Hvordan gør jeg min fremtidsfuldmagt gyldig?

En fremtidsfuldmagt gøres gyldig ved først at lægge fuldmagten op på tinglysningens hjemmeside, hvorefter den underskrives med MitID. Herefter skal dokumentet underskrives foran en notar, som findes hos den lokale byret. Det koster 300 kroner i retsgebyr at skrive under foran notaren.

Tinglyse Fremtidsfuldmagt

Læs alt om, hvad du skal gøre, så dokumentet er juridisk gyldigt.

 1. Hvordan registreres en fremtidsfuldmagt?
 2. Hvordan skrives fremtidsfuldmagten under hos notaren?
 3. Derfor bør du oprette dokumentet! 

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, der træder i kraft, hvis du bliver dement eller på anden vis ikke er i stand til at træffe beslutninger (inhabil). Du kan læse mere om dokumentet her.

Har du sikret dig med en fremtidsfuldmagt?

Med en fremtidsfuldmagt undgår du, at staten bestemmer over dig, hvis du bliver syg/dement

Svar på 5-8 spørgsmål

Få dokumentet på mail straks

Skriv Fremtids-fuldmagt under

Hvordan registreres en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt skal først registreres hos tinglysning.dk. Dette gøres ved at uploade dokumentet på tinglysningens hjemmeside. Sammen med dokumentet anføres CPR nr. på fuldmægtige og på dig selv. Til sidst vedgås dokumentet ved, at du skriver det under med MitID.

Guide til registrering:

1. Log ind med MitID

Log ind på tinglysning.dk og vælg ”Tinglysning mv”. Du logger ind med MitID. Vælg efterfølgende ”Opret fremtidsfuldmagt”.

2. Udfyld kontaktinformationerne

Vi anbefaler, at sagsnummer skrives som fuldmagtsgivers fulde navn, dvs. dit fulde navn. Du skal bruge sagsnummeret, når du skal skrive dokumentet under foran notaren. Læs mere om selve underskriften her.

3. Udfyld dokumentet.

 1. Vælg den retskreds, hvori du vil skrive dokumentet under foran notar.
 2. Anfør efterfølgende fuldmagtshaver. Fuldmagtshaver er personen, der får fuldmagten af dig. Denne person kan agere på dine vegne, hvis fuldmagten sættes i kraft i tilfælde af, at du bliver dement eller på anden vis inhabil. Du kan anføre flere fuldmagtshavere, hvis dette ønskes.
 3. Tilføj fuldmagtens indhold. Kopier indholdet af dokumentet, som du har modtaget fra Dokument 24, ind i dette felt for ”Fuldmagtens indhold”. Du kopierer teksten ind ved at markere teksten på din computer og efterfølgende trykke Ctrl + C. Herefter stiller du markøren i feltet hos tinglysningen og trykker Ctrl + V. Herefter er indholdet indsat.

4. Underskriv med MitID.

Dokumentet skal nu underskrives med dit MitID. Dette skal gøres, inden  du møder op hos notaren. Vælg "Underskriv dokument" og skriv herefter dokumentet under med MitID

Har du ventet med at underskrive direkte efter registreringen af fremtidsfuldmagten, kan du underskrive dokumentet ved hjælp af disse trin.

 1. Vælg ”Dokumenter, der kan underskrives”.  Kryds af i "Underskriv med MitID" og tryk på blyantikonet for at underskrive dokumentet.
 2. Skriv herefter under med dit MitID.

Du kan få en detaljeret vejledning af de forskellige trin til underskrivning af fremtidsfuldmagten ved at trykke på linket nedenfor.

Underskrifts vejledning

5. Underskrift hos notaren.

Nu skal der skrives under hos notaren, hvilket du kan læse mere om her.

Registrering af fremtidsfuldmagter skal ske elektronisk, da det offentlige opbevarer dokumentet i et centralt register. Den primære årsag til, at det offentlige opbevarer dokumentet, er for din sikkerheds skyld. Et dokument, der er registreret hos det offentlige samt skrevet under foran en notar, kan ikke betvivles. Det betyder, at dokumentet altid kan findes og sættes i kraft, hvis det bliver nødvendigt.

Oprettelsen af dokumentet er nemt og enkelt hos Dokument 24. Når du har oprettet dokumentet, skal du efterfølgende følge ovenstående guide til registrering af fremtidsfuldmagten. Dokument 24 hjælper dig også gerne med at lægge dokumentet op, hvis du ønsker dette.

Er du fritaget for MitID?

Personer, der er fritaget for MitID, skal ikke registrere fremtidsfuldmagter online. Dokumentet skal i stedet printes og medbringes til notaren. Det er en god idé at ringe til notaren og fortælle, at du ønsker at skrive dokumentet under uden, at det er lagt op på tinglysningens hjemmeside. Således sikrer du, at notaren har tid til at hjælpe dig.

Hvordan skrives fremtidsfuldmagten under hos notar?

Når fremtidsfuldmagten er lagt på tinglysningsrettens hjemmeside, skal den skrives under hos notaren. Du skal gøre følgende:

 • Bestil tid hos notaren her.
 • Medbring 300 kroner kontant.
 • Medbring billede-ID.
 • Medbring sagsnummer (dit navn).
 • Skriv under.

Medbring følgende hos notaren

Bestil tid. Når du underskriver dokumentet hos notaren, er det altid en god idé at bestille tid til underskrift. Nogle notarer er booket fra morgen til aften, og det er ærgerligt at gå forgæves. Vi anbefaler derfor, at du bestiller tid til notering. Du finder notaren hos den lokale byret her.

300 kroner kontant. Stadig flere notarer tager imod kortbetaling, men der er fortsat nogle notarer, der kun tager imod kontanter. Derfor anbefaler vi, at du medbringer de 300 kroner kontant. Beløbet er til betaling af retsgebyret for notering af dokumentet.

Billede-ID. Notaren skal sikre sig, at du er den, du udgiver dig for at være. Derfor skal du medbringe et billede-ID i form af kørekort, pas eller lignende. Notaren lader dig kun skrive dokumentet under, når du har medbragt et gyldigt billede-ID.

Sagsnummer. Når du har lagt fremtidsfuldmagten op på tinglysningens hjemmeside, har du anført et sagsnummer. Du bestemmer selv, hvad sagsnummeret skal være - vi anbefaler, at du vælger dit fulde navn. Når du skriver dokumentet under foran notaren, oplyser du nemlig dit fulde navn, hvorefter notaren kan finde sagen frem til underskrift.

Skriv under. Sidste skridt er, at du vedkender dig dokumentet (skriver det under). Notaren tjekker om du er habil. At være habil vil sige, at du er ved dine fulde fem og derved forstår, hvilket dokument du skriver under på.

Underskrift af en fremtidsfuldmagt er en vigtig og stor beslutning. Notaren skal derfor være helt sikker på, at du forstår indholdet af dokumentet.

Derfor bør du oprette dokumentet!

Hos Dokument 24 har vi den holdning, at danskere bør oprette en fremtidsfuldmagt. Alle bør oprette dokumentet, da det kort og godt sikrer dig selv og din familie bedst muligt, hvis du bliver dement eller på anden måde inhabil.

Tryghed for dig og dine nærmeste med en fremtidsfuldmagt

Uden en fremtidsfuldmagt risikerer du at blive underlagt værgemål, hvis det vurderes, at du ikke selv er i stand til at træffe beslutninger. Med dette dokument vil dine nærmeste kunne træffe beslutninger for dig i stedet for, at en offentligt beskikket værge skal handle på dine vegne.

Konsekvenserne af ikke at have dette dokument kan være uoverskuelige, hvis demens eller anden sygdom indtræffer. Hos Dokument 24 er det enkelt og billigt at oprette en fremtidsfuldmagt gennem vores online skabelon. Se mere her.

Vi håber, at du også vil sikre dig sig og familien på denne vis.

Fremtidsfuldmagten tager kun 10 min. at oprette!