Få fuldt overblik over formuefællesskab

Læs om, hvad formuefællesskab betyder for dig.

  1. Hvad er formuefællesskab?
  2. Hvad sker der ved separation eller skilsmisse?
  3. Vi ønsker ikke formuefællesskab – hvad gør vi?

Hvad er formuefællesskab?

Formuefællesskab opstår automatisk, når du bliver gift. Hvis du vil undgå det, kan du oprette en ægtepagt med særeje. Formuefællesskab betyder, at I skal dele alt ligeligt, hvis I en dag bliver separeret eller skilt. Det betyder dog ikke, at I ejer alt fælles, mens I er gift.

Hvad er et formuefællesskab?

Uddybende forklaring

I ejer fortsat hver jeres bodel/ejendele. Når I er gift, ejer I selv alt det, som I bragte med ind i jeres ægteskab. Det kan for eksempel være, at den ene ejer boligen eller bilen. Den person, der ejer boligen, bilen eller hvad det måtte være, har fuld bestemmelsesret over aktivet.

Personen kan dermed frit bestemme, hvordan vedkommende ønsker at forvalte aktivet. Det betyder blandt andet, at vedkommende frit kan sælge aktivet uden at spørge den anden ægtefælle om lov.

Der er dog visse undtagelser i forhold til jeres fælles bolig og indbo. Hertil skal nævnes, at ejeren af aktivet/bodelen ikke må råde over det, så det er til væsentlig skade for den anden ægtefælle. Et eksempel på væsentlig skade er, at man ikke må forære størstedelen af sine ejendele væk. Dette vil blive betragtet som værende en væsentligt skade på den anden ægtefælle.

Jeres gæld er fortsat jeres egen. Selvom I har formuefællesskab, hæfter I fortsat selv for jeres gæld. Det vil sige gæld, som I hver især selv har stiftet. Hvis den ene ægtefælle for eksempel har lånt penge til opstart af en virksomhed, vil kreditorerne kun kunne kræve penge af denne ægtefælle. Kreditorerne kan ikke kræve, at den anden ægtefælle tilbagebetaler gælden.

Hvis I har oprettet gæld i fællesskab, hæfter I for gælden fælles. I mange tilfælde vælger ægtefæller at oprette et realkreditlån til køb af bolig. Hvis den ene ægtefælle ikke kan vedligeholde lånet, vil den anden ægtefælle hæfte for lånet.

Hvad sker der ved skilsmisse eller separation?

Hvad sker der med formuefællesskabet, hvis I bliver separeret eller skilt? Deling af formuefællesskabet betyder ikke, at I nødvendigvis skal dele alle ejendele og aktiver. Det betyder, at hver ægtefælle skal have lige meget med ud af ægteskabet, økonomisk set.

Formulefællesskab ved skilsmisse

Det foregår på den måde, at der udarbejdes en liste over hver ægtefælles aktiver og passiver. Herefter opgøres nettoformuen, som deles i to lige store dele.

Eksempel på deling af formuefællesskab.

Anne og Peter er gift og har valgt at blive separeret. Derfor udarbejder de en liste over deres aktiver og passiver hver især.

Annes nettoformue opgøres således:

Annes aktiver (det Anne ejer) er følgende:

  • Bil – værdi 50.000 kroner.
  • Aktiver – værdi 100.000 kroner.

Annes passiver (for eksempel gæld) er følgende:

  • Bankgæld – 10.000 kroner.

Anne nettoformue er aktiverne fratrukket passiverne. I dette tilfælde er Annes nettoformue dermed 140.000 kroner.

Peters formue er følgende:

Peters aktiver:

  • Bil – værdi 100.000 kroner.
  • Hus – værdi 700.000 kroner.

Peters passiver:

  • Peter har ingen passiver.

Peters nettoformue er dermed 800.000 kroner, da han ingen passiver har.

Anne og Peters samlede nettoformue er således 940.000 kroner.

De skal begge forlade ægteskabet med halvdelen af nettoformuen hver - det vil sige 470.000 kroner hver.

Peter skal derfor betale 470.000 – 140.000 = 330.000 kroner til Anne, da de har formuefællesskab i deres ægteskab.

Du kan læse mere om reglerne for bodeling her.

Vi ønsker ikke formuefællesskab – hvad gør vi?

Stadig flere ægtepar ønsker at leve to separate økonomiske liv - de ønsker ikke at være afhængige af hinanden. Hvis du og din ægtefælle har det på samme måde, kan I oprette en ægtepagt med særeje. På den måde skal I ikke dele med hinanden ved skilsmisse eller separation.

Ingen formuefællesskab

I Danmark har vi følgende former for særeje; kombinationssæreje, fuldstændigt særeje, fuldstændigt særeje med succession og skilsmissesæreje.

Vi anbefaler oftest, at I opretter en ægtepagt med kombinationssæreje, da dette sikrer jer ved skilsmisse.

Et kombinationssæreje sikrer samtidig længstlevende bedst muligt, når den anden går bort.

Du er altid velkommen til at ringe eller skrive til os - så vil vi hjælpe dig med dine overvejelser omkring formuefællesskab og ægteskab.

Det er gratis at ringe og skrive til os. Du betaler kun, hvis du ønsker at oprette et dokument. Vi ser frem til at tale med dig.