Fuld guide til tvangsarv

Når du har styr på, hvilke personer, der er dine tvangsarvinger, kan du blandt andet beskytte dig selv og din partner ved at oprette et testamente. Få den fulde guide til tvangsarv her.

Lad os se, hvordan du bliver påvirket af tvangsarv samt, hvad du kan gøre for at stille familien bedst muligt.

Hvad er tvangsarv?

Tvangsarv er betegnelsen for en 25 % af din arv, der som minimum skal gå til dine tvangsarvinger. Jf. arveloven § 5 stk. 1 og § 10 stk. 1 er tvangsarvinger ægtefæller og børn. Din ægtefælle skal have 50 % af tvangsarven, mens dine børn skal dele de resterende 50 % efter dig.

Tvangsarv | 0 - 25 % er Tvangsarv efter dig!

Hvorfor skal tvangsarv udbetales?

”Jeg gør dig arveløs, hvis du ikke gør som jeg siger”. Dette har vi alle hørt om, enten fra vores forældre eller på film. I virkeligheden kan det ikke lade sig gøre at gøre ægtefæller eller børn arveløse.

Grunden hertil er, at vi i vores velfærdssamfund ønsker at beskytte de ”svageste”. På denne måde kan den stærke person, dvs. personen med arven, ikke afskrive sig sine forpligtelser ved at undlade at videregive sin arv.

Undgå arveproblemer - Skriv Testamente!

Svar på 12-15 spørgsmål

Få straks dokumentet på mail

Skriv Testamentet under

Hvem er mine tvangsarvinger?

Dine tvangsarvinger vil altid være:

 • Din ægtefælle får 25 % af arven, hvis du ikke har børn, ellers 12,5 %.
 • Dine børn får 25 % af arven efter dig, hvis du ikke er gift, ellers 12,5 %.
 • Ingen ægtefælle eller børn? Så har du ikke tvangsarvinger.
Tvangsarvinger er børn og ægtefælle

Ægtefæller

Din ægtefælle er din tvangsarving. Hvis du er gift med din ægtefælle, og du ikke har børn, så vil din ægtefælle få al tvangsarven efter dig. Du er dermed forpligtet til at give din ægtefælle 25 % af arven efter dig.

Børn

Børn er også tvangsarvinger. Hvis du har børn, og ikke er gift, så skal dine børn have 25 % af din tvangsarv til deling mellem sig.

Hvis et af dine børn er gået bort, så indtræder børnenes børn som tvangsarvinger i dine børns sted (dine børnebørn). Dette skyldes loven om arverækkefølge og arveklasser.

Ægtefælle + børn

Hvis du er gift og har børn, så skal din ægtefælle og dine børn samlet set have 25 procent af din arv udbetalt.

Tvangsarv deles mellem ægtefælle og børn med 12,5 % til hver

Tvangsarven fordeles ligeligt mellem din ægtefælle og dine børn. Det vil sige, at:

 • Din ægtefælle får 12,5 % af din arv.
 • Dine børn skal dele 12,5 % af din arv.

Uanset hvor mange børn du har, så skal børnene dele deres andel af tvangsarven. Hvis du for eksempel har 5 børn, og er gift, så får hvert barn 12,5 % delt med 5 = 2,5 %.

Særbørn

Skal særbørn også have andel i din tvangsarv? Særbørn er betegnelsen før børn uden for ægteskabet. Hvis du f.eks. har en datter med en anden end din ægtefælle, så vil din datter være dit særbarn. Din datter er tvangsarving efter dig, men det er hun ikke efter din ægtefælle.

Det er udelukkende biologiske eller adopterede børn, der er tvangsarvinger. Biologiske og adopterede børn indgår som arvinger på lige vilkår med hinanden.

Samlever

Er din samlever din tvangsarving, når I har boet sammen i mere end 2 år eller har børn sammen? Samlevende er ikke tvangsarvinger efter hinanden. I har ingen arvemæssige relationer til hinanden uanset, hvor længe I har boet sammen, eller hvad I måtte have af børn sammen.

Den eneste måde samlevende kan komme til at arve efter hinanden er ved at oprette et udvidet samlevertestamente sammen.

Hvor meget er tvangsarv?

Tvangsarv er altid 25 % af din arv, hvis du har ægtefælle og/eller børn. Tvangsarven er altid procentsats af din formue, men kan dog mindskes til at mindskes til 1 mio. kr. anno indeks 2008 pr. tvangsarving, hvis din formue er særlig stor. Beløbet indeksreguleres årligt.

Fordelingen i de forskellige konstellationer ser således ud.

Testamentet sikrer familien - Det tager 15 min.

Ægtefælle – ingen børn af dig

Din ægtefælle skal have 25 % af din arv.

Eksempel – ægtefælle uden børn:

Lad os antage, at du er gift, og du har ikke børn. Du og din ægtefælle har samlet set 1 mio. kr., når alt er gjort op.

Hvis du går bort, så vil tvangsarven til din ægtefælle udgøre 25 % af arven efter dig.

Arven efter dig er halvdelen af jeres fælles formue, det vil sige 0,5 mio. kr. Af dette er din ægtefælles tvangsarv 25 procent, det vil sige 0,125 mio. kr.

Eksempel – børn og ingen ægtefælle

I dette eksempel er du ikke gift, men har to børn.

Du er samlevende med din kæreste igennem 15 år. Du efterlader dig 0,5 mio. kr. Dette er det samme beløb, som efterlod i eksemplet ovenover.

Dine børn er dine tvangsarvinger. De skal samlet set have 25 % af 0,5 mio. kr. til deling. De får 0,125 mio. kr. til deling, dvs. 0,0625 mio. kr. hver i dette eksempel. Din samlever er ikke berettiget til noget jf. arveloven.

Eksempel – ægtefælle og børn

Hvordan ser det ud, hvis du både har børn og ægtefælle?

Du og din ægtefælle har samlet set 1 mio. kr., da du går bort. Du efterlader dig altså 0,5 mio. kr. i arv, da din ægtefælle ejer den anden halvdel af jeres formue.

Tvangsarven fordeles med halvdelen til din ægtefælle og halvdelen til deling mellem dine to børn. Det ser altså således ud.

 • Din ægtefælles skal have 62.500 kr.
 • Dine børns skal have 62.500 kr. til deling. Dvs. 31.250 kr. til hver.

Friarv

Friarv er den del af arven, som du selv kan disponere over. Du kan selv bestemme, om du vil donere al din friarv til et velgørende formål eller, at du udelukkende vil give friarven til det ene af dine børn.

Din procentuelle friarv ser således ud

Friarv, når du har ægtefælle og/eller børn

Når du er gift og/eller har børn, så har du tvangsarvinger. Disse skal altid have 25 % af din arv til deling. Når tvangsarven på 25 % er trukket fra, så er den resterende del af arven friarv.

I denne situation er 75 % af din arv friarv.

Friarv ingen ægtefælle og ingen børn

Når du hverken har ægtefælle eller børn, så har du ingen tvangsarvinger. 100 % af din arv er dermed friarv, og du kan frit disponere over, hvem arven skal gives til.

Vær opmærksom på, at du stadig har legale arvinger. Legale arvinger betyder, at disse arvinger får udbetalt arven efter dig, hvis du ikke har oprettet et testamente.

Du kan læse mere om, hvem dine legale arvinger er her.

Gøre arveløs eller begrænse arven?

”Hvordan gør jeg mit barn arveløs?”

Der er stadig flere danskere, der ønsker at gøre et eller flere børn arveløse. Det er muligt at gøre et barn arveløst, hvis barnet selv frasiger sig arven efter dig.

Arveløs | Kan du gøre børn arveløse?

Hvis barnet ikke ønsker at arve efter dig, så kan du bede barnet skrive under på et arveafkald. På denne måde vil barnet aldrig komme til at arve efter dig.

Der er ikke andre muligheder for at gøre et barn arveløst. Det er 100 % op til barnet selv at træffe denne beslutning.

Vi kan hjælpe dig med at udarbejde et arveafkald.

Begrænse arven - testamente

Hvis du ønsker at begrænse tvangsarvens størrelse til et barn eller en ægtefælle, så kan dette gøres ved at oprette et testamente. Det skal klart og tydeligt fremgå, at arvingen er begrænset til udelukkende at modtage sin tvangsarv. Beløbsstørrelsen begrænsning skal tydeligt fremgå samt navns nævnelse af personen.

Juridisk kan du begrænse tvangsarven således i et testamente:

 • Min livsarving (barn), Jens Jensen, skal modtage sin til enhver tid gældende tvangsarv og ikke mere. Denne bestemmelse gør sig gældende til enhver tid gældende arvelov.
 • Hvis boet er så stort, at tvangsarven til Jens Jensen overstiger 1 mio. kr. (prisindeks 2008), skal tvangsarven begrænses jf. arvelovens § 5, stk. 2 til 1 mio. kr. Hvis Jens Jensen er afgået ved døden, skal dennes livsarvingers arv begrænses til samlet 1 mio. kr. (prisindeks 2008). Beløbet pristalsreguleres årligt.

2008 er det år, hvor tvangsarvens maksimale beløb altid regnes ud fra, hvorfor dette årstal figurerer i teksten. Den begrænsede størrelse var i 2023 1.410.000 kr.

Begrænse arv – kombinationssæreje

Ønsker du at begrænse tvangsarven til dine børn endnu mere end, hvad der er muligt med et testamente?

Du kan halvere tvangsarven til dine børn. Dette gøres ved først at oprette en ægtepagt med kombinationssæreje og efterfølgende oprette et testamente.

Fælleseje

For at forstå, hvordan kombinationssærejet kan halvere tvangsarven, så skal vi sammenligne særejet med fælleseje.

Når du er gift på normal vis, så har I det, der hedder fælleseje. Alt hvad du og din ægtefælle ejer er fælles. I alle ovenstående eksempler er der taget udgangspunkt i fælleseje.

Når arven ved fælleseje gøres op, så sker det på baggrund af hele jeres fælles formue.

Hvis I f.eks. ejer 1 mio. kr. til sammen, så er arven efter dig 0,5 mio. kr. Det er af den formue, der skal udbetales tvangsarv.

Tvangsarven er altid 25 % af din formue, og din ægtefælle skal have den ene halvdel af (12,5 %), dine børn den anden halvdel (12,5 %).

Hvis du/I har børn, så vil det se således ud.

Tvangsarvsfordeling – fælleseje, din formue 0,5 mio. kr.

 • Din ægtefælle får 12,5 % = 62.500 kr.
 • Dine/jeres børn får 12,5 % = 62.500 kr. til deling.

Kombinationssæreje

Når der er oprettet en ægtepagt med kombinationssæreje i jeres ægteskab, så er én af fordelene, at længstlevendes formue forbliver fuldstændigt særeje. Afdødes formue bliver til fælleseje. Lad os se på det med eksemplet, hvor I har 1 mio. kr. i til sammen.

I har oprettet et kombinationssæreje, hvor I hver især har fået 50 % af 1 mio. kr. I har dermed 0,5 mio. kr. hver i jeres særeje.

Lad os antage, at du går bort først.

Juridisk set vil der ske det, at din ægtefælles 0,5 mio. kr. bliver til fuldstændigt særeje. Når dette sker, så skal din ægtefælles formue på 0,5 mio. kr. ikke indgå i boet, og der skal derfor ikke udbetales tvangsarv af disse penge.

Din egen formue på 0,5 mio. kr. bliver til fælleseje. Din ægtefælle ejer automatisk 50 % af jeres fælleseje, så din ægtefælle ejer altså 0,25 mio. kr. af ”din” formue.

”Din” formue er på denne måde minimeret til at være 0,25 mio. kr. Det er af denne formue, at der skal udbetales tvangsarv til dine/jeres børn. Uden kombinationssæreje ville din formue have været 0,5 mio. kr.

Tvangsarvsfordeling – kombinationssæreje, din formue 0,25 mio. kr.

 • Din ægtefælle får 12,5 % = 31.250 kr.
 • Dine/jeres børn får 12, % = 31.250 kr. til deling.

Når I benytter Jer af kombinationssæreje, så kan I reducere udbetaling af tvangsarv med 31.250 kr. pr. million kr.

Ovenstående kan være kompliceret at have med at gøre, hvis man ikke er ekspert i dette. Du er altid meget velkommen til at kontakte os for gratis rådgivning, så du og din ægtefælle får mest ud af jeres formue.

Tvangsarv Uskiftet Bo

Længstlevende ægtefælle kan vente med at udbetale tvangsarv til børnene ved at sidde i uskiftet bo. Ægtefæller med fælles børn kan selv vælge at sidde i uskiftet bo. Er børnene ikke fælles, vælger børnene om der kan siddes i uskiftet bo. Hvis de siger nej, skal de minimum have udbetalt tvangsarv. 

Der kan være mange ulemper ved at sidde i uskiftet bo, så det er ikke altid den rette løsning. Ring eller skriv til os, så vil vi hjælpe Jer.

Tvangsarv uskiftet bo

Vi er gift, og har børn fra tidligere forhold

Når I er gift, og har børn fra tidligere, så er det jeres børn, der bestemmer om I må sidde i uskiftet bo. I kan ikke selv vælge dette. Det betyder også, at I kan være tvunget til at udbetale arven til børnene, hvis børnene ikke vil lade længstlevende sidde i uskiftet bo.

Vi er ikke gift

Samlevende opfattes som to forskellige juridiske entiteter, og er ikke arveberettigede efter hinanden. Samlevende kan derfor ikke sidde i uskiftet bo efter hinanden.

Som samlevende, vil I altid skulle udbetale tvangsarv til børnene, når den ene af Jer går bort. Dette gælder uanset om I har oprettet testamente, samejeoverenskomst eller andre juridiske dokumenter. Den skal altid udbetale til børnene, når I er samlevende.

Ring eller skriv til os, så vil vi hjælpe

Der kan være mange ting at holde styr på, når du ønsker at optimere arven efter dig. Tvangsarv er et af de vigtige områder at optimere, og vi kan hjælpe dig med dette. Det er gratis at tale med os.

Start dit testamente i dag - For familiens skyld!