Samarbejdsaftale guide fra A-Z

En samarbejdsaftale er en skriftlig aftale mellem mindst to parter, som vedrører indgåelse af et samarbejde, f.eks. leverandør- eller konsulentaftaler. Formålet er bl.a. at undgå usikkerhed og tvister.

Hvad er en samarbejdsaftale?

En standard samarbejdsaftale er en kontrakt, der vedrører indgåelse af et samarbejde mellem to eller flere parter. Denne kontrakt beskriver parternes rettigheder og forpligtelser, samt hvordan parterne skal forholde sig under en eventuel tvistløsning.

Hvad er en samarbejdsaftale?

Samarbejdsaftalen er en form for forventningsafstemning mellem parterne, som afklarer rammerne for samarbejdet, herunder eksempelvis hvilke ydelser hver part skal præstere, og hvilken løn der skal betales. Det vil sige, at det er parterne, der har underskrevet aftalen, der er omfattet af kontrakten. 

Hvornår bruger man en samarbejdsaftale?

Samarbejdsaftaler benyttes, når to eller flere parter indgår et samarbejde og ønsker, at samarbejdets indhold tilkendegives skriftligt. Formålet er, at alle parterne kender til rettighederne og forpligtelserne.

Hvornår bruger man en samarbejdsaftale?

Aftalen benyttes bl.a. i forbindelse med leverandøraftaler, konsulentaftaler, ansættelseskontrakter med en bogholder, eller hvis du og en partner skal opstarte en virksomhed i form af eksempelvis et interessentskab (I/S) eller et anpartsselskab (ApS).

Hvorfor lave en samarbejdsaftale?

Det er hensigtsmæssigt at lave aftalen for at undgå usikkerhed og tvister. Det vil sige, at aftalen kan forebygge konflikter. Hvis der alligevel skulle opstå problemer, kan kontrakten bidrage til at løse sådanne konflikter og fungere som bevismateriale. 

Hvorfor lave en samarbejdsaftale?

Hvis man i kontrakten har udarbejdet klare retningslinjer og arbejdsbetingelser, sikrer man stabilitet og det bedst mulige samarbejde. Jo mere detaljeret aftalen er, desto mindre kan parterne misforstå.

Hvordan ser en samarbejdsaftale ud?

Indholdet af samarbejdsaftaler afhænger af samarbejdstypen. Det vil sige, at aftalen skal udarbejdes efter jeres konkrete behov og ønsker. Der er dog visse punkter, der bør indeholdes i kontrakten.

Hvordan ser en samarbejdsaftale ud?

Kontrakten bør indeholde:

Parterne

Først og fremmest er det vigtigt at nævne, hvem der er omfattet af aftalen. Du kan minimere risikoen for, at en part undslipper kontraktansvar, hvis du tydeligt skriver, hvem der er part.  

Parternes navne skal nævnes. Derudover er det en god idé at skrive parternes adresse i kontrakten. Hvis der er tale om en erhvervsdrivende, kan du med fordel skrive virksomhedens CVR-nummer. Er der tale om en ikke-erhvervsdrivende, bør du i stedet skrive vedkommendes CPR-nummer.

Formål

Det er en god idé at nedskrive aftalens konkrete formål og baggrunden for aftalen. I den forbindelse bør du f.eks. angive, hvad aftalen vedrører, samt hvem samarbejdet skal gavne.

Omfang af aftalen

Du bør i aftalen beskrive, hvordan samarbejdet skal organiseres. Herunder kan det være relevant at beskrive koordineringen af samarbejdet. Dette omfatter bl.a., hvad aftalen reelt vedrører, hvem der organiserer samarbejdet, hvem der påtager sig hvilke opgaver, og hvordan der skal kommunikeres – eksempelvis om det er via e-mail, telefonisk eller fysisk.

Derudover kan det være fordelagtigt at inddrage, hvorvidt det er tilladt undervejs at ændre på aftalen. Hvis dette er tilladt, bør I i givet fald vurdere i hvilket omfang, der kan ændres på ydelsen efterfølgende. 

Forpligtelser og brud herpå

Det er vigtigt, at aftalen indeholder en dybdegående beskrivelse af parternes berettigede forventninger til hinanden, og hvad parterne hver især skal bidrage med. Det kan eksempelvis være, hvornår varerne senest skal afleveres. 

Det er også vigtigt at beskrive, hvad konsekvenserne skal være, hvis en af parterne bryder sine forpligtelser. I vores skabelon til samarbejdsaftalen er skrevet et eksempel på, hvad der kan skrives som konsekvens for brud på forpligtelser. 

Varighed og opsigelse

Du bør forholde dig til, hvor lang tid aftalen skal vare. Det kan være, at I ønsker, at samarbejdet skal stoppe på en nærmere aftalt dato. Det kan også være, at I i stedet ønsker et løbende aftaleforhold, hvor der kan ske opsigelse af samarbejdsaftalen med et bestemt varsel.

Betaling

Hvis der er tale om et samarbejde, hvor der sker betaling, kan det være relevant at angive prisen for ydelserne, hvilke betalingsmiddel der skal anvendes (betalingskort, kontanter eller andet), og hvordan betalingen skal ske (i rater, løbende, én overførsel eller andet).

Misligholdelse og erstatning

Det er vigtigt, at I har overvejet. hvad konsekvenserne skal være, hvis en part misligholder aftalen. Det kunne f.eks. være, hvorvidt modparten er berettiget til erstatning ved den anden parts misligholdelse. 

Force Majeure

Når I har besluttet hvad konsekvenserne skal være hvis en af parterne bryder sine forpligtelser og ikke lever op til det, som pågældende part har lovet at præstere, så er det vigtigt også at overveje, og blive enige om, hvilke hændelser der kategoriseres som force majeure, og som altså fritager en part for ikke at opfylde de forpligtelser som parten har. 

Forsikring

Det kan være relevant i samarbejdsaftalen at regulere om det påhviler den ene eller begge parter at have en bestemt type forsikring så længe samarbejdet står på. Det kan være af hensyn til særlige sikkerhedsrisici. 

Fortrolighed

Det kan være hensigtsmæssigt, at der i aftalen er en bestemmelse om fortrolighed og tavshedspligt. På den måde sikrer I f.eks., at alle de oplysninger, som den ene part erfarer om modparten under aftalens forløb, er fortrolige. Dette kan især være relevant ved konsulentaftaler.

Databeskyttelse

Databeskyttelse betyder mere end nogensinde før, og det er en rigtig god idé i sin samarbejdsaftale at regulere ansvaret for sin egen og sin samarbejdspartners data. Vi har i skabelonen for samarbejdsaftalen lavet et eksempel på, hvad der kunne stå i et punkt om databeskyttelse. 

Værneting

Naturligvis håber enhver på et godt og givende samarbejde uden komplikationer, men alligevel er det en rigtig god idé at skrive i samarbejdsaftalen, hvordan tvistløsning skal håndteres. Det kan være ved mediation, gennem voldgiftsretten , ved de danske domstole eller på en anden måde, som passer dig og din samarbejdspartner. 

Opfølgning

Der kan være relevant for jer at fastsætte en dato, hvor I følger op på aftalen for at sikre, at alle forhold overholdes af modparten. I den forbindelse kan I eventuelt tage stilling til, om I bør slette eller ændre nogle af aftalens vilkår, og om I eventuelt bør indføre nye tiltag.

Skabelon

Det er enkelt og billigt at oprette en samarbejdsaftale, når du benytter Dokument 24. Med vores skabelon til samarbejdsaftalen, samt den vejledning som følger med, kan du lave den egen skræddersyede samarbejdsaftale. 
Hvis du får brug for hjælp til udarbejdelse af din samarbejdsaftale, så står vi hos Dokument 24 naturligvis til rådighed for dig og din samarbejdspartner. 

Skabelon til samarbejdsaftale

 1. Få straks tilsendt. Du får efter dit køb tilsendt skabelonen til udarbejdelse af samarbejdsaftalen på din e-mail. Herefter kan du begynde at udfylde samarbejdsaftalen med det indhold der er relevant for dig og din samarbejdspartner. Du kan sagtens udfylde formularen hjemmefra, og det tager kun ganske kort tid.
 2. Skriv under. Efter din samarbejdsaftale er skrevet, skal dokumentet skrives under af parterne i aftalen. Når aftalen er skrevet under, er den gyldig og  gældende.

  Hvad koster skabelonen for samarbejdsaftalen?

  Skabelonen for samarbejdsaftalen og den tilhørende vejledning koster kun kr. 199 + moms hos Dokument 24. Vi står til rådighed med gratis hjælp til spørgsmål vedrørende samarbejdsaftalen.

  Hvis du ønsker hjælp til udfyldelse af skabelonen, så står vores kompetente jurister til rådighed fra kun kr. 800 + moms, så du kan være helt sikker på, at din samarbejdsaftale bliver juridisk korrekt og præcis som du ønsker den.  

  Gratis hjælp

  Vi står altid gratis til rådighed til at hjælpe dig, hvis du har et spørgsmål eller kommer i tvivl om noget. Du kan ringe til os på 5370 1030 eller skrive til os på info@dokument24.dk.

  Det er vigtigt for både dig og os, at du får de rette svar, så dit dokument er korrekt. Derfor vil vi i mange tilfælde gerne tale med dig, så vi kan være sikre på, at vi besvarer dine spørgsmål fyldestgørende.