Notartestamente

Hvad er et notartestamente, og er det bedre end et vidnetestamente? Vi opfordrer altid til, at du opretter et notartestamente i stedet for et vidnetestamente, da dette er det mest sikre!

Har du sikret familien med et Notartestamente?


Svar på 12-15 spørgsmål

Få straks dokumentet på mail

Skriv Testamentet under

Hvad er et notartestamente?

Et notartestamente er et testamente, underskrevet foran en notar. Notaren sikrer, at testator (underskriveren) er den, som testator udgiver sig for. Dokumentet opbevares i Centralregistret for Testamenter, og vil dermed altid fremkomme, når testator går bort. Notartestamenter er den mest sikre form at udarbejde.

Hvad er et notartestamente?

Notarens job er at sikre:

  • At du har skrevet notartestamentet under af egen fri vilje, dvs. at du ikke er blevet tvunget til at skrive under.
  • At sikre, at du er den, som du giver dig ud for at være. Dette gøres ved at spørge til dit CPR-nr. imens, at notaren tjekker dit billede ID.
  • At sikre, at du er ved dine fulde fem ved underskrift. Du skal være 100 % i stand til at forstå indholdet af dokumentet, når du skriver under. Hvis du ikke er i stand til at forstå indholdet, så vil notaren ikke lade dig skrive under.

Notaren er en person, der er ansat hos den lokale byret. Når notaren først har givet sin notarpåtegnelse, så kan din underskrift ikke betvivles.

Det er kun dig, der kan skrive testamentet under hos notaren. Advokater og jurister kan ikke skrive det under for dig!

Notartestamente | Hvad er det | Hvordan gør du?

Notaren må og kan ikke

Notarens job er udelukkende er sikre, at du skriver under af fri vilje, at du er ved dine fulde fem samt, at du er den, som du udgiver dig for at være.

Notaren må og kan ikke læse dit testamente igennem. Notaren må og kan ikke kommentere på indholdet. Notarens stilling er ikke en juridisk stilling, og vedkommende er ikke uddannet i jura.

Notartestamente Pris

Prisen for et notartestmante hos Dokument 24 er kun 695 kr. Du spar således mange tusinde kroner på oprettelsen i forhold til, hvis du oprettede det hos en advokat eller jurist. Det er billigt at oprette, da oprettelsen sker online. Du kan altid få gratis hjælp til oprettelsen.

Notartestamente pris

Når du vælger at skrive det under som et foran en notar, så skal du dog være opmærksom på, at prisen forøges med 300 kr. Dette er en retsafgift til Staten, der skal betales ved underskrift.

Regler

Hvad er reglerne for notartestamenter? Reglerne for indholdet er de samme som for andre testamenter.

I gamle dage skulle det skrives under på specielt papir, det skal det ikke længere. Du skal bare skrive det under på et helt normalt A4-papir.

Når du noterer et dokumentet, så skal du dog følge disse reglerne for underskrift. Hvis du ikke følger disse regler, så bliver du afvist hos notaren.

Start dit Notartestamente i dag

Underskrift – dette skal du huske

Hvordan skriver du notartestamentet under? Først skal du finde notaren byretten, som du vil benytte.

  1. Find din byret ved at klikke på dette link til Domsstolenes Hjemmeside.
  2. Bestil tid til notering af dokumentet. Der kan være ventetid ved flere byretter.

Underskrift af notartestamente

Når det er tid til selve underskriften, så skal du medbringe følgende:

  1. Medbring dokumentet i to eksemplarer på A4–papir. Eksemplarerne må ikke være skrevet under på forhånd!
  2. Print genpart til notartestamentet og udfyld genparten hjemmefra. Genparten er dokumentets ”forside”. Du finder genparten her.
  3. Medbring billede-ID i form af pas, kørekort eller anden offentlig billede legitimation. Hvis du ikke har et billede ID, så tag kontakt til din lokale notar for at finde en løsning.
  4. Det sidste du skal medbringe er 300 kr. kontant til betaling af retsafgiften. Denne afgift skal betales pr. dokument, som du ønsker at få skrevet under. Er der tale om ét notartestamente, så skal du blot medbringe 300 kr. Det normale er, at der noteres ét dokument.

Hvis du er syg eller på anden vis ikke kan bevæge dig, så kan notaren komme ud til dig. Det koster ikke ekstra retsafgift at få en udkørende notar hjem til dig. Dog skal du betale for notarens transportomkostninger. Kontakt din lokale notar for at aftale, hvordan I kan gøre.

Ring eller skriv til os

Du er altid velkommen til at ringe eller skrive til os, så vil vi hjælpe dig med at udarbejde dit notartestamente. Det er gratis at tale med os, og vi giver dig gerne eksempler på, hvordan dit det kan udarbejdes.