Intet lovkrav om ledelse
 • Intet kapitalkrav
 • Intet krav om revision eller offentliggørelse af årsregnskab
 • Fuld beslutnings- og råderet over din egen forretning
 • Du har fuld råderet over økonomien.
 • Ved underskud i forretningen, kan dette trækkes fra lønindkomsten.

De mest væsentlige ulemper er;

 • Ubegrænset hæftelse – Er der gæld i firmaet, hæfter ejeren personligt, altså med sin private formue.
 • Ingen nye ejere – Som udgangspunkt kan der ikke indsættes flere ejere eller investorer i forretningen.
 • Anden selskabsform – Det er besværligt at omdanne enkeltmandsvirksomhed til et kapitalselskab herunder eksempelvis ApS.
 • Ved stort overskud – Tjener din forretning ualmindelig godt, skal du betale topskat.

Årsregnskab

Loven stiller intet krav om årsregnskab til enkeltmandsvirksomheder. Disse virksomhedstyper er derfor ikke forpligtet til at indsende årsrapport til Erhvervsstyrelsen. Derimod skal enkeltmandsfirmaer løbende udarbejde og bogføre et skatteregnskab i overensstemmelse med Bogføringsloven. Firmaet er altså ikke forpligtet til at offentliggøre økonomiske aktiviteter, men skal kunne dokumentere dem.

Den 24. maj 2022 blev en ny Bogføringslov vedtaget af Folketinget. Den nye lov stiller blandt andet nye krav til virksomheder om digital bogføring. Læs mere om den nye Bogføringslov her.

Enkeltmandsvirksomhed – Skat og lovgivning

I en enkeltmandsvirksomhed er der forskellige muligheder for at betale skat. Beskatningsordningerne er følgende;

 • Personskatteordning, hvor der betales skat af den personlige indkomst
 • Virksomhedsordning, hvor beskatningen kan spredes over flere år.
 • Kapitalafkastordning, hvor et kapitalafkast beregnes og udgør værdien, som kan trækkes fra i den personlige indkomst.

Personskatteordning

Med denne beskatningsform er der tale om en beskatning efter de almindelige personskatteregler. Virksomheden og ejeren er ligestillet, hvilket betyder, at virksomhedens årlige overskud egentlig er ejerens årlige indtjening. Ejeren beskattes derfor efter reglerne som almindelig lønmodtager. Ved underskud i forretningen, kan virksomhedens underskud trækkes fra i personlig indkomstskat.

Eksempel: Lone driver et enkeltmandsfirma med personskatteordning. År 2021 har været et sløjt år og udfordret iværksætteren økonomisk med et underskud på 40.000 kr. Lone har heldigvis sideløbende med forretningen haft et fuldtidsjob som bankrådgiver med en fast årlig indtægt på 500.000 kr. Med personskatteordningen kan Lone trække underskuddet fra enkeltmandsvirksomheden og kun betale 460.000 kr.

Virksomhedsordning

En virksomhedsordning giver mulighed for at den personlige virksomhed forholdsvis opnår samme skattemæssige fordele som et kapitalselskab. Med virksomhedsordningen betales 22 % i selskabsskat af forretningens overskud. Hvis virksomhedsejeren trækker penge ud af overskuddet, skal personen betale skat i form af den personlige indkomst.   

Læs mere om virksomhedsordningen her.

Eksempel: Mette driver en enkeltmandsvirksomhed og har et overskud på 50.000 kr. i 2021. Hun vælger at hæve 20.000 kr. ud af forretningen i form af løn, mens hun lader de resterende 30.000 kr. ligge inde på firmakontoen. Da Mette lader en del af overskuddet stå inde på firmakontoen, kan hun nøjes med at betale 22 % i selskabsskat af dette beløb. Mette skal dog betale personlig skat af de 20.000 kr., hun hæver i løn til sig selv.

Kapitalafkastordning

Kapitalafkastordningen er til forskel for virksomhedsordningen nemmere at administrere og giver mulighed for at spare i AM-bidrag. Med kapitalordningen flytter man et pengebeløb fra den personlige indkomst med høj beskatning til kapitalindkomsten, som har en lavere beskatningssats. På denne måde formindskes den personlige indkomst og kapitalindkomsten forhøjes.

Læs mere om kapitalafkastordning her.

Eksempel: Jens er selvstændig erhvervsdrivende og har aktiver for 4.000.000 kr. Kapitalafkastsatsen i 2021 er 0 %, mens satsen for 2022 endnu ikke er oplyst. Hvis kapitalafkastsatsen havde været 1 % ville beregningen til kapitalafkastet være: 4.000.000 x 0,01 = 40.000 kr.

Momsregistrering

Reglerne om momsregistrering af en enkeltmandsvirksomhed er forskellig afhængigt af den årlige omsætning. Forventer virksomheden en omsætning på under 50.000 kr. indenfor 12 måneders periode, er det frivilligt, hvornår momsregistreringen sker.  Derimod er momsregistrering påkrævet, når omsætningsbeløbet overstiger 50.000 kr. Momsregistrering giver mulighed for at fratrække moms af købsudgifter.

Læs mere om momsregistering her.

Brug for hjælp?

Der kan være langt fra idé til handling, og hvis du er i tvivl, skal du søge hjælp. Vores specialiserede erhvervsadvokater kan nemt og trygt føre dig igennem opstartsprocessen og oprette din enkeltmandsvirksomhed. Rådfør dig omkring CVR-registrering, skat, fradrag og momsregler eller stiftelse af andre selskabsformer som ApS.