Fuld guide til afkald på arv

Ønsker du ikke at arve efter dine forældre eller din ægtefælle? Så kan du skrive under på et arveafkald. Hvis du ikke giver afkald på arven, vil du altid som minimum modtage tvangsarv efter dine forældre og ægtefælle. 

 1. Hvad er et arveafkald?
 2. Arveafkald før eller efter dødsfald?
 3. Hvem får arven, når du giver afkald på den?
 4. Stor gæld og arveafkald
 5. Hvem giver afkald på arv?
 6. Hvad skal arveafkaldet indeholde?
 7. Mangler du en blanket?

Hvad er et arveafkald?

Et arveafkald er en skriftlig tilkendegivelse af, at en person ikke vil modtage arv efter en anden. Arveafkaldet kan både gives før og efter, personen er gået bort. I visse situationer aftales det, at afkaldet gives mod et vederlag, så andre arvinger overtager al arv.

Hvad er et arveafkald?

Afkald før eller efter dødsfald?

Der gælder forskellige regler afhængig af, om du giver afkald på arven før eller efter, at arvelader er gået bort.

Afkald på arv før dødsfald - afkald på forventet arv

Hvis du skriver under på et arveafkald, før arvelader (personen, du skal arve) er død, kaldes det afkald på forventet arv.

Hvis du giver afkald, før dødsfaldet er indtruffet, skal afkaldet gives til arvelader. Arvelader kan principielt afslå at tage imod dit arveafkald , men det sker dog sjældent.

Arveafkald efter dødsfald – afkald på falden arv

Du kan også vente med at give afkald på arven, indtil arvelader er død. Det hedder at give arveafkald på falden arv.

Hvis du vælger denne løsning, skal du give besked overfor Skifteretten eller de øvrige arvinger. Hvis boet behandles af en bobestyrer, er det muligt at give besked overfor bobestyreren.

Det er ikke ligegyldigt, hvornår du giver afkald på falden arv, da du kan risikere afgiftsmæssige konsekvenser.

Uskiftet bo

Der er flere, der vælger at give arveafkald, når de sidder i uskiftet bo. I det tilfælde betragtes afkald på arven efter din afdøde ægtefælle, som afkald på forventet arv. Det skyldes, at arven ikke er udbetalt til dig endnu. Du kan derfor give afkald på forventet arv, hvis du sidder i uskiftet bo.

Hvem får arven, når du giver afkald på den?

Hvem får arven i stedet for dig, når du giver afkald? Det gør dine børn, hvis du har nogle. Du skal dog være opmærksom på, at du i så fald skal give personligt arvekald. Dine børn får nemlig ikke arven, hvis du giver et blank arveafkald.

Hvis du ikke har børn, vil afdødes andre arvinger modtage arven i stedet for dig.

Hvem arver efter et arveafkald?

Personligt eller blankt arvekald

Hvem, der modtager arven i stedet for dig, afhænger også af, om du giver personligt eller blankt arveafkald:

 • Personligt arveafkald: Det betyder, at du giver afkald på egne vegne, så arven i stedet går videre til dine arvinger. Du kan f.eks. benytte dig af dette, hvis du arver efter dine forældre. Hvis du giver personligt arveafkald, vil dine børn i stedet modtage arven. Du giver på den måde arven videre.
 • Blankt arveafkald: Det betyder, at du giver afkald på arven for både dig og dine egne arvinger. Dette er den ultimative måde at frasige sig arv på.

Stor gæld og arveafkald

Hvis du er dybt forgældet (er insolvent) og arver en sum penge, vil arven skulle bruges på at betale din kreditorer. Mange vælger i den sammenhæng at give afkald på arven, så andre arvinger i stedet kan få glæde af arven.

I den situation skal du sørge for at give arveafkald, før arvelader går bort. Hvis du giver afkald på falden arv, altså efter arvelader er gået bort, kan det anfægtes af dine kreditorer. Ofte vil kreditorerne kunne få dit arveafkald omstødt, så de derved kan få deres penge.

Kreditorer arveafkald arv

Hvem giver afkald på arv?

Det kan virke besynderligt at give afkald på arv, som man er berettiget til. Alligevel kan der være mange årsager til at gøre det.

Arveafkald mod vederlag

Hvis du gerne vil modtage din arv, men ikke ønsker at deltage i at skifte boet, kan du give arveafkald mod et vederlag. Ofte vil størrelsen på vederlaget svare til den arv, du ellers ville have modtaget.

Når arveafkaldet er mod vederlag, skal der næsten altid betales gaveafgift af vederlaget.

Eksempel
Peter og Anne er gift. En dag går Peter bort. Han har 2 børn fra et tidligere forhold, som Peter og Anne ikke har set noget til.

Peters børn er tvangsarvinger til Peter, og de skal derfor arve deres far. Anne tager kontakt til børnene og beder dem give afkald på arven. Børnene vil have pengene efter deres far og vil umiddelbart ikke give afkald på arven. Anne betaler et vederlag, for at de giver afkald på arven. Vederlaget svarer til det beløb, de ville have arvet efter Peter.

På den måde slipper Anne for at skulle dele boet med Peters børn, hvilket kan skabe unødvendigt bøvl og konflikter. Peters børn er også glade, da de slipper for at beskæftige sig med opgørelse af arven efter deres far.

Forgældet arving

Hvis du er dybt forgældet, vil dine kreditorer skulle have alt, hvad du modtager i arv. Mange forgældede danskere vælger i denne situation at give afkald på arv. Herved går arven videre til andre arvinger i familien, som kan have glæde af den.

Velhavende arving

Måske vurderer du, at du ikke har behov for at arve, da du allerede har rigeligt. Nogle velhavende personer vælger at give personligt arveafkald, så deres nærmeste kan få tildelt arven i stedet.

Afgiftsbesparende årsager

Når du modtager arv, skal du betale arveafgift/boafgift. Hvis den afdøde er din søskende, skal du betale op mod 36,25 % i arveafgift, mens dine forældre kun skal betale 15 %. I det tilfælde vil din familie få mere ud af arven, hvis dine forældre arver i stedet for dig.

Hvis dine forældre ønsker det, kan de løbende give dig pengegaver. Disse pengegaver kan gives afgiftsfrit hvert år. Dine forældre kan dermed udbetale din andel af arven som afgiftsfrie pengegaver til dig.

Ægtefæller

Har du en ægtefælle med børn fra et tidligere forhold? Og ønsker du, at din ægtefælles børn skal arve din ægtefælle i stedet for dig? Ægtefæller, der er blevet gift i en sen alder, ønsker ofte, at deres egne børn skal arve alt efter dem.

Hvis du står i samme situation, kan du give blankt arveafkald på arven efter din ægtefælle. Du skal være opmærksom på, at du slet intet arver efter din ægtefælle, hvis du gør dette!

Opret arveafkald online - nemt og enkelt

Hvad skal arveafkaldet indeholde?

Det er vigtigt, at du sørger for at få alt med, når du udarbejder et arveafkald. Hvis det ikke er korrekt udarbejdet, kan det blive underkendt i retten. Du skal derfor sørge for, at dokumentet indeholder følgende:

Hvad skal arveafkaldet indeholde?

Parterne

Du starter med at skrive, hvem der giver arveafkald. Du skal også skrive, hvem der ikke ønskes at arve efter.

Omfang

Her skal du angive om arveafkaldet skal være blankt eller personligt.

  Vederlag

  Sørg for at anføre om arveafkaldet er givet mod eller uden vederlag. Det vil sige om personen, der giver afkald på arven, skal modtage vederlag for at skrive under på dokumentet.

  Eventuel betaling af gaveafgift

  Når der er betalt vederlag i forbindelse med arveafkaldet, skal der næsten altid betales gaveafgift af vederlaget. Du bør derfor skrive, hvem der skal betale for gaveafgiften.

  Mangler du en blanket?

  Du kan bruge vores onlineblanket til dit arveafkald. De fleste udfylder dokumentet hjemmefra og får i nogle tilfælde hjælp af os på telefonen. Du kan oprette dokumentet online hos os på få minutter. Du skal blot følge disse trin for at oprette din arveafkald.

  Opret arveafkald

  1. Svar på 4-5 spørgsmål online. Du starter med at besvare en række spørgsmål online. Spørgsmålene tilpasser sig dig og din situation. Dette sørger vores juridiske software for.
  2. Modtag straks. Når du har besvaret spørgsmålene, modtager du straks arveafkaldet på e-mail.
  3. Skriv under. Til sidst skal du blot skrive dokumentet under. Dette kan du gøre foran to vitterlighedsvidner eller foran en notar. Vi vedhæfter naturligvis information om, hvordan du gør. Vejledningen kommer sammen med dokumentet i din mailbox.

  Det er enkelt at benytte vores onlineformular til at oprette dit arveafkald. Vi hjælper dig gerne på telefon eller e-mail, hvis du har spørgsmål undervejs. Det koster ikke noget at tale med os.

  Opret arveafkald online - nemt og enkelt