Handelsbetingelser hos Dokument 24

Generelle oplysninger

Dokument24.dk er ejet af Dokument 24 Aps
Adresse:
Ben Websters Vej 38, 5. th.
2450, København SV
CVR nr.: 40300635
Telefon: 53701030
Email: info@dokument24.dk

Ordforklaring i handelsbetingelserne:

  • Handelsbetingelser kaldes Betingelser.
  • Dokument 24 Aps kaldes for Virksomheden.
  • Indholdet på siderne www.dokument24.dk, dokument24.dk og url-konstruktioner, kaldes Hjemmesiden.
  • Kunde/bruger kaldes for Brugeren. Dette gælder både i privat- og erhvervsmæssige sammenhænge.
  • Juridiske dokumenter kaldes Produkter.

Virksomheden opfordrer Brugeren til at læse Betingelser inden benyttelse af Virksomhedens services og køb af Produkter.

Anvendelse

Betingelserne er gældende for Virksomheden og Virksomhedens brugere, der benytter Hjemmesiden og Virksomhedens services/ydelser/Produkter.

Produkter

Brugeren er selv ansvarlig for indtastning af korrekte oplysninger og valg, når Brugeren benytter Hjemmesiden. Virksomheden er ikke ansvarlig for korrekt oprettelse af Produkter, da rigtigheden heraf afhænger af Brugerens valg.

Brugeren kan altid rette henvendelse til Virksomheden og få tilrettet det købte Produkt.

Partnere

Virksomheden er ikke ansvarlig for information givet af Virksomhedens tilknyttede partnere. Partneres salg af egne ydelser er Virksomheden ej heller ansvarlig for.

Personoplysninger

Virksomheden skal overholde lovgivningen om opbevaring og videreformidling af personoplysninger.

Betaling og priser

Oplyste priser er inkl. moms, og betaling kan blive trukket på det oplyste betalingskort samme dag, som betalingen er gennemført.

Prisen er inkl. det gebyr, som betalingsindløseren opkræver. Brugeren betaler selv for eventuelt andre gebyrer, som kortudstederen måtte opkræve derudover.

Abonnement

Læs om betingelser for abbonnement

Tilfredshedsgaranti

Brugeren har tilfredshedsgaranti. Tilfredshedsgaranti betyder, at Brugeren kan få returneret produktet, hvis det ikke lever op til Brugerens forventninger. Dette skal ske inden for 14 dage efter bestilling af Produktet.

Levering

Brugeren vil få sit Produkt fremsendt med det samme efter gennemført betaling. Ved termen ”med det samme” forstås fremsendelse inden for 5 minutter. Fremsendelse af Produktet sker til den oplyste e-mailadresse. Vi opfordrer brugeren til at tjekke SPAM-filter/uønsket post, hvis Produktet ikke er modtaget inden for 5 minutter.

Ansvar

Virksomheden er ansvarlig for Produkternes indhold og juridiske korrekthed. Virksomheden kan på ingen måde gøres ansvarlig for anvendelsen af Produkterne på Hjemmesiden. Dette inkluderer, men begrænses ikke til, at Produkterne på Hjemmesiden ikke bliver korrekt anvendt.

Hjemmesidens indhold udgør ikke juridisk rådgivning af nogen art. Korrespondance eller anden kontakt med Virksomheden udgør heller ingen juridisk rådgivning af nogen art.

Alle former for links, referencer eller henvisninger til tredje part fra Hjemmesiden, er Virksomheden ikke ansvarlig for.

Følgende er Virksomheden ikke ansvarlig for: Hærværk på systemet (gælder både hacking af system, computervirus og fysisk hærværk), manglende internetforbindelse eller nedbrud i strømforsyning, manglende adgang til Hjemmesiden eller nedbrud af Hjemmesiden, misbrug af personoplysninger og andre omstændigheder og forhold, som er uden for Virksomhedens kontrol.

Gebyr for straks overførsel

Hvis en kunde ønsker en straks overførsel af kapital fra en konto, som ejes af Dokument 24 ApS, eller fra en konto, som er stillet til rådighed for vores Dokument 24 ApS, herunder eksempelvis en klientkonto hos en advokat, vil der blive pålagt et gebyr på DKK 500.

Dette gebyr dækker de administrative omkostninger forbundet med en straks overførsel. Gebyret vil blive fratrukket kundens tilgodehavende beløb, medmindre andet er aftalt skriftligt.

Ændringer

Virksomheden tager forbehold for prisændringer, som Brugeren måtte opleve under oprettelse af Produkter. Prisen vil til enhver tid være den oplyste på Hjemmesiden. Prisen kan ændres uden varsel.

Virksomheden tager forbehold for tryk- og prisfejl.

Lov om værneting

Følgende er underlagt dansk ret og skal indbringes for Københavns byret, måtte tvisten komme dertil. Dette gælder enhver tvist, der kommer af Brugerens køb af Produkter/benyttelse af services/ydelser, og heraf følgende tvister. Dette inkluderer disse Betingelsers omfang og gyldighed.

Brugeren er meget velkommen til at kontakte Virksomheden for spørgsmål til Betingelserne. Dette kan ske på info@dokument24.dk eller tlf. nr. 53701030.