Boafgift

Hvad er boafgift, og hvor meget er den i 2019? Boafgift er det samme som arveafgift. Det er en afgift til staten, når der arves. Boafgiften er på mellem 0 og 36,25 % i år 2019.

Læs mere om bundfradrag, boafgift samlevende, etc.

Har du sikret familien med et testamente?


Svar på 12-15 spørgsmål

Få straks dokumentet på mail

Skriv Testamentet under

Hvad er boafgift?

Hvad er boafgift, og hvordan påvirker boafgiften dig? Boafgift er den afgift, der skal betales til staten, når du arver efter afdød. Der er overordnet tre størrelser på boafgift i 2019:

 • 0 % - betales af ægtefæller og velgørende organisationer betaler ikke boafgift, når de arver.
 • 15 % - betales af børn og deres børn, samlever, forældre, m.fl. Læs mere i nedenstående.
 • 36,25 % - betales af søskende, niecer, bedsteforældre, samlevers børn, mv. Denne procentsat fremkommer ved først at betale boafgift på 15 %. Herefter betales tillægsboafgift på 25 % af det resterende beløb. Læs mere i nedenstående.

Før den procentuelle skat betales, så skal bundfradraget fratrækkes. Bundfradrag i 2019 udgør 295.300 kr.

Hvornår skal boafgiften betales?

Mange banker og pensionskasser holder på boafgiften indtil, at boet er gjort op. Dette sikrer, at arvingen ikke bruger det afsatte beløb. Arvingen kan dermed betale staten den skyldige boafgift.

Boafgift | Hvor meget er din Boafgift?

Hvor meget er bundfradraget?

Størrelsen på bundfradraget er i 2019 295.300 kr., men dette kan kun trækkes fra den den første boafgift på 15 %. Bundfradraget kan ikke trækkes fra tillægsboafgiften på 25 %. Se her, hvordan det ser ud for dig.

 • Ægtefæller – her er ingen bundfradrag, da ægtefæller ikke betaler boafgift efter hinanden.
 • Børn, samlever, forældre, mv.: Her fratrækkes 295.300 kr. i bundfradrag før boafgiften på 15 % betales.
 • Søskende, niecer, bedsteforældre, mv.: Her fratrækkes bundfradraget for de første 15 % af boafgiften. Tillægsboafgiften, der udgør 25 %, skal betales af hele arven. Der trækkes dermed ikke bundfradrag før denne tillægsboafgift betales. Se eksempler på beregning længere nede i teksten.

Dobbelt bundfradrag efter uskiftet bo

Arver du efter din forælder, der har siddet i uskiftet bo? Når du arver efter din forælder, der sidder i uskiftet bo, så kan du trække dobbelt bundfradrag fra. Dette gør sig også gældende, hvis personen ikke er din forælder, men har siddet i uskiftet bo

Grunden til, at bundfradraget kan trækkes fra to gange er, at først afdødes arv ikke er udbetalt. Når arven ikke er udbetalt, så er bundfradraget fra afdøde ikke blevet brugt. Det kommer dig til gode nu.

Hvor meget skal du betale i boafgift?

Hvor stor er boafgiften, når du arver? Størrelsen på boafgiften afhænger af din relation til afdøde. Her kan du se hvordan du beregner boafgiften i din situation.

0 % - Ægtefæller

Ægtefæller betaler ikke boafgift, når de arver efter hinanden. Ægtefæller betaler heller ikke boafgift, hvis de sidder i uskiftet bo efter hinanden.

De eneste omkostninger, der kan komme, når en ægtefælle arver efter sin afdøde ægtefælle er følgende:

 • Omkostninger til opgørelse af boet, hvis f.eks. en advokat står boopgørelsen.
 • Omkostninger til retsafgift til skifteretten. Det koster f.eks. kun 500 kr. at få boet udleveret uskiftet.

Ægtefæller slipper dermed næsten gratis, når de arver efter hinanden.

15 % - Børn, samlever, forældre, mv.

”Basis” boafgiften udgør 15 %, og den skal betales af følgende arvinger:

 • Din samlever, hvis I har boet sammen i 2 år eller mere, eller har/venter barn sammen. Din samlever kan også være søskende, ven eller lign. Her skal I bare have boet sammen i mere end 2 år på dødstidspunktet.
 • Dine børn, børnebørn, oldebørn, dvs. alt afkom efter dig.
 • Stedbørn og deres afkom (Du skal være gift med din partner for, at stedbørn er juridiske stedbørn. Hvis I ikke er gift, så er det ikke dine stedbørn).
 • Adoptivbørn og bortadopterede børn.
 • Svigerbørn, dit barn skal være gift med denne person for, at det er dit svigerbarn.
 • Plejebørn, hvis plejebørnene har haft bopæl hos dig inden, at de fyldte 15 år, og bopælen har været hos dig i mindst 5 år i træk.
 • Forældre, kun dine egne forældre er i denne kategori. Plejeforældre, svigerforældre og stedforældre er ikke omfattet her. Dem finder du under boafgift 36,25 %.
 • Din tidligere ægtefælle, dette kan være din fraseparerede ægtefælle eller din fraskilte ægtefælle.

Beregning af boafgift – 15 %

Når der skal beregnes boafgift for børn og andre personer, der hører i denne gruppe, så ser regnestykket således ud:

 • Først gøres arven op.
 • Herefter fratrækkes bundfradraget på 295.300 kr.
 • Af det resterende beløb betales 15 % i boafgift.

Se dette eksempel for, hvordan boafgiften beregnes, hvis f.eks. dit barn arver efter dig.

Eksempel boafgift – 15 %

Hvor meget skal dit barn betale i boafgift? Lad os tage et eksempel, hvor du går bort, og du efterlader dig 1 mio. kroner til dit barn. Eksemplet ser således ud:

 • Du efterlader dig 1 mio. kr.
 • Først fratrækkes bundfradraget på 295.300 kr. (1.000.000 – 295.300 = 704.700 kr.).
 • Når bundfradraget er trukket fra, er der 704.700 kr., som der skal betales 15 % i boafgift af. (704.700 x 15 % = 105.705 kr.).
 • Dit barn skal betale en boafgift på 105.700 kr.
 • Dit barn arver 894.295 kr. (1.000.000 – 105.700 = 894.295 kr.) efter dig, hvis du efterlader 1 mio. kr. i år 2019.

Hvis du har 2 børn, så vil de hver arve 50 % af dette beløb (894.295 x 50 % = 447.148 kr.). Bundfradraget er knyttet til afdøde, og trækkes altså ikke fra to gange, selvom der er to arvinger.

Eksempel boafgift 15 % og dobbelt bundfradrag

Hvornår kan der trækkes dobbelt bundfradrag fra, og hvordan ser et eksempel på dette ud? Hvis du sidder i uskiftet bo med din mands børn (jeres fælles børn), så vil børnene kunne trække bundfradraget fra 2 gange. Eksemplet ser således ud, hvis du efterlader dig 1 mio. kr. til dit barn:

 • Når du går bort, så efterlader du en arv på 1 mio. kr. Dette er den samlede arv efter det uskiftede bo.
 • Først trækkes to gange bundfradrag fra (1.000.000 – 2 x 295.300 kr. = 409.400 kr.).
 • Når det dobbelte bundfradrag er trukket fra, så skal der betales 15 % i boafgift af 409.400 kr. (409.400 x 15 % = 61.410 kr.).
 • Dit barn skal i dette tilfælde betale 61.410 kr. i boafgift.
 • Dit barn får altså udbetalt 938.590 kr. (1.000.000 – 61.410 = 938.590 kr.), når du efterlader dig 1 mio. kr. i det uskiftede bo i år 2019.

Hvad hvis du har 2 børn, hvor meget får de så udbetalt hver? Hvis du har to børn, så får de hver udbetalt 50 % af beløbet. Der trækkes ikke dobbelt bundfradrag fra.

36,25 % - Søskende, niecer, bedsteforældre, mv.

Dine søskende, niecer og bedsteforældre er dem, der skal betale den helt store boafgift. I denne kategori findes:

 • Søskende, både hel- og halvsøskende.
 • Neveøer, niecer, fætre og kusiner, grandfætre og grandkusiner.
 • Bedsteforældre og stedforældre.
 • Din samlevers børn. En undtagelse herfor er, hvis din samlevers barn har boet sammen med dig i mindst 5 år i træk. Perioden for samliv skal være startet før barnet fyldte 15 år.
 • Venner, bekendte, ja i princippet alle andre, som ikke er benævnt til at skulle betale 0 – eller 15 % i boafgift.

Beregning af boafgift 36,25 %

Når dine søskende, venner og bekendte skal betale den høje boafgift, så skal de først betale 15 % af arven i boafgift, og herefter 25 % i tillægsboafgift. Det ser således ud:

 • Først gøres arven op.
 • Herefter trækkes bundfradraget på 295.300 kr. fra.
 • Af det tilbageværende beløb fratrækkes 15 % i boafgift.
 • Nu skal der betales tillægsboafgift, hvilket er 25 % af hele arven. Der trækkes altså ikke noget bundfradrag fra, når det betales tillægsboafgift.

Hvis du har en søster, der skal arve efter dig, så kan du se, hvor meget hun skal betale i nedenstående eksempel.

Eksempel boafgift 36,25 % for søskende

Du efterlader dig 1 mio. kr., som din søster arver efter dig. Regnestykket for din søster ser således ud.

 • Arven efter dig gøres op til 1 mio. kr.
 • Bundfradraget trækkes fra (1.000.000 – 295.300 = 704.700 kr.).
 • Boafgiften på 15 % betales af det tilbageværende beløb (704.700 x 15 % = 105.705 kr.).
 • Tillægsboafgiften på 25 % betales af hele det arvede beløb (1.000 x 15 % = 250.000 kr.).
 • Den samlede boafgift for din søster bliver (105.700 + 250.000 = 355.705 kr.).
 • Din søster skal altså betale 355.705 kr. i boafgift. Din søster arver 644.295 kr. efter dig.

Hvis du havde haft to eller flere søskende, så skulle de have betalt den samme boafgift samlet set. Dine søskende skulle have delt det arvede beløb i det antal dele, som der er personer.

Hvis du havde haft to søskende, så havde de fået (644.295 / 2 = 322.147 kr.). De havde altså fået 322.147 kr. udbetalt hver, som arv efter dig.

Når søskende eller andre i denne kategori arver, så kan boafgiften mindskes fra 36,25 % til ”kun” 30 %. Hvis du havde mindsket boafgiften til din søster i dette eksempel, så havde hun fået udbetalt 700.000 kr. Hun havde altså fået udbetalt 64.295 kr. mere i arv efter dig.

Start dit testamente i dag

Hvordan mindskes afgiften?

Når den høje boafgift på 36,25 % skal betales, så kan den mindskes til 30 %. Dette gøres ved at lade en velgørende organisation arve 30 % af din formue, samtidig med, at du lader din arving arve 70 % af din formue. Den velgørende organisation arver 30 % af din formue på betingelse af, at organisationen betaler for arvingens arveafgift/boafgift.

Velgørende organisationer betaler ikke boafgift

Hvordan kan det lade sig gøre at mindske boafgiften ved at lade en velgørende organisation få 30 % af arven?

Velgørende organisationer betaler ikke boafgift. Når den velgørende organisation ikke betaler boafgift, så skal der kun betales boafgift af den arv, som du giver til din arving.

I dette tilfælde skal der altså kun betales boafgift af 70 % af arven i stedet for afgift af 100 % arven. Lad os se, hvad det betyder for din søster, hvis hun arver 1 mio. kr. efter dig:

 • Arven gøres op til 1 mio. kr.
 • Du giver 30 % af arven til Folkekirkens Nødhjælp mod, at de betaler din søsters boafgift. Folkekirkens Nødhjælp får altså (1.000.000 x 30 % = 300.000 kr.).
 • Folkekirkens Nødhjælp skal nu betale boafgiften for din søster. Din søster har arvet følgende efter dig (1.000.000 x 70 % =700.000 kr.). Folkekirkens nødhjælp skal nu betale, normal boafgift og tillægsboafgift af 700.000 kr. Efter udregningerne, skal de betale 235.705 kr. i boafgift.
 • Din søster fik tidligere kun udbetalt 644.295 kr., når hun arvede direkte efter dig. Nu får hun i stedet 700.000 kr. udbetalt. Din søster ”tjener” 55.705 kr. på denne måde.
 • Folkekirkens Nødhjælp tjener også på dette. De fik 300.000 kr., og har kun betalt 235.705 kr. i afgifter. Folkekirkens Nødhjælp tjener altså 64.295 kr.

Når du benytter dig af 30 % - reglen, så tjener både dine arvinger og den velgørende organisation på din arv.

Opret et testamente og minimer boafgiften

Ønsker du at minimere boafgiften? Det gør de fleste danskere. Hvis du vil mindske boafgiften, så skal du oprette et testamente.

Når du opretter et testamente hos Dokument 24, så vil du altid blive spurgt til, om du ønsker at minimere afgiften, hvis dette kan lade sig gøre. Vores juridiske software sikre, at dit testamente bliver som det skal være.

Du er også meget velkommen til at ringe eller skrive til os. Det koster ikke noget at have kontakt med os. Vi hjælper dig gerne.