Fuld guide til at oprette dit testamente

Har du sikret dig og din familie ved at oprette et testamente? Mange danskere vil gerne have styr på det, men de får det aldrig lavet, fordi det er dyrt og besværligt.

Hos Dokument 24 opretter du dit juridisk gyldige testamente online. Det er nemt, sikkert og koster kun 695 kr. Hvis du donerer arv til velgørenhed, er testamentet gratis. Spar mere end 4.000 kr. i forhold til traditionelle advokater.

 1. Hvordan laver jeg et testamente?
 2. Testamente uskiftet bo?
 3. 14 punkter til dit testamente.
 4. Underskrift - sådan gør du.
 5. Forskellige typer testamente - hvad skal du vælge?

Hjælp familien - Testamente kun 695 kr.

Svar på 12-15 spørgsmål

FĂĄ straks dokumentet pĂĄ mail

Skriv Testamentet under

Hvordan laver man dette dokument?

Når du laver dit testamente, skal det ske skriftligt. Når det er lavet, skal du efterfølgende skrive det under foran to vitterlighedsvidner eller foran en notar i byretten. Når du har underskrevet, skal det efterfølgende skrives under af vidnerne/notaren.

Hvordan laver man et testamente?

 1. Svar på 12-15 spørgsmål online: Du starter med at svare på en række spørgsmål online i vores skabelon til testamenter. Spørgsmålene tilpasses automatisk dig og din situation.
 2. Få det straks. Når spørgsmålene er besvaret, kan du bestille testamentet og straks få det tilsendt pr. e-mail. Det er skræddersyet til dig, og opfylder dine ønsker.
 3. Underskrift. Til sidst skal det skrives under foran en notar eller foran 2 vitterlighedsvidner. Du vil modtage en guide til, hvordan du skriver under.

Dokumentet er juridisk gyldigt, og kan oprettes på 10-15 minutter. Du kan altid få gratis hjælp til oprettelsen.

Testamente

Se video

Rådgivning, velgørenhed og tilfredshedsgaranti

Oprettelse af testamente skal være nemt og bekvemt. Derfor følger der disse fordele med hos Dokument 24. 

Gratis juridisk rĂĄdgivning

Du får gratis juridisk rådgivning til oprettelse af dit testamente hos Dokument 24. Efter endt juridisk rådgivning vælger du selv, om du ønsker at oprette dokumentet eller ej. Vi rådgiver dig uvildigt, og du kan drøfte hvad som helst med os uden forpligtelser.

Testamentere arv til velgørenhed

Du kan testamentere arv til velgørenhed gennem oprettelse af dit testamente. Heri skriver du, hvor meget arv organisationen skal modtage. Testamentet oprettes gratis gennem Dokument 24, når du vælger at testamentere arv til velgørenhed.

Vi hjælper mere en 200 velgørende organisationer i Danmark med at testere arv. Dette gør vi ved at oprette testamenter for organisationerne gratis, når de indeholder donation af arv til. I nogle tilfælde kan velgørende organisationer hjælpe til med at mindske arveafgift/boafgift til dine arvinger. Hvis du kan spare dine arvinger for arveafgift, vil du automatisk blive tilbudt denne mulighed, når du opretter dokumentet hos os.

Tilfredshedsgaranti

Hos Dokument 24 ønsker vi tilfredse kunder, og det vigtigt for os, at du er tilfreds. Hvis du fortryder oprettelsen, returnerer vi din betaling med et smil.

14 punkter til dit testamente

Når du opretter et online testamente gratis, så skal du træffe beslutninger om nedenstående 14 punkter. Vi har sikret, at du kommer igennem alle 14 punkter, når du opretter dokumentet hos os. Du kan læse den fulde guide til, hvad du vil blive spurgt om, når du starter oprettelsen.

14 punkter til dit testamente

 1. Hvem skal dine arvinger være?
 2. Hvordan skal arven fordeles?
 3. Skal arven blive i familien? (Særeje)
 4. Børnetestamente
 5. Uskiftet bo
 6. Tilbagekalde tidligere testamenter
 7. Ændringer - kodicil
 8. Båndlæggelse af arv
 9. Fortrinsret til arvingerne?
 10. Indbotestamente
 11. Hvis en arving gĂĄr bort - hvad sĂĄ?
 12. Vedligeholdelse af gravsted
 13. Bobestyrer
 14. Underskrift

1. Hvem skal dine arvinger være?

I Danmark, tænker vi først og fremmest på, at vi har arvinger, der skal arve efter os.

Mange ønsker, at deres samlever/ægtefælle skal arve efter dem, når de går bort. Når begge personer er gået bort, så er det ofte deres børn, der skal arve efter dem. Du kan fordele arven blandt dine arvinger, næsten som du ønsker det, blot du holder dig inden for arvelovens arveregler, læs evt. direkte i loven her.

Hvem skal dine arvinger være?

Hvis du ikke fordeler arven i dit testamente, vil din arverækkefølge være bestemt af loven.

2. Hvordan skal arven fordeles?

Når du fordeler arven, så skal den fordeles jf. loven. Du skal være opmærksom på fordeling af arven vedr. tvangsarv samt særbørn. Vi forklarer i nedenstående, hvad disse termer betyder samt, hvad du kan gøre.

Hvordan skal arven fordeles?

Tvangsarv

Når du fordeler arven blandt dine arvinger, så skal du tage højde for, at børn og ægtefæller er tvangsarvinger.

Tvangsarv arvinger størrelse

At være tvangsarving betyder, at arvingen som minimum skal modtage en vis procentdel af arven efter dig.

Når du opretter et testamente online hos os, så har vi styr på, hvordan tvangsarven fordeles jævnfør loven.

Særbørn

Har du børn uden for samlivet/ægteskabet, så kaldes disse for særbørn. Mange giver deres særbørn samme mængde arv, som de giver deres egne børn. Du bestemmer selv, hvordan arven skal fordeles. Vær dog opmærksom på, at dine særbørn både får arv efter dig samt børnenes anden forælder. Særbørn kan dermed risikere at få dobbelt så meget arv, som jeres fælles børn, da de får fra både dig og barnets anden forælder.

Dette kan udlignes gennem et testamente online, ring eller skriv til os, så kan vi hjælpe dig med det.

"Sort fĂĄr testamente"

Når du fordeler arven blandt dine arvinger, så kan der i nogle tilfælde være et barn, der burde gøres arveløst. Det er dog ikke muligt at gøre børn arveløse, men du kan oprette det, der hedder et ”Sort får testamente”. Det ”sorte får” (barnet, der kun skal have lidt arv), bliver stort set arveløs. Dette gøres ved, at personen kun får tildelt sin tvangsarv.

Hvis du ønsker at lave et dette, bør du kontakte os og få en gratis samtale. Vi kan udarbejde  et testamente online præcis, som du ønsker det.

3. Skal arven blive i familien? (Særeje)

Når du giver arven videre til f.eks. dine børn, så ønsker du måske, at arven altid skal blive hos dem uanset om de bliver skilt. Hvis du ønsker at dine børn/arvinger aldrig skal dele arven efter dig, så kan du give din arv videre som særeje.

Skal arven blive i familien?

Du giver arven videre som særeje ved at oprette dokumentet, hvori det nøje er beskrevet, hvilken type særeje, barnet skal have. Der findes flere forskellige typer særeje i Danmark, og det er vigtigt at vælge den rigtige form for særeje. Vælger du den forkerte form for særeje, så kan det have katastrofale følger for dine børn/arvinger.

Start dit testamente med Særeje til Arvingerne

4. Børnetestamente

Hvem skal tage sig af dine børn, hvis du og barnets anden forælder går bort? Gudfar og gudmor får ikke automatisk tilkendt forældremyndigheden. Staten vælger, hvor børnene skal placeres, og det gør staten ud fra deres bedste vurdering.

Børnetestamente

Du kan påvirke statens valg af ”nye forældre” ved at udarbejde et børnetestamente. Her skriver du, hvem du ønsker som ”nye forældre” for dine børn.

Staten lægger stor vægt på, hvad du har skrevet i dit børnetestamente, og retter sig oftest derefter. Sørg altid for at skrive en begrundelse for dit valg. Din begrundelse hjælper sagsbehandleren til at forstå dit ønske.

5. Testamente og uskiftet bo

Ægtefæller med fælles børn har mulighed for at sidde i uskiftet bo med deres fælles børn uden, at børnene giver samtykke hertil. Ægtefæller med særbørn (børn fra andre forhold), skal bede om samtykke fra børnene til at sidde i uskiftet bo.

Testamente og uskiftet bo

Uskiftet bo træder forud for testamentet. Arv fordeles kun efter dokumentet, hvis længstlevende ægtefælle ikke sidder i uskiftet bo. Vi anbefaler dog altid, at der oprettes et sådan dokument uanset om længstlevende ægtefæller ønsker at sidde i uskiftet bo. Når det er oprettet, har længstlevende selv mulighed for at beslutte om boet skal forblive uskiftet eller om boet skal skiftes ud fra dokumentet. Med et gyldigt testamente, har længstlevende ægtefælle således bedst mulige økonomiske forudsætninger for at fortsætte livet.

Samlevende kan ikke sidde i uskiftet bo uanset, hvor længe de har boet sammen. Uskiftet bo kan udelukkende benyttes af ægtefæller. Samlevende skal derfor altid oprette dette, hvis de ønsker at overtage arv efter først afdøde.

Uskiftet bo - 2 opmærksomhedspunkter

1. Børnene
Hvis du og din ægtefælle ønsker at sidde i uskiftet bo efter hinanden, så bør I skrive dette ønske ind i jeres testamente online. Hvis I udelukkende har børn i fællesskab, så kan den længstlevende frit bestemme om vedkommende vil sidde i uskiftet bo med børnene eller ej.

Har I børn uden for ægteskabet, så er det op til jeres børn om de vil lade længstlevende sidde i uskiftet bo.

Hvis børnene på nuværende tidspunkt giver tilsagn om, at længstlevende ægtefælle må sidde i uskiftet bo, så bed dem om at skrive under på dette. I beder børnene om at skrive under på det, der hedder et forhåndssamtykke til uskiftet bo. Samtidig skrives, at børnene har skrevet under på, at længstlevende må sidde i uskiftet bo.

PĂĄ denne mĂĄde sikrer I hinanden pĂĄ god vis.

2. Afdød ægtefælle
Hvis du har en ægtefælle, der er afgået ved døden, og ægtefællens børn ikke har fået udbetalt arv, så sidder du i uskiftet bo. Når du sidder i uskiftet bo, så kan du kun disponere over din egen del af boet, hvis du opretter et testamente. Din egen del af boet svarer til 50 % af det samlede bo, dvs. 50 % af alt, hvad du og din afdøde ægtefælle ejer tilsammen.

Du kan dermed kun testere 50 % af jeres formue, resten fordeles jf. loven.

Uskiftet Bo | Sådan sikrer du din ægtefælle

Se video

6. Tilbagekalde tidligere testamenter

Mange opretter mere end Ă©t testamente igennem livet her i Danmark. Hvis du opretter et nyt, sĂĄ er det vigtigt, at du annullerer det gamle.

Tilbagekald tidligere testamenter

Hvordan sletter man et testamente?

Dokumentet slettes ved at udarbejde et nyt. Alternativt kan en blanket udfyldes hos notaren, der sletter dit eksisterende dokument. Vælger du at slette det ved at oprette et nyt, tilbagekaldes det gamle testamente ved underskrift af det nye.

Når du opretter nyt, og du ikke har oprettet et uigenkaldeligt testamente med en afdød person, behøver du ikke at tænke på sletning af dit gamle dokument. Vi sørger automatisk for at ophæve tidligere dokumenter, når du skriver det nye dokument under.

Hvis du har oprettet en uigenkaldelig version, så ring eller skriv til os, og vi vil hjælpe dig på bedst mulig vis.

7. Ændring - kodicil

Hvis du har vil ændre et testamente, så kan du tilføje ændringen ved at skrive en kodicil. En kodicil betyder tillæg. Det er dog sjældent, at det kan betale sig at udarbejde et kodicil, da det kræver, at det gamle dokument læses igennem fra A-Z og tjekkes for, om det stemmer overens med den nuværende arvelov.

Ændring - kodicil

Vi anbefaler altid, at du opretter et nyt testamente online i stedet for at udarbejde en kodicil. På denne måde er du sikker på, at din ændring passer med det resterende i dokumentet.

8. Båndlæggelse

Båndlæggelse af arv betyder, at arven udbetales på et tidspunkt eller til et formål, som du vælger. Du kan f.eks. vælge, at arven skal benyttes til køb af en bolig.

Båndlæggelse

Hvis du har børn, så kan det nogle gange være en god idé at båndlægge arv til børnene, indtil børnene f.eks. er fyldt 21 eller 25 år.

Du kan båndlægge arv, når du opretter et testamente online. Hvis du ikke båndlægger arv til børnene, så vil de få al arv udbetalt, når de fylder 18 år.

Opret juridisk gyldigt testamente, evt. med bĂĄndlagt arv.

9. Fortrinsret til arvingerne?

Fortrinsret vil sige, at du kan vælge at give en arving fortrin til en genstand. Du kan f.eks. vælge, at en arving skal have ret til at vælge kaffestellet før de andre arvinger.

Fortrinsret til arvinger

Der er ikke mange danskere, der vælger at give deres arvinger fortrin frem for andre, men det er en mulighed at give arvinger fortrinsret i dit testamente.

10. Indbotestamente

Du kan bestemme hvilke genstande, der skal gå til hvem. Forskellen på at skrive dine genstande ind i et indbotestamente og give fortrinsret over en genstand er, at i indbotestamentet giver du arvingen genstanden (fortrinsret er beskrevet ovenover). Ved fortrinsret giver du arvingen fortrin til at vælge genstanden.

Indbotestamente

Du kan frit vælge om du udarbejder dokumentet som en del af dit dokument eller opretter det senere. Det behøver ikke at indgå i det fulde dokument.

Opret testamente gratis - du kan gratis oprette et indbotestamente ved at skrive overskriften Indbotestamente på et stykke papir. Herefter skriver du, hvilke genstande, der skal gå til hvem. Efterfølgende daterer du dokumentet, og skriver det under.

Det er vigtigt, at dokumentet bliver fundet, når arven skal gøres op. Fortæl derfor dine arvinger, hvor de kan finde det.

11. Hvis en arving er gået bort – hvad så?

Hvis en arving går bort før dig, så vil arvingens subsidiære arving træde til.

Hvis en arving gĂĄr bort - hvad sĂĄ?

Det letteste er at forklare dette med et eksempel. Lad os sige, at du har en søn, som desværre går bort før dig. Når du går bort, så vil din søns børn automatisk arve alt det (dine børnebørn), som din søn skulle have arvet dig. Dette hedder subsidiære arvinger.

Hvis du ikke ønsker, at det skal være dine børns børn, der tiltræder som subsidiære arvinger i testamentet, så ring eller skriv til os. Vi vil hjælpe dig med at løse dette inden for lovens rammer.

Du vælger selv subsidiære arvinger i testamentet

12. Vedligeholdelse af gravsted

Hvad har vedligeholdelse af et gravsted med et testamente at gøre?

Vedligeholdelse af gravsted

Når du en dag ikke er her længere, så kan du vælge at lade boet betale for vedligeholdelse af dit gravsted. Det er ofte en god idé at skrive dette ind, så dine arvinger ikke skal træffe beslutning om, hvor lang tid gravstedet skal vedligeholdelse, eller hvornår der skal sløjfes.

Vi skriver som standard ind, at boet betaler for vedligeholdelse af gravstedet, på denne måde slipper dine arvinger for at træffe denne mindre rare beslutning.

Hvis du ikke skal begraves, sĂĄ bortfalder klausulen om vedligeholdelse af gravsted naturligvis.

13. Bobestyrer

Når du en dag ikke er her længere, så kan dine arvinger vælge at håndtere opgørelse af arven selv. Hvis de gør dette, så vil en af dine arvinger skulle indtræde som bobestyrer. 

Bobestyrer

Hvis du vil bestemme, hvem der skal være bobestyrer, så kan du vælge at en bobestyrer ind. Der er ingen formkrav til valg af bobestyrer.

Vi kan også skrive en bobestyrer ind for dig, hvis du ønsker det.

14. Underskrift

Når du har færdiggjort dit testamente online, så skal du vælge, hvordan du vil skrive det under. Der er flere forskellige måder at skrive det under på. Du kan enten vælge at skrive det under som et notartestamente eller som et vidnetestamente. Den mest sikre måde at skrive under på er foran en notar, dette hedder et notartestamente. 

Underskrift

De andre mĂĄder at skrive under pĂĄ er ved at:

 1. Signere testamente online med MitID
 2. Skrive det under foran to vitterlighedsvidner. Dette hedder et vidnetestamente.
Vidnetestamente | SĂĄdan oprettes det

Se video


Både underskrift med MitID og som et vidnetestamente er behæftet med usikkerhed. Disse underskriftsformer kan betvivles. Hvis betvivlelsen er retmæssig, så annulleres dokumentet. Arven fordeles herefter jævnfør arveloven i stedet.

Du vælger selv subsidiære arvinger i testamentet

Testamente Ældre Sagen - er det muligt?

Ældre Sagen udarbejder ikke selv testamenter. Det er dog ofte muligt at få rabat på disse, hos udvalgte advokater, når du er medlem af Ældresagen.  Husk at spørge til rabatten, hvis du vælger at lade en advokat udarbejde dit testamente.

Hos Dokument 24 kan du få oprettet dit testamente online til 695 kr. uanset om du er medlem af Ældre Sagen eller ej. Denne pris er ofte billigere end, hvad advokaterne kan tilbyde dig, selvom du får rabat pga. af medlemsskabet af Ældre Sagen.

Hvis du ønsker, at det skal oprettes med en jurist, tilbyder vi også dette til kun 2.495 kr. Dette er også ofte billigere end de priser, som du ellers får tilbudt.

Forskellige typer af testamente, hvad skal jeg vælge?

Gensidigt testamente, udvidet samlevertestamente, familietestamente… Hvad skal du vælge? Hos Dokument 24 får du altid tilsendt det dokument, der passer til dig. Dette har vi styr på. 

Forskellige typer af testamente

Du kan læse om de forskellige former i nedenstående.

 1. Gensidigt testamente
 2. Udvidet samlevertestamente
 3. Familie Testamente
 4. Testamente Ægtefælle
 5. Testamente Alene

Gensidigt testamente

Et gensidigt testamente er den juridiske betegnelse for den type, der er oprettet mellem 2 personer. Disse personer laver en gensidig aftale.

Du kan selv vælge, hvem du ønsker at oprette det sammen med. I praksis betyder det, at du kan oprette det gensidige testamente med en ven.

Det mest normale er dog, at det oprettes gensidigt mellem ægtefæller eller samlevende.

NĂĄr du opretter dette hos os, sĂĄ sender vi dig straks dit dokument pr. e-mail. Du fĂĄr det gratis, hvis du ikke er tilfreds med produktet. Vi har lig 100 % tilfredshedsgaranti, nĂĄr du opretter dokumenter hos os online.

Opret juridisk gyldigt gensidigt testamente

Udvidet samlevertestamente

Du har måske hørt om et udvidet samlevertestamente? Hvad betyder det, og hvilke fordele giver det dig?

Fordele

 • Et udvidet samlevertestamente stiller du og din samlever pĂĄ lige fod med ægtefæller, nĂĄr den ene af Jer gĂĄr bort.
 • I kommer til at arve op til 87,5 % af hinandens arv, hvis I har børn.
 • I arver 100 % af hinandens arv, hvis I ikke har børn.

Krav for at oprettelse

I skal overholde nogle fĂĄ krav for at oprette et udvidet samlevertestamente, hvilke er:

 • I skal have boet sammen i mere end to ĂĄr pĂĄ samme folkeregisteradresse.
 • Eller I skal have børn sammen eller børn pĂĄ vej (den ene af Jer skal være gravid).

I opretter dokumentet hos Dokument 24 ved at svare på en række spørgsmål online. Herefter modtager i det straks pr. e-mail.

Efterfølgende skal det skrives under foran en notar eller foran 2 vitterlighedsvidner. I bestemmer selv, hvordan det skal skrives under.

Familie Testamente

Hvad er et familie testamente? Et familietestamente er betegnelsen for et dokument, der dækker hele familien. Det er i og for sig ikke en juridisk term for et dokument, men der er mange danskere, der bare ønsker at oprette et testamente til familien.

Hos Dokument 24 siger vi, at det er et dokument, der sikrer længstlevende ægtefælle/samlever bedst muligt. Når begge forældre i familien er gået bort, så deler familie testamentet arven mellem børnene.

Du bestemmer selv, hvad der skal stå i dit dokumentet. Vi hjælper dig gerne med at oprette det.

Testamente ægtefælle

Et ægtefælletestamente er i bund og grund det samme type dokument som et familietestamente. Ægtefælletestamenter er oftest dokumenter, der sikrer ægtefællen bedst muligt. Når begge ægtefæller er gået bort, så deles arven normalt mellem børnene.

Testamente alene

Er du alene og ønsker at oprette et testamente alene? Eller vil du gerne oprette dokumentet, men din samlever/ægtefælle vil ikke være med til at oprette det?

Årsagerne til at oprette denne type dokument alene kan være mange. Uanset hvordan dine forhold er derhjemme, så kan du altid vælge at oprette et alene. Du bestemmer altid selv hvem, der skal modtage arv efter dig.

Oprettelse af testamente - FĂĄ arvingerne sikret!

Hvad er prisen for et testamente?

Hvad koster det at få lavet et testamente online? Prisen kan variere utrolig meget, men pris og kvalitet hænger ikke altid sammen, når det skal udarbejdes juridiske dokumenter. Grunden til dette er, at mange advokater tager 2-5.000 kr. i timen, og de skriver ikke særlig mange testamenter. Disse advokater er derfor ikke eksperter, og de skal bruge lang til på at udarbejde dokumentet til dig.

Der findes også billige advokater og billige jurister. Hvis du gør brug af en billig advokat/jurist, så spørg altid ind til følgende:

 • Hvor mange testamenter har advokaten/juristen oprettet?
 • Hvor mange laver advokaten/juristen om ugen?

En god tommelfingerregel er, at advokaten/juristen minimum bør oprette 1-2 pr. uge for at være ajourført med juraen på området. Advokaten/juristen bør ligeledes have oprettet mindst et par hundrede i sit virke.

På denne måde har du større sikkerhed for, at det billige testamente er skrevet af en, der har forstand på det. Det er ærgerligt at få et dokument, der ikke passer til dine ønsker, eller ikke overholder arveloven.

Pris testamente

Testamente gratis

Du har mulighed for at oprette dit testamente gratis hos Dokument 24. Dit testamente bliver gratis, når du vælger at donere noget eller hele din arv til en velgørende organisation, som vi arbejder sammen med, ellers koster det 695 kr.

Testamente Dokument

Alternativet til dette er, at du downloader en skabelon til dit testamente gratis. Der findes flere udbydere af dette online. Udfordringen med disse gratis oprettelse af dokumentet er dog, at skabelonerne er af varierende karakter. Du risikerer således, at det ikke er juridisk korrekt. Hvis juraen ikke er i orden, så kan dokumentet være ugyldigt. 

Vi anbefaler altid, at du benytter vores juridiske platform, der er gennemtestet, nĂĄr du opretter dine juridiske dokumenter. SĂĄledes er du sikker pĂĄ, at dokumentet fungerer, nĂĄr der er brug for det.

Start dit billige testamente i dag, sĂĄ er familien sikret!

God bruger oplevelse pĂĄ hjemmeside og super support