Med en fremtidsfuldmagt, kan dine nærmeste hjælpe dig, hvis du ikke selv er i stand til at træffe beslutninger pga. f.eks. demens, blodprop i hjernen, mv. Det er enkelt, billigt og juridisk gyldigt at udarbejde en fremtidsfuldmagt hos Dokument 24. 

Opret fremtidsfuldmagt for kun 295 kr. ⇒ tager 10 min. Du sparer 2.000 kr. i forhold til traditionelle advokater.  Vi hjælper dig gratis på tlf. 5370 1030 eller e-mail info@dokument24.dk.

Er du sikret med fremtidsfuldmagt? Kun 295 kr.

Det er enkelt, billigt og juridisk gyldigt at udarbejde en fremtidsfuldmagt hos Dokument 24. Du kan læse alt om dokumentet her på siden:

Hvad er en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, der kan aktiveres i fremtiden. Fremtidsfuldmagten aktiveres, hvis du ikke selv er i stand til at træffe beslutninger, f.eks. ved demens. Normalt gives der tilladelse til, at fuldmagten omhandler alle økonomiske og personlige beslutninger. 

Hvad er en fremtidsfuldmagt

Hvordan oprettes den?

Fremtidsfuldmagter kan oprettes på forskellig vis. Nogle vælger at oprette den gennem jurister/advokater, hvilket kan være bekosteligt for dette simple dokument. Andre vælger at finde en gratis formular/pdf på nettet. Gratis formularer/pdf'er kan dog ende med at være ugyldige, hvis de ikke er udformet korrekt.

Anbefaling: Vi anbefaler, at dokumentet oprettes gennem brug af vores online skabelon, da dette er enkelt, sikkert og billigt.

Skabelon/formular

Hos Dokument 24 kan du oprette en fremtidsfuldmagt ved at benytte vores online skabelon til fremtidsfuldmagter. Det er enkelt, nemt og juridisk sikkert. Du gør således:

Benyt formularen og hav en fremtidsfuldmagt klar på få minutter

 1. Svar på 5-8 spørgsmål.  Du starter med at svare på en række spørgsmål online. Spørgsmålene i online-blanketten tilpasser sig automatisk dig og din situation. Du kan nemt og enkelt udfylde spørgsmålene hjemmefra, og det tager ganske kort tid.
 2. Få straks tilsendt. Ud fra dine svar udarbejder vi straks dokumentet til dig. Dokumentet sendes til din e-mailadresse, når du har godkendt indholdet i dokumentet. Vi viser en opsummering af dine valg i et skema før, at du bestiller dokumentet.
 3. Skriv under.  Til sidst skal dokumentet skrives under. Dette gøres ved først at tinglyse fremtidsfuldmagten på tinglysning.dk. Efterfølgende skal den skrives under foran en notar. Vi medsender en vejledning til, hvordan du gør. Se evt.  mere her.

Undgå, at Staten bestemmer over dig. Opret Fremtidsfuldmagt.

Fremtidsfuldmagt vejledning - Underskrift uddybet

En fremtidsfuldmagt skal underskrives på den rette måde for at være gyldig. Først skal dokumentet lægges på tinglysning.dk, hvorefter det skal skrives under foran en notar. Du kan læse mere uddybende om underskrift her.

Tinglysning

En fremtidsfuldmagt skal først anmeldes på tinglysning.dk. Her skal du lægge dokumentet op og skrive dit og og fuldmægtiges CPR. nr. ind. Efterfølgende skriver du under med NEM ID på tinglysningsrettens hjemmeside.

Der er ingen tinglysningsafgift forbundet med at lægge dokumentet på tinglysning.dk. Der er udelukkende en retsafgift til notaren på 300 kr., der skal betales, når dokumentet til sidst skal skrives under.

Det tager et par minutter at anmelde fremtidsfuldmagten i tinglysningsrettens system.

Vi sender en detaljeret vejledning til, hvordan dette gøres sammen med dit dokument. Vi hjælper dig også gerne med tinglysningen, hvis du ønsker det. Vores hjælp til tinglysning kan bestilles, når du har oprettet fremtidsfuldmagten.

Underskrift foran notar

Når fremtidsfuldmagten er lagt op i tinglysningsrettens systemer, skal den skrives under hos notaren. Det er kun dig, der skal skrive fremtidsfuldmagten under hos notaren. Notarer findes i byretten rundt om i Danmark, og notarens opgave er at sikre, at du er den person, som du udgiver dig for at være. Læs mere her.

Medbring til notaren

Medbring følgende til notaren i byretten

 • Billedlegitimation i form af pas, kørekort, opholdstilladelse eller id fra kommunen.
 • Dit fulde navn. Dit fulde navn er dit sagsnummer til underskrift af fremtidsfuldmagten. Du skal ikke have fuldmagten med, den har notaren i systemet.
 • 300 kroner kontant, der er gebyr for retsafgiften.

Når fremtidsfuldmagten er skrevet under foran notar, er der sket registrering med korrekt gyldighed. Dokumentet lægges herefter i registeret for fremtidsfuldmagter med notarpåtegnelse. Fremtidsfuldmagtregistret er nu opdateret med dine oplysninger, og hvis der måtte komme behov for aktivering, kan der ansøges om ikrafttræden af fremtidsfuldmagten. Det tager normalt 14 dage fra ansøgning til ikrafttræden.

Vi medsender en fuld vejledning til, hvordan fremtidsfuldmagten tinglyses samt skrives under foran notar. Vi hjælper dig også meget gerne, hvis du ønsker det.

Notaren findes hos retten i de større danske byer. Nogle notarer findes også lokalt i de mellemstore danske byer. 

Jeg har ingen NemID, hvad gør jeg?
Når man ikke har NemID, så kan du fortsat oprette dokumentet digitalt hos Dokument 24. Når du har oprettet dokumentet, skal skal fremtidsfuldmagten skrives under foran en person i Familieretshuset (dette var tidligere Statsforvaltningen). Når du har skrevet dokumentet under, lægger Familieretshuset dokumentet på tinglysning.dk, hvorefter dokumentet er juridisk gyldigt. 

Fremtidsfuldmagten tager kun 10 min. at oprette!

Pris online vs. advokat

Hvad koster en fremtidsfuldmagt, og hvorfor er der så store prisforskelle?

Hos Dokument 24 er prisen på en fremtidsfuldmagt kun 295 kr. Vi har en af de billigste fremtidsfuldmagter i Danmark. Til sammenligning koster den 4.000 kr. hos Advodan Glostrup, Hviid Advokater tager 3.500 kr., Ret og Råd vil ikke oplyse prisen på nettet. Prisen på 295 kr. hos Dokument 24 er således billigere end advokaternes priser.Pris på fremtidsfuldmagt

Grunden til, at Dokument 24 kan holde priserne så billige i forhold til at advokater er, at vi har minimeret alle manuelle processer. Vi har udviklet intelligent juridisk software, der gør det muligt for dig at være din egen advokat, og du ”taler” på denne måde med en højt specialiseret computer, der er ekspert i at udarbejde denne type dokumenter.

Fordelen ved at oprette fremtidsfuldmagten online er, at computere ikke glemmer at spørge om noget, så den har altid de rette oplysninger til at udarbejde dokumentet for dig. Når computeren har dine oplysninger, vil den med korrekt juridisk formulering, sætte et skræddersyet dokument sammen til dig. Dokumentet fremsendes pr. e-mail straks.

Således kan du få en billig fremtidsfuldmagt samtidig med, at den er juridisk gyldig. Du er altid velkommen til at ringe eller skrive til os, hvis du har spørgsmål. Det koster ikke noget at få rådgivning af os, og du behøver heller ikke at bestille dokumentet, fordi du har fået rådgivning om fremtidsfuldmagter.

Hvad sker der, når du bliver dement/alvorligt syg?

Det offentlige vil i visse tilfælde ikke anerkende beslutninger, der er truffet af personer, der ikke er ved sine fulde fem. Når du ikke er ved dine fulde fem (dette kan ske pga. demens eller hjerneskade). Det betyder, at du ikke kunne købe eller sælge bolig, tale med det offentlige om lægelige behandlinger, plejehjem, plejebolig og mange andre ting.

Fremtidsfuldmagt | Hvordan hjælper den dig?

Mange tror, at bare fordi de er gift, kan ægtefællen købe/sælge huset, tale med det offentlige om lægelige behandlinger, plejebolig, plejebolig og så videre. Dette kan ægtefæller ikke!

I nogle tilfælde, kan ægtefællen godt træffe disse beslutninger, men i andre tilfælde, vil det offentlige træde til. Det betyder, at du risikerer, at det er en person fra det offentlige, der f.eks. træffer beslutninger om du skal købe eller sælge dit eget hus. Du bør oprette en fremtidsfuldmagt mod demens og sygdom, så Staten ikke ender med at træffe beslutninger på dine vegne.

Fordele fremtidsfuldmagt

I ovenstående har vi fortalt om konsekvenserne ved at lade være med at oprette en fremtidsfuldmagt. Fordelene er: 1. Du bestemmer, hvem der skal hjælpe dig ved sygdom/demens. 2. Du kan undgå umyndiggørelse/værgemål. 3. Du sikrer, at der handles ud fra dine interesser, hvis du ikke selv kan.

1.     Bestem over dig selv imens du stadig kan

Når du stadig er ved dine fulde fem, kan du bestemme, hvem der skal hjælpe dig. Opret en fremtidsfuldmagt mod demens og anden sygdom, så du kan få hjælp af de personer, som du mener vil varetage dine interesser bedst muligt. Ofte ser vi, at ægtefæller og samlevende skriver hinanden ind i dokumentet. Mange vælger også at lade deres voksne børn hjælpe dem, hvis deres ægtefæller eller samlever ikke kan.

Fremtidsfuldmagter er personlige. Når I ønsker at oprette dokumentet gensidigt, skal der derfor oprettes to indviduelle dokumenter.

2.     Undgå umyndiggørelse og værgemål

Den største fordel ved oprettelsen af dette dokument er altoverskyggende, at du undgår umyndiggørelse. Du undgår således, at det offentlige sætter dig under værgemål! Du undgår dette, fordi dine nærmeste kan iværksætte dokumentet, så der kan træffes beslutninger på dine vegne.

Hvis du en dag ikke er i stand til at underskrive vigtige dokumenter så som salg af bolig, bankdokumenter eller andre dokumenter til det offentlige, så kan ingen andre skrive under for dig. Hvis du ikke har oprettet en fremtidsfuldmagt, så er der risiko for at blive umyndiggjort og komme under værgemål jf. Værgemålsloven.

Kommer du under værgemål, så kan det have økonomiske konsekvenser for dig, da hele din formue anbringes og forvaltes jf. Værgemålsloven. Dette kan påvirke dig, men bestemt også din samlever/ægtefælle, da samlever/ægtefælle ofte intet kan stille op med dine værdier.

3.     Sikre, at der handles ud fra dine interesser

Når du har valgt en eller flere personer til at hjælpe dig, så er disse personer valgt, fordi du stoler på dem. Du har valgt dem, da du ved, at de vil handle ud fra dine interesser. Du kan læse om, hvad indholdet i fremtidsfuldmagten er ved at trykke her.

Opret din Fremtidsfuldmagt, så er du sikret!

Hvordan sættes dokumentet i kraft?

Når du har udarbejdet en fremtidsfuldmagt, kan dokumentet sætte i kraft, hvis du ikke længere er i stand til at træffe beslutninger på egne vegne. Hvornår kan det sættes i kraft? Du kan enten selv bede om at fremtidsfuldmagten sættes i kraft, eller fuldmagtshavere kan bede om igangsættelse af fuldmagten.

Se hvordan en fremtidsfuldmagt bliver sat i kraft

Der er visse regler og og lovgivning, der skal overholdes før, at fremtidsfuldmagten træder i kraft. 

 1. Først skal der udfyldes en ansøgning om igangsættelse. Dette sker ved Familieretshuset.
 2. Herefter skal der indhentes lægeerklæring på, at du ikke selv er i stand til at træffe beslutninger. Lægeerklæringen vedlægges ansøgningen om ikraftræden, der sendes til Familieretshuset.
 3. Familieretshuset behandler ansøgningen og sikrer sig, at du ikke modsætter dig igangsættelse af fuldmagten.

Det tager normalt ca. 14 dage at få sat fremtidsfuldmagten i kraft.

Fremtidstestamente

Et fremtidstestamente er det samme som en fremtidsfuldmagt. Den sikrer, at dine nærmeste kan træffe beslutninger for dig, hvis du bliver syg eller dement. I et "fremtidstestamentet" skriver de fleste, at deres ægtefælle/samlever skal kunne træffe beslutninger på vegne af hinanden.

Fremtidsfuldmagt indhold

Indholdet i en fremtidsfuldmagt er: 1. Hvem skal være fuldmægtig, 2. Hvilke økonomiske og personlige beslutninger skal fuldmægtig kunne træffe. 3. Skal der kunne gives gaver på dine vegne? 4. Skal fuldmægtig have dækket udgifter/modtage honorar?

Når du opretter en fremtidsfuldmagt hos Dokument 24, vælger du selv, hvad du vil lade andre gøre på dine vegne. Du kan vælge at lade fuldmægtig/fuldmagtshaver (personen, der skal hjælpe dig) træffe beslutninger for dig på følgende forhold. 

Når du har oprettet fremtidsfuldmagten, kan også du altid ændre i den. Du kan ligeledes træffe beslutning om at bringe fremtidsfuldmagten til ophør gennem tilbagekaldelse af dokumentet. Dette sker ved at slette dokumentet på tinglysning.dk.

Udsagn om fremtidsfuldmagt

Beslutninger om personlige forhold

Du vil blive spurgt, om du ønsker at give fuldmagthaver lov til at træffe beslutning er om dine personlige forhold. Eksempler på personlige forhold kan være at lade fuldmagtshavere kunne:

 • Varetage dine interesser overfor offentlige myndigheder, institutioner, private virksomheder, mv.
 • Ansøge om offentlige ydelser.
 • Søge om aktindsigt vedr. din person, hvis der f.eks. måtte være sket en fejlbehandling af dig.
 • Repræsentere dig i forhold til myndigheder jf. forvaltningslovens § 8.
 • Etc.

De fleste vælger at sige ja til at lade fuldmagtstager kunne træffe beslutninger om personlige forhold. Når der siges ja til dette, så bliver fuldmagtstager ikke bremset i sine beføjelser, og det bliver derved lettere at handle på dine vegne og dermed passe på dig.

Beslutninger om økonomiske forhold

Du vil også blive spurgt til, om du ønsker at lade fuldmagtshaver kunne handle på dine økonomiske forhold, når du opretter din fremtidsfuldmagt. Eksempler på forsimplede tekst/fraser/ordlyd i dokumentet kan være:

 • At der kan købe/sælges bolig på dine vegne.
 • At der kan indgås lejemål på dine vegne.
 • At der kan gennemføres bankforretning på dine vegne.
 • At der kan gennemføres aftaler vedr. telefonservice, netbank og lign.
 • At der kan indgås retshandler på dine vegne.
 • Etc.

De fleste vælger som standard at lade fuldmagtshaver kunne handle på økonomiske forhold, da dette ofte er pointen i at oprette en fremtidsfuldmagt.

Yderligere valg

Formålet med en fremtidsfuldmagt er normalt at sikre, at andre kan hjælpe med at træffe økonomiske og personlige beslutninger på ens vegne. Dette er de mest omfangsrige valg i forhold til, hvordan fuldmagtshaver kan hjælpe dig. 

Læs mere om de yderligere valg ved en fremtidsfuldmagt

I nedenstående kan du læse om yderligere områder, som du træffer beslutninger om, når du opretter dokumentet. 

Honorar
Det er muligt at give fuldmagtshaver et honorar for at udføre sit arbejde. Honoraret skal modsvare arbejdets størrelse, og er typisk ca. 1.000 kr. pr. måned. De fleste vælger ikke at give et honorar, da fuldmagtshaver ofte er nærtstående familie.

Udgifter
Det er også muligt at lade fuldmagtshaver få sine udgifter dækket i forbindelse med udførelse af sit arbejde. Dette kan f.eks. være transportudgifter til kommunen i forbindelse med at søge støtte til dig. De fleste vælger ja til, at udgifter kan dækkes.

Gaver
Den eller de personer, som du skriver ind i fremtidsfuldmagten er ofte personer med nære relationer til dig. Det er ofte personer, som du giver gaver til højtider. Du kan gøre det muligt for personerne, at de fortsat kan modtage disse sædvanlige gaver fra dig eller ej. De fleste vælger at lade fuldmagtshaver give sig selv gaver fremadrettet. Gaverne skal være af sædvanlig karakter, hvilket sætter begrænsninger på gavernes størrelse.

Fremtidsfuldmagt eksempel

I nedenstående har vi vist et eksempel på en dele af en fremtidsfuldmagt. Eksemplet kan på ingen måde benyttes som fyldestgørende dokument. Det tjener udelukkende som eksempel på, hvad en fremtidsfuldmagt blandt andet indeholder, når den oprettes hos Dokument 24.

Fremtidsfuldmagt eksempel

Start i dag

Nu har du læst om, hvordan du er stillet med og uden en fremtidsfuldmagt. Vi anbefaler alle at begynde oprettelsen med det samme. Du kan altid gemme dokumentet undervejs og færdiggøre det på et senere tidspunkt.

Vi er klar til at hjælpe dig pr. e-mail og pr. telefon. Det er gratis at få hjælp af os. Vi håber, at du vælger at sikre din familie gennem oprettelsen af dette vigtige dokument.

Start din Fremtidsfuldmagt  - Vi hjælper dig gerne.

Virkelig en god oplevelse med et online produkt. Selve brugeroplevelsen på siden var fremragende, og rådgiveren på telefonen havde både god tid, stor venlighed og tålmodige svar - også på spørgsmål der ikke direkte vedrørte det dokument, vi havde brug for. En upåklagelig positiv og tryg oplevelse, som jeg bestemt kan anbefale.