Arv - Den fulde guide

Vi har udarbejdet en guide til dig, så du får al den information, som du har behov for. God fornøjelse!

Hvornår får jeg min arv udbetalt?

Hvor lang tid går der før, at du får din arv udbetalt? Det længste, der kan gå før arven udbetales er 3½ måneder efter, at boet er gjort op og indsendt til Skifteretten og SKAT.

Hvornår kan jeg få min arv?

Der kan gå op til 3½ måneder, da SKAT har en frist på 3 måneder til at godkende boets værdiansættelse.

Når SKAT har godkendt værdiansættelsen, sender SKAT godkendelsen til skifteretten. Skifteretten sender efterfølgende en opkrævning af arveafgifter/boafgifter til arvingerne. Denne opkrævning sendes normalt 1-2 uger efter, at SKAT har godkendt boets værdiansættelse.

Kan kreditorer tage arv?

Hvis du har kreditorer, som du ikke har vedligeholdt, så kan kreditorerne tage arven fra dig. Dette kan du undgå ved at give afkald på arven til fordel for f.eks. dine børn. Arveafkaldet skal ske før, at arvelader går bort, ellers kan kreditorerne annullere arveafkaldet.

Kreditorer arveafkald arv

Sådan får kreditorerne ikke din arv - Arveafkald

Du kan give afkald på arven til fordel for dine børn (livsarvinger). Dine børn modtager således arven i stedet for dig. I dit arveafkald kan du betinge dig, at du skal modtage renterne af den arv, som dine børn har fået i stedet for dig. Dine kreditorer kan ikke røre arven, da den tilhører børnene.

Kreditorerne kan heller ikke gøre udlæg i din ret til renter. Kreditorerne kan først tage renterne, når de bliver udbetalt til dig.

Kreditorerne vil normalt ikke kunne tage renterne fra dig, da rentebeløbene oftest vurderes for små til at gøre udlæg i. Du kan reelt bruge renterne til at leve for.

Det er vigtigt, at du har gjort afkald på arven inden, at arvelader er gået bort (arvelader er den person, som du arver efter). Hvis du giver afkald efter, at personen er gået bort, så kan kreditorerne få arveafkaldet omstødt.

Sådan får kreditorerne ikke din arv - Båndlæggelse

Du kan også undgå, at dine kreditorer tager arven gennem båndlæggelse af arven. Båndlæggelsen skal ske fra arveladers side gennem oprettelse af et testamente. Arvelader skal specifikt angive, hvad den båndlagte arv må benyttes til. Hvis dette skrives upræcist, kan kreditorerne tage arven fra dig.

Båndlæggelse testamente kreditorer

Båndlæggelse betyder, at du kun må benytte arven til særligt udvalgte ting.

Vi synes ikke, at båndlæggelse er den rigtige løsning til at undgå, at kreditorer tager arven fra dig. Benyt hellere muligheden med at give arveafkald i stedet.

Vidste du: Hvis du ikke selv er i stand til at træffe beslutninger, så gør Staten det for dig. Lav om på dette med en fremtidsfuldmagt til kun 295 kr.

Kan SKAT tilbageholde arv?

Er det rigtigt, at SKAT kan tilbageholde din arv? Det korte svar er, Nej!

Når SKAT får tilsendt en opgørelse af boet, så har SKAT mulighed for at tjekke om du skylder penge til SKAT. Hvis du skylder SKAT penge, så vil de indkalde dig til et møde, hvor SKAT fortæller dig, at de vil foretage et udlæg i din arv.

Herefter skal SKAT give bobestyreren (personen, der står for opgørelsen af boet) besked om, hvor meget bobestyreren skal betale til SKAT af din arv.

SKAT kan altså ikke tilbageholde din arv direkte, men de kan bede bobestyreren indbetale dele af din arv direkte til SKAT. Hvis SKAT ikke når at få indkaldt dig til dette møde, så vil du få hele arven udbetalt af bobestyreren. Herefter skal du selv indbetale evt. gæld til SKAT.

Se, hvor nemt og billigt et testamente kan laves.

Er arv skattepligtig indkomst?

Arv er skattepligtig indkomst.  Der er 3 former for skatter og afgifter, som et bo skal betale:

 1. Indkomstskatter for både afdøde og for boet.
 2. Retsafgifter i forbindelse med skifte af boet.
 3. Arveafgift  af arven (dette hedder juridisk set boafgift).

Det er boet, der skal stå for betaling af alle skatter og afgifter.

Hvis du arver penge fra en afdød i udlandet, skal boet betale skatter og afgifter i det land, hvor personen havde bopæl.

Hvornår skal man betale skat af arv?

Der skal betales skat af arven, når skifteretten har godkendt SKAT’s værdiansættelse af boet. Det vil være boet, der står for betaling af skatter og afgifter. Det tager op til 3,5 måneder fra boet er opgjort og frem til, at arven udbetales. Skatten betales på når boet bliver udleveret.
Skat falder når boet frigives til udbetaling

Det er bobestyrerens opgave af afregne skatte og afgifter.

Hvordan udbetales arv?

Arven udbetales fra det pengeinstitut, der har midlerne stående. Hvis der er værdigenstande i form af smykker eller lignende, så fordeles disse blandt arvingerne og bringes hjem. Værdigenstande skal indgå i den samlede boopgørelse, da der skal betales arveafgift/boafgift af genstandenes værdi.

For hurtig udbetaling af arv se her.

Arv | Hvor og hvornår udbetales den?

Kan arven udbetales hurtigere?

Ønsker du at få arven udbetalt hurtigst muligt i stedet for at vente på de offentlige procedurer? Dette kan lade sig gøre at få arv udbetalt hurtigere ved at få en ”Aconto udlodning af arv”. Dette kan ske, hvis alle arvinger er enige om, at du får udbetalt arv før boet er endeligt afsluttet.

Hvis du får en aconto udlodning af din arv, så skal boet give Skattestyrelsen besked. Dette skal ske senest 4 uger efter den dag, hvor du modtager aconto udlodning af din arv. Skattestyrelsen skal have besked om følgende:

 • Udlodningsdagen (den dag, du får udbetalt arv).
 • Hvad du får udbetalt (er det et hus, aktier eller andet?).
 • Hvem der får udbetalt accontoudlodning af arv.
 • Den samlede værdi af det, som du får udbetalt.

Skattestyrelsen skal normalt ikke have besked, hvis du får udloddet indbo, smykker eller lign. Skattestyrelsen skal normalt heller ikke have besked, hvis du får et kontant beløb eller bankindeståender. Disse ting skal blot nævnes i den samlede boopgørelse.

Kan man frasige sig arv?

Du kan frasige dig arv og gæld fra alle andre end din ægtefælle. Hvis din ægtefælle har stor gæld, kan du kan undgå at arve gælden, hvis I opretter en ægtepagt i levende live. Arv fra forældre, børn, mv. kan du altid frasige dig. Er du selv forgældet, kan det være en god idé at frasige sig arv.

Undgå gæld efter din ægtefælle – opret en ægtepagt

Du arver som sagt al arv og gæld efter din ægtefælle. Dette sker fordi, at I har formuefælleskab. Formuefællesskab betyder, at I ejer alt fælles inkl. evt. stiftet gæld.

Når I opretter en ægtepagt, så deler i jeres værdier op. Din ægtefælle kan få sin gæld placeret i sin del af ægtepagtens særeje, og du kan få dine værdier placeret i dit eget særeje.

Når din ægtefælle går bort, så indgår din ægtefælles gæld ikke i jeres fælleseje. Dit særeje indgår heller ikke jeres fælleseje. I betragtes på denne måde som to uafhængige personer, og du arver således ikke gælden efter din ægtefælle.

Frasige sig arv efter forældre – undgå kreditorer

Hvis du har stor gæld og arver efter dine forældre, så vil dine kreditorer tage arven, når du modtager den. Du kan undgå, at dine kreditorer tager arven fra dig ved at give afkald på arven. Du kan give arveafkald på den betingelse, at det er dine børn, der i stedet modtager arven. Se mere her.

Viden: Ordet arv stammer fra ordet arfr og har betydning om noget, der er efterladt. 

Hvad er arv?

Hvad er arv, og hvor kommer ordet arv fra?  Ordet arv er et afledt ord af det oldnordiske ord arfr. Ordet har betydningen om noget, der er efterladt. I juridisk forstand omfatter ordet arv alt det, som en afdød efterlader sig. Det kan være alt fra et hus, værdipapirer, ejendele og meget andet.

Hvordan fordeles arv?

Arv fordeles jf. arveloven, hvis der ikke er oprettet et testamente. Ægtefæller modtager 50 % arv efter hinanden, og børnene vil modtage de resterende 50 %. Hvis der ikke er børn, så arver ægtefællen 100 %. Samlevende arver intet efter hinanden jf. arveloven, hvis der ikke er et testamente.

Fordeling af arv

Fordeling af arv – uden et testamente

Lad os uddybe, hvordan arven fordeles jf. arveloven, hvis der ikke er oprettet et testamente. I arveloven er der angivet en arverækkefølge i form af arveklasser.

 • Hvis du har en ægtefælle og børn, så skal ægtefællen have den ene halvdel af din arv, og dine børn skal dele den anden halvdel.
 • Har du hverken ægtefælle eller børn, så vil dine forældre få arven efter dig. Lever de heller ikke, så arver dine søskende.
 • Har du heller ikke forældre eller søskende, så arver dine bedsteforældre. Hvis de ej lever, så er det dine bedsteforældres børn, der arver efter dig.

Har du oprettet et testamente?

Fordeling af arv – med et testamente

Hvis du opretter et testamente, så kan du selv bestemme fordeling af din arv.  Det eneste du skal være opmærksom på er, at din ægtefælle og børn er tvangsarvinger efter dig. Tvangsarvinger ifølge arveloven altid have 25 % af arven efter dig til deling. Den resterende arv, kan du selv bestemme over.

Når du fordeler arven, så kan du vælge at fordele arven til dem, som du ønsker. Du kan også vælge at give dine arvinger følgende med arven gennem dit testamente:

 • Du kan give arven til dem, som du ønsker.
 • Du kan give særeje med arven.
 • Du kan båndlægge midler, så du bestemmer, hvad arven må bruges til.
 • Du kan tildele bestemte genstande til udvalgte arvinger.
 • Og meget mere.

Med et testamente, bestemmer du selv, hvordan arven fordeles inden for lovens rammer.

Testamente | Vigtig information til Dig!

Tag ansvar for arven efter dig med et testamente

Nu har du fået et indblik i, hvordan i fordeling og udbetaling af arv. Du kan selv tage ansvar for, hvordan arv fordeles, hvornår den udbetales, og til hvem den udbetales.

Dette gør du ved at oprette et testamente til dine arvinger.

Du kan oprette testamentet online hos Dokument 24, og du er altid meget velkommen til at ringe eller skrive til os, så vil vi gratis besvare dine spørgsmål. Vi hjælper dig også gerne med at oprette dit testamente, hvis du ønsker det.

Har du sikret familien med et testamente?

Svar på 12-15 spørgsmål

Få straks dokumentet på mail

Skriv Testamentet under