Arv

Hvad er arv, hvornår bliver arven udbetalt og kan kreditorer/skat tage noget af min arv?

Uanset, hvad reglerne er, så det altid en god idé at oprette et testamente. Med et testamente kan du  selv bestemme, hvordan arven skal fordeles. Her kan du læse om:

Hvornår får jeg min arv udbetalt?

Hvor lang tid går der før, at du får din arv udbetalt? Det længste, der kan gå før arven udbetales er 3½ måneder efter, at boet er gjort op og indsendt til Skifteretten og SKAT.

Der kan gå op til 3½ måneder, da SKAT har en frist på 3 måneder til at godkende boets værdiansættelse. Når SKAT har godkendt værdiansættelsen, sender SKAT godkendelsen skifteretten. Skifteretten sender sender efterfølgende en opkrævning af arveafgifter/boafgifter til arvingerne. Denne opkrævning sendes normalt 1-2 uger efter, at SKAT har godkendt boets værdiansættelse..

Har du sikret familien med et testamente?


Svar på 12-15 spørgsmål

Få straks dokumentet på mail

Skriv Testamentet under

Hvordan udbetales arv?

Arven udbetales fra det pengeinstitut, der har midlerne stående. Hvis der er værdigenstande i form af smykker eller lignende, så fordeles disse blandt arvingerne og bringes hjem. Værdigenstande skal indgå i den samlede boopgørelse, da der skal betales arveafgift/boafgift af genstandenes værdi.

Arv | Hvor og hvornår udbetales den?

Kan arven udbetales hurtigere?

Ønsker du at få arven udbetalt hurtigst muligt i stedet for at vente på de offentlige procedurer? Det kan godt lade sig gøre at få noget arv udbetalt tidligere ved at få en ”Aconto udlodning af arv”.

Hvis du skal have udbetalt en aconto udlodning af din arv, så skal alle arvinger være enige om, at du får udbetalt arv før boet er endeligt afsluttet.

Hvis du får en aconto udlodning af din arv, så skal boet give Skattestyrelsen besked. Dette skal ske senest 4 uger efter den dag, hvor du modtager aconto udlodning af din arv. Skattestyrelsen skal have besked om følgende:

 • Udlodningsdagen (den dag, du får udbetalt arv).
 • Hvad du får udbetalt (er det et hus, aktier eller andet?).
 • Hvem der får udbetalt arv.
 • Den samlede værdi af det, som du får udbetalt.

Skattestyrelsen skal normalt ikke have besked, hvis du får udbetalt indbo, smykker eller lign. Skattestyrelsen skal normalt heller ikke have besked, hvis du får et kontant beløb eller bankindeståender. Disse ting skal blot nævnes i den samlede boopgørelse.

Kan kreditorer tage arv?

Kan kreditorer tage arven fra dig? Det korte svar er, Ja!

Hvis du har kreditorer, som du ikke har vedligeholdt, så har kreditorerne få deres gæld indfriet fra den arv, som du skulle have udbetalt.

Der dog nogle måder, hvorpå du kan sikre, at dine kreditorer ikke får fingrene i din arv.

Viden: Med et arveafkald kan kreditorerne ikke tage din arv.

Sådan får kreditorerne ikke din arv - Arveafkald

Du kan give afkald på arven til fordel for dine børn (livsarvinger). Hvis du gør dette, så vil dine børn modtage arven i stedet for dig.

I dit arveafkald kan du betinge dig, at du skal modtage renterne af den arv, som dine børn har fået i stedet for dig. Dine kreditorer kan ikke røre arven, da den tilhører børnene. Kreditorerne kan heller ikke gøre udlæg i din ret til renter. Kreditorerne kan først tage renterne, når de bliver udbetalt til dig.

Kreditorerne vil normalt ikke kunne tage renterne fra dig, da rentebeløbene oftest vurderes for små til at gøre udlæg i. Du kan reelt bruge renterne til at leve for.

Det er vigtigt, at du har gjort afkald på arven inden, at arvelader er gået bort (arvelader er den person, der går bort, som du arver efter). Hvis du giver afkald på arven efter, at personen er gået bort, så kan kreditorerne få arveafkaldet omstødt.

Sådan får kreditorerne ikke din arv - Båndlæggelse

En anden måde at undgå, at dine kreditorer tager arven, er gennem båndlæggelse. For at båndlægge din arv, skal arvelader udarbejde et testamente, hvori din arv bliver båndlagt.

Båndlæggelse betyder, at du kun må benytte arven til særligt udvalgte ting.

Arvelader skal skrive båndlæggelsen meget specifikt i forhold til, hvad du må benytte arven til. Hvis dette skrives på en forkert måde, så vil kreditorerne fortsat kunne tage arven fra dig.

Vi synes ikke, at båndlæggelse af arv er den rigtige løsning til at undgå, at kreditorer tager arven fra dig. Benyt hellere muligheden med at give arveafkald i stedet.

Viden: Benyt arveafkald i stedet for båndlæggelse af arv for at undgå kreditorer.

Kan SKAT tilbageholde arv?

Er det rigtigt, at SKAT kan tilbageholde din arv? Det korte svar er, Nej!

Når SKAT får tilsendt en opgørelse af boet, så har SKAT mulighed for at tjekke om du skylder penge til SKAT. Hvis du skylder SKAT penge, så vil de indkalde dig til et møde, hvor de fortæller dig, at de vil foretage et udlæg i din arv.

Herefter skal SKAT give bobestyreren (personen, der står for opgørelsen af boet) besked om, hvor meget bobestyreren skal betale til SKAT af din arv.

SKAT kan altså ikke tilbageholde din arv direkte, men de kan bede bobestyreren indbetale dele af din arv direkte til SKAT. Hvis SKAT ikke når at få indkaldt dig til dette møde, så vil du få hele arven udbetalt af bobestyreren. Herefter skal du selv indbetale evt. gæld til SKAT.

Er arv skattepligtig indkomst?

Skal du betale skat af arv? Det korte svar er, Ja!

Der findes 3 former for skatter og afgifter, som et bo skal betale:

 • Indkomstskat for både afdøde og for boet.
 • Arveafgift (dette hedder juridisk set boafgift).

Det er boet, der skal stå for betaling af alle skatter og afgifter.

Hvis du arver penge fra en afdød i udlandet, så skal boet betale skatter og afgifter i det land, hvor personen havde bopæl.

Hvornår skal man betale skat af arv?

Der skal betales skat af arven, når skifteretten har godkendt SKAT’s værdiansættelse af boet. Det vil være boet, der står for betaling af skatter og afgifter.

Der kan gå op til 3½ måned fra boet er opgjort af bobestyreren til, at boet bliver udleveret. Når boet bliver udleveret, så skal boet skal betale skatter og afgifter til staten. Dette gøres af bobestyreren.

Kan man frasige sig arv?

Kan du frasige dig arv og gæld? Det korte svar er, Ja!

Du kan frasige dig arv og gæld fra alle andre end din ægtefælle. Hvis din ægtefælle har stor gæld, så er det dog muligt, at du kan slippe for at arve gælden, hvis I opretter en ægtepagt.

Undgå gæld efter din ægtefælle – opret en ægtepagt

Du arver som sagt al arv og gæld efter din ægtefælle. Dette sker fordi, at I har formuefælleskab. Formuefællesskab betyder, at I ejer alt fælles inkl. evt. stiftet gæld.

Når I opretter en ægtepagt, så deler i jeres værdier op. Din ægtefælle kan få sin gæld placeret i sin del af ægtepagtens særeje, og du kan få dine værdier placeret i dit eget særeje.

Når din ægtefælle går bort, så indgår din ægtefælles gæld ikke i jeres fælleseje. Dit særeje indgår heller ikke jeres fælleseje. I betragtes på denne måde som to uafhængige personer, og du arver således ikke gælden efter din ægtefælle.

Frasige sig arv efter forældre – undgå kreditorer

Hvis du har stor gæld, så vil dine kreditorer tage arven fra dig, når du modtager den, f.eks. arv efter dine forældre. Du kan undgå, at dine kreditorer tager arven fra dig ved at give afkald på arven.

Du kan f.eks. give arveafkald på den betingelse, at det er dine børn, der i stedet modtager arven. Dette er beskrevet tidligere på denne side under afsnittet ”Kan kreditorer tage arv”.

Viden: Ordet arv stammer fra ordet arfr og har betydning om noget, der er efterladt. 

Hvad er arv?

Hvad er arv egentlig, og hvor kommer ordet arv fra?

Ordet arv er et afledt ord af det oldnordiske ord arfr. Ordet har betydningen om noget, der er efterladt.

I juridisk forstand omfatter ordet arv alt det, som en afdød efterlader sig. Det kan være alt fra et hus, værdipapirer, ejendele og meget andet.

Hvordan fordeles arv?

Der er mange, der spørger, hvordan arv fordeles juridisk set. Hvordan arven fordeles, kommer an på om der er udarbejdet et testamente eller ej.

Fordeling af arv – uden et testamente

Hvis arven skal fordeles uden, at der er oprettet et testamente, så bestemmer arveloven fordelingen. I arveloven er der angivet en arverækkefølge i form af arveklasser.

 • Hvis du har en ægtefælle og børn, så skal ægtefællen have den ene halvdel af din arv, og dine børn skal dele den anden halvdel.
 • Har du hverken ægtefælle eller børn, så vil dine forældre få arven efter dig. Er de der heller ikke, så arver dine søskende.
 • Har du heller ikke forældre eller søskende, så arver dine bedsteforældre. Hvis de ikke lever, så er det dine bedsteforældres børn, der arver efter dig.

Start dit testamente i dag

Fordeling af arv – med et testamente

Hvis du opretter et testamente, så kan du selv bestemme fordeling af din arv.

Det eneste du skal være opmærksom på er, at din ægtefælle og børn er tvangsarvinger efter dig. Tvangsarvinger ifølge arveloven altid have 25 % af arven efter dig til deling. Den resterende arv, kan du selv bestemme over.

Når du fordeler arven, så kan du vælge at fordele arven til dem, som du ønsker. Du kan også vælge at give dine arvinger følgende med arven gennem dit testamente:

 • Du kan give arven til dem, som du ønsker.
 • Du kan give særeje med arven.
 • Du kan båndlægge midler, så du bestemmer, hvad arven må bruges til.
 • Du kan tildele bestemte genstande til udvalgte arvinger.
 • Og meget mere.

Med et testamente, bestemmer du selv, hvordan arven fordeles inden for lovens rammer.

Testamente | Vigtig information til Dig!

Tag ansvar for arven efter dig med et testamente

Nu har du fået et indblik i, hvordan i fordeling og udbetaling af arv. Du kan selv tage ansvar for, hvordan arv fordeles, hvornår den udbetales, og til hvem den udbetales.

Dette gør du ved at oprette et testamente til dine arvinger.

Du kan oprette testamentet online hos os, og du er altid meget velkommen til at ringe eller skrive til os, så vil vi gratis besvare dine spørgsmål. Vi hjælper dig også gerne med at oprette dit testamente, hvis du ønsker det.