Fuld guide til ægtepagt, der deler pensioner

Her får den fulde guide til, hvordan du og din ægtefælle kan skabe ligevægt i ægteskabet ved at oprette en ægtepagt til deling af pensioner.

Ægtepagt til deling af pension

Hvem tilhører pensionerne – hvornår skal de deles?

Som udgangspunkt tilhører pensionsordninger den person, der har oprettet dem. Pensionsordninger deles således ikke ved separation eller skilsmisse, selvom alt andet deles. Pensioner deles ikke uanset, hvor længe I har været gift, når der er tale om rimelige pensionsordninger.

Læs mere om hvordan pension kan deles

Ved rimelige pensionsordninger forstås pensioner, hvor størrelsen svarer til, hvad andre med samme job, uddannelse og løn har af pensionsordninger. En arbejdsmarkedspension bliver normalt vurderet til at være rimelig, og den skal derfor ikke deles ved separation eller skilsmisse.

Hvem vurderer, hvad der er rimeligt/urimeligt?

Skifteretten vurderer fra sag til sag om en pensionsordning er af rimelig størrelse. Pensionsordningen vurderes urimelig, hvis den er uforholdsmæssig stor i forhold til job, uddannelse og løn. I sådanne tilfælde vil den store pensionsordning blive vurderet som værende af karakteren ”ekstra opsparing”, og den ”urimelige” del af den ”ekstra opsparing” skal deles med ægtefællen. Det kræves desuden, at ægteskabet har varet i mere end 5 år, hvis den ”urimelige” del af pensionsordningen skal deles.

Hvilke pensioner kan deles?

Ikke alle pensionsordninger kan deles. Kapital- og ratepensioner kan deles, mens rentepensioner ikke kan deles.

 • Kapitalpension – kan deles: En kapitalpension er en pensionsordning, der kommer til udbetaling på én gang. Alderspension hører til denne kategori. Eksempelvis kan en kapitalpensionen 800.000 komme til udbetaling, når en person fylder 65 år.
 • Ratepension – kan deles: En ratepension er en ordning, der udbetales i rater over en periode på mindst 10 år. Herefter ophører udbetaling af raterne. Det kan eksempelvis være, at du får udbetalt 20.000 kr. om måneden i 10 år.
 • Rentepension – kan ikke deles: Rentepensioner er personlige pensioner, der udbetales fra du f.eks. fylder 65 år, og frem til du dør. Udbetalingerne afhænger således af om du er i live, og de kan ikke deles gennem en ægtepagt! I denne kategori er blandet andet tjenestemandspension og livrenter.

Sådan opretter I ægtepagt til pensionsdeling

Det er enkelt og ligetil at oprette en ægtepagt til deling af jeres pensioner online. I opretter dokumentet online til en billig pris på kun 595,-. Det hele sker gennem vores automatiserede skabelon. I gør således:

Følg formularen til oprettelse af en ægtepagt

 1. Svar på 5-7 spørgsmål. Det første I skal gøre, er at svare på 5-7 spørgsmål i vores online formular. Formularen tilpasser sig automatisk Jer og jeres ønsker. Det tager normalt 10-15 minutter at svare på alle spørgsmålene.
 2. Få straks tilsendt pr. e-mail. Når spørgsmålene er besvaret, fremsendes dokumentet straks til din e-mailadresse. Når I har fået ægtepagten tilsendt, kan I gratis ændre I dokumentet i de kommende 3 måneder.
 3. Til sidste skal I ”skrive under” på, at I ønsker deling af pensioner i ægtepagten. Underskrift foregår ved, at ægtepagten tinglyses, og I vedkender Jer ægtepagtens indhold gennem underskrift med NEM-ID på Tinglysningsrettens hjemmeside. Ved medsender en guide til, hvordan I selv kan tinglyse dokumentet. Alternativ kan vi hjælpe Jer med tinglysningen.

Opret ægtepagt til deling af pensioner på 10 min.

De 3 mest benyttede måder at dele pensioner på

Når I opretter en ægtepagt til deling af pensioner, kan det ske på forskellig vis. Vi gennemgår nu de 3 mest benyttede måder at dele pensioner på. I skal vælge én af disse måder i jeres ægtepagt.

Læs mere om de 3 måder man kan dele pension

 1. Alle kapital- og ratepensioner skal deles ligeligt.
 2. Overskuddet af pensioner skal deles.
 3. Udvalgte pensioner skal deles.

1.     Alle kapital- og ratepensioner deles ligeligt.

Når alle pensioner skal deles ligeligt, betyder det, at alle pensioner bliver til fælleseje ved separation eller skilsmisse. Denne løsning er god, hvis I begge udelukkende har kapital- og/eller ratepensioner.

Eksempel – Alle kapital- og ratepensioner deles ligeligt:
Peter og Anne er gift. Peter har ratepensioner med en samlet værdi på 300.000 kr. Anne har kapitalpensioner med en samlet værdi på 700.000 kr. Den samlede sum af pensionerne er 1.000.000 kr. Når Peter og Anne har oprettet en ægtepagt, der deler alle kapital- og ratepensioner, skal de hver have 500.000 kr. med ud af ægteskabet i tilfælde af separation eller skilsmisse.

2.     Overskuddet af pensioner skal deles

Når overskuddet af alle pensioner deles, lægges værdierne af alle pensioner sammen uanset pensionstype. Når dette vælges, indgår livrentepension i den samlede værdi, der skal deles. Livrentepensionen kan ikke deles, men indgår i den samlede værdi.

Når denne løsning vælges, deles sol og vind lige, da livrentepensionerne indgår i regnskabet.

Eksempel – Overskuddet af pensioner deles:
Christian og Marie er gift, og de har hver deres pensionsordninger. Marie har livrentepensioner til en samlet værdi på 400.000 kr., mens Christian har kapitalpensioner til en samlet værdi af 600.000 kr. Den samlede værdi af deres pensioner er således 1.000.000 kr.

Christian og Marie vælger at oprette en ægtepagt, der deler overskuddet af deres pensioner i tilfælde af separation eller skilsmisse. Hvis de bliver separeret eller skilt får Marie 100.000 kr. af Christians kapitalpensioner samt beholder sin livrentepension til en værdi af 400.000 kr. De får således 500.000 kr. med ud af ægteskabet hver.

Hvis ægtepagten havde omfattet ”Alle kapital- og ratepensioner”, ville Maries livrentepension ikke have indgået i regnskabet. I dette tilfælde ville Marie have modtaget 300.000 kr. af Christians kapitalpension. Marie ville i så fald tage 700.000 kr. med ud af ægteskabet, mens Christian kun ville få 300.000 kr. med ud.

Hvornår er ”Deling af overskuddet af pensioner” en fordel?
I bør vælge at dele overskuddet af pensioner, når den ene af Jer har en rentepension, der skal indgå i pensionsdeling ved separation eller skilsmisse. Vær opmærksom på, at denne ægtepagt ikke altid sikrer, at I får lige meget ud af ægteskabet pensionsmæssigt! I får ikke lige meget ud af ægteskabet, hvis rentepensionens samlede værdi overstiger den anden persons kapital- og ratepensioner. Dette skyldes, at rentepensioner ikke kan deles, de kan kun indgå i en samlet værdiopgørelse af pensionerne.

3.     Udvalgte pensioner skal deles

Nogle ægtefæller vælger, at det udelukkende er bestemte kapital- eller ratepensioner, der skal deles ved separation/skilsmisse. Denne type ægtepagt er fordelagtig for Jer, hvis den ene af Jer har oprettet pensionsordning, der er tiltænkt fællesskabet. Hvis pensionsordningen er tiltænkt fællesskabet, kan det være rimeligt, at den deles i tilfælde af separation/skilsmisse.

Eksempel – Udvalgte pensioner skal deles
Mogens og Britt er gift. Mogens har oprettet en kapitalpension på 200.000 kr., som Mogens vil dele med Britt, når de bliver gamle. Mogens og Britt er derfor blevet enige om, at de opretter en ægtepagt, der deler kapitalpension i tilfælde af separation eller skilsmisse. Hvis de går fra hinanden, deles pensionen i to, og de får 100.000 kr. med ud af ægteskabet hver. Derudover beholder de hver især deres øvrige pensioner.

Opret ægtepagt til deling af pensioner online

Hvorfor skal I oprette jeres pensionsægtepagt online? Der er flere fordele ved at oprette dokumentet online:

Mange gode grunde til at oprette en ægtepagt gennem Dokument24

 • Spar 4.000 kroner. Det koster normalt 4-6.000 kroner at oprette dokumentet hos en traditionel advokat. Hos Dokument 24 er prisen kun 595 kr. for en ægtepagt til deling af pension, når du opretter den online.
 • Vælg selv tid og sted: I bestemmer selv, hvornår I vil oprette dokumentet, og I gør det hele hjemmefra.
 • Gratis hjælp pr. tlf./e-mail. Dokument 24 hjælper Jer gratis med oprettelsen af dokumentet, hvis I får brug for hjælp. Juridisk bistand koster ikke noget med mindre, at I ønsker at købe dokumentet.
 • Gratis tilretninger i 3 mdr. Dokumentet kan tilrettes gratis i 3 måneder efter bestilling. I kan således lave om på jeres valg i dokumentet uden, at det koster Jer ekstra.
 • Vi ønsker glade kunder hos Dokument 24, og vi tilbyder alle kunder 14 dages fortrydelsesret på vores dokumenter.

Vi ser frem til at kunne hjælpe Jer. I er altid velkommen til at ringe på tlf. 5370 1030 elle skrive på tlf. info@dokument24.dk.

Opret ægtepagt til deling af pensioner, kun 595,-