Abonnement

Abonnement vil fortsætte indtil, at dette aktivt opsiges af Brugeren. Trækning af abonnement sker d. 1. i hver måned. Køb kan fortrydes 14 dage bagudrettet.

Kvittering for trækning af abonnement fremsendes pr. e-mail.

Brugeren har ingen ansvars- eller hæftelsesforhold i forbindelse med trækning af abonnementsbetaling hos Dokument 24. Brugeren skal aktivt godkende abonnementsbetingelser og pris med separat klik med musen (indsætte et flueben).

Priser og betingelser for abonnement er oplyst til Brugeren forud for tilkøb af abonnement.

Opsigelse af abonnement

Abonnement til enhver tid opsiges. Dette vil være muligt ved skriftligt eller mundtlig henvendelse til virksomheden.

Efter opsigelse af abonnement, vil der ikke ske flere trækninger på det tilknyttede kort. Al data på Brugeren vil blive slettet inkl. kortinformationer.

Tilknytning af nyt betalingskort og sletning af kortnummer

Brugeren modtager besked om tilknytning af nyt betalingskort, når det eksisterende kort udløber. Brugeren skal selv oplyse det nye betalingskort for at fortsætte abonnementet. Oplyses nyt betalingskort ikke inden 30 dage, slettes alle data på kunden inkl. kortoplysninger.