Fuld guide til ændring af testamente

Her får du den fulde guide til, hvordan du ændrer i dit testamente samt indblik i priser. Du får også indblik i om dit testamente rent faktisk kan ændres: 

Læs mere på siden om ændring af testamente

  Kan man ændre et testamente?

  Når et testamente udarbejdes, fremgår det normalt, om det kan ændres eller ej. Ændringer udarbejdes ofte som tillæg til testamenter (kodicil). Der kan udarbejdes et kodicil, hvis det eksisterende testamente kan ændres.

  Du skal være særligt opmærksom på om testamentet kan ændres, når den ene er gået bort og evt. sidder i uskiftet bo:

  Ændring eller tilbagekaldelse, når den ene er gået bort

  Når den ene ægtefælle eller samlever er gået bort, kan længstlevende bestemme over sin egen friarv. Der kan som udgangspunkt ikke ændres på arven efter først afdøde.

  Når en ægtefælle er gået bort, sidder længstlevende ægtefælle ofte i uskiftet bo. I praksis betyder det, at længstlevendes dispositionsret over testamentet/arven er følgende:

  • Ingen børn efter længstlevende: Længstlevende ægtefælle kan ændre på 50 % af den samlede arv efter afdøde ægtefælle og sig selv. Dette er reglerne efter ægtefælles død, når længstlevende sidder i uskiftet bo og ikke selv har børn.
  • Børn efter længstlevende: Hvis længstlevende har børn, kan der kun ændres på 37,5 % af den samlede arv.

  Ovenstående er arvelovens regler, som træder til, hvis der ikke er skrevet andet i et fælles testamente eller et gensidigt testamente. Mange vælger at skrive, at længstlevende enten frit kan ændre i et gensidigt testamente, når den ene er gået bort. Dette kan skrives eller der kan skrives, at længstlevende frit kan ændre i testamentet i forhold til sine egne livsarvinger. Livsarvinger er børn, børnebørn og eventuelle oldebørn. 

  Uigenkaldeligt testamente

  Når der er oprettet et uigenkaldeligt testamente, kan det ikke ændres eller tilbagekaldes, når den ene er gået bort. Når den ene er gået bort, vil længstlevende således aldrig kunne redigere i dokumentet.

  Pas på med uigenkaldelige testamenter! 
  Mange vil gerne sikre, at deres arv går til egne arvinger/børn. Derfor vælger mange at gøre testamentet uigenkaldeligt. Dette er dog sjældent hensigtsmæssigt. Det kan være ekstra uhensigtsmæssigt, hvis dokumentet fordeler arven skævt mellem børn.

  Skrækeksemplet er testamentet, der minimerer arven til en søn, fordi far og søn ikke er på talefod. Det sker nogle gange, at moderen går bort, hvorefter faderen og sønnen genoptager kontakten. Når der er genoptaget kontakt mellem far og søn, ønsker faderen ofte, at sønnen igen skal arve efter faderen. Dette kan desværre ikke længere lade sig gøre, da testamentet blev uigenkaldeligt ved moderens død. Vi oplever desværre ofte denne type situationer, og det er en forfærdelig situation at sætte sig selv i.

  Ændring eller tilbagekaldelse under ægteskab/samliv

  Kan man ændre et testamente imens, at man er gift eller samlevende? 

  Ja, du kan altid ændre i testamentet så længe, at I begge er i live. Dette gælder uanset, hvad der er skrevet i dokumentet.

  Du behøver principielt ikke spørge den anden part om lov til at foretage disse redigeringer. Hvis du ikke spørger den anden part om lov til at lave ændringer, så går du bag ryggen på din ægtefælle/samlever. 

  I praksis vil det ofte svare til, at testamentet er tilbagekaldt. Det svarer således ofte til, at der ikke er oprettet noget dokument.

  Ændring eller tilbagekaldelse ved skilsmisse/samlivs ophør

  Kan eller skal man ændre sit testamente ved skilsmisse eller samlivs ophør? De fleste testamenter er udarbejdet således, at de automatisk bortfalder, hvis I bliver skilt eller separeret. 

  For samlevende gælder det, at når I flytter fra hinanden, bortfalder dokumentet automatisk. 

  Der skal således ofte ikke gøres noget med testamentet, hvis I ikke længere er sammen.

  For samlevende gælder der den undtagelse, at hvis I flytter fra hinanden, men fortsat betragtes som værende samlevende, gælder dokumentet fortsat. Denne situation kan for eksempel opstå, hvis den ene af Jer flytter på plejehjem, mens den anden bliver boende i jeres bolig. I denne situation, vil dokumentet fortsat fungerer, selvom I er flyttet fra hinanden.

  Hvordan ændres et testamente?

  Et testamente ændres enten ved: 1. at lave en tilføjelse til testamentet (kodicil) eller ved, 2. at tilbagekalde det gamle testamente og erstatte det med et nyt.

  De to metoder for at foretage ændringer i et testamente

  1. Tilføjelse til testamente (kodicil)

  Hvis du har små rettelser til testamentet, er det i mange tilfælde nok at lave et kodicil til testamentet. Et kodicil betyder tillæg til testamente. Ændring af tinglyst testamente kan kun ske gennem kodicil, der skrives under foran notar.

  Et eksempel på mindre rettelser kan være, at du ønsker at give dine arvinger særeje med arven. I dette eksempel er et kodicil den enkle vej at gå. 

  2. Erstatte eksisterende testamente med et nyt

  I mange tilfælde vælger man at oprette et nyt testamente som erstatning for det gamle. Hvis du vælger at udarbejde et nyt dokument, så er du sikker på, at det er fuldt opdateret i forhold til arveloven. Læs mere om dette her.

  Når der skal ske tilbagekaldelse af testamente hos notar, sker dette ved at erstatte det eksisterende med et nyt testamente. I det nye dokument bestemmer du, hvad der skal ske med arven efter dig. 

  Hvis du ønsker at slette det gamle testamente og i stedet lade arveloven fordele arven, skriver du, at arven skal fordeles efter den til enhver tid gældende arvelov.

  Hvad koster ændring af testamente?

  Pris på ændring af testamente er 300 kroner i notaromkostninger. Hertil kommer prisen til jurist eller advokat. Dokument 24 udarbejder ændring af testamente (kodicil) til en fast lav pris på kun 1.795 kr. 

  Prisen inkluderer personlig samtale med vores jurist, der har udarbejdet tusinder af testamenter. Du er i trygge hænder, selvom prisen er billig for ændring af testamentet. 

  Den personlige samtale sker pr. telefon. Herefter udarbejdes kodicil, som fremsendes pr. email. Kodicil fremsendes sammen med domstolens "tilbagekaldelse af testamente skabelon". Vi har udfyldt hele skabelonen for dig. Du skal efterfølgende blot skrive kodicilet under hos notaren. Vi fremsender fuld guide til, hvordan det hele foregår.

  Vi hjælper dig naturligvis, hvis du har spørgsmål, eller ønsker at rette noget til. Det koster ikke ekstra at få hjælp eller korrigere noget undervejs.

  Hvad koster det at erstatte med et nyt testamente?

  Hvis ændringerne er af større karakter, vælger de fleste at erstatte det eksisterende testamente med et nyt. Prisen for et nyt er 2.495 kr. hos Dokument 24, hvis du vælger at oprette det hele gennem en jurist. Vælger du at udarbejde dokumentet online, er prisen kun 695 kr. 

  Pris for notaren for ændring - 300 kr.

  Det koster altid 300 kr. at skrive et dokument under foran en notar. Prisen for ændring af testamente (kodicil) er derfor 300 kr. Prisen hos notaren er ligedes 300 kr., hvis du vælger at erstatte det eksisterende testamente med et nyt.

  Tilbagekaldelse af testamenter koster også 300 kr., når det tidligere testamente er oprettet hos notar. Det tidligere dokument tilbagekaldes ved at oprette et nyt, som erstatter det tidligere.

  Når du skriver et kodicil eller nyt testamente under foran notaren, skal du udfylde notarens "testamenteforside". Når Dokument 24 har udarbejdet testamentet for dig gennem vores jurist, har vi udfyldt forsiden for dig. Hvis du har valgt vores onlineløsning, udfylder du selv testamenteforsiden.

  Ring eller skriv - Vi hjælper dig

  Hos Dokument 24 vil vi meget gerne hjælpe dig med at ændre og tilrette dit gamle testamente. Du er altid meget velkommen til at ringe eller skrive til os, så vil vil hjælpe. Det koster aldrig noget at ringe til os eller at skrive med os. Du betaler kun for hjælpen, hvis du ønsker at modtage et dokument fra os.

  Gratis rådgivning

  Vores priser er altid faste priser, og der kommer ingen uforudsete omkostninger, når du benytter dig af vores services. Hertil har vi tilfredshedsgaranti på alle dokumenter, der oprettes online. Tilfredshedsgaranti betyder, at vi giver dig pengene tilbage for dokumenter oprettet online, hvis du fortryder købet.

  Vi ønsker, at du skal være fuldt tryg og tilfreds med vores services, og vi ser frem til at hjælpe dig med at ændre dit testamente. Alternativt kan vi tilbyde at oprette et nyt dokument, hvis du ønsker det.