Opret holdingselskab

Opret holdingselskab, hvis du er ejer eller medejer af et aktie- eller kapitalselskab.  Et holdingselskab har nemlig skattemæssige fordele og er for dig, som gerne vil minimere risikoen for tab, når du opretter en virksomhed. Læs vores komplette guide herunder, inden du stifter din virksomhed.

 1. Hvad er et holdingselskab?
 2. Hvad er et driftsselskab?
 3. Opret holdingselskab – 3 digitale trin
 4. Hvad indeholder vores service?
 5. Holdingselskab – Fordele og ulemper

Hvad er et holdingselskab?

Et holdingselskab er ikke en selvstændig selskabsform, men det bruges udelukkende til at eje andele af driftsselskaber herunder anpartsselskaber (ApS) eller aktieselskaber (A/S). Formålet med et holdingselskab er derfor ikke at drive egentlig forretning, men blot at foretage pengeoverførsler fra driftsselskabets overskud.

Hvad er et holdingselskab?

Hvad er et driftsselskab?

Derimod er et driftsselskab det sted, hvor den reelle aktivitet, drift og produktion foregår. Formålet er at drive forretning, og det er her kontakten med kunder, leverandører og lignende sker. Et driftsselskab kaldes også for et datterselskab, mens et holdingselskab kaldes for et moderselskab.  

Hvad er et driftsselskab?

Etablering af holdingstruktur

En holdingstruktur kan etableres på forskellige måder afhængig af, hvor mange ejere der er. Der skelnes mellem et samlet eller personligt ejet holding koncern. De forskellige former for etablering er skitseret med eksempler nedenfor;

Personligt ejet koncern

Jens (ejer)

Holdingselskab

Driftsselskab   

Samlet ejet koncern

Jens (ejer 1)                                Mette (ejer 2)                            Jens (ejer 1)                                Mette (ejer 2)   

↓                                                  ↓                                                                              ↓                       ↓

Holdingselskab 1                       Holdingselskab 2                                                  Holdingselskab 1

↓                       ↓                                                                              ↓                      

Driftsselskab                                                                                     Driftsselskab

Opret holdingselskab – 3 digitale trin

Opret holdingselskab med 3 simple digitale trin i vores online formular. Du skal blot oplyse, hvilken form for etablering, det drejer sig om og udfylde formularen herefter.

 • Udfyld og godkend – Ved flere ejere, skal alle dokumenter underskrives med NemID.
 • Behandling og udarbejdelse – En advokat og/eller revisor bekræfter og udarbejder de nødvendige selskabsdokumenter.
 • Gyldigt drifts- og holdingselskab – Lige så snart din holdingstruktur er registreret hos Erhvervsstyrelsen, får du besked. Du vil modtage et CVR-nummer og kan begynde driften af dit virksomhed/holdingselskab.

 De forskellige former for etablering er;

 1. Etablering af holdingstruktur og rullende kapital - Du ønsker at stifte et holdingselskab og driftsselskab samtidig, derfor kan du anvende selskabskapitalen fra den ene virksomhed ruller videre og anvendes til stiftelse af det andet selskab.
 2. Skattefri aktieombytning - Der er allerede stiftet et driftsselskab, og ejerne anvender apportindskud (aktier, anparter) til etablering af holdingselskabet.
 3. Overdragelse af driftsselskab – Der oprettes et nyt datterselskab, mens det gamle overdrages og omdannes til et holdingselskab.

Etablering af holdingstruktur

Den mest anvendte form for oprettelse af et holdingselskab er ved stiftelse af et driftsselskab. Her får du lagt ejerskabet af driftsselskabet ind i et holdingselskab. Fordelen er, at du på denne måde starter med at etablere holdingselskabet, og kan så bruge dettes selskabskapital i forbindelse med oprettelsen af driftsselskabet.

Skattefri aktieombytning

Skattefri aktieombytning kan foretages med eller uden tilladelse fra Skattestyrelsen. Driftsselskabets ejere etablerer holdingsstrukturen ved at anvende deres anparter eller aktier. På denne måde fungerer anparterne/aktierne som apportindskud i det nye holdingselskab. De indskudte værdier kan dog ikke sælges de følgende 3 år fra etableringen.

Overdragelse af driftsselskab

Et holdingselskab kan også oprettes ved overdragelse af driftsselskabet som apportindskud. Selskabets værdier overdrages til et nyt datterselskab og samtidig omdannes det oprindelige driftsselskab til et holdingselskab. I praksis betyder det, at der eksisterer ét driftsselskab med to holdingselskaber.

Hvad indeholder vores service?

Når du opretter dit holdingselskab hos Dokument24 ordner vi alt det formelle, så du får en nem og tryg start fra begyndelsen. Så kan du koncentrere dig om din forretning. Oprettelsen inkluderer følgende service;

Hvad indeholder vores service?

 • Oprettelse af holdingselskab
 • Oprettelse af ApS eller A/S
 • Oprettelse af CVR-nummer
 • Udarbejdelse af stiftelsesdokument
 • Udarbejdelse af vedtægter
 • Udarbejdelse af ejerbog
 • Kapitalgodkendelse af tredjepart
 • Registrering ved Erhvervsstyrelsen
 • Dokumentation for reelle og legale ejere
 • Fagkyndig juridisk rådgivning
 • Tids- og pengebesparelse
 • Lovgyldig forretning

Holdingselskab – Fordele og ulemper

Forinden et kapital- eller aktieselskab lægges under et holdingselskab, er det vigtigt at have styr på fordelene og ulemperne herved. Et holdingselskab har nemlig en række skattemæssige fordele, mens der også findes enkelte ulemper ved en holdingstruktur. Disse gennemgås herunder.

Holdingselskab – Fordele og ulemper

Fordele;

 • Skattemæssige fordele – Holdingselskabet/moderselskabet er pengetank og kan modtage skattefri udbytte fra driftsselskabet.
 • Skattefri salg – Når en virksomhed indgår i en holdingstruktur, kan det sælges og fortjenesten overføres skattefrit til holdingselskabet. Det forudsætter dog at holdingselskabet har ejet anparterne/aktierne i driftsselskabet i mindst 3 år.
 • Fleksible ejerforhold – Ejerkredsen i et holdingselskab kan udskiftes og ændres. Der kan også tilføjes nye ejere/investeringer og dermed forstørre kapitalen. Hver enkelte ejer kan selv beslutte, hvor meget kapital den enkelte ønsker at trække ud til privat brug.
 • Minimering af risiko – Ved gæld eller konkurs i datterselskabet kan eventuelle kreditorer ikke opkræve erstatning hos moderselskabet. Det forudsætter dog at der foretages løbende pengeoverførsler til moderselskabet.

Ulemper;

 • Der skal som minimum oprettes to selskaber medmindre der allerede er oprettet et driftsselskab.
 • Afhængigt af antal, skal der betales for stiftelse af to eller flere selskaber.
 • Det er et lovkrav, at der udarbejdes årsregnskaber og årsrapporter for de enkelte stiftede selskaber.

Brug for hjælp?

Er du fortsat i tvivl, eller mangler du konkret rådgivning? Hos Dokument24 kan du få hjælp og rådgivning omkring en selskabsform, der passer til netop dit behov. Vores juridiske eksperter kan oprette dit holdingselskab med alle nødvendige selskabsdokumenter, når du ønsker at stifte virksomhed.