Fuld guide til at oprette din fremtidsfuldmagt

Med en fremtidsfuldmagt kan dine nærmeste hjælpe dig, hvis du ikke selv er i stand til at træffe beslutninger pga. f.eks. demens, blodprop i hjernen, mv. Det er enkelt, billigt og juridisk gyldigt at udarbejde dokumentet hos Dokument 24. 

Opret denne for kun 295 kr. ⇒ tager 10 min. Du sparer 2.000 kr. i forhold til traditionelle advokater, og du kan få gratis hjælp pr. telefon eller mail.

Start oprettelsen i dag (det er uforpligtende) eller tryk på det, som du vil læse mere om:

 1. Hvad er en fremtidsfuldmagt?
 2. Hvordan opretter jeg en fremtidsfuldmagt?
 3. Fremtidsfuldmagt ægtefæller
 4. Fremtidsfuldmagt indhold
 5. Hvad sker der, hvis jeg bliver dement/alvorligt syg?

Har du sikret dig med en fremtidsfuldmagt?

Svar på 5-8 spørgsmål

Få dokumentet på mail straks

Skriv Fremtids-fuldmagt under

Hvad er en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, der kan aktiveres i fremtiden. Denne aktiveres, hvis du ikke selv er i stand til at træffe beslutninger, f.eks. ved demens. Normalt gives der tilladelse til, at fuldmagten omhandler alle økonomiske og personlige beslutninger. 

Hvad er en fremtidsfuldmagt

Hvordan opretter jeg dette dokument?

Sådan oprettes dokumentet:

 1. Først oprettes fremtidsfuldmagten. Dette gør du online eller hos jurist/advokat.
 2. Tinglysning.dk. Herefter registreres den og underskrives med Nem-ID på tinglysning.dk.
 3. Vedkend hos notar. Til sidst vedkendes den hos notar.

Hvordan opretter jeg fremtidsfuldmagt?

Hos Dokument 24 hjælper vi dig med det hele. Selve oprettelsen kan enten ske online eller ved telefonisk møde med jurist. Herefter kan du få hjælp til at registrere og underskrive dokumentet på tinglysning.dk samt få henvist en notar, hvor du skal møde fysisk op for vedkendelse af dokumentet.

Fremtidsfuldmagt ægtefæller

Ægtefæller kan indsætte hinanden som værger i en fremtidsfuldmagt. Vi anbefaler, at ægtefæller også indsætter subsidiære fuldmagtshavere, hvis ægtefællerne ikke er i stand til at hjælpe hinanden. Subsidiære fuldmagtshave kan f.eks. være jeres børn.

Fremtidsfuldmagt for ægtefæller

Mange ægtefæller ønsker at kunne hjælpe hinanden, hvis demens eller anden sygdom indtræffer. Uden en denne form for fuldmagt vil I være nødsaget til at søge værgemål over den syge/demente, hvis I lovligt skal kunne hjælpe hinanden med at træffe beslutninger.

Skabelon/formular

Hos Dokument 24 kan du oprette dette dokument ved at benytte vores online skabelon til fremtidsfuldmagter. Det er enkelt, nemt og juridisk sikkert. Du gør således:

Benyt formularen og hav en fremtidsfuldmagt klar på få minutter

 1. Svar på 5-8 spørgsmål.  Du starter med at svare på en række spørgsmål online. Spørgsmålene i online-blanketten tilpasser sig automatisk dig og din situation. Du kan nemt og enkelt udfylde spørgsmålene hjemmefra, og det tager ganske kort tid.
 2. Få straks tilsendt. Ud fra dine svar udarbejder vi straks dokumentet til dig. Dokumentet sendes til din e-mailadresse, når du har godkendt indholdet i dokumentet. Vi viser en opsummering af dine valg i et skema før, at du bestiller dokumentet.
 3. Skriv under.  Til sidst skal dokumentet skrives under. Dette gøres ved først at tinglyse den på tinglysning.dk. Efterfølgende skal den skrives under foran en notar. Vi fremsender en vejledning til, hvordan du gør. Se evt.  mere her.

Undgå, at Staten bestemmer over dig. Opret Fremtidsfuldmagt.

Vejledning - Underskrift uddybet

En fremtidsfuldmagt skal underskrives på den rette måde for at være gyldig. Først skal dokumentet lægges på tinglysning.dk, hvorefter det skal skrives under foran en notar. Du kan læse mere uddybende om underskrift her.

Tinglysning

Denne form for fuldmagt skal først anmeldes på tinglysning.dk. Her skal du lægge dokumentet op og skrive dit og og fuldmægtiges CPR. nr. ind. Efterfølgende skriver du under med NEM ID på tinglysningsrettens hjemmeside.

Der er ingen tinglysningsafgift forbundet med at lægge dokumentet på tinglysning.dk. Der er udelukkende en retsafgift til notaren på 300 kr., der skal betales, når dokumentet til sidst skal skrives under.

Det tager et par minutter at anmelde dokumentet i tinglysningsrettens system.

Vi sender en detaljeret vejledning til, hvordan dette gøres sammen med dit dokument. Vi hjælper dig også gerne med tinglysningen, hvis du ønsker det. Vores hjælp til tinglysning kan bestilles, når du har oprettet dokumentet.

Underskrift foran notar

Når dokumentet er lagt op i tinglysningsrettens systemer, skal den skrives under hos notaren. Det er kun dig, der skal skrive under hos notaren. Notarer findes i byretten rundt om i Danmark, og notarens opgave er at sikre, at du er den person, som du udgiver dig for at være. Læs mere her.

Medbring til notaren

Medbring følgende til notaren i byretten

 • Billedlegitimation i form af pas, kørekort, opholdstilladelse eller id fra kommunen.
 • Dit fulde navn. Dit fulde navn er dit sagsnummer til underskrift af fremtidsfuldmagten. Du skal ikke have fuldmagten med, den har notaren i systemet.
 • 300 kroner kontant, der er gebyr for retsafgiften.

Når fuldmagten er skrevet under foran notar, er der sket registrering med korrekt gyldighed. Dokumentet lægges herefter i tinglysningens registre inkl. notarpåtegnelse. Registret er nu opdateret med dine oplysninger, og hvis der måtte komme behov for aktivering af denne, kan der ansøges om ikrafttræden  heraf. Det tager normalt 14 dage fra ansøgning om ikrafttræden til, at dokumentet er i kraft.

Du modtager en fuld vejledning til, hvordan dokumentet tinglyses samt skrives under foran notar. Vi hjælper dig også meget gerne, hvis du ønsker det.

Notaren findes hos retten i de større danske byer. Nogle notarer findes også lokalt i de mellemstore danske byer. 

Jeg har ingen NemID, hvad gør jeg?

Når du ikke har NemID, skal den skrives under foran i Familieretshuset (tidligere Statsforvaltningen). Når du har skrevet din fremtidsfuldmagt under, lægger Familieretshuset dokumentet på tinglysning.dk, hvorefter det er juridisk gyldigt.

Vil du vide mere om underskrift af dokumentet uden Nem-ID, så kan du læse mere her.

Fremtidsfuldmagten tager kun 10 min. at oprette!

Advokat fremtidsfuldmagt

Du kan vælge at oprette en fuldmagt hos en advokat eller en jurist. Prisen hos advokater er ofte 2.000 til 4.000 kr. for oprettelsen af denne type dokument. Der er ingen krav om, at du skal benytte en advokat eller jurist. 

Hos Dokument 24 er prisen på en fremtidsfuldmagt kun 295 kr. Vi har en af de billigste fremtidsfuldmagter i Danmark. Til sammenligning koster den 4.000 kr. hos Advodan advokater i Glostrup, Hviid Advokater tager 3.500 kr., Ret og Råd vil ikke oplyse prisen på nettet. Prisen på 295 kr. hos Dokument 24 er således billigere end advokaternes priser.Pris på fremtidsfuldmagt

Grunden til, at Dokument 24 kan holde priserne så billige i forhold til at advokater er, at vi har minimeret alle manuelle processer. Vi har udviklet intelligent juridisk software, der gør det muligt for dig at være din egen advokat, og du ”taler” på denne måde med en højt specialiseret computer, der er ekspert i at udarbejde denne type dokumenter.

Fordelen ved at oprette dokumentet online i stedet for hos en advokat er, at computere ikke glemmer at spørge om noget. Du får derved altid et dokument, der passer til det, som du har bedt om. Når computeren har dine oplysninger, vil den med korrekt juridisk formulering, sætte et skræddersyet dokument sammen til dig. Dokumentet fremsendes pr. e-mail straks.

Således kan du få en billig fremtidsfuldmagt samtidig med, at den er juridisk gyldig. Du er altid velkommen til at ringe eller skrive til os, hvis du har spørgsmål. Det koster ikke noget at få rådgivning af os hos vores jurister, og du behøver heller ikke at bestille dokumentet, fordi du har fået rådgivning.

Fremtidsfuldmagt Ældre Sagen - er det muligt?

Ældre Sagen udarbejder ikke selv fremtidsfuldmagter. Medlemmer af Ældre Sagen kan til gengæld få rabatter hos nogle advokater. Hvis du benytter en advokat til udarbejdelsen af din fuldmagt, så husk at spørge til eventuel rabat som medlem.

Hos Dokument 24 tilbyder vi også at oprette fremtidsfuldmagter.  Prisen hos Dokument 24 er 995 kr. uanset om du er medlem af Ældresagen eller ej. Prisen på 995 kr. er for oprettelse af fremtidsfuldmagt gennem personlig samtale med jurist. 

Hvis du ønsker at spare mest muligt, kan du oprette dokumentet online hos Dokument 24. Dette koster kun 295 kr., og du sparer ofte en del penge i forhold til oprettelsen af dokumentet med advokathjælp.

Hvad sker der, hvis du bliver dement/alvorligt syg?

Hvis du bliver dement eller alvorligt syg, kan du ikke træffe beslutninger. Det betyder, at du ikke kunne købe eller sælge bolig, tale med det offentlige om lægelige behandlinger, plejehjem, plejebolig og mange andre ting.

Fremtidsfuldmagt | Hvordan hjælper den dig?

Mange tror, at bare fordi de er gift, kan ægtefællen købe/sælge huset, tale med det offentlige om lægelige behandlinger, plejebolig, plejebolig og så videre. Dette kan ægtefæller ikke!

I nogle tilfælde, kan ægtefællen godt træffe disse beslutninger, men i andre tilfælde, vil det offentlige træde til. Det betyder, at du risikerer, at det er en person fra det offentlige, der f.eks. træffer beslutninger om du skal købe eller sælge dit eget hus. Du bør oprette en fremtidsfuldmagt mod demens og sygdom, så Staten ikke ender med at træffe beslutninger på dine vegne.

Fordele

Fordelene ved oprettelse af disse dokumenter er:

 1. Du bestemmer, hvem der skal hjælpe dig ved sygdom/demens.
 2. Du kan undgå umyndiggørelse/værgemål.
 3. Du sikrer, at der handles ud fra dine interesser, hvis du ikke selv kan.

1.     Bestem over dig selv, imens du stadig kan

Når du stadig er ved dine fulde fem, kan du bestemme, hvem der skal hjælpe dig. Opret en fremtidsfuldmagt mod demens og anden sygdom, så du kan få hjælp af de personer, som du mener vil varetage dine interesser bedst muligt.

Ofte ser vi, at ægtefæller og samlevende skriver hinanden ind i dokumentet, så de gensidigt kan hjælpe hinanden. Mange vælger også at lade deres voksne børn hjælpe subsidiært. Når børnene kan hjælpe subsidiært betyder det, at børnene træder til, hvis ægtefællen eller samleveren ikke er i stand til at hjælpe eller ikke vil hjælpe.

Fremtidsfuldmagter er personlige. Når I ønsker at oprette dokumentet gensidigt, skal der oprettes to indviduelle dokumenter.

2.     Undgå umyndiggørelse og værgemål

Den største fordel ved oprettelsen af et sådant dokument er, at du undgår "umyndiggørelse". Du undgår, at det offentlige sætter dig under værgemål! Du undgår dette, fordi dine nærmeste kan iværksætte dokumentet, så der kan træffes beslutninger på dine vegne.

Hvis du en dag ikke er i stand til at underskrive vigtige dokumenter så som salg af bolig, bankdokumenter eller andre dokumenter til det offentlige, så kan ingen andre skrive under for dig. Hvis du ikke har oprettet en fremtidsfuldmagt, så er der risiko for at blive umyndiggjort og komme under værgemål jf. Værgemålsloven.

Kommer du under værgemål, så kan det have økonomiske konsekvenser for dig, da hele din formue anbringes og forvaltes jf. Værgemålsloven. Dette kan påvirke dig, men bestemt også din samlever/ægtefælle, da samlever/ægtefælle ofte intet kan stille op med dine værdier.

3.     Sikre, at der handles ud fra dine interesser

Når du har valgt en eller flere personer til at hjælpe dig, så er disse personer valgt, fordi du stoler på dem. Du har valgt dem, da du ved, at de vil handle ud fra dine interesser. Du kan læse om indholdet i dokumentet ved at trykke her.

Opret din Fremtidsfuldmagt, så er du sikret!

Hvordan sættes dokumentet i kraft?

En fremtidsfuldmagt sættes i kraft efter anmodning af fuldmagtsgiveren eller fuldmægtigen(e). Anmodning om i sætte i kraft skal ske til Familieretshuset. Hvis der er flere fuldmægtige, skal de angive anmodning i forening.

Se hvordan en fremtidsfuldmagt bliver sat i kraft

Der er visse regler og lovgivning, der skal overholdes før, at dokumentet træder i kraft. 

 1. Først skal der udfyldes en ansøgning om igangsættelse. Dette sker ved Familieretshuset.
 2. Herefter skal der indhentes lægeerklæring på, at du ikke selv er i stand til at træffe beslutninger. Lægeerklæringen vedlægges ansøgningen om ikraftræden, der sendes til Familieretshuset.
 3. Familieretshuset behandler ansøgningen og sikrer sig, at du ikke modsætter dig igangsættelse af fuldmagten.

Det tager normalt ca. 14 dage at få sat fremtidsfuldmagten i kraft.

Fremtidstestamente

Et fremtidstestamente er det samme som en fremtidsfuldmagt. Den sikrer, at dine nærmeste kan træffe beslutninger for dig, hvis du bliver syg eller dement. I et "fremtidstestamentet" skriver de fleste, at deres ægtefælle/samlever skal kunne træffe beslutninger på vegne af hinanden.

Indhold

Indholdet i dokumentet er:

 1. Hvem skal være fuldmægtig?
 2. Hvilke økonomiske og personlige beslutninger skal fuldmægtig kunne træffe?
 3. Skal der kunne gives gaver på dine vegne?
 4. Skal fuldmægtigen (e) have dækket udgifter/modtage honorar?

Fremtidsfuldmagt indhold

Når du opretter denne fuldmagt hos Dokument 24, vælger du selv, hvad du vil lade andre gøre på dine vegne. Du kan vælge at lade fuldmægtig/fuldmagtshaver (personen, der skal hjælpe dig) træffe beslutninger for dig på følgende forhold. 

Når du har oprettet dokumentet, kan også du altid ændre i det. Du kan ligeledes træffe beslutning om at bringe fremtidsfuldmagten til ophør gennem tilbagekaldelse heraf. Dette sker ved at slette dokumentet på tinglysning.dk.

Beslutninger om personlige forhold

Du vil blive spurgt, om du ønsker at give fuldmagthaver lov til at træffe beslutning er om dine personlige forhold. Eksempler på personlige forhold kan være at lade fuldmagtshavere kunne:

 • Varetage dine interesser overfor offentlige myndigheder, institutioner, private virksomheder, mv.
 • Ansøge om offentlige ydelser.
 • Søge om aktindsigt vedr. din person, hvis der f.eks. måtte være sket en fejlbehandling af dig.
 • Repræsentere dig i forhold til myndigheder jf. forvaltningslovens § 8, se loven her.
 • Etc.

De fleste vælger at sige ja til at lade fuldmagtstager kunne træffe beslutninger om personlige forhold. Når der siges ja til dette, så bliver fuldmagtstager ikke bremset i sine beføjelser, og det bliver derved lettere at handle på dine vegne og dermed passe på dig.

Beslutninger om økonomiske forhold

Du vil også blive spurgt til, om du ønsker at lade fuldmagtshaver kunne handle på dine økonomiske forhold, når du opretter din fremtidsfuldmagt. Eksempler på forsimplede tekst/fraser/ordlyd i dokumentet kan være:

 • At der kan købe/sælges bolig på dine vegne.
 • At der kan indgås lejemål på dine vegne.
 • At der kan gennemføres bankforretning på dine vegne.
 • At der kan gennemføres aftaler vedr. telefonservice, netbank og lign.
 • At der kan indgås retshandler på dine vegne.
 • Etc.

De fleste vælger som standard at lade fuldmagtshaver kunne handle på økonomiske forhold, da dette ofte er pointen i at oprette denne type dokument.

Yderligere valg

Formålet med en fremtidsfuldmagt er normalt at sikre, at andre kan hjælpe med at træffe økonomiske og personlige beslutninger på ens vegne. Dette er de mest omfangsrige valg i forhold til, hvordan fuldmagtshaver kan hjælpe dig. 

Læs mere om de yderligere valg ved en fremtidsfuldmagt

I nedenstående kan du læse om yderligere områder, som du træffer beslutninger om, når du opretter dokumentet. 

Honorar
Det er muligt at give fuldmagtshaver et honorar for at udføre sit arbejde. Honoraret skal modsvare arbejdets størrelse, og er typisk ca. 1.000 kr. pr. måned. De fleste vælger ikke at give et honorar, da fuldmagtshaver ofte er nærtstående familie.

Udgifter
Det er også muligt at lade fuldmagtshaver få sine udgifter dækket i forbindelse med udførelse af sit arbejde. Dette kan f.eks. være transportudgifter til kommunen i forbindelse med at søge støtte til dig. De fleste vælger ja til, at udgifter kan dækkes.

Gaver
Den eller de personer, som du skriver ind i fremtidsfuldmagten er ofte personer med nære relationer til dig. Det er ofte personer, som du giver gaver til højtider. Du kan gøre det muligt for personerne, at de fortsat kan modtage disse sædvanlige gaver fra dig eller ej. De fleste vælger at lade fuldmagtshaver give sig selv gaver fremadrettet. Gaverne skal være af sædvanlig karakter, hvilket sætter begrænsninger på gavernes størrelse.

Fremtidsfuldmagt eksempel

I nedenstående har vi vist et eksempel på fremtidsfuldmagt og herunder nogle udvalgte dele. Eksemplet kan på ingen måde benyttes som fyldestgørende dokument. Det tjener udelukkende som eksempel på, hvad en fremtidsfuldmagt blandt andet indeholder, når den oprettes hos Dokument 24.

Fremtidsfuldmagt eksempel

Start i dag

Nu har du læst om, hvordan du er stillet med og uden en fremtidsfuldmagt Ældresagen eller ej. Vi anbefaler alle at begynde oprettelsen med det samme. Du kan altid gemme dokumentet undervejs og færdiggøre det på et senere tidspunkt.

Vi er klar til at hjælpe dig pr. e-mail og pr. telefon. Det er gratis at få hjælp af os. Vi håber, at du vælger at sikre din familie gennem oprettelsen af dette vigtige dokument.

Start din Fremtidsfuldmagt  - Vi hjælper dig gerne.

Virkelig en god oplevelse med et online produkt. Selve brugeroplevelsen på siden var fremragende, og rådgiveren på telefonen havde både god tid, stor venlighed og tålmodige svar - også på spørgsmål der ikke direkte vedrørte det dokument, vi havde brug for. En upåklagelig positiv og tryg oplevelse, som jeg bestemt kan anbefale.