Arveafgift

Hvor meget er arveafgiften, og hvad kan du gøre for at undgå den eller betale så lidt som muligt?

Arveafgiften er mellem 0 og 36,25 % afhængigt af, hvilken relation du har til den, som du arver efter.

Har du sikret familien med et testamente?


Svar på 12-15 spørgsmål

Få straks dokumentet på mail

Skriv Testamentet under

Hvad er arveafgift?

Arveafgift er en skat til staten i Danmark. Teknisk set er arveafgift ikke en skat, men en afgift. Arveafgift hedder juridisk set boafgift og ikke arveafgift, vi fortsætter dog med at kalde det for arveafgift her.

De seneste år har arveafgiften i Danmark været mellem 0 og 36,25 % af alt, hvad du arver.

Arveafgiften opgøres således

Når du arver et beløb, en fast ejendom eller andet, så skal der betales arveafgift. Afgiften er bygget således op:

 • Først trækkes bundfradraget på 295.300 fra arven.
 • Af det resterende beløb betales 15 % i arveafgift.
 • Hvis du er fjern familie eller ven af afdøde, så skal du betale yderligere 25 % i afgift af hele arven.
Arveafgift | Den er mellem 0 % og 36,25 %

Vi har lavet uddybende beregningseksempler på arveafgift, der passer til netop din situation.

Hvor stor er arveafgiften for dig?

Arveafgiftens størrelse afhænger af din relation til afdøde. Ægtefæller betaler 0 %, nærmeste familie betaler 15 % (samlevende, børn og forældre), fjern familie og venner betaler arveafgiftssatser på op til 36,25 %.

Lad os se på, hvor meget du skal betale i arveafgift. Vi har også vist beregningseksempler, så det er lettere at forholde sig til.

0 % Arveafgift – Ægtefæller og Velgørenhed

Ægtefæller betaler ikke arveafgift, når de arver efter hinanden. Ægtefæller betragtes som værende én enhed, som har sparet op i fællesskab. Staten synes derfor, at det er rimeligt, at ægtefæller ikke skal betale arveafgift efter hinanden.

Eksempel – ægtefæller

Du er gift, og din ægtefæller går en dag bort. Du arver samlet set 1 mio. kr. efter din ægtefælle. Den samlede arv, der kommer til udbetaling til dig er:

 • Du arver 1 mio. kr.
 • Arveafgift er 0 %.
 • Du får 1 mio. kr. udbetalt.

Ægtefæller er de eneste personer i Danmark, der ikke skal betale arveafgift, når de arver hinanden.

Arveafgift uskiftet bo

Skal du betale arveafgift, når du sidder i uskiftet bo? Det korte svar er, nej! Når du sidder i uskiftet bo, så har du ikke arvet noget, da boet endnu ikke er skiftet.

Det er altså ligegyldigt om, du sidder i uskiftet bo efter din ægtefæller eller, om du vælger at skifte boet. Du kommer aldrig til at betale arveafgift efter din ægtefælle.

Velgørende organisationer

Velgørende organisationer, med et almennyttigt formål, betaler heller ikke arveafgift. Al arv går dermed ubeskåret til den velgørende organisation, hvis du opretter et testamente. Eksempler på almennyttige organisationer kan være Kræftens Bekæmpelse, Dyrenes Beskyttelse, etc.

Arveafgift 15 % - Nærmeste Familie

Samlevende – 15 %

Som samlevendebetaler I enten 15 % i arveafgift eller op til 36,25 % i arveafgift. Samlevende betaler ”kun” 15 % i afgift, hvis I opfylder følgende:

 • I har boet sammen i mere end 2 år, eller
 • I lever sammen og har børn sammen, eller venter barn sammen.

Hvis I ikke opfylder disse betingelser, så skal I betale op til 36,25 % i arveafgift, selv om I er samlevende.

Eksempel 15 % arveafgift

Dette eksempel kan beregnes for alle, der betaler 15 % i arveafgift. I eksemplet tager vi udgangspunkt i, at du arver al arv efter din samlever, som er 1 mio. kr.

Regnestykket ser således ud for dig:

 • Du arver 1 mio. kr.
 • Du betaler ikke arveafgift af de første 295.300. Dette kaldes bundfradrag.
 • Du betaler 15 % i arveafgift af det resterende beløb (1.000.000 – 295.300 = 704.700). Dvs. 15 % af 704.700 kr., det er 105.705 kr. i arveafgift.
 • Arven, som du får udbetalt, er alt i alt 1.000.000 kr. minus 105.705 kr. Du får udbetalt 894.295 efter din samlever.

Hvis du og din samlever ikke opfylder kriterierne for som samlevende, så skulle du betale de høje satser på 36,25 %, som du kan læse om under fjern familie og venner.

Ovenstående eksempel gælder beregning af arveafgift for alle, der skal betale 15 % i arveafgift.

Start dit testamente i dag

Børn, børnebørn, oldebørn, adopterede børn, stedbørn – 15 %

Alle børn, børnebørn, oldebørn, adopterede børn og stedbørn inkl. deres afkom, betaler samme arveafgift, som samlevende. Bortadopterede børn hører også til i denne kategori. Alle disse ”børn” betaler en sats på 15 %.

Regnestykket for betaling af afgift for børn er identisk med regnestykket for samlevende.

Hvis et barn f.eks. arver 1 mio. kr., som er al arv efter forældrene, , så skal der betales 105.705 kr. i arveafgift, og den udbetalte arv vil dermed være 894.295 kr. for den første mio. kr.

Hvis der er arvet 2 mio. kr. i stedet for 1 mio. kr., så skal der betales 15 % af hele den sidste mio. kr. Det vil sige, at der i dette tilfælde skal betales 150.000 kr. af den sidste mio. kr. Den samlede arveafgift for barnet, der arver 2 mio. kr. vil altså være 150.000 kr. + 105.705 kr. = 255.705 kr.

Plejebørn – 15 %

Plejebørn betaler samme arveafgift som dine egne børn. Følgende krav skal dog være opfyldt for, at plejebarnet ”kun” skal betale 15 %:

 • Plejebarnet skal have haft bopæl hos dig i minimum 5 sammenhængende år.
 • Plejebarnet skal have påbegyndt de 5 sammenhængende år inden, at barnet fyldte 15 år.

Plejebørn betaler samme arveafgift som samlevende, børn, etc. Se eksemplet for arveafgift for samlevende, hvis du vil se, hvor meget plejebørn skal betale i afgift, hvis de arver 1 mio. kr.

Forældre – 15 %

Forældre betaler 15 % i arveafgift, hvis de arver efter deres børn. Vær opmærksom på, disse ”forældre” ikke er omfattet af ”lav” arveafgift: Svigerforældre, stedforældre og plejeforældre betaler 36,25 % i arveafgift og ikke 15 %, som dine egne forældre!

36,25 % Arveafgift – Fjern Familie, Venner, etc.

Arveafgiften mellem fjern familie, dvs. søskende, nevøer/niecer, mv. er på op til 36,25 %. Dette gælder også for venner, bekendte og alle andre arvinger, end dem der er nævnt i de tidligere afsnit.

Reglerne for arveafgift for disse arvinger er bygget således op:

 • Af de første 295.300 kr. (indeks år 2019), som afdøde efterlader sig, skal der ikke betales den normale arveafgift på 15 %. Dette hedder bundfradraget.
 • Af beløbet, der overstiger bundfradraget, skal der betales 15 % i arveafgift.
 • Af hele det beløb, som afdøde efterlader sig, skal der betales 25 % arveafgiftssats.

Lad os tage et eksempel, hvor en søster arver 1 mio. kr. efter sin bror.

Eksempel – 36,25 % arveafgift mellem søskende

I dette eksempel arver Lene alt, hvad hendes bror har efterladt sig. Den samlede formue beløber sig på 1 mio. kr. efter, at broderens faste ejendom er blevet solgt. Lene arver altså 1 mio. kr., og regnestykket ser således ud:

 • Arv 1 mio. kr.
 • Lene skal ikke betale ”normal” afgift på 15 % af de første 295.300 kr.
 • Lene skal betale 15 % afgift af arven fratrukket bundfradraget, dvs. (1.000.000 – 295.300 = 704.700). 15 % af 704.700 kr., det er 105.705 kr. i ”normal” afgift.
 • Herefter skal Lene betale 25 % af hele det beløbet (1.000.000 x 25 % = 250.000 kr.).
 • Lenes samlede arveafgift vil blive (105.705 + 250.000 = 305.705). 705 kr. af Lenes arv skal dermed betales i arveafgift efter sin bror.
 • Lenes samlede udbetalte arv bliver således (1.000.000 – 305.705 = 694.295). Lene får udbetalt 694.295 kr. efter sin bror, når hun arver 1 mio. kr.

Ovenstående eksempel gælder for alle, der skal betale op den høje arveafgift på 36,25 %. Eksemplet gælder dermed for: Søskende, nevøer/niecer, bedsteforældre og fjern familie.

Eksemplet gælder uanset om der er arvet en formue i form af penge i banken, aktier, fast ejendom, etc. Arveafgiften skal betales for den samlede værdi af det, som du arver efter afdøde.

Start dit testamente i dag

Sådan Undgår/Minimerer du Arveafgiften

Som udgangspunkt skal der altid betales fuld arveafgift, når der efterlades arv fra en afdød til en arving. Der er dog nogle ting, som du kan gøre for at dine arvinger undgår eller skal betale lidt mindre i arveafgift. Du kan gøre følgende:

 1. Du kan give afgiftsfrie gaver så længe, du lever.
 2. Du kan benytte dig af 30 %-reglen til arvinger, der betaler 36,25 % i arveafgift.

Afgiftsfrie gaver

Alle med børn, børnebørn og svigerbørn, har mulighed for at give afgiftsfrie gaver. Gaverne skal gives i levende live. Du kan altså ikke skrive ind i testamentet, at børnene skal have xxx kroner af boet i xxx år. Den går ikke.

Når du giver afgiftsfrie gaver, så mindsker du arven, som du giver til dine arvinger. Du mindsker på denne måde arveafgiften til staten, da arven er mindsket.

Satserne på afgiftsfrie gaver

 • Hver forælder, kan give hvert barn/barnebarn 65.700 kr. pr. år afgiftsfrit (2019-sats).
 • Hver forælder, kan give deres svigerbørn 23.000 kr. pr. svigerbarn pr. år afgiftsfrit (2019-sats).

Eksempel afgiftsfrie gaver

Du og din ægtefælle ønsker at give jeres datters, hendes mand og deres to fælles børn så stor en afgiftsfri gave, som muligt. I kan give følgende:

 • Jeres datter 2 x 65.700 kr. (I kan give hende 65.700 kr. hver) = i alt 131.400 kr.
 • Jeres 2 børnebørn kan ligeledes få 131.400 kr. hver. Børnebørnene får til sammen = 262.800 kr.
 • Jeres svigersøn 2 x 23.000 kr. (I kan give ham 23.000 kr. hver) = 46.000 kr.
 • Den samlede sum af afgiftsfrie gaver bliver i alt 440.200 kr.

I kan give jeres datter, svigersøn og to børnebørn en samlet sum af afgiftsfrie gaver pr. år på 440.200 kr.

Hvis i gentagende år i træk, giver dette beløb væk, så kan der spares store summer i arveafgift.

Reduktion af arveafgift - 30 % reglen

Du kan desværre ikke undgå arveafgift, men det er muligt at reducere arveafgiften for alle arvinger, der skal betale op til 36,25 % i arveafgift. Dette er arvinger så som søskende, bedsteforældre, venner, etc.

Du kan reducere afgiften fra 36,25 % til 30 %, hvis du efterlader dig 1 mio. kr. eller mere.

Reduktion af arveafgiften sker ved, at du beder en velgørende organisation om at betale arvingernes arveafgift. Samtidig lader den velgørende organisation arve 30 % af din arv.

Lad os forklare hvordan arveafgift mindskes ved nedenstående eksempel

Ingen reduktion af arveafgift  
Bente har arvet 100 kr., som hun skal betale 36,25 % i arveafgift af til staten. Dette er den normale måde at arve på, og Bente skal derfor betale staten 36,25 kr. i arveafgift.

 • Bente får samlet set 63,75 kr. i arv.

Med reduktion af arveafgiften  
Bente arver igen 100 kr. Men i stedet for at få arven direkte, så står der i testamentet, at Bente kun arver 70 kr. De resterende 30 kr. er givet til Kræftens bekæmpelse mod, at Kræftens Bekæmpelse betaler Bentes arveafgift:

 • Kræftens Bekæmpelse betaler ikke arveafgift, når de arver.
 • Kræftens Bekæmpelse skal derfor kun betale 36,25 % af Bentes 70 kr. De betaler samlet set 25,38 kr. i arveafgift.
 • Kræftens Bekæmpelse fik 30 kr. i arv af dig, og har brugt 25,38 kr. til at betale Bentes arveafgift.
 • Kræftens Bekæmpelse kan beholde forskellen på disse to beløb. Kræftens Bekæmpelse får i dette tilfælde en donation på 4,62 kr. 

Bente og Kræftens Bekæmpelse vinder begge på dette

 • Bente får samlet set 70 kr. i arv i stedet for de tidligere 63,75 kr.
 • Kræftens Bekæmpelse får en donation på 4,62 kr.

På denne måde kan du minimere arveafgiften til alle arvinger, der skal betale den høje arveafgift på 36,25 kr.

*Der er ikke medregnet bundfradrag mv. i dette eksempel. Eksemplet medvirker udelukkende til at forklare, hvad der sker mellem staten, arvingen og den velgørende organisation.