Fuld guide til ægtefæller om testamente

Ønsker du og din ægtefælle selv at beslutte fordelingen af jeres arv, er det vigtigt, at I opretter et gensidigt testamente. Ved at skrive et ægtefælletestamente kan I fravige arveloven og tilpasse dokumentet i forhold til, hvor meget I skal arve efter hinanden samt, hvor meget jeres eventuelle børn skal arve.

Derudover er det muligt at gøre arven til særeje, hvis I ønsker det. Gør I arven til særeje, betyder det, at en eventuel ny ægtefælle ikke arver noget. Hos Dokument 24 kan I få nem og hurtig hjælp til testamente.

Læs mere om:

Testamente til ægtefæller kun 695 kr.

Hvad er et testamente til ægtefæller?

Et ægtefælletestamente (gensidigt testamente) mellem ægtefæller, er et juridisk dokument, som I kan få lavet sammen. Her kan I vælge at begunstige hinanden, så I eksempelvis arver så meget som muligt. Det er ligeledes muligt at reducere hinandens arv, så der kun er tale om tvangsarven.

Hvorfor oprette testamente, Ægtefæller

Ifølge arveloven er en tvangsarv den del af arven, som dine tvangsarvinger (ægtefælle og børn) har krav på. Det er 25 % procent af din arv.

Skal vi lave et testamente selvom, at vi er gift?

At være gift betyder ikke, at I ikke behøver at lave et ægtefælletestamente. Selvom at I automatisk får del i hinandens arv, kan det være en fordel at oprette dokumentet. Hvor stor en andel af arven I får, kommer an på familieforholdene.

Hvad er fordelene, Ægtefæller

Hvis I har fælles børn, og ikke har lavet et ægtefælletestamente, vil jeres børn ligeligt skulle dele 50 % af arven efter den afdøde ægtefælle/forælder. Den længstlevende ægtefælle modtager de resterende 50 %. Har I ikke nogen børn, vil hele arven blive tildelt til den længstlevende ægtefælle.

Vælger I at lave et ægtefælletestamente, sikrer I, at I sammen kan bestemme, hvordan fordelingen af arven skal foregå. Desuden kan I sikre hinanden bedst muligt økonomisk i tilfælde af, at I har børn.

Er der forskel på, om vi har fælles børn, ingen børn eller særbørn?

I og med at familier i dag er sammensat på mange forskellige måder, er det vigtigt, at I overvejer, hvad og hvor meget I skal testamentere til hvem. Et testamente skal skræddersys nøjagtigt efter jeres ønsker, behov og livssituation.

Skræddersy et testamente, Ægtefæller

Arveeksempler for ægtefæller uden et testamente
For ægtefæller kan arvefordelingen i henhold til arveloven se ud på flere måder alt efter jeres familiesammensætning, hvis I ikke har oprettet et ægtefælletestamente. Herunder gennemgår vi et par eksempler på fordeling af en arv, så I kan se, hvad der passer ind i jeres familie.

Ægtefæller med fælles børn

Hanne og Niels er gift og har to børn ved navn Morten og Susanne. I dette tilfælde foreskriver arveloven, at hvis Hanne går bort, vil Niels få 50 % af arven fra Hanne, mens Morten og Susanne ligeligt skal dele de resterende 50 % af arven mellem hinanden.

Ægtefæller med ingen børn

Hanne og Niels er gift, men har ingen børn hverken sammen eller fra et tidligere forhold. Da de ikke har lavet et testamente, vil hele arven efter den førstafdøde ægtefælle blive tildelt til den længstlevende ægtefælle. Når den længstlevende ægtefælle dør, vil arven gå til forældre, søskende m.v.

Ægtefæller med særbørn

Hanne og Niels er gift, men har ingen fælles børn. Hanne har dog to børn fra et tidligere forhold (Martin og Christina). Her bliver arven ligeligt fordelt mellem Niels og Hannes særbørn. Niels får altså 50 % af arven, mens Martin og Christina skal dele de resterende 50 %.

Ægtefæller med fælles børn og særbørn

Hanne og Niels er gift og har to fælles børn (Morten og Susanne). Niels har også et barn fra et tidligere forhold (Tobias). I dette tilfælde deles arven ligeligt mellem Niels samt Morten og Susanne. Tobias modtager 0 %, da han ikke er et biologisk barn.

Ægtefælletestamenter til enhver livssituation og ethvert familieforhold

Som ægtefæller kan jeres familieforhold spænde vidt og bredt. Derfor er det essentielt, at I sammen finder ud af hvilket ægtefælletestamente, I skal oprette. Der er nemlig flere ting, I bør overveje og tage stilling til afhængig af, hvordan jeres familiekonstellation og livssituation ser ud.

Det kan være, at I er ægtefæller med fælles børn, ægtefæller med ingen børn, ægtefæller med særbørn eller ægtefæller med fælles børn og særbørn.

Hos Dokument 24 kan I oprette et ægtefælletestamente til alle slags familiekonstellationer, så I kan få lavet præcis det dokument, I ønsker. Vi har ligeledes i andre artikler taget et kig på andre testamenter til ægtefæller, som I kan kigge nærmere på.

Lav  testamente til din ægtefælle - Tager 15 min.

Nem og hurtig oprettelse af testamenter hos Dokument 24

Har I endnu ikke fået oprettet et ægtefælletestamente? Rigtig mange ægtefæller ønsker at stille hinanden juridisk stærkere med et testamente. Men mange tror fejlagtigt, at det er meget dyrt og besværligt, hvorfor det aldrig bliver gjort. Det har Dokument 24 lavet om på.

Så nemt kan I oprette et testamente, Ægtefæller

Hos Dokument 24 kan I oprette et juridisk gyldigt ægtefælletestamente nemt og hurtigt online. Det er enkelt og lige til, og så er det 100 % sikkert. Prisen er på kun 695 kroner, så I vil spare en masse penge fremfor, hvis I vælger at besøge jeres lokale advokat. Se mere om testamentepriser her.

Sådan foregår det

Hos Dokument 24 kan I sammen oprette jeres juridiske dokument. I kan lave dokumentet på flere måder, men de fleste vælger at lave deres testamente via vores online skabelon. Udover dette kan I også gøre det over telefonen eller ved et fysisk møde med en advokat eller en jurist.

Opret et testamente med 3 nemme trin, Ægtefæller

Opretter I dokumentet via vores online skabelon, foregår det på følgende måde:

  • Svar på spørgsmål: Først skal I sammen svare på en bred vifte af spørgsmål tilpasset til jeres situation. Det hele foregår online, og det vil kun tage jer mellem fem og 15 minutter at besvare alle spørgsmålene.
  • Dokumentet bliver sendt: Herefter bliver dokumentet sendt direkte til den angivne e-mail lige så snart, at det er udarbejdet. Det tager ikke lang tid, så I vil modtage det meget hurtigt.
  • Underskrivelse: Efterfølgende skal I begge underskrive dokumentet. Det foregår enten hos en notar eller foran to vitterlighedsvidner. I vælger selv, hvordan I gør det. Dog skal I huske at skrive under, så dokumentet er gyldigt.

Har du spørgsmål vedrørende oprettelsen, kan du få hjælp til testamenter ved at kontakte os på tlf. 53 70 10 30 eller mail: info@dokument24.dk.

Du har måske søgt efter:

Fælles testamente

Et fælles testamente er en betegnelse for et juridisk dokument, der er oprettet af to personer sammen. Det drejer sig i de fleste tilfælde om ugifte samlevende eller ægtefæller, som laver dette dokument for at sikre eller begunstige hinanden.

Tvangsarv

Tvangsarven er den andel af arven, som tilkommer ens tvangsarvinger (børn og ægtefælle) ligegyldigt, hvad der er skrevet ind i et testamente. Ifølge arveloven vil ens ægtefælle og børn derfor altid arve noget efter den afdøde.

Uskiftet bo tvangsarv

Du har muligvis søgt på uskiftet bo tvangsarv, fordi du gerne vil vide mere om dette emne. At sidde i uskiftet bo kan have flere fordele. Her betyder det nemlig, at børnene venter med at få tildelt deres arv indtil, at den længstlevende ægtefælle går bort. Sidder du i uskiftet bo, skal børnene heller ikke have udbetalt deres tvangsarv.

Arv til børn fra tidligere ægteskab

Har du børn fra et tidligere ægteskab, undrer du dig måske over din arv til børn fra tidligere ægteskab. Og det kan vi godt forstå. Er du blevet gift igen, vil dine børn fra det tidligere ægteskab arve på lige fod med din nye ægtefælle. Det vil altså sige, at dine børn og din nye ægtefælle hver får 50 % af din arv.

Hvorfor oprette testamente?

Ægtefæller bør oprette et testamente, hvis I ikke vil følge arveloven, men i stedet selv bestemme, hvad der skal ske med jeres formue og arv. I skal ligeledes skrive et ægtefælletestamente, hvis I har specielle ønsker til, hvem I ønsker at begunstige. For ægtefæller er det meget typisk at begunstige hinanden, så I arver så meget som muligt efter hinanden. Det kaldes for et gensidigt testamente.

Hvordan sikrer jeg min ægtefælle?

De fleste ægtefæller har et ønske om, at den længstlevende ægtefælle skal begunstiges og herved arve så meget, som det overhovedet er muligt, hvorefter børnene først får deres arv, når den længstlevende ægtefælle dør.

Hvordan sikrer jeg min ægtefælle, Ægtefæller

Ifølge arveloven arver den længstlevende ægtefælle kun 50 % af arven efter den førstafdøde ægtefælle i tilfælde af, at den afdøde ægtefælle har børn.

Med hjælp fra et ægtefælletestamente kan du sikre din ægtefælle økonomisk, så han/hun ikke pludseligt skal flytte fra hus og hjem, fordi der ikke længere er råd til at blive boende.

Hvordan sikrer vi hinanden, når vi ikke har fællesbørn?

Hvordan I sikrer hinanden, når I ikke har fællesbørn kommer an på jeres familiesituation. Hvis I hverken har fællesbørn eller børn fra tidligere forhold, vil hele arven fra den førstafdøde ægtefælle gå til den længstlevende ægtefælle.

Fordeling af arve uden et testamente, Ægtefæller

Har I derimod børn fra tidligere forhold, vil arven deles ligeligt mellem den længstlevende ægtefælle og den afdøde ægtefælles særbørn.

Her kan I sikre hinanden ved at lave et ægtefælletestamente, der er gensidigt begunstigende. Det vil sige, at I arver mest muligt efter hinanden, så I begge sikres økonomisk bedst muligt. Den afdødes særbørn vil i dette tilfælde kun få deres tvangsarv.

Opret testamente til din ægtefælle, pris 695,-