Underskriv fremtidsfuldmagt foran notar

Når du har underskrevet din fremtidsfuldmagt med dit MitID på Tinglysning.dk, skal du underskrive den endnu en gang for, at den bliver gyldig. Denne gang skal det foregå foran en notar i din lokale byret. Du skal huske, at den skal være registreret i Fremtidsfuldmagtsregistret forinden.

 1. Hvornår skal fremtidsfuldmagten underskrives?
 2. Er et testamente og en fremtidsfuldmagt det samme?
 3. Hvad er en fremtidsfuldmagt?
 4. Hvad kan der stå i dokumentet?
 5. Hvornår træder en fuldmagt for fremtiden i kraft?
 6. Hvordan underskrives fremtidsfuldmagt foran notar?

Hvornår skal fremtidsfuldmagten underskrives?

Det er altid en god idé at få underskrevet dit juridiske dokument foran en notar så hurtigt som muligt. Da der ofte er ventetid på at få et møde med en notar, anbefaler vi altid, at du bestiller tid med det samme hos notaren i din lokale byret.

Hvornår skal fremtidsfuldmagten underskrives?

Du har dog et halvt år til at få underskrevet dit dokument. De seks måneder tæller fra den dag, hvor dit dokument er blevet registreret i Fremtidsfuldmagtsregistret. Hvis du ikke får underskrevet dokumentet foran en notar med det samme, er der en risiko for, at det går i glemmebogen.

Glemmer du at underskrive dokumentet foran en notar, bliver det slettet i Fremtidsfuldmagtsregistret og skal derfor oprettes på ny. Desuden vil det være trist, hvis du af den ene eller anden grund får brug for din fremtidsfuldmagt, inden du har fået underskrevet den. I sådan et tilfælde gælder den nemlig ikke.

Undgå, at staten bestemmer over dig. Opret Fremtidsfuldmagt.

Er et testamente og en fremtidsfuldmagt det samme?

Disse to juridiske dokumenter er ikke det samme. Det er derfor nødvendigt at oprette dem begge, hvis du ønsker at bestemme, hvem der arver dig samt hvem der skal passe på dig, hvis du ikke længere selv er i stand til at gøre det.

Er et testamente og en fuldmagt det samme?

Hvad er en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt er et juridisk dokument, hvor du som fuldmagtsgiver kan få anført, hvem der skal være din fuldmægtige. Din fuldmægtige får ret til at drage omsorg for dig ved at varetage dine personlige og økonomiske forhold, hvis du selv er ude af stand til at gøre det.

Hvad er en fremtidsfuldmagt?

Mange af os ved det ikke. Men uden det omtalte dokument er det en offentlig person, der varetager dine interesser, hvis du bliver dement, ligger i koma, kommer ud for en ulykke eller lignende. Det betyder, at det ikke er din nærmeste familie, altså dem der kender dig og dine ønsker, der har ret til at tage sig af dig. 

Din familie har kun muligheden for at være der for dig, når du har allermest brug for det, hvis du opretter en fremtidsfuldmagt, hvor en eller flere af dine kære er dine fuldmægtige. Sygdom og mental svækkelse er noget, der kan ramme os alle. Derfor anbefaler vi, at du får oprettet en fremtidsfuldmagt uanset alder. 

Hvad er et testamente?

Ved at få lavet et testamente, kan du undgå, at det er arvelovens regler, der bestemmer, hvem der arver dig. Med et testamente er det dig, der beslutter, hvem der arver dine værdier og ejendele, når du er afgået ved døden. Det er derfor et juridisk bindende dokument.

Du bør oprette et testamente, hvis du har et ønske om, at arvefordelingen skal være en anden i forhold til, hvad der er beskrevet i arveloven. Dette dokument er især relevant, hvis du har en sammenbragt familie, er ugift samlevende eller ikke har børn. Det er dog også relevant, hvis du som ægtefælle ønsker at sikre din familie bedst muligt, når du er gået bort.

Har du brug for både et testamente og en fremtidsfuldmagt?

Hvis du har brug for enten et af dokumenterne eller begge, er det en fordel for dig at bruge Dokument 24’s platform til formålet. Det er nemmere, hurtigere og meget billigere for dig, end hvis du vælger at bruge din lokale advokat.

Hvad kan der stå i dokumentet?

I en fuldmagt for fremtiden kan der stå, hvad du ønsker, din fuldmægtige skal tage sig af på dine vegne. Det kan omhandle både din økonomi og dine personlige forhold. Som fuldmagtsgiver er det dig, der beslutter, hvilke områder der skal tages hånd om.

Hvad står der i fremtidsfuldmagten?

Når det kommer til din økonomi, kan du beslutte, at din fuldmægtige skal tage sig af den generelt eller om det kun skal være i forbindelse med en eller flere specifikke ting. Det kan blandt andet være:

 • Mulighed for at betale dine regninger.
 • Retten til at indgå retshandler eller kontrakter af enhver art.
 • Muligheden for at indsætte penge på din bankkonto eller investere dem på anden vis.
 • Din fuldmægtige må bestyre og sælge din faste ejendom.
 • At kunne indfri dine lån med dine penge.
 • At det bliver muligt for den fuldmægtige at ansøge om offentlige ydelser for dig.

Kigger vi på, hvad din/dine fuldmægtige kan tage sig af i forhold til dine personlige forhold, kan det også være generelt eller eksempelvis:

 • At få lov til at ansøge kommunen om hjælpeforanstaltninger til dig.
 • Træffe valg for dig vedrørende personlige forhold.
 • At have muligheden for at klage over afgørelser, der omhandler dine personlige forhold
 • Give den fuldmægtige mulighed for at få aktindsigt i alt vedrørende din person og dit helbred.
 • At komme med tilkendegivelser vedrørende din pleje og omsorg.

Fremtidsfuldmagten tager kun 10 min. at oprette!

Hvornår træder en fuldmagt for fremtiden i kraft?

En fuldmagt for fremtiden virker først, når den er blevet sat i kraft. Dette er ofte, når fuldmagtsgiveren er blevet meget syg eller svækket mentalt. Fuldmagtsgiveren skal altså være ude af stand til selv at varetage de forhold, der er nærmere beskrevet i dokumentet.

Hvornår træder en fremtidsfuldmagt i kraft?

Fuldmagten for fremtiden begynder ikke bare at virke helt automatisk. For at dokumentet skal træde i kraft, skal enten fuldmagtsgiveren eller den fremtidsfuldmægtige ansøge om det hos Familieretshuset.

Dette skal der gøres i forbindelse med ansøgningen:

 • Skaffe en lægeerklæring: Du skal indsende en lægeerklæring, der beskriver fuldmagtsgiverens aktuelle helbredsforhold.
 • Betale et gebyr: Det koster 1.010 kroner at få Familieretshuset til at kigge på ansøgningen. Dette beløb skal betales uanset, om dokumentet efterfølgende træder i kraft eller ej.

Hvad koster en fremtidsfuldmagt hos Dokument 24?

Det er meget billigt og i øvrigt også hurtigt at oprette dette juridiske dokument hos Dokument 24. Det koster ikke mere end 175 kroner, når du bruger vores digitale platform. Du sparer derved omkring 2.000 kroner i forhold til, hvis du hyrer en lokal advokat.

Du sparer også en masse tid ved at vælge at oprette dokumentet hos os. Det tager dig ikke mere end 10 minutter, idet du kun skal svare på mellem 5 og 8 spørgsmål. Hvor mange spørgsmål, du ender med at skulle besvare, kommer an på, hvad du svarer til hvert af de spørgsmål, du bliver stillet.

Går du til en traditionel advokat, skal du dels bruge tid på at komme hen på advokatens adresse og dels betale vedkommendes timepris for ydelsen.

Du har måske søgt efter:

Fremtidsfuldmagt Ældresagen

Er du interesseret i at se ”fremtidsfuldmagt Ældresagen”, skal du gå ind på deres hjemmeside. Der kan du nemlig finde en masse vigtige informationer om dokumentet, der kan klæde dig godt på i forhold til, om det er noget for dig eller ej.

Foredrag om fremtidsfuldmagt

Det er en rigtig god idé at deltage i et foredrag om fremtidsfuldmagt. Til et foredrag vil du få en masse oplysninger om emnet samt have mulighed for at stille spørgsmål. Du finder flere steder i Danmark, hvor du kan komme til foredrag.

Mine arvinger fremtidsfuldmagt

Vil du vide, hvad ”mine arvinger fremtidsfuldmagt” er? Det er en platform, der tilbyder de samme muligheder for at lave juridiske dokumenter som Dokument 24. Du er velkommen til at sammenligne vores sider og priser.

Sideordnet fremtidsfuldmagt

Det er godt at vide, hvad en ”sideordnet fremtidsfuldmagt” er. Det er en fuldmagt, hvor du har flere fuldmægtige til at varetage dine interesser. De bliver sideordnede, fordi de skal handle på dine vegne sammen. Du kan dog opstille dem som primære og subsidiære.

Hvordan underskrives fremtidsfuldmagt foran notar?

Når der tales om fremtidsfuldmagt notar, er det, fordi dokumentet skal underskrives foran en notar. Først skal dokumentet dog registreres i det specielle Fremtidsfuldmagtregister og derefter underskrives digitalt.

Hvordan underskrives fremtidsfuldmagten foran Notar?

Når ovenstående er på plads, skal du i gang med fremtidsfuldmagt notar. Det betyder, at du skal finde ud af, hvor din nærmeste byret ligger. Det er nemlig her, notaren befinder sig. Ved du ikke, hvor den nærmeste byret ligger, kan du finde ud af det ved at gå ind på Domstolsstyrelsens hjemmeside. Her finder du en oversigt over alle byretter i Danmark.

Du skal bestille tid hos notaren for at få din underskrift på plads. Det gør du ved at ringe til byretten eller bestille direkte på hjemmesiden. Når du skal til møde med notaren, skal du være opmærksom på, at der ikke må være andre i lokalet end dig og notaren.

Notaren vil starte med at sikre, at du er den rigtige person, der er mødt op for at underskrive dokumentet. Derefter vil notaren høre, om du er bekendt med indholdet samt forstår det. Derefter skriver du dokumentet under. Til sidst påtegner notaren dokumentet således, at det er gyldigt fremadrettet.

Dette skal du huske

Der er et par ting, du skal huske, så du ikke går forgæves til notaren og derfor skal møde op endnu en gang. Du skal huske følgende i forbindelse med dit møde:

 • Det er ikke nødvendigt at medbringe dokumentet: Notaren finder nemlig dit dokument frem ved hjælp af dit navn.
 • Det er nødvendigt med billedlegitimation: Du skal medbringe billedlegitimation med CPR-nummer eksempelvis i form af et kørekort eller et pas. Notaren skal bruge dette for at kunne identificere dig.
 • Det koster 300 kroner i afgift: Det koster altid 300 kroner at få notaren til at påtegne dokumentet. Medbring helst kontanter, da det ikke er sikkert, at byretten modtager betaling med kort.

Kan du ikke selv komme til notaren?

Hvis du har en gyldig grund til ikke at kunne komme til notaren, kan du få notaren til at komme til dig. Notaren kommer gerne til dig, hvis du eksempelvis er så fysisk svækket, at det er svært for dig at bevæge dig hen til byretten. Du skal blot ringe og aftale det med notaren. Det er værd at vide, at det koster dig en smule mere, da du skal betale for notarens transportomkostninger.

Sådan kan du også underskrive dit dokument

Er du ikke vant til at bruge digitale systemer eller har du ikke et MitID? Så er det heldigvis muligt at underskrive dit dokumentuden brug af MitID. Du kan i stedet få dokumentet i en papirudgave, som du underskriver ved at møde op i Familieretshuset.

Du skal altså bare bestille en tid hos Familieretshuset for at få underskrevet dit dokument. Det er i dette tilfælde denne instans, der står for at tjekke, om du er den rigtige person samt om du er ved dine fulde fem.

Hvad er en notar?

En notar, også kaldet for Notarius Publicus, er en embedsmand, der holder til på et dommerkontor. Notarens arbejde er at overvære underskrivelse af vigtige juridiske dokumenter og derefter påtegne dem for at verificere deres ægthed.

Du har brug for en notar, når du eksempelvis skal underskrive et testamente eller en fremtidsfuldmagt. Hvis du ikke underskriver disse dokumenter foran en notar, er de ikke gyldige. Du kan dog godt bruge vitterlighedsvidner ved underskrivelse af et testamente, men det anbefales ikke. Testamentet bliver nemlig i den forbindelse ikke opbevaret digitalt. Det betyder, at det ikke automatisk dukker frem, når det skal bruges.

Hvornår er fremtidsfuldmagten gyldig?

Dit dokument er desværre ikke juridisk gyldigt fra den dag, du har fået det oprettet. For at dit dokument er gyldigt, skal du gennem tre trin:

 1. Oprettelse: Få oprettet et juridisk korrekt dokument.
 2. Underskriv med MitId: Underskriv dokumentet digitalt på tinglysning.dk.
 3. Notar: Underskriv dokumentet foran en notar i byretten.

Når du har været gennem disse tre trin, er dit dokument gyldigt og klar til at træde i kraft, hvis du en dag får brug for det.

Start din Fremtidsfuldmagt  - Vi hjælper dig gerne.