Fuld guide til oprettelse af enkeltmandsvirksomhed

Når du opretter din enkeltmandsvirksomhed, kommer du nemt og enkelt i gang med at drive virksomhed. Virksomheden stiftes uden, at du skal indbetale selskabskapital og uden oprettelse af en masse dokumenter.

Det er enkelt, billigt og juridisk gyldigt at lave din enkeltmandsvirksomhed hos Dokument 24. Det koster kun 195 kr. at få os til at oprette din enkeltmandsvirksomhed. Du sparer 3-4.000 kr. i forhold til brug af traditionelle advokater.

Start oprettelsen i dag - det er uforpligtende! Eller tryk på det, som du vil læse mere om:

 1. Hvorfor oprette en enkeltmandsvirksomhed?
 2. Sådan opretter du din enkeltmandsvirksomhed
 3. Hvilke krav er der til ejeren?
 4. Fordele og ulemper ved en enkeltmandsvirksomhed

Lav Enkeltmandsvirksomhed nemt og enkelt

Med en enkeltmandsvirksomhed kommer du i gang uden at skulle stille selskabskapital og uden oprettelse af stiftelsesdokumenter mv.

Svar på 10-12 spørgsmål

Få kvittering på oprettelse på e-mail straks

Skriv under på oprettelsen

Hvorfor oprette en enkeltmandsvirksomhed?

En enkeltmandsvirksomhed er en virksomhed med én enkelt ejer, der ejer virksomheden personligt. Dette er den hurtigste og mest enkle vej til at komme i gang med at drive virksomhed. Mange selvstændige starter derfor enkeltmandsvirksomheder, når de skal i gang. Her kan du se 3 grunde til at oprette din enkeltmandsvirksomhed:

 1. Ingen kapitalkrav: Der er ingen kapitalkrav til oprettelsen af enkeltmandsvirksomheder.
 2. Fritagelse for revision: Der er ingen revisionspligt for enkeltmandsvirksomheder. 
 3. Fritagelse for offentliggjort regnskab og årsrapport: Der skal ikke offentliggøres regnskaber.
Hvad er en enkeltmandsvirksomhed?

Se video

Sådan opretter du din enkeltmandsvirksomhed

Når du opretter din enkeltmandsvirksomhed gennem Dokument 24, sikrer vi, at virksomheden oprettes juridisk korrekt. Du får ofte dit CVR-nummer tilsendt samme dag. Processen er følgende:

 1. Svar på spørgsmål online (dig): Det første du skal gøre er at svare på 10-12 spørgsmål online vedrørende oprettelse din enkeltmandsvirksomhed. Når spørgsmålene er besvaret, bestiller du oprettelse af virksomheden. Herefter får du en e-mail, der trin for trin fortæller, hvad der skal ske. 
 2. Bekræftelse af dig (dig). Du skal nu indsende dit CPR-nummer gennem vores antihvidvaskningssystem. Her skal du uploade et billede-ID samt sygesikringskort. Denne procedure er et lovkrav, der skal overholdes af alle, der opretter selskaber.
 3. Vi tjekker for hvidvaskning (Dokument 24). Vi skal tjekke om virksomheden oprettes jf. hvidvaskningslovens regler. Dette er et lovkrav, som vi skal overholde.
 4. Registrering af virksomheden (Dokument 24). Vi registrerer din virksomhed i CVR-registret. Dette sker inden for 24 timer på hverdage (ofte få minutter/timer efter din oprettelse).
 5. Dit CVR-nummer (Dokument 24). Erhvervsstyrelsen fremsender CVR-nummer til dig. I mange tilfælde, får du dit CVR-nummer den samme dag, som du beder os oprette virksomheden. Det sker dog, at der er ventetider på op til 1-2 uger hos Erhvervsstyrelsen på godkendelse af oprettelsen af dit CVR-nummer. 

Hvis der måtte være udfordringer med oprettelsen af dit CVR-nummer, klarer vi kommunikationen med Erhvervsstyrelsen på dine vegne. Kort sagt, klarer vi alt, når du blot har indsendt dine oplysninger.

Hvordan oprettes en enkeltmandsvirksomhed?

Se video

Opret Enkeltmandsvirksomhed - kun 195 (eks. moms gebyrer) 

Hvilke krav er der til ejeren?

Kravene til enkeltmandsvirksomheder er simple i forhold til andre selskabsformer. Her kan du kravene til enkeltmandsvirksomheder:

 • Én ejer: Der må kun være én ejer af en enkeltmandsvirksomhed.
 • Personlig hæftelse: Ejeren af enkeltmandsvirksomheden hæfter personligt for virksomhedens aktiviteter.
 • Ingen kapitalkrav: Der er ingen kapitalkrav til oprettelsen af enkeltmandsvirksomheder (hvis du f.eks. opretter et ApS, er kapitalkravet 40.000 kr. for stiftelse).
 • Registrering: Virksomheden skal registreres for enten moms eller lønsum afhængigt af branchen. Dette guider vi dig igennem ved oprettelsen af din virksomhed:
  • momspligtig (ved omsætning over 50.000 kr.) - de fleste virksomheder skal betale moms.
  • lønsumspligtig (når afgiftsgrundlaget overstiger 80.000 kr.) - de færreste virksomheder skal betale lønsum.
 • Ingen kontanthjælp til ejeren: Personer på kontanthjælp eller andre offentlige ydelser skal søge om særlige tilladelse til oprettelse af enkeltmandsvirksomheder (dette gælder ikke personer på SU - disse kan frit starte enkeltmandsvirksomheder).

Fordele og ulemper ved en enkeltmandsvirksomhed

Her kan du læse om yderligere informationer vedrørende enkeltmandsvirksomheder:

 1. Ingen krav til årsregnskab:  Der er ingen krav om indsendelse af årsregnskab til Erhvervsstyrelsen.
 2. Personskatteordning: Her betales skat af overskuddet i virksomheden som ejerens personlinge indkomst i indeværende skatteår.
 3. Virksomhedsordning:  Her betales der fortsat personlig indkomstskat, men skatten kan deles ud over flere år, hvis dette ønskes (dette kan være fordelagtigt, hvis der et enkelt år er et ekstra stort overskud).
 4. Kapitalafkastordning: Her beregnes et kapitalafkast, som kan trækkes fra i den personlige indkomst.
 5. Momsregistrering: Du skal først registreres for moms, hvis omsætningen overstiger 50.000 kr.
 6. Personlig hæftelse: Når du har en enkeltmandsvirksomhed, hæfter du personligt for virksomhedens aktiviteter

1. Ingen krav til årsregnskab

Enkeltmandsvirksomheder ikke forpligtet til at indsende årsrapport til Erhvervsstyrelsen. Derimod skal enkeltmandsvirksomheder løbende udarbejde og bogføre et skatteregnskab i overensstemmelse med Bogføringsloven. Virksomheden er altså ikke forpligtet til at offentliggøre økonomiske aktiviteter, men skal kunne dokumentere dem.

 

2. Personskatteordning

Med denne beskatningsform er der tale om en beskatning efter de almindelige personskatteregler. Virksomheden og ejeren er ligestillet, hvilket betyder, at virksomhedens årlige overskud egentlig er ejerens årlige indtjening. Ejeren beskattes derfor efter reglerne som almindelig lønmodtager. Ved underskud i forretningen, kan virksomhedens underskud trækkes fra i personlig indkomstskat.

Eksempel: Lone driver et enkeltmandsfirma med personskatteordning. År 2021 har været et sløjt år og udfordret iværksætteren økonomisk med et underskud på 40.000 kr. Lone har heldigvis sideløbende med forretningen haft et fuldtidsjob som bankrådgiver med en fast årlig indtægt på 500.000 kr. Med personskatteordningen kan Lone trække underskuddet fra enkeltmandsvirksomheden og kun betale 460.000 kr.

Hvad er en enkeltmandsvirksomhed?

3. Virksomhedsordning

En virksomhedsordning giver mulighed for at den personlige virksomhed forholdsvis opnår samme skattemæssige fordele som et kapitalselskab. Med virksomhedsordningen betales 22 % i selskabsskat af forretningens overskud. Hvis virksomhedsejeren trækker penge ud af overskuddet, skal personen betale skat i form af den personlige indkomst.   

Læs mere om virksomhedsordningen her.

Eksempel: Mette driver en enkeltmandsvirksomhed og har et overskud på 50.000 kr. i 2021. Hun vælger at hæve 20.000 kr. ud af forretningen i form af løn, mens hun lader de resterende 30.000 kr. ligge inde på firmakontoen. Da Mette lader en del af overskuddet stå inde på firmakontoen, kan hun nøjes med at betale 22 % i selskabsskat af dette beløb. Mette skal dog betale personlig skat af de 20.000 kr., hun hæver i løn til sig selv.

4. Kapitalafkastordning

Kapitalafkastordningen er til forskel for virksomhedsordningen nemmere at administrere og giver mulighed for at spare i AM-bidrag. Med kapitalordningen flytter man et pengebeløb fra den personlige indkomst med høj beskatning til kapitalindkomsten, som har en lavere beskatningssats. På denne måde formindskes den personlige indkomst og kapitalindkomsten forhøjes.

Læs mere om kapitalafkastordning her.

Eksempel: Jens er selvstændig erhvervsdrivende og har aktiver for 4.000.000 kr. Kapitalafkastsatsen i 2021 er 0 %, mens satsen for 2022 endnu ikke er oplyst. Hvis kapitalafkastsatsen havde været 1 % ville beregningen til kapitalafkastet være: 4.000.000 x 0,01 = 40.000 kr.

5. Momsregistrering

Reglerne om momsregistrering af en enkeltmandsvirksomhed er forskellig afhængigt af den årlige omsætning. Forventer virksomheden en omsætning på under 50.000 kr. indenfor 12 måneders periode, er det frivilligt, hvornår momsregistreringen sker.

Derimod er momsregistrering påkrævet, når omsætningsbeløbet overstiger 50.000 kr. Momsregistrering giver mulighed for at fratrække moms af købsudgifter.

Læs mere om momsregistering her.

6. Personlig hæftelse

Personlig hæftelse i forbindelse med en enkeltmandsvirksomhed betyder, at ejeren hæfter personligt for virksomhedens gæld og forpligtelser. Dette indebærer, at hvis virksomheden ikke kan opfylde sine økonomiske forpligtelser, kan ejerens personlige ejendom og aktiver blive inddraget til at dække gælden. Det er vigtigt at forstå denne hæftelsesform, da det indebærer en vis risiko, som ejeren skal være opmærksom på og måske overveje at beskytte sig mod ved at skabe en mere begrænset hæftelsesform, f.eks. ved at omdanne virksomheden til et anpartselskab. Du kan læse mere om anpartselskaber her.

Hvad kendetegner den?

Brug for hjælp?

Der kan være langt fra idé til handling, og hvis du er i tvivl, skal du søge hjælp. Vores specialiserede erhvervsadvokater kan nemt og trygt føre dig igennem opstartsprocessen og oprette din enkeltmandsvirksomhed. Rådfør dig omkring CVR-registrering, skat, fradrag og momsregler eller stiftelse af andre selskabsformer som ApS.

Lav Enkeltmandsvirksomhed nemt og enkelt

Med en enkeltmandsvirksomhed kommer du i gang uden at skulle stille selskabskapital og uden oprettelse af stiftelsesdokumenter mv.

Svar på 10-12 spørgsmål

Få kvittering på oprettelse på e-mail straks

Skriv under på oprettelsen