Husk at oprette gavebrev ved skattefri gaver

Du bør oprette et gavebrev, når du giver skattefri gaver. På den måde er der styr på det juridiske. Et gavebrev tager 10 minutter at udfylde og koster kun 250 kroner. Du sparer altså 1.250 kroner i forhold til traditionelle advokater!

 1. Skattefri gave 2024
 2. Skattefri gave fra forældre til børn og børnebørn
 3. Svigerbørn og stedbørns ægtefælle
 4. Store gaver til børn skattefrit - alternative måder
 5. Mellem søskende og fjernere slægtninge
 6. Gaver til ansatte

Skattefri gave 2024

Skattefri gaver i 2024 er op til 74.100 kroner. Det beløb må du give skattefrit til børn, stedbørn, forældre, stedforældre og bedsteforældre. Hvis beløbet overstiger 74.100 kroner, skal der betales 15 % skat af det overstigende beløb.

Skattefri gave fra forældre til børn og børnebørn

Dine børn kan modtage op til 74.100 kroner skattefrit i 2024 pr. forælder. Hvis barnet har to forældre, kan begge altså give barnet 74.100 kroner. Det vil sige, at barnet samlet set kan modtage 2 x 74.100 = 148.200 kroner.

Andre familiemedlemmer, der kan få gaver af samme størrelse skattefrit, er: børnebørn, forældre, stedforældre, stedbørn og bedsteforældre.

Når du giver større gaver, bør du oprette et gavebrev. På den måde sikrer du både dig selv om modtageren. Hos Dokument 24 er det enkelt, billigt og ligetil at oprette et gavebrev.

Eksempel skattefri gave fra forældre til børn og børnebørn

Du og din ægtefælle ønsker at give det maksimale skattefrie beløb til jeres barn og to børnebørn i år. Så meget kan I samlet set give:

 • Jeres barn kan modtage 2 x 74.100 = 148.200 kroner.
 • De to børnebørn kan hver modtage 74.100 fra jer begge. Det vil sige: 2 x 148.200 hver = 296.400 kroner i alt.
 • Beløbet er derfor 444.600 kroner i alt. 

I kan altså give gaver skattefrit til både jeres barn samt to børnebørn for i alt 444.600 kroner i 2024.

Regnestykket vil være det samme for forældre, stedforældre, stedbørn og bedsteforældre.

Svigerbørn og stedbørns ægtefælle

Svigerbørn og stedbørns ægtefælle kan modtage 25.900 kroner skattefrit i gave i 2024. For at kunne modtage en skattefri gave, skal dit barn dog være gift med dit svigerbarn - ellers er det juridisk set ikke dit svigerbarn.

For at være et stedbarns ægtefælle, kræver det, at både du og din partner er gift samt at dit stedbarn er gift med sin partner. Hvis det ikke er tilfældet, kan stedbarnets ægtefælle ikke modtage større gaver skattefrit.

Store gaver til børn skattefrit - alternative måder

Vil du gerne give dine børn en større skattefri gave end det årlige skattefrie gavebeløb? Stadig flere danskere føler sig begrænset af størrelsen på de skattefri gaver. Derfor søger de alternative måder, hvorpå de kan give deres børn et større beløb.

Det er muligt at give større skattefri gaver ved:

 • Familielån - mulighed 1. Der kan oprettes familielån, hvor du hvert år mindsker lånet med det højst mulige skattefrie beløb. Således er der til sidst ikke noget lån, og du har derved givet alt skattefrit.
 • Ejendomssalg - mulighed 2. Du kan også sælge en ejendom til dit barn til 15% eller 20 % under ejendomsvurderingen. Barnet kan efterfølgende sælge ejendommen til markedsværdi.
Skattefri Gaver | Dette er grænserne for dig!

Se video

Familielån som supplement til gave

Du kan oprette et familielån, hvor du hvert år eftergiver det maksimale skattefrie beløb til dit barn, barnebarn, forælder eller bedsteforælder. For at oprette et familielån, skal følgende være opfyldt:

 • Anfordringslån: Lånet skal være et anfordringslån. Det vil sige et lån, der kan kræves indfriet med kort varsel, f.eks. 14 dage.
 • Ægte lån: Der skal være tale om et ægte lån.
 • Gældsbrev: Både låntager og långiver skal have underskrevet gældsbrevet.

Vil du give du oprette et Rentefrit Familielån?

Hvis du opretter et familielån og eftergiver det maksimale skattefrie beløb til låntager hvert år, så kan dit barn modtage f.eks. 500.000 kroner skattefrit på denne måde.

Eksempel - Skattefri gave 500.000 kroner

Du og din ægtefælle ønsker at give jeres barn 500.000 kroner skattefrit i år 2024. I gør følgende:

 • År 1: I opretter et gavebrev på 2 x 74.100 = 148.200 kroner. Beløbet indsætter I på barnets konto som gave.
 • År 1 fortsat: Samtidig opretter I et rentefrit familielån på 500.000 – 148.200 = 351.800 kroner. Dette oprettes med et gældsbrev. Beløbet på 351.800 kroner  indsættes på barnets konto.
 • År 2: Barnet skylder jer i starten af året 351.800 kroner. Nu eftergiver I igen det maksimale skattefrie beløb på 148.200 kroner. (Dette beløb vil stige hvert år, da det er indeksreguleret). Barnet skylder jer nu 351.800 – 148.200 = 203.600 kroner.
 • År 3: Her eftergiver I igen det maksimale skattefrie beløb, hvorefter barnet skylder jer 203.600 – 148.200 = 55.400 kroner.
 • År 4: I eftergiver nu den sidste post, og jeres barn er nu gældfri.

Over en periode på 4 år kan du og din ægtefælle dermed give jeres barn 500.000 kroner. skattefrit. Det samme kan gøres med andre personer, som du kan give gaver til skattefrit. Her kan du se hvem.

Opret et gældsbrev til familielånet

Når du giver et familielån, SKAL der oprettes et gældsbrev. Ellers er der tale om en skattepligtig gave. Gældsbrevet skal indeholde:

 • At lånet er skattefrit.
 • At lånet er et anfordringslån, der kan kræves indfriet med f.eks. 14 dages varsel.
 • Lånet er godkendt. Det vil sige underskrevet af både låntager og långiver.

Når gældsbrevet oprettes, må der ikke stå, at lånet afskrives med det maksimale skattefrie gavebeløb hvert år. Hvis dette er skrevet ind i gældsbrevet, betragtes familielånet som en gave i stedet for et lån. Du skal hvert år tage stilling til, om du ønsker at eftergive et beløb på lånet.

Vi hjælper dig gerne med at oprette et gældsbrev til dit familielån. Du kan selv oprette familielånet ved at downloade vores formular. Alternativt kan du også ringe eller skrive til os, så vil vi hjælpe dig.

Se, hvordan du opretter et familielån! 

Sælge ejendom 15 % eller 20 % under vurdering

En anden måde at ”flytte” midler skattefrit mellem forældre og børn er ved at sælge ejendomme fra forældre til børn. Hvis forældre f.eks. sælger et hus til deres barn, kan de gøre det 15 % eller 20 % under vurderingsprisen. Barnet kan så efterfølgende sælge huset til markedsværdi. Du kan læse mere om familieoverdragelse her.

Gevinsten på hussalget tilkommer barnet. Gevinster ved ejendomssalg er skattefri og kan således betragtes som en skattefri gave fra forældre til deres børn.

Vidste du: Du kan ikke sælge ejendomme, hvis du ikke er i stand til at træffe beslutninger grundet senilitet eller anden sygdom. Det kan du lave om på med en fremtidsfuldmagt!

Eksempel – At sælge huset 15 % under ejendomsvurdering

Du og din ægtefælle/samlever ønsker at sælge huset til en værdi på 2 million kroner til jeres barn. Den offentlige ejendomsvurdering er på 1 million kroner. I kan sælge huset til jeres barn for 15 % eller 20 % under den offentlige ejendomsvurdering. (Procentsatsen afhænger af, hvornår huset er blevet vurderet).

Huset kan således sælges for 850.000 kr. til jeres barn, hvis vi tager udgangspunkt i 15 %.

Det er væsentligt, at barnet efterfølgende har ejendommen som sin bopæl. Barnet skal derfor flytte ind på adressen først. Huset kan herefter sælges til markedsværdien, som er 2 millioner kroner.

Barnet har nu fået en skattefri gevinst på 2.000.000 - 850.000 = 1.150.000 kroner. Det svarer til, at I har givet jeres barn en skattefri gave på dette beløb.

Når et hus sælges fra forældre til børn, skal alle formaliter være på plads, som var det et normalt hussalg.

Mellem søskende og fjernere slægtninge

Søskende og fjernere slægtning må ikke give hinanden skattefri gaver. Der skal betales indkomstskat på op til 51,1 % af alle større gaver mellem søskende. Det samme gør sig gældende for al anden familie, der ikke er i lige arvelinje til dig. Se hvem disse personer er her.

Eksempel - Gave mellem søskende

Peter ønsker at give sin søster, Hanne, 100.000 kroner som gave. Peter indsætter derfor 100.000 kroner på Hannes konto.

Efterfølgende skal Hanne betale fuld indkomstskat af beløbet. Hanne tjener mange penge og betaler derfor topskat. Hanne skal betale 51,1 % i indkomstskat af gaven.

Det ender med, at Hanne kun får udbetalt 48.900 kroner ud af de 100.000 kroner, som Peter har givet hende.

Vidste du: Du kan sikre familien med et testamente for kun 695 kr. Se mere her.

Pengegaver ved konfirmation og særlige lejligheder

Konfirmander skal også betale skat af store konfirmationsgaver. Hverken konfirmander eller andre må modtage større pengegaver ved særlige lejligheder. Det samme gør sig gældende, hvis du giver din ven en stor fødselsdagsgave. Der er dog ingen faste grænser for skattefri lejlighedsgaver jf. SKAT.

SKAT vil se på størrelsen af gaven i forhold til relationen mellem giver og modtager, hvis det kommer til en kendelse, hvor SKAT skal vurdere, om gaven er for stor. Ligeledes vil det have betydning, i hvilken anledning gaven er blevet givet.

En retning fra SKAT vedrørende skattefri lejlighedsgaver

Er der slet ingen retning fra SKAT i forhold til, hvor store gaver, der må gives? Jo, der har været kørt et sagsforløb, som SKAT muligvis følger afgørelsen fra. Sagsforløbet udmundede i, at Skattestyrelsen fandt 5.000 kroner som værende det maksimale skattefrie beløb, der kunne gives gaver for (i dette forløb).

Sagen gik ud på, at en kvinde igennem en årrække, havde modtaget større beløb fra sin svigerinde. Beløbene var givet som julegaver og fødselsdagsgaver. SKAT fandt, at beløbene var for store - også selvom svigerinden var meget formuende.

I dette tilfælde var Skattestyrelsens retning, at svigerinden kunne have givet op til 5.000 kroner pr. år skattefrit til kvinden. Sagen endte med, at kvinden skulle betale fuld indkomstskat af hele gavebeløbet, som hun havde modtaget fra sin svigerinde. Kvinden kunne derved ikke trække de 5.000 kroner fra pr. år, selvom Skattestyrelsen havde sagt god for, at dette beløb var passende at give.

Er 5.000 kroner det maksimale beløb?

Når Skattestyrelsen vurderede 5.000 kroner som et passende beløb i denne situation, betyder det så, at du også kan give gave for samme beløb fremadrettet til søskende og så videre? Det er svært at sige.

Sagsbehandlerne i Skattestyrelsen vil nok læne sig opad de 5.000 kroner fremover, når der er tale om lejlighedsgaver i familien. Og SKAT's medarbejdere vil sandsynligvis henføre til denne sag, hvis der skulle komme lignende sager.

Vi kan dog ikke vide os sikre, da det altid vil være en vurderingssag hos SKAT.

Det er dog svært at tro på, at SKAT vil acceptere denne størrelse gaver mellem arbejdsgiver og ansatte.

Opret Gavebrev for kun 250,-

Bestil dokument

Udfyld på 10 min.

Skriv under

Gaver til ansatte

En medarbejder kan som hovedregel modtage op til 1.300 kroner i skattefri gaver fra sin arbejdsgiver i år 2024. Dette er det samlede beløb pr. år inklusive julegaver, gavekort og kontanter. Gaver til ansatte i form af jubilæer, fratrædelsesgodtgørelser og lejlighedsgaver medregnes ikke i de 1.300 kroner.

Gaver til ansatte

 • Samlet skattefrie gavebeløb er 1.300 kroner (2024 sats).
 • Julegaver: Julegaver må maksimalt koste 1.300 kroner og tæller med i det samlede årlige gavebeløb.
 • Gavekort og kontanter: Medarbejderen skal betale indkomstskat af disse gaver. Det gælder alle kontanter og gavekort.
 • Jubilæer: Ved 25, 30, 35, 40, 45 og 50-års jubilæer, må der gives jubilæumsgaver for op til 8.000 kroner skattefrit. Alle medarbejdere skal modtage samme størrelse jubilæumsgave, for at dette gør sig gældende.
 • Fratrædelsesgodtgørelse: Der må gives op til 8.000 kroner i fratrædelsesgodtgørelse skattefrit.
 • Lejlighedsgaver ansatte: Der er ingen faste regler for gaver til ansatte, der markerer mærkedage som fødselsdag, bryllup og lignende. Der skal dog være tale om almindelige gaver

Det er virksomhedens ansvar at indberette gaver, der er givet til medarbejderne. Det skal altså indberettes, hvis der f.eks. er givet gavekort, kontanter eller gaver for mere end 1.300 kroner til de ansatte. 

Opret Gavebrev for kun 250,-

Bestil dokument

Udfyld på 10 min.

Skriv under