Underskriv din fremtidsfuldmagt uden NemID

Der findes i dag mange ældre mennesker, som ikke er trygge ved at bruge digitale systemer. Er du en af dem? Så kan du få en fremtidsfuldmagt i papirudgave, som du kan underskrive uden dit NemID. Det foregår hos Familieretshuset. Du skal bare bestille en tid forinden.

Læs mere:

Opret Fremtidsfuldmagt - Underskriv uden Nem-ID

Hvad skal der til for at blive fritaget for at underskrive digitalt?

Typisk bliver en fremtidsfuldmagt underskrevet digitalt og foran en notar i byretten, så den på denne måde bliver registreret i Fremtidsfuldmagtsregistret. Da dele af denne procedure skal foregå digitalt og ved brug af NemID, er det ikke muligt for alle.

Fritaget for at underskrive digitalt

Skal du fritages for at underskrive dokumentet digitalt og foran en notar, skal du opfylde et vigtigt kriterie. Dette kriterie er, at du er fritaget fra at modtage digital post fra det offentlige, fordi du ikke har internet eller ikke ved, hvordan du bruger en computer. 

Er du ikke fritaget fra at modtage digital post, har du ikke mulighed for at komme i Familieretshuset for at underskrive en fuldmagt, der er skrevet på papir. 

Du kan blive fritaget for at modtage digital post, hvis du er i en af disse situationer:

 • Uden internetforbindelse: Du har ikke adgang til en computer med internetforbindelse, hvor du bor.
 • Fysisk eller kognitiv funktionsnedsættelse: Du lider af en fysisk eller kognitiv funktionsnedsættelse, der gør, at du ikke er i stand til at modtage digital post.
 • Sproglige vanskeligheder: Du har vanskeligt ved at læse og forstå det danske sprog.
 • Intet NemID: Det er rent praktisk umuligt for dig at få et NemID.
 • Hjemløs: Du er hjemløs, da du ikke har noget sted at bo.
 • Udrejst af Danmark: Du står registreret som udrejst af Danmark.

Sådan bliver du fritaget fra digital post

Hvis du ikke allerede er blevet fritaget fra at modtage digital post, kan du stadig blive det. Du skal bare være opm��rksom på, at du skal opfylde mindst ét af de kriterier, der er listet i ovenstående afsnit. Gør du det, skal du på Borgerservice.

Ønsker du at blive fritaget i forhold til at modtage digital post, skal du en tur på din lokaleBorgerservice. Du skal møde op i egen høje person, da andre ikke kan gøre det for dig. Husk derfor en gyldig legitimation, der kan påvise din identitet. Det kan eksempelvis være dit pas eller dit kørekort.

Hos Borgerservice får du udleveret en blanket, du skal udfylde. Ved udfyldelsen af blanketten skal du bekræfte, at du går ind under et af de kriterier, vi allerede har nævnt. Godkender Borgerservice din fritagelse for digital post, bør du bede om at få en skriftlig kvittering på, at du er fritaget.

Du skal være opmærksom på, at når du er blevet fritaget for digital post, så er det en permanent løsning. Du kan dog altid få det lavet om således, at du igen kan modtage digital post. Du ophæver fritagelsen ved at tage kontakt til Borgerservice.

Ønsker du en fuldmagt for fremtiden?

Er du blevet opmærksom på, at du kan oprette en fuldmagt, der sikrer din fremtid på bedste vis? Med en fremtidsfuldmagt undgår du, at det er en fremmed person, der skal tage vare på dig, hvis du kommer i en situation, hvor du ikke selv kan.

Ønsker du en fuldmagt for fremtiden?

Hvis du er bare et øjeblik i tvivl om, hvorvidt en fuldmagt for fremtiden er det rigtige for dig eller ej, bør du stille dig selv disse to spørgsmål:

 • Kommunen: Skal det være en person ansat af kommunen, og som ikke kender dig personligt, der skal varetage dine interesser?
 • Dine nærmeste: Skal det være en person, du har tillid til, og som kender dine ønsker og behov, der skal varetage dine interesser?

Sætter du dig ned og tænker over disse to spørgsmål, er det muligt for dig at komme frem til hvilken beslutning, der er den bedste for dig og din livssituation.

Spar penge og lav din fremtidsfuldmagt hos Dokument 24
Hos Dokument 24 kan du nemt og hurtigt sikre dig, at dine interesser og forhold bliver varetaget af lige præcis den person, du ønsker. Hos os tager det ikke mere end 10 minutter at lave en fremtidsfuldmagt. Ydermere koster det kun 295 kroner.

Opretter du dette dokument via vores platform, sparer du helt op til 2.000 kroner i forhold til, hvis du tager hen og får det gjort hos et advokatfirma.

Fremtidsfuldmagten tager kun 10 min. at oprette!

Udfyld vores online skabelon

Vælger du at oprette dit juridiske dokument hos os, kan du gøre det ved brug af vores brugervenlige online skabelon. Det vil sige, at du kan klare hele processen hjemmefra uden at besøge dit lokale advokatfirma. Du kan oprette dit juridisk gyldige dokument lige her på følgende måde:

 • Spørgsmål: Besvar de forskellige spørgsmål online i skabelonen. Der vil være omkring fem til otte spørgsmål, der alle bliver tilpasset pr. automatik til netop din situation.
 • Modtag dokumentet: Herefter modtager du dokumentet via din e-mail. Det bliver sendt til dig nærmest øjeblikkeligt efter, at du er færdig med at svare på spørgsmålene.
 • Underskrift: Husk at skrive dokumentet under.

Har du brug for hjælp, er du altid velkommen til at give os et kald eller sende os en mail. Vi hjælper dig gerne med at få oprettet dit juridiske dokument, så du ikke skal bekymre dig om, hvorvidt du har gjort det på den rigtige måde.

Du har måske søgt efter:

Fremtidsfuldmagt notar NemID

Vil du gerne vide mere om ”fremtidsfuldmagt notar NemID”, kan du læse meget mere om dette ved at gå ind på vores meget udførlige artikel om dette emne her.

Fremtidsfuldmagt anmeldelse

Når du søger efter ”fremtidsfuldmagt anmeldelse”, mener du måske, at du gerne vil have gjort dit dokument gyldigt. Det kan du gøre ved at underskrive dokumentet hos en notar eller hos Familieretshuset alt efter din situation

Hvordan underskrives fremtidsfuldmagt uden NemID?

Hvis du vil oprette en fuldmagt for din fremtid uden NemID, skal du være fritaget for at modtage digital post. Er du det, kan Familieretshuset være behjælpelige med, at du får underskrevet fuldmagten samt lagt den ind i Fremtidsfuldmagtsregistret.

Hvordan underskrives fremtidsfuldmagt uden nemid

Er du fritaget for digital post, har du mulighed for at udfærdige dokumentet i en papirudgave. Du skal være opmærksom på, at dit dokument i papirudgaven skal indeholde nøjagtig de samme informationer, som hvis du oprettede det digitalt.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp til at udforme dokumentet, skal du henvende dig til en advokat eller en jurist. Det er nemlig ikke noget, som Familieretshuset hjælper med.

Sådan foregår det

Efter du har fået lavet din fuldmagt for fremtiden, skal du gennem nedenstående procedurer for at få gjort dokumentet gyldigt. Du skal starte med at indsende følgende til Familieretshuset:

 • Dokument: En kopi af dokumentet.
 • Personlige oplysninger: Dit navn, adresse, telefonnummer og CPR-nummer.
 • Fuldmægtige: Navne og CPR-numre på de fuldmægtige, du har stående i dokumentet.
 • Dokumentation: Dokumentation for, at du er fritaget fra at modtage digital post.

Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at der ikke optræder CPR-numre i selve den papirbaserede fuldmagt. Den bliver nemlig offentlig tilgængelig i Personbogen, hvis den en dag ude i fremtiden træder i kraft. Du skal derfor i stedet anføre de nødvendige CPR-numre, altså både dit og dine fuldmægtiges, i en blanket med stamoplysninger.

Du kan vælge, om du indsender disse oplysninger med almindelig post eller, om du vil gøre det elektronisk. Når Familieretshuset har modtaget alle dine informationer, kontakter de dig enten pr. telefon eller skriftligt i forhold til, hvornår du skal møde op i en af Familieretshusets afdelinger.

Mødet med Familieretshuset

Familieretshuset vil i denne sammenhæng varetage den samme funktion, som hvis du skulle underskrive dokumentet foran en notar. Det er derfor vigtigt, at du husker at medbringe de krævede dokumenter. Det er disse ting, du skal have med:

 • Din papirudgave af fuldmagten: Den skal bruges til underskrifterne.
 • Gyldig billedlegitimation: Det kan være dit kørekort eller dit pas, da dit CPR-nummer fremgår her. Familieretshuset skal nemlig sikre, at du er den rette person.
 • Navne og CPR-numre: Hvis du ikke har udfyldt stamoplysningerne på forhånd, skal du medbringe navne og CPR-numre på dine fuldmægtige, der står i dokumentet.

Når Familieretshuset har kontrolleret din identitet, vil de gennemgå fuldmagten med dig. Det gør de, fordi de skal være sikre på, at du forstår indholdet samt, at det er dine egne ønsker, der er nedfældet. Er begge dele i orden, skal du underskrive dokumentet, hvorefter Familieretshuset sørger for, at det bliver registreret i Fremtidsfuldmagtsregistret. Her vil din fuldmagt ligge og vente på, om der bliver brug for den eller ej.

Hvem skal underskrive en fremtidsfuldmagt?

Hvem der skal underskrive det juridiske dokument, du har fået oprettet, kommer an på, hvordan det skal foregå. Det kan nemlig foregå både foran en notar eller uden brug af NemID.

Skal dokumentet underskrives foran en notar, skal du først og fremmest sørge for, at du underskriver dokumentet digitalt. Det gør du ved at gå ind på Tinglysning.dk. Det foregår på følgende måde:

 • Klik på ”Tinglysning m.v.”.
 • Du lander nu på en side, hvor du skal logge ind med dit NemID.
 • Klik på ”Dokumenter, der kan underskrives”. Det er her, du finder dit dokument.
 • Nederst til højre finder du teksten ”Underskriv”. Klik på det.
 • Du skal nu underskrive dokumentet ved at bruge dit NemID igen.

Når du har fulgt disse trin, kan du logge af, da dit dokument er blevet underskrevet digitalt. Efter at du har underskrevet dokumentet digitalt, skal du bestille tid hos en notar i byretten. Ved mødet med notaren skal du igen underskrive dokumentet. Denne gang skal det være en fysisk underskrivelse. Notaren påtegner derefter dokumentet, så det er gyldigt.

Har du ikke mulighed for at underskrive dokumentet digitalt, kan du henvende dig til Familieretshuset. Ved mødet med Familieretshuset skal du underskrive dokumentet fysisk. Familieretshuset skal også påtegne det således, at det er gyldigt.

Du skal altså ikke have dine fuldmægtige til at underskrive din fuldmagt for fremtiden. Det eneste, du skal i forhold til dine fuldmægtige, er at informere dem om, at du ønsker personen eller personerne som dine fuldmægtige. Sidst men ikke mindst skal du naturligvis sikre dig, at de er indforståede med at påtage sig den ansvarsfulde opgave, det er at være fremtidsfuldmægtig.

Hvornår træder en fremtidsfuldmagt i kraft?

Din fremtidsfuldmagt træder først i kraft den dag, der er behov for det. Det sker dog ikke helt automatisk, hvorfor det kræver en handling fra din eller din fuldmægtiges side. Enten skal du eller din fuldmægtige lave en ansøgning, der skal sendes til Familieretshuset.

Hvornår træder en fremtidsfuldmagt i kraft?

Det er nemlig Familieretshuset, som står for at administrere, hvornår der er et reelt behov for, at dokumentet skal træde i kraft. For at en ansøgning eventuelt kan blive godkendt, skal der fremsendes en lægeerklæring med fuldmagtsgiverens aktuelle helbredsforhold.

I 2020 koster det 1.010 kroner at få Familieretshuset til at kigge nærmere på en ansøgning for at se, om der er behov for, at dokumentet træder i kraft eller ej.

Ud fra den fremsendte lægeerklæring samt andre parametre tager Familieretshuset stilling til, om dokumentet skal træde i kraft. Der er derfor ingen fare for, at du bliver frataget at tage vare på dig selv på en forkert baggrund.

Start din Fremtidsfuldmagt  - Vi hjælper dig gerne.