Testamente - Opret på 15 min. Få straks!

Har du sikret dig og din familie med et testamente? Mange danskere vil gerne have styr på testamentet, men de får det aldrig lavet, fordi det er dyrt og besværligt.

Hos Dokument 24 opretter du dit juridiske gyldige testamente online. Det er nemt, sikkert og koster kun 695 kr. Hvis du donerer arv til velgørenhed, er testamentet gratis. Spar mere end 4.000 kr. i forhold til traditionelle advokater.

Hjælp familien - Testamente kun 695 kr.


Svar på 12-15 spørgsmål

Få straks dokumentet på mail

Skriv Testamentet under

Hvordan laver man et testamente?

Når du opretter dit testamente, følger du nedenstående 3 trin:

 1. Svar på 12-15 spørgsmål online: Du starter med at svare på en række spørgsmål online i vores skabelon til testamenter. Spørgsmålene tilpasses automatisk dig og din situation.
 2. Få det straks. Når spørgsmålene er besvaret, kan du bestille testamentet og straks få det tilsendt pr. e-mail. Testamentet er skræddersyet til dig og opfylder dine ønsker.
 3. Underskrift. Til sidst skal det skrives under foran en notar eller foran 2 vitterlighedsvidner. Du vil modtage en guide til, hvordan du skriver under.

Testamentet er juridisk gyldigt, og kan oprettes på 10-15 minutter. Du kan altid få gratis hjælp til oprettelsen.

Testamente

Hjælp, velgørenhed og tilfredshedsgaranti

Testamenteoprettelse skal være nemt og bekvemt. Derfor følger der disse fordele med hos Dokument 24. 

Gratis hjælp

Når du udarbejder testamente, kan du nogle gange have brug for at drøfte tingene med en uvildig rådgiver. Du kan altid ringe eller skrive til os, så vil sørge for at hjælpe dig . Rådgivningen er gratis, og du er ikke forpligtet til at oprette et dokument, selvom du har fået hjælp.

Velgørenhed

Vi hjælper mere en 80 velgørende organisationer. Dette gør vi ved at oprette testamenter for organisationerne gratis, når de indeholder donation af arv til organisationen. I visse tilfælde kan velgørende organisationer hjælpe til med at mindske arveafgift/boafgift til dine arvinger. Hvis det er tilfældet for dig, vil du blive spurgt om du ønsker at mindske arveafgiften til dine arvinger under udarbejdelsen af testamentet.

Tilfredshedsgaranti

Hos Dokument24 ønsker vi tilfredse kunder, og det vigtigt for os, at du er tilfreds. Hvis du fortryder oprettelsen, returnerer vi din betaling med et smil.

Testamentet sikrer familien - Det tager 15 min.

14 punkter til dit Testamente

Når du opretter et testamente, så skal du træffe beslutninger om nedenstående 14 punkter. Vi har sikret, at du kommer igennem alle 14 punkter, når du opretter dokumentet hos os. Du kan læse den fulde guide til, hvad du vil blive spurgt om, når du starter oprettelsen.

 1. Hvem skal dine arvinger være?
 2. Hvordan skal arven fordeles?
 3. Skal arven blive i familien? (Særeje)
 4. Børnetestamente
 5. Uskiftet bo
 6. Tilbagekalde tidligere testamenter
 7. Ændringer - kodicil
 8. Båndlæggelse af arv
 9. Fortrinsret til arvingerne?
 10. Indbotestamente
 11. Hvis en arving går bort - hvad så?
 12. Vedligeholdelse af gravsted
 13. Bobestyrer
 14. Underskrift

1. Hvem skal dine arvinger være?

Når vi danskere tænker på at oprette et testamente, så tænker vi først og fremmest på, at vi har nogle arvinger, der skal arve noget efter os.

Hvem skal dine arvinger være?

Mange ønsker, at deres samlever/ægtefælle skal arve efter dem, når de går bort. Når begge personer er gået bort, så er det ofte deres børn, der skal arve efter dem. Du kan fordele arven blandt dine arvinger, næsten som du ønsker det, blot du holder dig inden for arvelovens arveregler.

Hvis du ikke fordeler arven i dit testamente, så vil din arverækkefølge være bestemt af loven.

2. Hvordan skal arven fordeles?

Når du fordeler arven, så skal den fordeles jf. loven. Du skal være opmærksom på fordeling af arven vedr. tvangsarv samt særbørn. Vi forklarer i nedenstående, hvad disse termer betyder samt, hvad du kan gøre.

Hvordan skal arven fordeles?

Tvangsarv

Når du fordeler arven blandt dine arvinger, så skal du tage højde for, at børn og ægtefæller er tvangsarvinger.

Tvangsarv arvinger størrelse

At være tvangsarving betyder, at arvingen som minimum skal modtage en vis procentdel af arven efter dig.

Når du opretter et testamente hos os, så har vi styr på, hvordan tvangsarven fordeles jævnfør loven.

Særbørn

Har du børn uden for samlivet/ægteskabet, så kaldes disse for særbørn. Mange giver deres særbørn samme mængde arv, som de giver deres egne børn. Du bestemmer selv, hvordan arven skal fordeles. Vær dog opmærksom på, at dine særbørn både får arv efter dig samt børnenes anden forælder. Særbørn kan dermed risikere at få dobbelt så meget arv, som jeres fælles børn, da de får fra både dig og barnets anden forælder.

Dette kan udlignes gennem et testamente, ring eller skriv til os, så kan vi hjælpe dig med det.

"Sort får testamente"

Når du fordeler arven blandt dine arvinger, så kan der i nogle tilfælde være et barn, der burde gøres arveløst. Det er dog ikke muligt at gøre børn arveløse, men du kan oprette det, der hedder et ”Sort får testamente”. Det ”sorte får” (barnet, der kun skal have lidt arv), bliver stort set arveløs. Dette gøres ved, at personen kun får tildelt sin tvangsarv.

Hvis du ønsker at lave et ”Sort får testamente”, så bør du kontakte os og få en gratis samtale. Vi kan udarbejde testamentet præcis, som du ønsker det.

3. Skal arven blive i familien? (Særeje)

Når du giver arven videre til f.eks. dine børn, så ønsker du måske, at arven altid skal blive hos dem uanset om de bliver skilt. Hvis du ønsker at dine børn/arvinger aldrig skal dele arven efter dig, så kan du give din arv videre som særeje.

Skal arven blive i familien?

Du giver arven videre som særeje ved at oprette et testamente, hvori det nøje er beskrevet, hvilken type særeje, barnet skal have. Der findes flere forskellige typer særeje i Danmark, og det er vigtigt at vælge den rigtige form for særeje. Vælger du den forkerte form for særeje, så kan det have katastrofale følger for dine børn/arvinger.

Start dit testamente med Særeje til Arvingerne

4. Børnetestamente

Hvem skal tage sig af dine børn, hvis du og barnets anden forælder går bort? Gudfar og gudmor får ikke automatisk tilkendt forældremyndigheden. Staten vælger, hvor børnene skal placeres, og det gør staten ud fra deres bedste vurdering.

Børnetestamente

Du kan påvirke statens valg af ”nye forældre” ved at udarbejde et børnetestamente. Her skriver du, hvem du ønsker som ”nye forældre” for dine børn.

Staten lægger stor vægt på, hvad du har skrevet i dit børnetestamente, og retter sig oftest derefter. Sørg altid for at skrive en begrundelse for dit valg. Din begrundelse hjælper sagsbehandleren til at forstå dit ønske.

5. Uskiftet bo

Du har sikkert hørt om begrebet uskiftet bo? Uskiftet bo betyder, at boet ikke er skiftet, når den ene ægtefælle er gået bort. Børnene har dermed ikke modtaget deres arv efter deres afdøde forælder.

Uskiftet bo arv arvinger

Der er to ting, som du skal være opmærksom på ved uskiftet bo:

Punkt 1: Hvis du og din ægtefælle ønsker at sidde i uskiftet bo efter hinanden, så bør I skrive dette ønske ind i jeres testamente. Hvis I udelukkende har børn i fællesskab, så kan den længstlevende frit bestemme om vedkommende vil sidde i uskiftet bo med børnene eller ej.

Har I børn uden for ægteskabet, så er det op til jeres børn om de vil lade længstlevende sidde i uskiftet bo.

Hvis børnene på nuværende tidspunkt giver tilsagn om, at længstlevende ægtefælle må sidde i uskiftet bo, så bed dem om at skrive under på dette. I beder børnene om at skrive under på det, der hedder et forhåndssamtykke til uskiftet bo. Samtidig skrives, at børnene har skrevet under på, at længstlevende må sidde i uskiftet bo.

På denne måde sikrer I hinanden på god vis.

Uskiftet Bo | Sådan sikrer du din ægtefælle

Punkt 2:
Hvis du har en ægtefælle, der er afgået ved døden, og ægtefællens børn ikke har fået udbetalt arv, så sidder du i uskiftet bo. Når du sidder i uskiftet bo, så kan du kun disponere over din egen del af boet, hvis du opretter et testamente. Din egen del af boet svarer til 50 % af det samlede bo, dvs. 50 % af alt, hvad du og din afdøde ægtefælle ejer tilsammen.

Du kan dermed kun testere 50 % af jeres formue, resten fordeles jf. loven.

Opret samtykke til uskiftet bo, kun 239,-. Så er I sikret!

6. Tilbagekalde tidligere testamenter

Mange opretter mere end ét testamente igennem livet. Hvis du opretter et nyt, så er det vigtigt, at du annullerer dit gamle.

Tilbagekald tidligere testamenter

Hvordan sletter man et testamente? Det slettes/annulleres/tilbagekaldes ved at udarbejde et nyt. I det nye skrives, at det gamle er tilbagekaldt. Det nye skrives under foran en notar, så du sikrer, at det er gyldigt samt, at det gamle er annulleret.

Du behøver ikke at tænke på dette, når du skriver dit testamente hos os. Vi sørger automatisk for at ophæve tidligere dokumenter.

7. Ændring - kodicil

Hvis du har en ændring til dit eksisterende testamente, så kan du tilføje ændringen ved at skrive en kodicil. En kodicil betyder tillæg. Det er dog sjældent, at det kan betale sig at udarbejde et kodicil, da det kræver, at det gamle dokument læses igennem fra A-Z og tjekkes for, om det stemmer overens med den nuværende arvelov.

Ændring - kodicil

Vi anbefaler altid, at du opretter et nyt testamente i stedet for at udarbejde en kodicil. På denne måde er du sikker på, at din ændring passer med det resterende i dokumentet.

8. Båndlæggelse

Båndlæggelse af arv betyder, at arven udbetales på et tidspunkt eller til et formål, som du vælger. Du kan f.eks. vælge, at arven skal benyttes til køb af en bolig.

Båndlæggelse

Hvis du har børn, så kan det nogle gange være en god idé at båndlægge arv til børnene, indtil børnene f.eks. er fyldt 21 eller 25 år.

Du kan båndlægge arv, når du opretter et testamente. Hvis du ikke båndlægger arv til børnene, så vil de få al arv udbetalt, når de fylder 18 år.

Opret juridisk gyldigt testamente, evt. med båndlagt arv.

9. Fortrinsret til arvingerne?

Fortrinsret vil sige, at du kan vælge at give en arving fortrin til en genstand. Du kan f.eks. vælge, at en arving skal have ret til at vælge kaffestellet før de andre arvinger.

Fortrinsret til arvinger

Der er ikke mange danskere, der vælger at give deres arvinger fortrin frem for andre, men det er en mulighed at give arvinger fortrinsret i dit testamente.

10. Indbotestamente

Du kan bestemme hvilke genstande, der skal gå til hvem. Forskellen på at skrive dine genstande ind i et indbotestamente og give fortrinsret over en genstand er, at i indbotestamentet giver du arvingen genstanden (fortrinsret er beskrevet ovenover). Ved fortrinsret giver du arvingen fortrin til at vælge genstanden.

Indbotestamente

Du kan frit vælge om du udarbejder dokumentet som en del af dit testamente eller opretter det senere. Det behøver ikke at indgå i det fulde dokument.

Du kan gratis oprette et indbotestamente ved at skrive overskriften Indbotestamente på et stykke papir. Herefter skriver du, hvilke genstande, der skal gå til hvem. Efterfølgende daterer du dokumentet, og skriver det under.

Det er vigtigt, at dokumentet bliver fundet, når arven skal gøres op. Fortæl derfor dine arvinger, hvor de kan finde det.

11. Hvis en arving er gået bort – hvad så?

Hvis en arving går bort før dig, så vil arvingens subsidiære arving træde til.

Hvis en arving går bort - hvad så?

Det letteste er at forklare dette med et eksempel. Lad os sige, at du har en søn, som desværre går bort før dig. Når du går bort, så vil din søns børn automatisk arve alt det (dine børnebørn), som din søn skulle have arvet dig. Dette hedder subsidiære arvinger.

Hvis du ikke ønsker, at det skal være dine børns børn, der tiltræder som subsidiære arvinger i testamentet, så ring eller skriv til os. Vi vil hjælpe dig med at løse dette inden for lovens rammer.

Du vælger selv subsidiære arvinger i testamentet

12. Vedligeholdelse af gravsted

Hvad har vedligeholdelse af et gravsted med et testamente at gøre?

Vedligeholdelse af gravsted

Når du en dag ikke er her længere, så kan du vælge at lade boet betale for vedligeholdelse af dit gravsted. Det er ofte en god idé at skrive dette ind, så dine arvinger ikke skal træffe beslutning om, hvor lang tid gravstedet skal vedligeholdelse, eller hvornår der skal sløjfes.

Vi skriver som standard ind, at boet betaler for vedligeholdelse af gravstedet, på denne måde slipper dine arvinger for at træffe denne mindre rare beslutning.

Hvis du ikke skal begraves, så bortfalder klausulen om vedligeholdelse af gravsted naturligvis.

13. Bobestyrer

Når du en dag ikke er her længere, så kan dine arvinger vælge at håndtere opgørelse af arven selv. Hvis de gør dette, så vil en af dine arvinger skulle indtræde som bobestyrer

Bobestyrer

Hvis du vil bestemme, hvem der skal være bobestyrer, så kan du vælge at en bobestyrer ind. Der er ingen formkrav til valg af bobestyrer.

Vi kan også skrive en bobestyrer ind for dig, hvis du ønsker det.

14. Underskrift

Når du har færdiggjort dit testamente, så skal du vælge, hvordan du vil skrive det under. Der er flere forskellige måder at skrive det under på. Du kan enten vælge at skrive det under som et notartestamente eller som et vidnetestamente. Den mest sikre måde at skrive under på er foran en notar, dette hedder et notartestamente. 

Underskrift


De andre måder at skrive under på er ved at:

 1. Signere testamentet med nem-ID
 2. Skrive det under foran to vitterlighedsvidner. Dette hedder et vidnetestamente.
Vidnetestamente | Sådan oprettes det

Både underskrift med nem-ID og som et vidnetestamente er behæftet med usikkerhed. Disse underskriftsformer kan betvivles. Hvis betvivlelsen er retmæssig, så annulleres dokumentet. Arven fordeles herefter jævnfør arveloven i stedet.

Du vælger selv subsidiære arvinger i testamentet

Forskellige typer af testamente, hvad skal jeg vælge?

Gensidigt testamente, udvidet samlevertestamente, familietestamente… Hvad skal du vælge? Hos Dokument 24 får du altid tilsendt det dokument, der passer til dig. Dette har vi styr på.

Du kan læse om de forskellige former i nedenstående.

 1. Gensidigt testamente
 2. Udvidet samlevertestamente
 3. Familie Testamente
 4. Testamente Ægtefælle
 5. Testamente Alene

Gensidigt testamente

Et gensidigt testamente er den juridiske betegnelse for et testamente, der er oprettet mellem 2 personer. Disse personer laver en gensidig aftale.

Du kan selv vælge, hvem du ønsker at oprette det sammen med. I praksis betyder det, at du kan oprette det gensidige testamente med en ven.

Det mest normale er dog, at det oprettes gensidigt mellem ægtefæller eller samlevende.

Når du opretter dit gensidige testamente hos os, så sender vi dig straks dit dokument pr. e-mail. Du får det gratis, hvis du ikke er tilfreds med produktet. Vi har nemlig 100 % tilfredshedsgaranti, når du opretter dokumenter hos os online.

Opret juridisk gyldigt gensidigt testamente

Udvidet samlevertestamente

Du har måske hørt om et udvidet samlevertestamente? Hvad betyder det, og hvilke fordele giver det dig?

Fordele

 • Et udvidet samlevertestamente stiller du og din samlever på lige fod med ægtefæller, når den ene af Jer går bort.
 • I kommer til at arve op til 87,5 % af hinandens arv, hvis I har børn.
 • I arver 100 % af hinandens arv, hvis I ikke har børn.

Krav for at oprettelse

I skal overholde nogle få krav for at oprette et udvidet samlevertestamente, hvilke er:

 • I skal have boet sammen i mere end to år på samme folkeregisteradresse.
 • Eller I skal have børn sammen eller børn på vej (den ene af Jer skal være gravid).

I opretter dokumentet hos Dokument 24 ved at svare på en række spørgsmål online. Herefter modtager i det straks pr. e-mail.

Efterfølgende skal det skrives under foran en notar eller foran 2 vitterlighedsvidner. I bestemmer selv, hvordan det skal skrives under.

Familie Testamente

Hvad er et familie testamente? Et familietestamente er betegnelsen for et dokument, der dækker hele familien. Det er i og for sig ikke en juridisk term for et testamente, men der er mange danskere, der bare ønsker at oprette et testamente til familien.

Hos Dokument 24 siger vi, at det er et familie testamente er et dokument, der sikrer længstlevende ægtefælle/samlever bedst muligt. Når begge forældre i familien er gået bort, så deler familie testamentet arven mellem børnene.

Du bestemmer selv, hvad der skal stå i dit dokumentet. Vi hjælper dig gerne med at oprette det.

Testamente ægtefælle

Et ægtefælletestamente er i bund og grund det samme testamente som et familietestamente. Ægtefælletestamenter er oftest dokumenter, der sikrer ægtefællen bedst muligt. Når begge ægtefæller er gået bort, så deles arven normalt mellem børnene.

Testamente alene

Er du alene og ønsker at oprette et testamente? Eller vil du gerne oprette dokumentet, men din samlever/ægtefælle vil ikke være med til at oprette det?

Årsagerne til at oprette et testamente alene kan være mange. Uanset hvordan dine forhold er derhjemme, så kan du altid vælge at oprette et alene. Du bestemmer altid selv hvem, der skal modtage arv efter dig.

Opret testamten, så du sikrer, at de rette arver efter dig!

Hvad er prisen for et testamente?

Hvad koster det at få lavet et testamente? Prisen kan variere utrolig meget, men pris og kvalitet hænger ikke altid sammen, når det skal udarbejdes juridiske dokumenter. Grunden til dette er, at mange advokater tager 2-5.000 kr. i timen, og de skriver ikke særlig mange testamenter. Disse advokater er derfor ikke eksperter, og de skal bruge lang til på at udarbejde dokumentet til dig.

Der findes også billige advokater og billige jurister. Hvis du gør brug af en billig advokat/jurist, så spørg altid ind til følgende:

 • Hvor mange testamenter har advokaten/juristen oprettet?
 • Hvor mange laver advokaten/juristen om ugen?

En god tommelfingerregel er, at advokaten/juristen minimum bør oprette 1-2 pr. uge for at være ajourført med juraen på området. Advokaten/juristen bør ligeledes have oprettet mindst et par hundrede i sit virke.

På denne måde har du større sikkerhed for, at det billige testamente er skrevet af en, der har forstand på det. Det er ærgerligt at få et dokument, der ikke passer til dine ønsker, eller ikke overholder arveloven.

Pris testamente

Start dit billige testamente i dag, så er familien sikret!

God bruger oplevelse på hjemmeside og super support