Formuefælleskab

Hvad er formuefælleskab? Hvad sker der med formuefællesskabet, hvis I bliver skilt/separeret?

Når I bliver gift, så får i automatisk formuefællesskab med mindre, at I opretter en ægtepagt med særeje. Læs om, hvad formuefælleskab betyder for dig.

Hvad er formuefællesskab?

Formuefællesskab opstår automatisk, når du bliver gift. Du kan undgå formuefælleskab ved at oprette en ægtepagt med særeje.

Hvad er et formuefællesskab?

Formuefællesskab betyder, at I skal dele alt ligeligt, hvis I en dag bliver separeret eller skilt. Det betyder dog ikke, at I ejer alt fælles, imens I er gift.

Uddybende forklaring

I ejer fortsat hver jeres bodel/ejendele. Når I er gift, så ejer I selv alt det, som I bragte med ind i jeres ægteskab. Det kan f.eks. være, at den ene ejer boligen eller bilen. Den person, der ejer boligen, bilen, etc., har fuld bestemmelsesret over aktivet.

Personen kan frit bestemme, hvordan vedkommende ønsker forvalte aktivet. Det betyder f.eks. at vedkommende frit kan sælge aktivet uden at spørge den anden ægtefælle om lov.

Der er dog visse undtagelser i forhold til jeres fælles bolig og indbo. Hertil skal nævnes, at ejeren af aktivet/bodelen ikke må råde over det, så det er til væsentlig skade for den anden ægtefælle. Et eksempel på væsentlig skade er, at man ikke må forære størstedelen af sine ejendele væk. Dette vil blive betragtet som værende en væsentligt skade på den anden ægtefælle.

Jeres gæld er fortsat jeres egen. Selvom I har formuefællesskab, så hæfter I fortsat selv for jeres gæld. Det vil sige gæld, som I hver især selv har stiftet.

Hvis den ene ægtefælle for eksempel har lånt penge til opstart af en virksomhed, så vil kreditorerne kun kunne kræve penge af denne ægtefælle. Kreditorerne kan ikke kræve, at den anden ægtefælle tilbagebetaler gælden.

Hvis I har oprettet gæld i fællesskab, så hæfter I for gælden fælles. I mange tilfælde vælger ægtefæller at oprette et realkreditlån til køb af bolig. Hvis den ene ægtefælle ikke kan vedligeholde lånet, så hæfter den anden ægtefælle for lånet.

Hvad sker der ved skilsmisse eller separation?

Hvad sker der med formuefællesskabet, hvis I bliver separeret eller skilt? Mange danskere bliver skilt, og de skal derfor til at dele deres formuefælleskab.

Deling af formuefælleskabet betyder ikke, at I nødvendigvis skal dele alle ejendele og aktiver. Det betyder, at hver ægtefælle skal have lige meget med ud af ægteskabet, økonomisk set.

Formulefællesskab ved skilsmisse

Det foregår på den måde, at der udarbejdes en liste over hver ægtefælles aktiver og passiver. Herefter opgøres nettoformuen, som deles i to lige store dele.

Eksempel på deling af formuefællesskab.

Anne og Peter er gift, og har valgt at indgå separation. Derfor udarbejder de en liste over deres aktiver og passiver hver især.

Annes nettoformue opgøres således:

Annes aktiver (dette er det, som Anne ejer) er følgende:

  • Bil – værdi 50.000 kr.
  • Aktiver – værdi 100.000 kr.

Annes passiver (dette er f.eks. gæld) er følgende:

  • Bankgæld – 10.000 kr.

Anne nettoformue er aktiverne fratrukket passiverne. I dette tilfælde er det 140.000 kr., der er Annes nettoformue.

Peters formue er følgende:

Peters aktiver

  • Bil – værdi 100.000 kr.
  • Hus – værdi 700.000 kr.

Peters passiver

  • Peter har ingen passiver.

Peters nettoformue er dermed 800.000 kr., da Peter ingen passiver har.

Anne og Peters samlede nettoformue er dermed 940.000 kr.

De skal begge forlade ægteskabet med halvdelen af nettoformuen hver, det vil sig 470.000 kr. hver.

Peter skal derfor betale 470.000 kr. – 140.000 kr. = 330.000 kr. til Anne, da de har formuefælleskab i deres ægteskab.

Du kan læse mere om reglerne for bodeling her.

Vi ønsker ikke formuefælleskab – hvad gør vi?

Stadig flere ægtefæller ønsker at leve to separate økonomiske liv. De ønsker ikke at være afhængige af hinanden, men de ønsker stadig at være gift.

Hvis du og din ægtefælle har det på samme måde, så kan I oprette en ægtepagt med særeje. Når I har særeje, så skal I ikke dele med hinanden, hvis I bliver separeret eller skilt.

Ingen formuefællesskab

I Danmark har vi følgende former for særeje; kombinationssæreje, fuldstændigt særeje, fuldstændigt særeje med succession og skilsmissesæreje.

Vi anbefaler oftest, at I opretter en ægtepagt med kombinationssæreje, da dette sikrer Jer ved skilsmisse.

Et kombinationssæreje sikrer samtidig længstlevende bedst muligt, når den anden går bort.

Du er altid velkommen til at ringe eller skrive til os, så vil vi hjælpe dig med dine overvejelser omkring formuefællesskab og ægteskab.

Det er gratis at ringe og skrive med os, du betaler kun, hvis du ønsker at oprette et dokument. Vi ser frem til at tale med dig.