Fuld guide om boafgift

Få det fulde indblik i, hvor meget du eller dine arvinger skal betale samt, hvad der kan gøres for at gøre afgiften mindre.

Hvad er boafgift?

Boafgift er en afgift til Staten, der skal betales ved arv. Ægtefæller og velgørende organisationer betaler 0 % i boafgift. Børn, børnebørn, forældre, betaler 15 %. Søskende, fjerne slægtninge og venner betaler op til 36,25 %  i afgift. Et bundfradrag på 333.100 kr. i 2024 fratrækkes før betaling.

 • 0 % - betales af ægtefæller og velgørende organisationer. Se mere information.
 • 15 % - betales af børn og deres børn, samlever, forældre, m.fl. Se mere information.
 • Op til 36,25 % - betales af søskende, niecer, bedsteforældre, samlevers børn, mv. Denne procentsat fremkommer ved først at betale boafgift på 15 %. Herefter betales tillægsboafgift på 25 % af det resterende beløb. Se mere information.

Før afgiften på 15 % betales, skal bundfradraget fratrækkes. Bundfradrag i 2024 udgør 333.100 kr.

Hvornår skal der betales?

Mange banker og pensionskasser tilbageholder boafgiften indtil, at boet er gjort op. Dette sikrer, at arvingen kan betale afgiften til Staten, når denne skal foreligge.

Boafgift | Hvor meget er din Boafgift?

Se video

Boafgift bundfradrag 2024

Bundfradraget i 2024 er 333.100 kr. I 2025 er satsen højere. Bundfradrag trækkes fra den første boafgift på 15 %, men ikke fra tillægsboafgiften på 25 %. Tillægsboafgiften er en tillægsboafgift, og er ikke berettiget til yderligere fradrag.

 • Ægtefæller og velgørende organisationer – der er ingen bundfradrag mellem ægtefæller eller for velgørende organisationer, da disse ikke betaler boafgift.
 • Børn, samlever, forældre, mv.: Her fratrækkes 333.100 kr. i bundfradrag før der betales 15 % af resten af arven.
 • Søskende, niecer, bedsteforældre, mv.: Her fratrækkes bundfradraget for de første 15 % af boafgiften. Tillægsboafgiften, der udgør 25 %, skal betales af hele arven fratrukket 15 % af boafgiften. Der trækkes dermed ikke bundfradrag før tillægsboafgiften betales. Se eksempler på beregning her.

Dobbelt bundfradrag efter uskiftet bo

Arver du efter din forælder, der har siddet i uskiftet bo? Når du arver efter din forælder, der sidder i uskiftet bo, så kan du trække dobbelt bundfradrag fra. Dette gør sig også gældende, hvis personen ikke er din forælder, men har siddet i uskiftet bo efter en afdød ægtefælle.

Grunden til, at bundfradraget kan trækkes fra to gange er, at den først afdødes arv ikke er udbetalt. Når arven ikke er udbetalt, så er bundfradraget til udbetaling af arv efter afdøde ikke blevet brugt. Det kommer dig til gode nu.

Hvor meget skal du betale?

Hvor stor er boafgiften, når du arver? Størrelsen afhænger af din relation til afdøde. Her kan du se, hvordan du beregner afgiften i din situation.

0 % - Ægtefæller

Ægtefæller betaler ikke boafgift noget, når de arver efter hinanden. Ægtefæller betaler heller ikke noget, hvis de sidder i uskiftet bo efter hinanden.

Boafgift ægtefæller 0 %

De eneste omkostninger, når en ægtefælle arver efter sin ægtefælle er følgende:

 • Omkostninger til opgørelse af boet, hvis f.eks. en advokat står boopgørelsen.
 • Omkostninger til retsafgift til skifteretten. Det koster f.eks. kun 500 kr. at få boet udleveret uskiftet.

Ægtefæller slipper dermed næsten gratis, når de arver efter hinanden.

Det koster kun 695 kr. at lave dit testamente!

15 % - Børn, samlever, forældre, mv.

”Basis” boafgiften udgør 15 %, og den skal betales af følgende arvinger:

 • Din samlever, hvis I har boet sammen i 2 år eller mere, eller har/venter barn sammen. Din samlever kan også være søskende, ven eller lign. Her skal I bare have boet sammen i mere end 2 år på dødstidspunktet.
 • Dine børn, børnebørn, oldebørn, dvs. alt afkom efter dig.
 • Stedbørn og deres afkom (Du skal være gift med din partner for, at stedbørn er juridiske stedbørn. Hvis I ikke er gift, så er det ikke dine stedbørn).
 • Adoptivbørn og bortadopterede børn.
 • Svigerbørn, dit barn skal være gift med denne person for, at det er dit svigerbarn.
 • Plejebørn, hvis plejebørnene har haft bopæl hos dig inden, at de fyldte 15 år, og bopælen har været hos dig i mindst 5 år i træk.
 • Forældre, kun dine egne forældre er i denne kategori. Plejeforældre, svigerforældre og stedforældre er ikke omfattet her. Du kan se, hvor meget disse personer skal betale ved at trykke her.
 • Din tidligere ægtefælle, dette kan være din fraseparerede ægtefælle eller din fraskilte ægtefælle.
Boafgift børn, samlevende, børnebørn, stedbørn 15 %

Beregning af boafgift – 15 %

Når der skal beregnes boafgift for børn og andre personer, der hører i denne kategori, så ser regnestykket således ud:

 • Først gøres arven op.
 • Herefter fratrækkes bundfradraget på 333.100 kr.
 • Af det resterende beløb betales 15 % i afgift.

Du kan se dette eksempel for beregning af boafgiften, hvis f.eks. dit barn arver efter dig.

Eksempel – 15 %

Hvor meget skal dit barn betale? Lad os tage et eksempel, hvor du går bort, og du efterlader dig 1 mio. kroner til dit barn. Eksemplet ser således ud:

 • Du efterlader dig 1 mio. kr.
 • Først fratrækkes bundfradraget på 333.100 kr. (1.000.000 – 333.100 = 666.900 kr.).
 • Når bundfradraget er trukket fra, er der 666.900 kr., som der skal betales 15 % i boafgift af. (666.900 x 15 % = 100.035 kr.).
 • Dit barn skal betale en boafgift på 100.035 kr.
 • Dit barn arver 899.965 kr. (1.000.000 – 100.035 =  899.965 kr.) efter dig, hvis du efterlader 1 mio. kr. i år 2024.

Hvis du har 2 børn, så vil de hver arve 50 % af dette beløb (899.965 x 50 % = 449.982,5 kr.). Bundfradraget er knyttet til afdøde, og trækkes altså ikke fra to gange, selvom der er to arvinger.

Eksempel 15 % og dobbelt bundfradrag

Hvornår kan der trækkes dobbelt bundfradrag fra, og hvordan ser et eksempel på dette ud? Hvis du sidder i uskiftet bo med din mands børn (jeres fælles børn), så vil børnene kunne trække bundfradraget fra 2 gange. Eksemplet ser således ud, hvis du efterlader dig 1 mio. kr. til dit barn:

 • Når du går bort, så efterlader du en arv på 1 mio. kr. Dette er den samlede arv efter det uskiftede bo.
 • Først trækkes to gange bundfradrag fra (1.000.000 – 2 x 333.100 kr. = 333.800 kr.).
 • Når det dobbelte bundfradrag er trukket fra, så skal der betales 15 % af 333.800 kr. (333.800 x 15 % = 50.070 kr.).
 • Dit barn skal i dette tilfælde betale 50.070 kr.
 • Dit barn får altså udbetalt 946.510 kr. (1.000.000 – 50.070 =  949.930 kr.), når du efterlader dig 1 mio. kr. i det uskiftede bo i år 2024.

Hvad hvis du har 2 børn, hvor meget får de så udbetalt hver? Hvis du har to børn, så får de hver udbetalt 50 % af beløbet. Der trækkes ikke dobbelt bundfradrag fra.

Testamentet sikrer familien - Det tager 15 min.

Op til 36,25 % - Søskende, niecer, bedsteforældre, mv.

Dine søskende, niecer og bedsteforældre er dem, der skal betale den helt store boafgift. I denne kategori findes:

 • Søskende, både hel- og halvsøskende.
 • Neveøer, niecer, fætre og kusiner, grandfætre og grandkusiner.
 • Bedsteforældre og stedforældre.
 • Din samlevers børn. En undtagelse herfor er, hvis din samlevers barn har boet sammen med dig i mindst 5 år i træk. Perioden for samliv skal være startet før barnet fyldte 15 år.
 • Venner, bekendte, ja i princippet alle andre, som ikke er benævnt til at skulle betale 0 – eller 15 %.
Boafgift søskende, niecer, venner, etc. 36,25 %

Beregning ved op til 36,25 %

Når dine søskende, venner og bekendte skal betale den høje boafgift, så skal de først betale 15 % af arven i boafgift, og herefter 25 % i tillægsboafgift. Det ser således ud:

 • Først gøres arven op.
 • Herefter trækkes bundfradraget på 333.100 kr. fra.
 • Af det tilbageværende beløb fratrækkes 15 %.
 • Nu skal der betales tillægsboafgift, hvilket er 25 % af hele arven (fratrukket 15 % boafgift). Der trækkes altså ikke noget bundfradrag fra.

Hvis du har en søster, der skal arve efter dig, så kan du se, hvor meget hun skal betale i nedenstående eksempel.

Eksempel - op til 36,25 % for søskende

Du efterlader dig 1 mio. kr., som din søster arver efter dig. Regnestykket for din søster ser således ud.

 • Arven efter dig gøres op til 1 mio. kr.
 • Bundfradraget trækkes fra (1.000.000 – 333.100 = 666.900 kr.).
 • Der betales 15 % betales af det tilbageværende beløb (666.900 x 15 % = 100.035 kr.).
 • Tillægsboafgiften på 25 % betales af det arvede beløb minus boafgift (899.965 x 25 % = 224.991 kr.).
 • Den samlede boafgift for din søster bliver (100.035 + 224.991 = 325.026 kr.).
 • Din søster skal altså betale 325.026 kr. Din søster arver 674.974 kr. efter dig.

Med en arv på 1.000.000 kr. betales således (325.026/1.000.000)*100 % = 32,50 % i boafgift.

Hvis du havde haft to eller flere søskende, skulle de have betalt den samme boafgift samlet set. Dine søskende skulle have delt det arvede beløb i det antal dele, som der er personer.

Hvis du havde haft to søskende, så havde de fået (674.974 / 2 = 337.487 kr.). De havde altså fået 337.487 kr. udbetalt hver, som arv efter dig.

Når søskende eller andre i denne kategori arver, så kan boafgiften mindskes fra op til 36,25 % til ”kun” 30 %. Hvis du havde mindsket afgiften til din søster i dette eksempel, så havde hun fået udbetalt 700.000 kr. Hun havde altså fået udbetalt 25.026 kr. mere i arv efter dig.

Start dit testamente i dag

Hvordan mindskes afgiften?

Når den høje boafgift på op til 36,25 % skal betales, så kan den mindskes til 30 %. Dette gøres ved at lade en velgørende organisation arve 30 % af din formue, samtidig med, at du lader din arving arve 70 % af din formue. Den velgørende organisation arver 30 % af din formue på betingelse af, at organisationen betaler for arvingens arveafgift/boafgift.

Velgørende organisationer

Hvordan kan det lade sig gøre at mindske boafgiften ved at lade en velgørende organisation få 30 % af arven?

Velgørende organisationer betaler ikke boafgift. Når den velgørende organisation ikke betaler afgift, så skal der kun betales afgift af den arv, som du giver til din arving.

I dette tilfælde skal der altså kun betales afgift af 70 % af arven i stedet for afgift af 100 % arven. Lad os se, hvad det betyder for din søster, hvis hun arver 1 mio. kr. efter dig:

 • Arven gøres op til 1 mio. kr.
 • Du giver 30 % af arven til Folkekirkens Nødhjælp mod, at de betaler din søsters boafgift. Folkekirkens Nødhjælp får altså (1.000.000 x 30 % = 300.000 kr.).
 • Folkekirkens Nødhjælp skal nu betale boafgiften for din søster. Din søster har arvet følgende efter dig (1.000.000 x 70 % =700.000 kr.). Folkekirkens nødhjælp skal nu betale, normal boafgift og tillægsboafgift af 700.000 kr. Efter udregningerne, skal de betale 216.276 kr.
 • Din søster fik tidligere kun udbetalt 674.974 kr., når hun arvede direkte efter dig. Nu får hun i stedet 700.000 kr. udbetalt. Din søster ”tjener” 25.026 kr. på denne måde.
 • Folkekirkens Nødhjælp tjener også på dette. De fik 300.000 kr., og har kun betalt 216.276 kr. i afgifter. Folkekirkens Nødhjælp tjener 83.276 kr.
 • Bemærk:   Dokument 24 anbefaler først at benytte reglen, hvis arven forventes at overstige 1 mio. kr., da fordelene ellers kan blive "spist" op af advokatsalærer mv.

Boafgift uden 30% løsning

Når du benytter dig af 30 % - reglen, så tjener både dine arvinger og den velgørende organisation på din arv.

Boafgift med 30% løsning

Opret et testamente og minimer boafgiften

Ønsker du at minimere boafgiften? Det gør de fleste danskere. Hvis du også ønsker dette, så skal du oprette et testamente.

Når du opretter et testamente hos Dokument 24, så vil du altid blive spurgt til, om du ønsker at minimere afgiften, hvis dette kan lade sig gøre. Vores juridiske software sikre, at dit testamente bliver som det skal være.

Du er også meget velkommen til at ringe eller skrive til os. Det koster ikke noget at have kontakt med os. Vi hjælper dig gerne.

Undgå arveproblemer - Skriv Testamente!

Svar på 12-15 spørgsmål

Få straks dokumentet på mail

Skriv Testamentet under