Fuld guide til at oprette en leverandøraftale

En leverandøraftale er en form for samarbejdsaftale, der kan indgås enten mellem to virksomheder eller mellem en virksomhed og en enkeltperson. Aftalen sætter rammerne for parternes samarbejde, herunder for leveringen af ydelserne. Denne aftale er essentiel af have på plads fra start, så der ikke opstår misforståelser i samarbejdet.

Det er enkelt, billigt og juridisk gyldigt at udarbejde leverandøraftalen hos Dokument 24. Opret den for kun 549 kroner ⇒ det tager 10 minutter. Du sparer 4.000 kroner i forhold til traditionelle advokater, og du kan få gratis hjælp pr. telefon eller mail.

Start oprettelsen i dag - det er uforpligtende! Eller tryk på det, du vil læse mere om:

Opret en leverandøraftale nemt og enkelt

Med en leverandøraftale sikrer du, at der er klare retningslinjer i kunde/leverandørforholdet

Svar på 8-10 spørgsmål

Få Leverandøraftale på e-mail straks

Skriv Leveran-døraftale under


Hvad er en leverandøraftale?

En leverandøraftale er en samarbejdsaftale, der fastsætter rammerne for aftalen mellem parterne og kan benyttes til at løse fremtidige tvister. På den måde skaber kontrakten sikkerhed og vished for begge parter.

Hvad er en leverandøraftale?

Kontrakten vedrører de forpligtelser, som parterne påtager sig overfor hinanden. Dette medfører, at parterne kender til aftalens konkrete vilkår og indbyrdes forpligtelser. Aftalen specificerer således betingelserne for parternes situation.     

Hvornår benytter man en leverandøraftale?

Aftalen kan både benyttes mellem to virksomheder eller mellem enkeltpersoner og en virksomhed. To virksomheder bør altid anvende kontrakten, når de indgår aftaler.

Hvornår benytter man en leverandøraftale?

Mellem to virksomheder er det stort set altid nyttigt at benytte aftalen, f.eks. hvor den ene virksomhed leverer de produkter, som den anden virksomhed skal sælge i en bestemt periode. Mellem en enkeltperson og en virksomhed anvendes aftalen oftest i forbindelse med fester og bryllupper, f.eks. catering.

Hvad skal leverandøraftalen indeholde?

En standard leverandøraftale er sjældent fyldestgørende, og derfor anbefales det, at I selv udarbejder aftalen for at sikre, at der tages hensyn til alle de konkrete omstændigheder. Aftalen bør indeholde følgende: 

Hvad skal leverandøraftalen indeholde?

Parterne

Det er vigtigt at nævne, hvem der er omfattet af aftalen. Ved at gøre det, minimerer I risikoen for, at en part undslipper kontraktansvar.

Parternes navne skal nævnes. Derudover er det en god idé at skrive parternes adresse i kontrakten. Hvis der er tale om en erhvervsdrivende, bør du skrive virksomhedens CVR-nummer. Er der tale om en ikke-erhvervsdrivende, bør du i stedet skrive vedkommendes CPR-nummer. 

Ydelsen

Derudover bør I detaljeret beskrive, hvad den konkrete ydelse er, så der ikke kan opstå tvivl om dette efterfølgende. I den forbindelse kan det være hensigtsmæssigt at beskrive kvaliteten af ydelsen.

Levering

I bør i aftalen tydeliggøre, hvornår der skal ske levering, så I undgår misforståelser om datoen eller det nærmere bestemte tidspunkt på den konkrete dato. 

Pris

Hvis der er tale om et samarbejde, hvor der sker betaling, er det en god idé, at I på forhånd har aftalt prisen på ydelsen, og at I angiver prisen i aftalen.

Betalingsbetingelser

Hvis en part skal betale, er det vigtigt, at betalingsbetingelserne tydeligt angives. Det skal bl.a. angives, hvordan betalingen skal ske (i rater, løbende, ved én overførsel eller andet), selve betalingsmidlet (betalingskort, kontanter eller andet), eller om der skal påløbe renter, hvis kunden ikke betaler til tiden. 

Ejendomsforbehold

I skal angive, hvis sælger har taget et ejendomsforbehold. Gennem ejendomsforbeholdet bevarer sælger ejendomsretten over det solgte, indtil aftalens betingelser er opfyldt.

Eksklusivitet

I kontrakten kan I aftale eksklusivitet, som enten kan pålægges forhandler eller leverandør. Hvis eksklusivitet bliver pålagt forhandler, betyder det f.eks., at forhandleren ikke må forhandle med andre leverandører om den pågældende varer. Hvis eksklusivitet pålægges leverandøren, må leverandøren f.eks. kun sælge til én bestemt forhandler.

Ophør og force majeure

I bør tage stilling til, hvordan eller hvornår leverandøraftalen ophører. Derudover bør I overveje, hvad skal ske, hvis der kommer en uforudsigelig og udefrakommende begivenhed, der hindrer en part i at opfylde aftalen (force majeure).   

Garanti og mangler

Hvis der forekommer mangler ved en af ydelserne, er det en god idé, at I på forhånd har aftalt, hvordan I skal forholde jer. Herunder er det relevant at tage stilling til, hvor mange års garanti der skal gælde.

Ansvarsbegrænsning

I kan aftale, at der skal være ansvarsbegrænsning i kontrakten. Ansvarsbegrænsninger kan f.eks. være, at ansvaret begrænses til kun at dække et bestemt beløb. 

Misligholdelse og erstatning

Det er vigtigt, at I har overvejet, hvad der skal ske, hvis en part misligholder aftalen. Det kunne eksempelvis være, hvorvidt modparten er berettiget til erstatning ved den anden parts misligholdelse.

Hvorfor lave en leverandøraftale?

Det er hensigtsmæssigt at udarbejde aftalen, da parterne ellers kan afbryde samarbejdet uden retlige konsekvenser. Købeloven regulerer køb mellem erhvervsdrivende, hvis I ikke aftaler vilkårene nærmere indbyrdes, men det er næsten altid muligt at fravige loven.

Hvorfor lave en leverandøraftale?

Det anbefales oftest, at man tilpasser sin kontrakt. Dette sikrer, at I får en skræddersyet aftale, der passer jeres specifikke behov. På den måde undgår I, at det i stedet er en lov eller standardbetingelser, der regulerer jeres situation.

Skabelon

Du kan nemt, billigt og juridisk sikkert oprette en leverandøraftale hos Dokument 24 fra ultimo november 2022. Det gør du ved at følgende trinnene i vores online leverandøraftale skabelon. Det koster kun ca. 1796 kr. Du gør således:

  1. Svar på 5-8 spørgsmål.  Du starter med at svare på en række spørgsmål online. Disse spørgsmål tilpasser sig automatisk undervejs, så de på bedste vis afspejler dig og din situation. Det tager kort tid at udfylde blanketten og kan nemt gøres hjemmefra. 
  2. Få straks tilsendt. Ud fra dine svar udarbejder vi straks dokumentet til dig. Vi opsummerer dine valg for dig, før du bestiller dokumentet. Når du har godkendt indholdet, tilsender vi dokumentet til din e-mailadresse.
  3. Skriv under. Til sidst skal dokumentet skrives under.

Det er ganske gratis at udfylde vores formular – det koster kun noget, hvis du ønsker, at vi fremsender dokumentet til dig. Hvis du har et spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os og modtage gratis hjælp på tlf.nr. 5370 1030 eller via e-mail på info@dokument24.dk

Opret en leverandøraftale nemt og enkelt

Med en leverandøraftale sikrer du, at der er klare retningslinjer i kunde/leverandørforholdet

Svar på 8-10 spørgsmål

Få Leverandøraftale på e-mail straks

Skriv Leveran-døraftale under