Vidnetestamente

Hvad er et vidnetestamente, og hvordan oprettet du et? Et vidnetestamente er et ”normalt” testamente, som er skrevet under af to vitterlighedsvidner.

Få den fulde guide til, hvordan du gør her:


Har du sikret familien med et testamente?


Svar på 12-15 spørgsmål

Få straks dokumentet på mail

Skriv Testamentet under

Hvad er et vidnetestamente?

Et vidnetestamente er ”normalt” testamente, som er bevidnet af to vitterlighedsvidner. Vitterlighedsvidnernes opgave er at sikre, at du er den, som du giver dig ud for at være. De skal samtidig bevidne, at du er ved dine ”fulde fem” samt, at du ikke bliver tvunget til at skrive under på testamentet.

Hvad er et vidnetestamente?

Når du opretter et testamente hos en advokat eller hos os, så kan du selv vælge, om du ønsker at oprette det som et vidnetestamente eller som et notartestamente.

Hvis du f.eks. har travlt med at få skrevet dokumentet under pga. ferierejse eller lignende, så kan du starte med at skrive det under som et vidnetestamente. Hvis du senere hen ønsker at notere det hos notaren, så kan du altid gøre dette.

Vidnetestamente | Sådan oprettes det

Hvordan opretter du et?

Hos Dokument 24 kan du oprette et vidnetestamente på 10-15 minutter. Du sidder derhjemme, når du opretter det. Vi er klar til at hjælpe dig pr. telefon og pr. mail, hvis du får brug for det.

Formular

Benyt vores onlineformular til oprettelsen. Sådan gør du:

  • Du svarer på 12-15 spørgsmål online. Hvert spørgsmål bliver skræddersyet til dig, når du går igennem formularen til dit vidnetestamente.
  • Bestil dokumentet. Når du har svaret på alle spørgsmålene, så vil du få et overblik over dine svar. Når svarene er, som du ønsker dem, så bestiller du dokumentet.
  • Få det straks pr. mail. Du vil modtage dit dokumentet inden for nogle få minutter pr. e-mail. På baggrund af dine svar, så vil det være 100 % skræddersyet til dig.
  • Underskriv med det samme. Når dokumentet er modtaget, så printer du det. Herefter er det klar til underskrift af dig og to vitterlighedsvidner.

Underskrift

Når du skal skrive dit vidnetestamente under, så skal du finde to vitterlighedsvidner. Det kan f.eks. være dine kollegaer eller dine naboer, der skal være dine vitterlighedsvidner. Det er vigtigt, at vitterlighedsvidnerne ikke er skrevet ind i dit testamente eller, at de er dig nært beslægtede (børn af dig, forældre, søskende, mv.).

Nu skal du gøre følgende:

  1. Skriv vidnetestamentet under imens, at de to vitterlighedsvidner overværer din underskrift.
  2. Herefter dateres dokumentet.
  3. De to vitterlighedsvidner skal nu skrive under på, at du er den, som du giver dig ud for at være. De skriver ligeledes under på, at du er ved dine fulde fem og, at de har bevidnet din underskrift.
  4. Gem dokumentet et sikkert sted. Gem det et sted, hvor du er sikker på, at dine arvinger kan finde det.
Vitterlighedsvidne | Hvad skal du vide her?

Hvad koster det?

Det er billigt at oprette et vidnetestamente hos Dokument 24. Det koster kun 695,-. Prisen er lav, selvom du har mulighed for at ringe og skrive til os gratis. Grunden til, at vi kan holde priserne så billige er, at vi har udviklet sofistikeret juridisk software, som du benytter. 

Billligt online testamente

Vi har ligeledes sparet dyrt og manuelt advokatarbejde væk. Det er ikke advokater, der sætter dokumentet sammen for dig, men vores fejlfri juridiske software.

Det er både billigt og sikkert at oprette et vidnetestamente hos Dokument 24. Det er nemlig ikke muligt at lave manuelle juridiske fejl i vores system. Du får dermed altid den rigtige service, når du blot har besvaret spørgsmålene i processen ærligt og efter dit eget ønske.

Sammenlignet med advokater og jurister, så sparer du par tusinde kroner, når du opretter vidnetestamentet hos os.

Start dit vidnetestamente/notartestamente i dag

Vidnetestamente eller notartestamente?

Vi bliver tit spurgt om det er bedst at oprette et vidnetestamente eller et notartestamente? Svaret er meget enkelt – et notartestamente er altid et mest sikre at oprette! Der er 2 grunde hertil:

  1. Notartestamenter er de mest sikre, fordi notaren har overværet din underskrift. Når først notaren har overværet din underskrift, så kan underskriften ikke anfægtes. Det vil sige, at din underskrift altid er gyldig. Et vidnetestamentes underskrift kan anfægtes.
  2. Notaren gemmer testamentet. Når du har skrevet dokumentet under, så gemmer notaren dit testamente i centralregistret for testamenter. Dokumentet dukker hermed altid op, når du en dag går bort. Et vidnetestamente kan være blevet væk, eller ulovligt bortskaffet af arvingerne.

Vi anbefaler et notartestamente

Når du opretter dit testamente hos os, så vil du tilsendt både et vidnetestamente og et notartestamente.

Du får ligeledes tilsendt en vejledning til, hvordan du skriver dokumenterne under. Du skal kun benytte det ene dokument, og du vælger selv, hvordan du ønsker at gøre det juridisk gyldigt.

Start dit testamente i dag