Sådan mindsker du arveafgiften med 30%-reglen!

Reglen nedsætter arveafgiften samtidig med, at der doneres arv til velgørenhed. Du bestemmer, hvilken velgørende organisation, der skal modtage arv, når du benytter  reglen.

 1. Hvem kan benytte 30 %-reglen?
 2. Hvordan mindskes arveafgiften?
 3. Hvordan benytter du reglen?

Hvem kan benytte 30 %-reglen?

Søskende, fætre, kusiner, venner og andre fjerne familiemedlemmer kan få mindsket arveafgiften gennem 30 %-løsningen. Det skyldes, at disse arvinger betaler op til 36,25 % i arveafgift. Ægtefæller, samlevende, børn etc. betaler ”kun” mellem 0 og 15 % - derfor kan løsningen ikke benyttes af dem.

Hvem kan benytte 30 procent reglen i et testamente

Hvordan mindskes arveafgiften?

Hvis du ønsker, at dine arvinger skal betale mindre arveafgift/boafgift, skal du oprette et testamente. I testamentet skriver du, at dine arvinger skal modtage 70 % af arven efter dig, samt at en velgørende organisation skal modtage 30 % af arven.

Betingelsen for, at den velgørende organisation kan modtage arven, er, at organisationen betaler for arvingernes afgifter.

Se nedenstående grafik, der viser, hvordan dette fungerer i praksis. Efter grafikken har vi uddybet med eksempler, der forklarer løsningen i praksis. 

30 procent reglen

Eksempel: Peter arver 2.000.000 kroner efter sin søster

30 %-reglen forklares mest enkelt ved at opstille et eksempel, hvor Peter arver 2 millioner kroner efter sin søster. I det første eksempel ser vi, hvad der sker, hvis Peter skal betale normale afgifter af arven:

Eksempel: Peter betaler fuld arveafgift

Regnestykket for betaling af afgifter ser således ud i 2024:

 • Arv: 2.000.000 kr.
 • Bundfradrag 333.100 kr. (Dette beløb skal der ikke betales arveafgift af).
 • Arv efter bundfradrag: 1.666.900 kr.
 • 15 % afgift af 1.678.300 kr. = 250.035 kr.
 • Nyt beløb: 2.000.000 - 250.035 kr. = 1.749.965 kr.
 • 25 % tillægsafgift af 1.749.965 kr. = 437.491 kr.
 • Afgifter i alt: 250.035 + 437.491 = 687.526 kr.
 • Arv tilbage: 2.000.000 – 687.526 = 1.312.474 kr.

Når Peter arver 2 millioner kroner efter sin søster, får Peter i sidste ende udbetalt 1.312.474 kr. Du kan læse mere om, hvordan de forskellige afgifter er sat sammen ved at trykke her.

Hvis Peters søster havde valgt at benytte 30 procent reglen, havde Peter fået udbetalt 1.400.000 kr. i stedet. Peter havde i så fald fået 87.526 kr. mere i arv, hvis 30 %-reglen var benyttet.

Lad os se, hvordan dette ville ser ud:

Eksempel: 30 procent reglen benyttet til udbetaling af arv

Velgørende organisationer betaler ikke boafgift/arveafgift/gaveafgift med videre. Dette gør Peters søster brug af, når Peter får arven tildelt gennem 30 %-reglen.

En velgørende organisation får 30 % af arven efter Peters søster på betingelse af, at organisationen betaler for afgifterne forbundet med arven til Peter. Peter får de resterende 70 % af arven.

Regnestykket ser således ud:

Peter modtager 70 % af arven på 2.000.000 kroner. Dette er 1.400.000 kr.

Den velgørende organisation modtager 30 % af de 2 mio. kr. Dette er 600.000 kr. De resterende 1.400.000 kr. er det beløb, der skal betales afgifter af. Den velgørende organisation skal ikke betale afgifter af deres egen arv, da de er fritaget for at betale denne form for afgifter. De samlede afgifter udregnes således:

 • Arv, der skal betales afgifter af (dette er arven til Peter): 1.400.000 kr.
 • Bundfradrag 333.100 kr. (Dette beløb skal der ikke betales arveafgift af).
 • Arv efter bundfradrag: 1.066.900 kr.
 • 15 % afgift af 1.078.300 kr. = 160.035 kr.
 • Nyt beløb: 1.400.000 kr. - 160.035 kr. = 1.239.965 kr.
 • 25 % tillægsafgift af 1.239.965 kr. = 309.991 kr.
 • Samlede afgifter er: 160.035 + 309.991 = 470.026 kr.

Den velgørende organisation skal samlet set betale 470.026 kr. i afgifter til staten. Organisationen fik udbetalt 600.000 kr. og har således 600.000 - 470.026 = 129.974 kr. i arv på denne måde.

Opsummering

Når 30 %-reglen benyttes til at give arv fra Peters søster til Peter, så vil både Peter og den velgørende organisation få noget ud af det.

 • Peter får 87.526 kr. mere i arv.
 • Den velgørende organisation får 129.974 kr. i arv.

Alle danskere, hvis arvinger er søskende eller fjerne slægtninge, bør overveje at benytte sig af denne regel. Der doneres både penge til velgørenhed, og arvingerne modtager mere arv på denne måde.

Hvordan benytter du reglen?

Det er enkelt for dig at sikre dine arvinger gennem 30 %-reglen. Det kræver blot, at du opretter et testamente, hvori 30 %-reglen er skrevet ind. Du opretter dit testamente hos Dokument 24 online. Vi sikrer, at reglen bliver skrevet ind i testamentet, når du ønsker det.

Sådan opretter du dit testamente hos Dokument 24

Når du opretter dit testamente hos Dokument 24, tager det ganske kort tid, og så har du et færdigt testamente.

Således benytter du reglen i dit testamente

 1. Svarer på spørgsmål online: Først skal du svare på en række spørgsmål online. Et af spørgsmålene vil være, om du ønsker at mindske arveafgiften til dine arvinger (30 %-løsningen). Når du vælger ja til at mindske arveafgiften til dine arvinger, beder vi dig vælge en velgørende organisation, der skal hjælpe med at minimere arveafgiften gennem 30 %-løsningen. Du kan frit vælge, hvilken organisation du ønsker at benytte.
 2. Modtag straks testamentet: Når spørgsmålene er besvaret, sender vi straks testamentet til dig på e-mail. Sammen med dokumentet modtager du vejledning til, hvordan du skriver det under.
 3. Til sidst skal dokumentet skrives under. Dette gøres enten foran 2 vitterlighedsvidner eller foran en notar. Et testamente skrevet under foran notar kan ikke betvivles, da notarens opgave er at sikre, at du er bekendt med indholdet i dokumentet. Notaren sikrer ligeledes, at dokumentet opbevares i centralregistret for testamenter, hvorfor det altid vil fremkomme, når du går bort. Vi anbefaler altid, at du benytter en notar til underskrift, da dette er den mest sikre form for underskrift.

Vi hjælper dig

Hos Dokument 24 er vi altid klar til at hjælpe dig med oprettelsen af dit testamente. Du kan både ringe og skrive til os. Det er gratis at få hjælp til oprettelsen af dine dokumenter, og vi drøfter også gerne andre juridiske spørgsmål med dig.

Ring på tlf. 53 70 10 30 eller skriv på info@dokument24.dk. Vi ser frem til at hjælpe dig.