Her er den fulde guide til dig

Få al information og læs også om, hvad du kan gøre for at mindske arveafgiften.

Hvad er arveafgift?

Det er en afgift til Staten, som juridisk hedder boafgift. Afgiftens størrelse afhænger af din relation til afdøde, og skal betales, når du arver. Ægtefæller betaler 0 % i arveafgift. Børn, forældre og samlevende betaler 15 %, mens søskende og andre fjernere slægtninge betaler op til 36,25 %.

Arveafgift | Den er mellem 0 % og 36,25 %

Arveafgift i år 2023

Arveafgiften i år 2023 er følgende:

 • Ægtefæller 0 %.
 • Børn, børnebørn, samlevende forældre 15 %.
 • Alle andre arvinger 36,25 %.
 • I 2023 er bundfradraget 321.700 kr. (Sats 2022 var 312.500 kr.)

Sådan beregnes afgiften

Når du arver et beløb, en fast ejendom eller andet, så skal der betales afgift af arven. Afgiften er bygget således op:

 • Først trækkes bundfradrag på 321.700 kr. fra uden at betale arveafgift.
 • Af det resterende beløb betales 15 % i grundafgift.
 • Fjern familie/vener, skal betale yderligere 25 % i afgift af arven.

Vi har lavet uddybende beregningseksempler, der passer til netop din situation.

0 % – Ægtefæller og Velgørenhed

Ægtefæller og registrerede partnere betaler ikke arveafgift, når de arver efter hinanden. Ægtepar og registrerede partnere betragtes som værende én enhed, hvor alt er fælles, og der betales derfor ikke arveafgift, når den ene går bort. Dette gælder uanset, hvor meget parterne arver efter hinanden.

0 % arveafgift ægtefæller og velgørende organisationer

Eksempel – ægtefæller

Lad os se på, hvad dette betyder for dig, hvis I er ægtefæller eller registrerede partnere. Hvis din partner går bort før dig og efterlader 1 mio. kr. til dig, så vil beregningen se således ud:

 • Du arver 1 mio. kr.
 • Arveafgift er 0 %.
 • Du får 1 mio. kr. udbetalt.

Du får samlet samlet set 1 mio. kr. udbetalt efter din partner. Ægtefæller og registrerede partnere er de eneste personer i Danmark, der ikke skal betale afgift, når de arver hinanden.

Hvordan er du stillet ved sygdom/demens, død eller skilsmisse?

Få vished om din juridiske situation. Opret et gratis juratjek på 5 minutter.

Uskiftet bo

Skal du betale arveafgift, når du sidder i uskiftet bo? Det korte svar er, nej! Når du sidder i uskiftet bo, så har du ikke arvet noget, da boet endnu ikke er skiftet.

Det har altså ingen betydning om, du sidder i uskiftet bo efter din ægtefæller eller, om du vælger at skifte boet. Du kommer aldrig til at betale arveafgift efter din ægtefælle.

Velgørende organisationer

Velgørende organisationer, med et almennyttigt formål, betaler heller ikke arveafgift. Al arv går dermed ubeskåret til den velgørende organisation, hvis du opretter et testamente. Eksempler på almennyttige organisationer kan være Kræftens Bekæmpelse, Dyrenes Beskyttelse, etc.

Vidste du: 13 % af danskerne har oprettet et testamente, 87 % lever i det uvisse.

15 % - Nærmeste Familie

Den nærmeste familie betaler 15 % i afgift, når de arver. Vær opmærksom på, at der kan være særlige regler til, hvad det f.eks. vil sige at være samlevende, stedbørn, plejebørn. Vi anbefaler derfor, at du læser hele afsnittet. Den nærmeste familie er:

15 % arveafgift til børn, samlevende, børnebørn og forældre

Samlevende – 15 % arveafgift

Som samlevende betaler I enten 15 % eller op til 36,25 % i arveafgift. Som samlevende betaler I ”kun” 15 % i afgift, hvis I opfylder følgende:

 • I har boet sammen i mere end 2 år, eller
 • I lever sammen og har børn sammen, eller venter barn sammen.

Hvis I ikke opfylder disse betingelser, så skal I betale op til 36,25 % i arveafgift, selv om I er samlevende.

Vidste du: Det tager 15 minutter at få styr på et testamente, der sikrer dig og familien.

Eksempel 15 % afgift

Dette eksempel kan beregnes for alle, der betaler 15 % i afgift. I eksemplet tager vi udgangspunkt i, at du arver al arv efter din samlever. Den samlevende arv i dette eksempel er 1 mio. kr.

Regnestykket ser således ud for dig:

 • Du arver 1 mio. kr.
 • Du betaler ikke afgift af de første 321.700 kr. Dette kaldes bundfradrag.
 • Du betaler 15 % i afgift af det resterende beløb (1.000.000 – 321.700 = 678.300). Dvs. 15 % af 678.300 kr., det er 101.745 kr. i arveafgift.
 • Arven, som du får udbetalt, er alt i alt 1.000.000 kr. minus 101.745 kr. Du får udbetalt 898.255 kr. efter din samlever.

Hvis du og din samlever ikke opfylder kriterierne for  samlevende, så skulle du betale de høje satser på 36,25 %, som du kan læse om her.

Har du styr på det juraen i hverdagen? Få et gratis juratjek (tager 5 min.)

Børn, børnebørn, oldebørn, adopterede børn, stedbørn – 15 %

Børn, børnebørn, oldebørn, adopterede børn og stedbørn inkl. deres afkom, betaler 15 % i arveafgift. Såfremt et bortadopteret arver, er afgiften også 15 %.  Bundfradrag på 312.500 kr. fratrækkes den samlede formue, der er efterladt. Arvingerne deler således bundfradraget mellem sig.

Beregningen for betaling af afgift for børn er identisk med beregningen for samlevende, som du kan se her.

Hvis et barn f.eks. arver 1 mio. kr. efter forældrene, skal der betales 101.745 kr.  i arveafgift. Den udbetalte arv vil dermed være 898.255 kr. for den første mio. kr.

Hvis der er arvet 2 mio. kr. i stedet for 1 mio. kr., skal der betales 15 % af hele den sidste mio. kr. Den samlede arveafgift for barnet, der arver 2 mio. kr. vil altså være: 150.000 kr. (15 % af den sidste mio. kr.) + 101.745  (afgiften af den første mio. kr.) kr. = 251.745 kr.

Vidste du: Det er gratis at få rådgivning hos Dokument 24. Mange vælger også at skabe sikkerhed for hinanden ved at oprette fremtidsfuldmagter.

Plejebørn – 15 %

Plejebørn betaler samme arveafgift som dine egne børn. Følgende krav skal dog være opfyldt for, at plejebarnet ”kun” skal betale 15 %:

 • Plejebarnet skal have haft bopæl hos dig i minimum 5 sammenhængende år.
 • Plejebarnet skal have påbegyndt de 5 sammenhængende år inden, at barnet fyldte 15 år.

Plejebørn betaler samme afgift som samlevende, børn, etc. Se eksemplet for arveafgift for samlevende her, hvis du vil se, hvor meget plejebørn skal betale.

Forældre – 15 %

Forældre betaler 15 % i arveafgift, hvis de arver efter deres børn. Det er kun barnets "rigtige" forældre, der betaler denne afgift. Svigerforældre, stedforældre og plejeforældre betaler den høje arveafgift på 36,25 %! Bundfradrag på 321.700 kr. fratrækkes den samlede arv før afgiften betales.

36,25 % – Fjern Familie, Venner, etc.

Fjern familie betaler arveafgift på op til 36,25 %. Fjern familie er jf. arveloven søskende, nevøer/niecer anden familie, som ikke er i direkte arvelinje eller partner/ægtefælle/registreret partner. Venner, bekendte og alle andre arvinger skal også betale op til 36,25 %, når de arver efter afdøde. 

36,25 % arveafgift betales af søskende, nevøer, niecer, fjern familie og venner

Reglerne for arveafgift for fjerne familie, venner mv. er således:

 • Af de første 321.700 kr., som afdøde efterlader sig, skal der ikke betales den normale afgift på 15 %. Dette hedder bundfradraget.
 • Af beløbet, der overstiger bundfradraget, skal der betales 15 % i afgift.
 • Af hele det beløb, som afdøde efterlader sig, skal der først trækkes 15 % arveafgift fra, hvorefter, der betales yderligere 25 % i afgift.

Lad os tage et eksempel, hvor en søster arver 1 mio. kr. efter sin bror.

Vidste du: Dokument 24 har stået bag oprettelse af mere end 20.000 juridiske dokumenter? 

Hvordan er du stillet ved død, sygdom/demens eller skilsmisse?

Eksempel – 36,25 % afgift mellem søskende ved arv

I dette eksempel arver Lene alt, hvad hendes bror har efterladt sig. Den samlede formue beløber sig på 1 mio. kr. efter, at broderens faste ejendom er blevet solgt. Lene arver altså 1 mio. kr., og beregningen for arveafgift og arv ser således ud:

 • Arv 1 mio. kr.
 • Lene skal ikke betale ”normal” afgift på 15 % af de første 321.700 kr.
 • Lene skal først betale 15 % afgift af arven fratrukket bundfradraget, dvs. (1.000.000 – 321.700 = 678.300). 15 % af 678.300 kr., det er 101.745 kr. i ”normal” afgift.
 • Herefter skal Lene betale 25 % af hele arven minus det beløb, der allerede er betalt 15 % arveafgift af (101.745 kr.). Der skal således betales (1.000.000 - 101.745 = 898.255) x 25 % = 224.564 kr.
 • Lenes samlede arveafgift vil blive (101.745 + 224.564 = 326.309). Det "koster" dermed Lene 326.309 kr. at arve efter sin bror.
 • Lenes samlede udbetalte arv bliver således (1.000.000 – 326.309 = 673.691). Lene får udbetalt 673.691 kr. efter sin bror, når hun arver 1 mio. kr.

Ovenstående eksempel gælder for alle, der skal betale den høje afgift på 36,25 %. Eksemplet gælder dermed for: Søskende, nevøer/niecer, bedsteforældre og fjernere familie.

Eksemplet gælder uanset om der er arvet en formue i form af penge i banken, aktier, fast ejendom, etc. Arveafgiften skal betales for den samlede værdi af det, som der arves efter afdøde.

Sådan Undgår/Minimerer du afgiften

Som udgangspunkt skal der altid betales fuld arveafgift, når der efterlades arv fra en afdød til en arving. Der er dog nogle ting, som du kan gøre for, at dine arvinger undgår eller skal betale lidt mindre i afgift. Du kan gøre følgende:

 1. Du kan give afgiftsfrie gaver så længe, du lever.
 2. Du kan benytte dig af 30 %-reglen til arvinger, der betaler 36,25 % i arveafgift.

Afgiftsfrie gaver

Alle med børn, børnebørn og svigerbørn, har mulighed for at give afgiftsfrie gaver. Gaverne skal gives i levende live. Du kan altså ikke skrive ind i testamentet, at børnene skal have xxx kroner af boet i xxx år. Den går ikke.

Når du giver afgiftsfrie gaver, så mindsker du arven, som du giver til dine arvinger. Du mindsker på denne måde arveafgiften til staten, da arven er blevet mindre.

Satserne på afgiftsfrie gaver

 • Hver forælder, kan give hvert barn/barnebarn 71.500 kr. pr. år afgiftsfrit (2023-sats). Se mere her.
 • Hver forælder, kan give deres svigerbørn 25.000 kr. pr. svigerbarn pr. år afgiftsfrit (2023-sats).

Eksempel afgiftsfrie gaver

Lad os sige, at du og din ægtefælle ønsker at give jeres datter, hendes mand og deres to fælles børn den størst mulige afgiftsfrie gave. I kan give følgende:

 • Jeres datter kan få en gave på 2 x 71.500 kr. (I kan give hende 71.500 kr. hver) = i alt 143.000 kr.
 • Jeres 2 børnebørn kan ligeledes få 143.000 kr. hver. Børnebørnene får til sammen = 286.000 kr.
 • Jeres svigersøn 2 x 25.000 kr. (I kan give ham 25.000 kr. hver) = 50.000 kr.
 • Den samlede sum af afgiftsfrie gaver bliver i alt 479.000 kr.

I kan give jeres datter, svigersøn og to børnebørn en samlet sum af afgiftsfrie gaver pr. år på 479.000 kr.

Hvis i gentagende år i træk, giver dette beløb væk, så kan der spares store summer i arveafgift.

Reduktion af arveafgift - 30 % reglen

Du kan desværre ikke undgå arveafgift, men det er muligt at reducere den for alle arvinger, der skal betale op til 36,25 % i afgift. Dette er arvinger så som søskende, bedsteforældre, venner, etc. Du kan reducere afgiften fra 36,25 % til 30 % ved brug af 30 % - reglen, som vi forklarer om her.

Reduktion sker ved, at du beder en velgørende organisation om at betale arvingernes arveafgift. Samtidig lader den velgørende organisation arve 30 % af din arv.

Ingen reduktion af arveafgift

Hvis 30 % løsningen i stedet bruges, så vil der være mere arv til arvingen samtidig med, at du donerer arve til em velgørende organisation.

Arveafgift inkl. brug af 30 % løsning

Lad os forklare hvordan afgiften mindskes ved nedenstående eksempel

Ingen reduktion - den "normale måde at arve på"
Bente har arvet 100 kr., som hun skal betale 36,25 % i afgift af til staten. Dette er den normale måde at arve på, og Bente skal derfor betale staten 36,25 kr.

 • Bente får samlet set 63,75 kr. i arv.

Med reduktion - den optimale måde at arve på 
Bente arver igen 100 kr. Men i stedet for at få arven direkte, så står der i testamentet, at Bente kun arver 70 kr. De resterende 30 kr. er givet til Kræftens bekæmpelse mod, at Kræftens Bekæmpelse betaler Bentes arveafgift:

 • Kræftens Bekæmpelse betaler ikke arveafgift, når de arver.
 • Kræftens Bekæmpelse skal derfor kun betale 36,25 % af Bentes 70 kr. De betaler samlet set 25,38 kr. til staten.
 • Kræftens Bekæmpelse fik 30 kr. i arv af dig, og har brugt 25,38 kr. til at betale Bentes arveafgift.
 • Kræftens Bekæmpelse kan beholde forskellen på disse to beløb. Kræftens Bekæmpelse får i dette tilfælde en donation på 4,62 kr. 

Bente og Kræftens Bekæmpelse vinder begge på dette

 • Bente får samlet set 70 kr. i arv i stedet for de tidligere 63,75 kr.
 • Kræftens Bekæmpelse får en donation på 4,62 kr.

På denne måde kan du minimere afgiften til alle arvinger, der skal betale den høje afgift på 36,25 kr.

*Der er ikke medregnet bundfradrag mv. i dette eksempel. Eksemplet medvirker udelukkende til at forklare, hvad der sker mellem staten, arvingen og den velgørende organisation.

Hvordan er du stillet ved død, sygdom/demens eller skilsmisse?

Virkelig hjælpsomme, forstående og lyttende. De giver sig god tid til at forklare tingene, og fortæller dem gerne igen og igen, hvis man har brug for det uden, at det er noget problem overhovedet :)