Fremtidsfuldmagt

Med en fremtidsfuldmagt kan dine nærmeste træffe beslutninger på dine vegne, hvis du ikke selv er i stand til det. Det er enkelt og billigt at udarbejde dokumentet hos Dokument 24.

Hvad er en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, der kan aktiveres i fremtiden af fuldmagtshaver. Ofte gives der tilladelse til at handle på økonomiske og personlige vegne af fuldmagtsgiver. Fremtidsfuldmagten aktiveres, hvis fuldmagtsgiver ikke er stand til at træffe beslutninger egenhændigt, f.eks. ved demens.

Hvad er en fremtidsfuldmagt

Hvordan oprettes den?

Fremtidsfuldmagter kan oprettes på forskellig vis. Nogle vælger at oprette den gennem jurister/advokater, hvilket kan være bekosteligt for et relativt simpelt dokument. Andre vælger at finde en gratis formular på nettet. Gratis formularer kan dog ende med at være ugyldige, hvis de ikke er udformet korrekt.

Vi anbefaler, at fremtidsfuldmagter oprettes gennem brug af vores online skabelon, da dette er enkelt, sikkert og billigt.


Har du oprettet en fremtidsfuldmagt?


Svar på 5-8 spørgsmål

Få dokumentet på mail straks

Skriv Fremtids-fuldmagt under

Skabelon/formular

Hos Dokument 24 kan du oprette en fremtidsfuldmagt ved at benytte vores online skabelon til fremtidsfuldmagter. Det er enkelt og nemt. Du gør således:

 1. Svar på spørgsmål online.  Du starter med at svare på en række spørgsmål online. Spørgsmålene tilpasses dig og din situation.
 2. Få straks tilsendt.  Når du har svaret på spørgsmålene, kan du bestille fremtidsfuldmagten med det samme. Den bliver sendt til din e-mailadresse.
 3. Skriv under.  Til sidst skal den skrives under. Dette gøres ved først at uploade fremtidsfuldmagten på tinglysning.dk for efterfølgende at skrive den under foran en notar.

Du kan læse mere om, hvordan underskriftsprocessen foregår her.

Underskrift uddybet

En fremtidsfuldmagt skal underskrives på den rette måde for at være gyldig.

Tinglysning af fremtidsfuldmagt 

En fremtidsfuldmagt skal først tinglyses på tinglysning.dk. Her skal du lægge dokumentet op og skrive dit og og fuldmægtiges CPR. nr. ind. Efterfølgende skriver du under med NEM ID på tinglysningsrettens hjemmeside. Det tager et par minutter at lægge fremtidsfuldmagten op i tinglysningsrettens system.

Vi sender en detaljeret vejledning til dig sammen med din fremtidsfuldmagt. Vi hjælper dig også gerne, hvis du ønsker dette i stedet.

Notering af fremtidsfuldmagten 

Når fremtidsfuldmagten er lagt op i tinglysningsrettens systemer, skal den skrives under hos notaren. Det er kun dig, der skal skrive fremtidsfuldmagten under hos notaren. Notarer findes i byretten rundt om i Danmark, og notarens opgave er at sikre, at du er den person, som du udgiver dig for at være.

Medbring til notaren

Medbring følgende til notaren

 • Billedlegitimation i form af pas, kørekort, opholdstilladelse eller id fra kommunen.
 • Dit fulde navn. Dit fulde navn er dit sagsnummer til underskrift af fremtidsfuldmagten. Du skal ikke have fuldmagten med, den har notaren i systemet.
 • 300 kroner kontant til betaling af retsafgift.

Vi medsender en fuld vejledning til, hvad du skal gøre. Vi hjælper dig også meget gerne, hvis du ønsker det.

Fremtidsfuldmagt Pris

Hos Dokument 24 er prisen på en fremtidsfuldmagt kun 295 kr. Til sammenligning koster den 4.000 kr. hos Advodan Glostrup, Hviid Advokater tager 3.500 kr., Ret og Råd vil ikke oplyse prisen på nettet. Prisen på 295 kr. hos Dokument 24 er således billige end advokaternes priser.Pris på fremtidsfuldmagt

Grunden til, at Dokument 24 kan holde priserne så langt nede i forhold til at advokater er, at vi har minimeret alle manuelle processer. Vi har udviklet intelligent juridisk software, der gør det muligt for dig at være din egen advokat, og du ”taler” på denne måde med en højt specialiseret computer, der er ekspert i at udarbejde fremtidsfuldmagter.

Fordelen ved at oprette fremtidsfuldmagten online er, at computere ikke glemmer at spørge om noget, så den har altid de rette oplysninger til at udarbejde dokumentet for dig. Når computeren har oplysningerne, sætter den straks en skræddersyet fremtidsfuldmagt sammen til dig, som fremsendes pr. e-mail.

Således kan du få en billig fremtidsfuldmagt samtidig med, at den er juridisk korrekt. Du er altid velkommen til at ringe eller skrive til, hvis du har spørgsmål. Det koster ikke noget at være i dialog med os, og du behøver heller ikke at bestille dokumentet, fordi du har været i dialog med os.

Hvad sker der, hvis du ikke har en fremtidsfuldmagt?

Det offentlige vil i visse tilfælde ikke anerkende beslutninger, der er truffet af personer, der ikke er ved sine fulde fem. Hvis du ikke er ved dine fulde fem (dette kan ske pga. demens eller hjerneskade), så vil du ikke kunne købe eller sælge bolig, tale med det offentlige om lægelige behandlinger og mange andre ting.

Fremtidsfuldmagt | Hvordan hjælper den dig?

Mange tror, at bare de er gift, så kan ægtefællen købe/sælge huset, tale med det offentlige om lægelige behandlinger og så videre.

I nogle tilfælde, kan ægtefællen godt træffe disse beslutninger, men i andre tilfælde, vil det offentlige træde til. Det betyder, at du risikerer, at det er en person fra det offentlige, der f.eks. træffer beslutninger om du skal købe eller sælge dit eget hus. Alle bør oprette dokumentet.

Fremtidstestamente

Et fremtidstestamente/fremtidsfuldmagt sikrer, at dine nærmeste kan træffe beslutninger på dine vegne i fremtiden, hvis du bliver syg eller dement. I et "fremtidstestamentet" skriver de fleste, at deres ægtefælle/samlever skal kunne træffe beslutninger på vegne af hinanden ved demens og sygdom.

Dette træffes der beslutning om i dokumentet

Når du opretter en fremtidsfuldmagt hos Dokument 24, vælger du selv, hvad du vil lade andre gøre på dine vegne. Du kan vælge at lade fuldmagtshaver (personen, der skal hjælpe dig) træffe beslutninger for dig på følgende forhold.

Udsagn om fremtidsfuldmagt

Beslutninger om personlige forhold

Du vil blive spurgt, om du ønsker at give fuldmagthaver lov til at træffe beslutninger om dine personlige forhold. Eksempler på personlige forhold kan være at lade fuldmagtshaver kunne:

 • Varetage dine interesser overfor offentlige myndigheder, institutioner, private virksomheder, mv.
 • Ansøge om offentlige ydelser.
 • Søge om aktindsigt vedr. din person, hvis der f.eks. måtte være sket en fejlbehandling af dig.
 • Repræsentere dig i forhold til myndigheder jf. forvaltningslovens § 8.
 • Etc.

De fleste vælger at sige ja til at lade fuldmagtstager kunne træffe beslutninger om personlige forhold. Når der siges ja til dette, så bliver fuldmagtstager ikke bremset i sine beføjelser, og det bliver derved lettere at handle på dine vegne og dermed passe på dig.

Beslutninger om økonomiske forhold

Du vil også blive spurgt til, om du ønsker at lade fuldmagtshaver kunne handle på dine økonomiske forhold, når du opretter din fremtidsfuldmagt. Eksempler herpå kan være:

 • At der kan købe/sælges bolig på dine vegne.
 • At der kan indgås lejemål på dine vegne.
 • At der kan gennemføres bankforretning på dine vegne.
 • At der kan gennemføres aftaler vedr. telefonservice, netbank og lign.
 • At der kan indgås retshandler på dine vegne.
 • Etc.

De fleste vælger at lade fuldmagtshaver kunne handle på økonomiske forhold, da dette ofte er pointen i at oprette en fremtidsfuldmagt.

Start din Fremtidsfuldmagt i dag

Yderligere valg

De to ovenstående valg er de mest omfangsrige valg i forhold til, hvordan fuldmagtshaver kan hjælpe dig. De sidste områder bestemmer om fuldmagtshaver skal kunne give sig selv honorar og gaver samt få dækket sine udgifter.

Honorar

Det er muligt at give fuldmagtshaver et honorar for at udføre sit arbejde. Honoraret skal modsvare arbejdets størrelse, og er typisk ca. 1.000 kr. pr. måned. De fleste vælger ikke at give et honorar, da fuldmagtshaver ofte er nærtstående familie.

Udgifter

Det er også muligt at lade fuldmagtshaver få sine udgifter dækket i forbindelse med udførelse af sit arbejde. Dette kan f.eks. være transportudgifter til kommunen i forbindelse med at søge støtte til dig. De fleste vælger ja til, at udgifter kan dækkes.

Gaver

Den eller de personer, som du skriver ind i fremtidsfuldmagten er ofte personer med nære relationer til dig. Det er ofte personer, som du giver gaver til højtider. Du kan gøre det muligt for personerne, at de fortsat kan modtage disse sædvanlige gaver fra dig eller ej. De fleste vælger at lade fuldmagtshaver give sig selv gaver fremadrettet. Gaverne skal være af sædvanlig karakter, hvilket sætter begrænsninger på gavernes størrelse.

Start i dag

Nu har du læst om fremtidsfuldmagter. Vi anbefaler alle at begynde deres fremtidsfuldmagt med det samme. Du kan altid gemme dokumentet undervejs og færdiggøre det på et senere tidspunkt.

Vi er klar til at hjælpe dig pr. e-mail og pr. telefon. Det er gratis at få hjælp af os. Vi håber, at du får oprettet din fremtidsfuldmagt, så du sikrer dig selv og din familie.

Start din Fremtidsfuldmagt i dag