Fremtidsfuldmagt

Hvad er en fremtidsfuldmagt?

Du har sikkert hørt om en fuldmagt, men hvad er en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt er et dokument, der træder i kraft, hvis du bliver så syg eller dement, at du ikke selv kan træffe beslutninger.

Har du sikret oprettet en fremtidsfuldmagt?


Svar på 5-8 spørgsmål

Få dokumentet på mail straks

Skriv Fremtids-fuldmagt under

Hvad sker der, hvis du ikke har en fremtidsfuldmagt?

Det offentlige vil i visse tilfælde ikke anerkende beslutninger, der er truffet af personer, der ikke er ved sine fulde fem. Hvis dette sker for dig, så vil du f.eks. ikke kunne købe eller sælge en bolig, tale med det offentlige om lægelige behandlinger og mange andre ting.

Mange tror, at bare de er gift, så kan ægtefællen f.eks. sælge huset eller tale med det offentlige om lægelige behandlinger.

I nogle tilfælde, så kan ægtefællen godt træffe disse beslutninger, men i andre tilfælde, så vil det offentlige træde til. Det betyder, at du risikerer, at det er en person fra det offentlige, der f.eks. træffer beslutninger om du skal købe eller sælge et hus.

Mange danskere vil gerne undgå at ende i sådanne situationer, og opretter derfor en fremtidsfuldmagt. Mange skriver deres ægtefælle/samlever ind i fremtidsfuldmagten, så de kan hjælpe hinanden, hvis den anden bliver syg/dement.

Fremtidsfuldmagt | Hvordan hjælper den dig?

Sådan virker den

Når du har oprettet en fremtidsfuldmagt, så kan den fuldmægtige (den person, der har fuldmagten), bede om at få sat fremtidsfuldmagten i kraft. Den sættes i kraft ved:

  • At en læge skriftligt har sagt god for, at du ikke er beslutningsdygtig
  • At det offentlige har modtaget skriftlig henvendelse fra fuldmægtige om, at fremtidsfuldmagten skal sættes i kraft
  • At det offentlige har rettet henvendelse til dig for at tjekke, at det er i orden med dig, at fremtidsfuldmagten sættes i gang

Der er altså flere procedure, der skal gennemføres, så du ikke pludselig risikerer, at du er underlagt en fuldmægtig.

Fremtidsfuldmagten kan ligeledes tilbagekaldes af dig når som helst.

Start din Fremtidsfuldmagt i dag

Sådan bliver fremtidsfuldmagten gyldig

En fremtidsfuldmagt er kun gyldig, når:

  • Den er korrekt formuleret - den må ikke være i strid med loven.
  • Den er tinglyst på tinglysning.dk.
  • Den er skrevet under hos en notar i den lokale byret.

Hos dokument24.dk vil vi gerne hjælpe dig med at oprette en fremtidsfuldmagt, så du og din familie er sikret i fremtiden. Du er altid velkommen til at ringe eller skrive til os, så vil vi hjælpe dig.