Arverækkefølge

Hvordan ser arverækkefølgen ud efter dig? Du er nok en forestilling om, hvem der arver efter dig, men er det nu også rigtig?

Mange danskere tror, at de arver efter deres nærmeste, men det er desværre ikke altid rigtigt.

F.eks. tror samlevende, at de arver efter hinanden, hvis de bare har boet sammen i mere end 2 år. Samlevende arver aldrig efter hinanden, arverækkefølgen er en helt anden!

Hvem arver i virkeligheden efter dig? Få svar på dette og meget andet.

Arveklasser

Arveloven bestemmer, hvem der arver efter dig, hvis der ikke er oprettet et testamente. Du kan altid ændre i arverækkefølgen, hvis du opretter et testamente.

Overordnet er der 3 arveklasser i Danmark.

Loven fungerer på den måde, at hvis der findes arvinger i arveklasse 1, så får disse arven efter dig. Hvis der ikke er arvinger i arveklasse 1, så søges der efter arvinger i arveklasse 2 og så fremdeles.

Hvis der ikke er arvinger i nogle af arveklasserne, så får statskassen al din arv.

Arveklasse 1 – Ægtefæller og børn, dernæst børnebørn

Ægtefæller hører til i den første arveklasse sammen med børn. Ægtefæller arver 50 % af arven, og børnene skal dele de resterende 50 %.

Arverækkefølge - 1. arveklasse

Hvis et barn er gået bort, og har fået børn, så arver dine børnebørn efter dig.

Eksempel på arverækkefølgen i arveklasse 1: Du efterlader dig 1 mio. kroner, har en ægtefælle og 2 børn. Din ægtefælle vil arve 0,5 mio. kr., og dine børn arver hver 0,25 mio. kr.

Hvis dit ene barn er gået bort, men har efterladt sig tre børn, så vil de tre børn skulle dele afdødes arv. Dine børnebørn får dermed 0,083 mio. kr. hver.

Hvis du ikke har arvinger i arveklasse 1, så søges der efter arvinger i arveklasse 2.

Arverækkefølge | Hvordan er din arverækkefølge?

Arveklasse 2 – Forældre, dernæst forældres børn

Arveklasse 2 omfatter forældre og forældres børn. Hvis dine forældre er i live, så arver de hver 50 % af din arv.

Hvis dine forældre er gået bort, så går arverækkefølgen videre til dine forældres børn. Dette er dine legale søskende. Med dette menes både hel- og halvsøskende, hvad enten de er biologiske eller adopteret.

Arverækkefølge - 2. arveklasse
Eksempel på arverækkefølgen i arveklasse 2:
Du efterlader dig 1 mio. kr. og du har ingen arvinger i arveklasse 1. Dine forældre er begge i live. Hver af dine forældre får dermed 0,5 mio. kr. i arv efter dig.

Hvis dine forældre var gået bort, og de havde efterladt sig 3 børn (dine søskende), så ville de hver arve 1/3. Hvis den ene af dine søskende kun var barn af den ene forælder (din halvsøskende), vil denne person kun modtage halvt så meget arv, som dine andre søskende.

Har du ingen arvinger i arveklasse 1 eller 2, så går arverækkefølgen videre til arveklasse 3.

Arveklasse 3 – bedsteforældre, dernæst deres børn

Arveklasse 3 omfatter dine bedsteforældre og deres børn. Dine bedsteforældres børn er dine mor- og farbrødre samt fastre og mostre.

De samme regler gør sig gældende i arveklasse 3, som i de øvrige arveklasser. Er dine bedsteforældre i live, så deler de arven efter dig mellem sig i fire lige store dele.

Er dine bedsteforældre ikke i live, så deler dine fastre, mostre, farbrødre og morbrødre arven efter dig.

Arverækkefølge - 3. arveklasse

Eksempel på arverækkefølgen i arveklasse 3: Du efterlader dig 1 mio. kr. Alle dine bedsteforældre er i live. De arver hver 0,25 mio. kr., hvis du går bort.

Lad os i stedet antage, at dine bedsteforældre er gået bort, og du har 3 morbrødre på din mors side og 2 fastre på din fars side. I dette tilfælde, vil dine 3 morbrødre skulle dele 0,5 mio. kr. og dine 2 fastre skulle dele 0,5 mio. kr.

Hvordan ser arverækkefølgen ud for dig? Dette kan du læse mere specifikt om i nedenstående. Du er også velkommen til at ringe eller skrive til os, så vil vi hjælpe dig.

Arverækkefølge ægtefæller

Er du gift, og mener du, at du arver alt efter din ægtefælle? Dette er der mange, der tror, og det kan i nogle tilfælde være korrekt.

I arver alt efter hinanden, hvis ingen af Jer har børn, ellers ser arverækkefølgen således ud for Jer:

Ægtefæller med børn

Ægtefæller med børn arver kun 50 % efter hinanden. De resterende 50 % af din arv, går til dine egne børn. Fordeling af arv tager udelukkende udgangspunkt i den arv, som du selv efterlader. Din ægtefælle beholder altid sin egen andel formuen.

Arverækkefølge - Ægtefæller med børn

Eksempel på fordeling af arv mellem ægtefæller og børn: Du efterlader dig en ægtefælle og to børn. Du og din ægtefælle har samlet set en formue på 1 mio. kr. Fordeling af formuen ser således ud:

  • Din ægtefælle får 0,75 mio. kr.
  • Dit ene barn 0,125 mio. kr.
  • Dit andet barn 0,125 mio. kr.

Hvorfor er fordelingen således?

Ovenstående fordeling af arv er baseret på fordeling af arv i arveklasse 1, og regnestykket ser således ud:

Din ægtefælles andel af formuen er 50 %, dvs. 0,5 mio. kr. Det er derfor kun dine 50 % af formuen, der skal fordeles.

Din ægtefælle får dermed sin egen formue (0,5 mio. kr.) + 50 % af din formue (0,25 mio. kr.).

Dine børn skal dele de resterende 0,25 mio. kr. mellem sig.

Hvis din ægtefælle havde børn fra et tidligere forhold, så ville disse børn ikke få andel af din arv i første omgang. Disse børn indgår ikke i din lovmæssige arverækkefølge. De vil først få arv, når din ægtefælle går bort.

Ægtefæller uden børn

Hvis I er ægtefæller, og ingen af Jer har børn, så arver i alt efter hinanden. Hvem arver, når den sidste af Jer går bort?

Arverækkefølge - Ægtefæller uden børn

Når I ikke har børn og ikke har oprettet et testamente, så skal jeres arvinger findes i arveklasse 2. Det betyder, at jeres forældre arver efter Jer, når den sidste går bort. Hvis jeres forældre er gået bort, så arver jeres søskende og så fremdeles.

Eksempel på fordeling af arv, når I begge går bort: Lad os sig, at I begge går bort, og I efterlader Jer 1 mio. kr. Jeres forældre lever ikke, men du har en bror og din ægtefælle har 2 søstre.

Når I begge er gået bort, så indtræder din bror i din arverækkefølge, og får 0,5 mio. kr. Din ægtefælles søstre skal dele 0,5 mio. kr. med hinanden.

Samlevende

Regner du med, at du arver efter din samlever? Mange danskere tror desværre, at de arver efter deres samlever. Du arver intet efter din samlever, hvis du ikke har oprettet et testamente! Grunden til, at du intet arver er, at din samlever ikke figurere i din arverækkefølge. I skal være gift for automatisk at arve efter hinanden.

Samlevende med børn

Når I er samlevende, og har børn, så arver dine børn alt efter dig. Din samlever arver intet uden et testamente.

Hvis din samlever har børn fra et tidligere forhold, så arver disse børn heller intet efter dig.

Arverækkefølge - Samlevende med børn

Eksempel på arvefordelingen for Jer: Du efterlader din samlever og 2 børn fra et tidligere forhold. Du og din samlever har et fælles barn. Du efterlader dig 1 mio. kr.

Dine tre børn vil skulle dele din formue med 1/3 til hvert barn. Dvs. at dine børn hver får 0,33 mio. kr. Din samlever får intet. Dine børn har end ikke mulighed for at give arveafkald og give arven videre til din samlever.

Mange synes, at ovenstående arverækkefølge er uhensigtsmæssig. Din samlever kan i værste fald blive tvunget til at flytte fra hus og hjem, fordi dine børn skal have deres arv udbetalt. De fleste samlevende opretter et testamente for at sikre sig selv.

Samlevende uden børn

Når I er samlevende uden børn, så arver I desværre heller ikke hinanden. Mange tror, at samlevende, der har boet sammen i mere end 2 år arver efter hinanden. Dette er desværre ikke korrekt. I skal oprette et testamente for at arve efter hinanden.

Hvis du som samlevende går bort, så arver dine forældre efter dig. Hvis dine forældre ikke lever, så vil der være dine søskende, der arver alt efter dig.

Arverækkefølge - Samlevende uden børn

Eksempel på arvefordeling for samlevende uden børn: Du efterlader 1 mio. kr., du har ingen forældre, men en samlever. Din samlever arver intet efter dig.

Da du heller ikke har levende forældre, så vil dine søskende arve efter dig. Du har to søskende, som hver arver 0,5 mio. kr.

Alene

Når du er alene, hvem arver så efter dig? Svaret på dette spørgsmål kommer helt an på din familiesituation. Lad os se på det.

Alene med børn

Er du alene og har børn, så vil det være dine børn, der indtræder i arverækkefølgen efter dig. Er det ene af dine børn gået bort, men har efterladt sig børn (dine børnebørn), så arver dine børnebørn efter dig.

Alene med børn - arverækkefølge

Eksempel på fordeling af arv alene med børn: I dette eksempel er du alene, og har efterladt dig 1 mio. kr. og to børn. Dine børn arver dermed 0,5 mio. kr. hver.

Hvis dit ene barn er gået bort før dig, og har efterladt sig tre børn (dine børnebørn), så arver disse. Dine børnebørn skal dermed dele 0,5 mio. kr. i tre dele. De får dermed ca. 0,18 mio. kr. hver.

Alene uden børn

Hvis du er alene, og ikke har børn, så har du ingen arvinger i arveklasse 1. Vi skal derfor finde dine arvinger i arveklasse 2.

I arveklasse 2 findes dine forældre. Hvis dine forældre er gået bort, så vil det være dine søskende, der arver efter dig.

Alene uden børn - arverækkefølge

Eksempel på fordeling af arv, når du er alene uden børn: I eksemplet efterlader du dig 1 mio. kr., dine forældre er gået bort, og du har en bror. I dette tilfælde vil det være din bror, der arver alt efter dig.

Vi hjælper dig gerne

Hos Dokument24 hjælper vi danskerne. Vi kan hjælpe dig med at finde ud af, hvad der sker med arven efter dig, eller oprette et testamente for dig. Du er altid velkommen til at ringe eller skrive til os, så vil vi hjælpe dig. Det er gratis at skrive og tale med os.