Skattefri gaver

Hvilke regler gælder, når du vil give eller modtager en skattefri gave? Hvor meget må børn modtage? Hvad med børnebørn, forældre og ansatte? Få svar på dette og meget mere i nedenstående.

Har du sikret familien med et testamente?


Svar på 12-15 spørgsmål

Få straks dokumentet på mail

Skriv Testamentet under

Skattefri gaver 2019 og 2020

Hvor stort er beløbet må du give skattefri gaver for i 2019? Det korte svar er op til 65.700 kr. Dette må du give til børn, stedbørn, forældre, stedforældre og bedsteforældre. Hvis beløbet overstiger 65.700 kr., så skal der betales 15 % skat af det overstigende beløb.

I år 2020 beløbet for skattefri gaver 67.100 kr.

Skattefri gaver fra forældre til børn og børnebørn

Som forælder må du give dine børn op til 65.700 kr. skattefrit pr. år. Hvis barnet har to forældre, så må begge forældre give barnet dette beløb. Barnet kan dermed samlet set modtage 2 x 65.700 kr. = 131.4000 kr. pr. år.

Det samme gør sig gældende for andre familiemedlemmer i lige arvelinje efter dig. Det vil sige børnebørn, forældre, stedforældre, stedbørn og bedsteforældre.

Eksempel skattefri gave fra forældre til børn og børnebørn

Du og din ægtefælle ønsker at give det maksimale skattefrie beløb til jeres barn og to børnebørn i år. Så meget kan I samlet set give:

 • ”Barnet” 2 x 65.700 kr. = 131.400 kr.
 • To børnebørn 2 x 2 x 65.700 kr. = 262.800 kr.
 • I alt 394.200 kr.

I kan altså give jeres barn og to børnebørn i alt 394.200 kr. i skattefrit i år.

Et lignede regnestykke kan laves for samtlige personer i denne kategori.

Skattefri Gaver | Dette er grænserne for dig!

Svigerbørn og stedbørns ægtefælle

Svigerbørn og stedbørns ægtefælle kan modtage 23.000 i skattefrit i 2019. I år 2020 er dette beløb 23.500 kr.

Vær opmærksom på, at dit barn skal være gift med dit svigerbarn. Hvis jeres barn lever i et papirløst forhold, så er barnets partner ikke jeres svigerbarn juridisk set.

For at være et stedbarns ægtefælle, så skal både du og din partner være gift, og dit stedbarn skal være gift med sin partner.

Store gaver til børn skattefrit, hvordan gør du?

Vil du gerne give din børn en større skattefri gave end det årlige skattefrie gavebeløb? Stadig flere danskere føler sig begrænset af størrelsen på de skattefri gaver. De søger derfor alternative måder til at give deres børn et større beløb.

Det er muligt at give større skattefri gaver ved:

 • Enten at oprette et familielån, hvor du eftergiver et beløb årligt, eller
 • Ved at sælge en ejendom til dit barn til under ejendomsvurderingen.

Familielån som supplement til gave

Du kan oprette et familielån, hvor du hvert år eftergiver det maksimalt skattefrie beløb til dit barn, barnebarn, forælder, bedsteforælder. For at oprette et familielån, skal følgene være opfyldt:

 • Anfordringslån: Lånet skal være et anfordringslån. Dvs. et lån, der kan kræves indfriet med kort varsel, f.eks. 14 dage.
 • Ægte lån: Der skal være tale om et ægte lån.
 • Gældsbrev: Der skal være underskrevet et gældsbrev fra både låntager og långiver.

Hvis du opretter et familielån, og eftergiver det maksimale skattefrie beløb til låntager hvert år, så kan dit barn modtage f.eks. 500.000 skattefrit på denne måde.

Skattefri gave 500.000 kr. – eksempel

Du og din ægtefælle ønsker at give jeres barn 500.000 skattefrit. I gør følgende:

 • År 1: Her opretter I et gavebrev på 2 x 65.700 kr. = 131.400 kr. Beløbet indsætter I på barnets konto som gave.
 • År 1 fortsat: Samtidig opretter i et rentefrit familielån på 500.000 – 131.400 = 368.600 kr. Dette oprettes gennem et gældsbrev. Beløbet indsættes på barnets konto.
 • År 2: Barnet skylder Jer i starten af året 368.600 kr. Nu eftergiver I igen det maksimalt skattefrie beløb på 131.400 kr. (dette beløb vil stige hvert år, så det vil være højere til næste år). Barnet skylder Jer nu 368.600 – 131.400 = 237.200 kr.
 • År 3: Her eftergiver I igen det maksimale skattefrie beløb, hvorefter barnet skylder Jer 237.200 – 131.400 = 105.800 kr.
 • År 4: Her eftergiver i barnet den sidste post, og barnet er herefter gældfrit.

Over en periode på 4 år kan du og din ægtefælle give jeres barn 500.000 kr. skattefrit. Det samme kan gøres med andre personer, som du kan give skattefri gaver.

Opret et gældsbrev til familielånet

Hvis du vælger at oprette et rentefrit familielån, så SKAL der oprettes et gældsbrev. Ellers vil lånet blive betragtet som en gave, og skal dermed beskattes.

I gældsbrevet skal følgende f.eks. være omhandlet:

 • At lånet er skattefrit.
 • At der er tale om et anfordringslån, der kan kræves indfriet med 14 dages varsel.
 • Lånet er godkendt, dvs. underskrevet af både låntager og långiver.

Der må ikke stå, at lånet afskrives med det maksimale skattefri gavebeløb pr. år. Hvis dette er skrevet ind gældsbrevet, så betragtes familielånet som en gave i stedet for et lån. Du skal hvert år tage stilling til, om du ønsker at eftergive et beløb på lånet.

Vi hjælper dig gerne med at oprette et gældsbrev til dit familielån. Ring eller skriv til os, så vil vi hjælpe dig.

Sælge ejendom 15 % under vurdering

En anden måde at ”flytte” midler skattefrit mellem forældre og børn er ved at sælge ejendomme fra forælder til børn.

Dette gøres ved, at forældrene f.eks. sælger deres hus til deres barn billigere end markedsværdien. Barnet kan efterfølgende sælge huset til markedsværdi.

Gevinsten på hussalget bliver barnets. Gevinster ved ejendomssalg er skattefri, og dette kan således betragtes som en skattefri gave fra forældre til barnet.

Eksempel – Sælge huset 15 % under ejendomsvurdering

Du og din ægtefælle/samlever, ønsker at sælge huset til en værdi på 2 mio. kr. til jeres barn. Den offentlige ejendomsvurdering er 1 mio. kr. I kan sælge huset til jeres barn for 15 % under den offentlige ejendomsvurdering. Huset kan altså sælges for 850.000 kr. til jeres barn.

Barnet flytter herefter ind i huset og ønsker kort tid efter at sælge huset. Huset bliver solgt til markedsprisen, som er 2 mio. kr.

Barnet har nu fået en skattefri gevinst på 2.000.000 - 850.000 = 1.150.000 kr. Dette svarer i for sig til, at I har givet jeres barn en skattefri gave på dette beløb.

Når et hus sælges fra forældre til børn, så skal alle formaliter være på plads, som var det et normalt hussalg.

Mellem søskende og fjernere slægtninge

Hvor meget kan søskende give hinanden skattefrit? Det korte svar er ingenting. Der skal betales indkomstskat på op til 51,1 % af alle større gaver mellem søskende. Det samme gør sig gældende for al anden familie, der ikke er i lige arvelinje til dig. Se hvem disse personer er i ovenstående.

Eksempel gave mellem søskende

Peter ønsker at give sin søster, Hanne, 100.000 kr. som gave. Hanne får derfor 100.000 kr. sat ind på sin konto af Peter.

Efterfølgende skal Hanne betale fuld indkomstskat af beløbet. Hanne tjener mange penge, og betaler derfor topskat. Hanne skal derfor betale 51,1 % i indkomstskat af pengene.

Det ender med, at Hanne kun får udbetalt 48.900 kr. ud af de 100.000 kr., som Peter har givet hende.

Pengegaver konfirmation og særlige lejligheder

Hvor meget må du f.eks. give en konfirmand til en konfirmation? Det korte svar er, at der ingen fast grænse er!

Ifølge SKAT, skal konfirmanden betale skat af store konfirmationsgaven. Det samme gør sig gældende, hvis du f.eks. giver din svigerinde en stor fødselsdagsgave eller din ven en stor julegave.

Ifølge SKAT er der ingen faste grænser for skattefri lejlighedsgaver.

Hvis det kommer til en kendelse, hvor SKAT skal vurdere om gaven er for stor, så vil SKAT se på størrelsen af gaven i forhold til relationen mellem gavegiver og gavemodtager. Dette sammenholdt med den lejlighed, hvor gaven er givet, vil bestemme om gaven er i orden at give.

En retning fra SKAT vedr. skattefri lejlighedsgaver

Er der slet ingen retning fra skat i forhold til, hvor store gaver, der må gives? Jo, der har været kørt et sagsforløb, som SKAT muligvis følger afgørelsen fra. Sagsforløbet udmundede i, at Skattestyrelsen fandt 5.000 kr. som værende det maksimale skattefrie beløb, der kunne gives gaver for (i dette forløb).

Sagen gik ud på, at en kvinde, gennem en årrække, havde modtaget større beløb fra sin svigerinde. Beløbene var givet som julegaver og fødselsdagsgaver. SKAT fandt, at beløbene var for store, også selvom svigerinden var meget formuende.

I dette tilfælde var Skattestyrelsens retning, at svigerinden kunne have givet op til 5.000 kr. pr. år skattefrit til kvinden. Sagen endte med, at kvinden skulle betale fuld indkomstskat af det fulde beløb, som hun havde modtaget fra sin svigerinde. Kvinden kunne derved ikke trække de 5.000 kr. fra pr. år, selvom Skattestyrelsen havde sagt god for, at dette beløb var passende at give.

Er 5.000 kr. det maksimale beløb mellem søskende mv.?

Når Skattestyrelsen har anerkendt et beløb som 5.000 kr. som værende ok at give mellem en svigerinde og en kvinde, kan du også give det samme beløb i gave fremadrettet?

5.000 kr. vil nok være et beløb, som sagsbehandlerne i Skattestyrelsen vil læne sig opad fremadrettet, når der er tale om lejlighedsgaver i familien. SKATs medarbejdere vil sandsynligvis henføre til denne sag, hvis der skulle komme lignende sager.

Vi kan dog ikke vide os sikre, da det altid vil være en vurderingssag hos SKAT.

Det er dog svært at tro på, at SKAT vil acceptere denne størrelse gaver mellem arbejdsgiver og ansatte.

Start dit testamente i dag

Fra arbejdsgiver til ansatte

En medarbejder kan som hovedregel modtage op til 1.200 kr. i skattefri gaver fra sin arbejdsgiver i år 2019. Dette beløb er det samlede gavebeløb pr. år. Der gælder følgende regler for disse skattefri gaver:

 • Samlet skattefrie gavebeløb år er 1.200 kr. (2019 sats).
 • Julegaver: Julegaver må maksimalt koste 800 kr., og tæller med i det samlede årlige gavebeløb.
 • Gavekort og kontanter: Medarbejderen skal betale indkomstskat af disse gaver. Det gælder alle kontanter og gavekort.
 • Jubilæer: Ved 25, 30, 35, 40, 45 og 50-års jubilæer, må der gives jubilæumsgaver for op til 8.000 skattefrit. Alle medarbejdere skal modtage samme størrelse jubilæumsgave for, at dette gør sig gældende.
 • Fratrædelsesgodtgørelse: Der må gives op til 8.000 kr. i fratrædelsesgodtgørelse skattefrit.
 • Lejlighedsgaver ansatte: Der er ingen faste regler for gaver til ansatte, der markerer mærkedage som fødselsdag, bryllup og lignende. Der skal dog være tale om almindelige gaver

Det er virksomhedens ansvar at indberette gaver, der er givet til medarbejderne. Det skal altså indberettes, hvis der f.eks. er givet gavekort, kontanter eller gaver for mere end 1.200 kr. til de ansatte.