Direktørkontrakt fra A-Z

Her på siden kan du læse vores fulde guide om direktørkontrakter. Du har også mulighed for selv at oprette en direktørkontrakt. Vores guide til direktørkontrakt hjælper både direktøren samt virksomheden med at udarbejde kontrakten korrekt.

Opret direktørkontrakt kun 549 kr. eks. moms. ⇒ tager 10 min. Dokumentet fremsendes straks, du sparer ca. 2.000 kr. i forhold til brug af traditionelle advokater.

 1. Hvad er en direktørkontrakt?
 2. Direktørkontrakt skabelon
 3. Eksempel på kontrakt
 4. Opsigelse af direktør

Direktørkontrakt, kun 549,- ekskl. moms

Svar på 12-15 spørgsmål

Få straks dokumentet på mail

Skriv kontrakten under

Hvad er en direktørkontrakt?

En direktørkontrakt er en skriftlig eller mundtlig aftale indgået mellem et selskab, selskabets bestyrelse og selskabets direktør. Aftalen beskriver forhold, der gælder i ansættelsesperioden, samt i perioden efter ansættelsens ophør. Kontrakten klarlægger forventninger, vilkår og betingelser. 

Hvad er en direktørkontrakt?

Hvornår er man direktør?

En person er direktør i et selskab, når forhold om direktørens funktion, ansvarsområder og kompetencer er angivet. Der er tale om en direktørstilling i følgende ansættelsesforhold;

 • Personen har det overordnede ansvar i selskabet.
 • Personen er anmeldt som direktør til Erhvervsstyrelsen.
 • Reference til bestyrelsen.

Eksempel: Jørgen Jørgensen er øverste direktør i virksomheden Mejerihuset A/S. Jørgen Jørgensen indgår i direktionen som administrerende leder. Han er desuden forpligtet til at rapportere virksomhedens regnskab til bestyrelsen Mejerihuset A/S Group. 

Direktørkontrakt skabelon

Direktørkontrakten ligner ikke et almindeligt ansættelsebevis. Kontrakten indeholder kun forhold, som er forhandlet individuelt mellem selskabet og selskabets direktør. Vores online skabelon hjælper dig med at udarbejde direktørkonktrakt korrekt, så den er til gavn for både direktør og virksomhed.

Direktørkontrakt skabelon

Direktørkontrakt eksempel

Hvordan ser en direktørkontrakt ud?

Der er ikke nogen krav om, hvordan en direktørkontrakt skal se ud, derfor kan kontrakten se ud på mange måder. Alligevel er der en række punkter, som kontrakten bør indeholde.

Dette bør en direktørkontrakt som minimum indeholde:

 • Partsoplysninger og tiltrædelsesdato – Arbejdssted og arbejdstid – Remote stilling?
 • Stillingbetegnelsesamt ansvarsområder
 • Løn og lønforhandlingsperioder
 • Ret til anden beskæftigelse under ansættelse – tillids- eller bestyrelseserhverv
 • Aflønning – Bonus, forsikring, personalegoder, fastnet, bilordning m.v.
 • Pensions- og ferieordning – Sygdom eventuel lønning ved fridage.
 • Efteruddannelse – Betaling til kompetenceudvikling
 • Opsigelsesvarsler - Fratrædelsesaftale, fratrædelsesgodtgørelse og eventuel fritstilling.
 • Tavshedspligt, loyalitetspligt og ansættelsesklausul – Konkurrenceklausul og kundeklausul.
 • Misligeholdelse og uenighed – Eventuel aftale om mægling eller ophævelse af aftale.

Når du opretter dokumentet hos Dokument 24, vil ovenstående bland andet være omfattet.

Administrerende direktørkontrakt

Hvad er en administrerende direktørkontrakt?

En administrerende direktørkontrakt er udarbejdet til den hovedansvarlige person i virksomhedens daglige drift og ledelse. Når et selskab har flere direktører ansat, da vil man typisk ansætte en administrerende direktør, som den ansvarlige person, over dem alle.

Eksempel: I virksomheden Mejerihuset A/S er der ansat en salgsdirektør, økonomidirektør, personaledirektør og udviklingsdirektør. Der er også ansat en øverste direktør i selskabet, som kaldes for den administrerende direktør. Den administrerende direktør er i dette tilfælde øverste chef, og han er den endelige beslutningstager i selskabet.

Få direktørkontrakten med det samme

Direktørkontrakt i et ApS?

Hvornår skal man have en direktørkontrakt?

Alle Aps og aktieselskaber skal have en direktør. Direktøren skal være ansat på en direktørkontrakt uanset om virksomheden er ejet 100 pct. af direktøren. I mange tilfælde vil det også være en god idé at oprette direktørkontrakter i andre selskabsformer såsom i en enkeltmandsvirksomhed.

Er direktørkontrakten lovpligtig?

En direktørkontrakt er lovpligtig i nogle tilfælde, men afgørende er direktørens forhold til selskabet.

Kontrakten er lovpligtig, når;

 • Direktøren er registreret hos Erhvervsstyrelsen.
 • Direktøren er medejer i selskabet, derfor omfattet af Selskabsloven.

Kontrakten er ikke lovpligtig, når;

Direktørkontrakt opsigelse

Regler og betingelser om opsigelse kan være forskellige, derfor skal de præcise aftalevilkår være skrevet ind i direktørkontrakten. Hvis direktøren opsiger sin stilling, kan forhold om ansættelsesklausuler eller fratrædelsesaftale træde i kraft. Hvis selskabet opsiger ansættelsesforholdet, kan der være tale om enten fratrædelsesaftale, fritstilling eller suspendering.

Direktørkontrakt opsigelse

Uanset hvem af parterne der ophører ansættelsesforholdet, er det en god idé, at dette sker skriftligt. På denne måde undgås mulig tvist. Datoen for opsigelsen og den endelige ophørsdato er også vigtig. Vi har samlet de typiske forhold for en opsigelse, når enten direktøren eller virksomheden afslutter ansættelsesforholdet;

 • Er der en fratrædelsesaftale og eventuel fratrædelsesgodtgørelse?
 • Er der tale om fritstilling eller suspension?
 • Hvor lang er opsigelsesvarslet?
 • Skal direktøren fritstilles?
 • Er der eventuelle klausuler, som vil træde i kraft?
 • Er direktøren med- eller anpartsejer i virksomheden?
 • Hvad er aftalt i forhold til aflønning og tilbagelevering af personalegoder (firmabil, telefon, internet, bonus, ferie, godtgørelse, pension m.v.)?

Direktørkontrakt eller ansættelseskontrakt?

Er der forskel på en direktørkontrakt og ansættelseskontrakt?

Der er væsentlig forskel på en ansættelseskontrakt og en direktørkontrakt. Det almindelige ansættelsesbrev fortæller om lønmodtagerens ansættelsesbetingelser forhandlet i overenskomstaftaler, mens direktørkontrakten kun fortæller om forhold, der er forhandlet mellem selskabet og selskabets direktør individuelt ved ansættelsens begyndelse.

Direktørkontrakt i eget ApS

Er det lovpligtigt med direktørkontrakt i eget ApS?

En direktørkontrakt er lovpligtig, når selskabets direktør samtidig er ejer i selskabet. I Selskabsloven beskrives, at direktøren desuden skal;

 • Være anmeldt til Erhvervsstyrelsen, som øverste daglige leder.
 • Have en administrerende funktion med ansvars- og beslutningskompentence.

Direktørkontrakt feriepenge

En direktøransat er ofte ikke dækket af Ferieloven. Direktøren skal altså ikke optjene feriedage ligesom lønmodtagere. Alt om feriens varighed og løn, feriegodtgørelse m.v. skal helst være forhandlet individuelt i direktørkontrakten. Parterne kan efter ønske anvende Ferielovens bestemmelser, hvis der er enighed om dette.

Direktørkontrakt krav

Der er ikke noget lovkrav til, hvordan en direktørkontrakt skal se ud, eller hvad den skal indeholde. Det vigtigste er, at nævne alle relevante forhold, som gælder for netop din position i selskabet. Vi har samlet 5 vigtige krav til direktørkontrakten herunder;

 • Stillingbeskrivelse og ansvarsområder
 • Retten til anden beskæftigelse under ansættelse
 • Aflønning – Forhold om løn, bonus, personalegoder, pensions- og ferieordning.
 • Parternes opsigelsesvarsler og eventuel aftale om fratrædelsesgodtgørelse.
 • Tavshedspligt, loyalitetspligt og ansættelsesklausuler – Kunde- og/eller konkurrenceklausuler.

Hvorfor er en direktørkontrakt vigtig?

Der mangler lovbestemmelser om direktørkontraktens regler og indhold. Når der udarbejdes en skriftlig aftale mellem parterne, vil både direktøren og selskabet sikre sig rettigheder, der ellers ikke beskyttes i loven. Direktørkontrakten er en fordel fordi;

 • Direktøren er ikke almindelig lønmodtager, derfor heller ikke omfattet af Funktionærloven eller Ferieloven.
 • Direktøren er kun beskyttet af aftaler indgået individuelt i kontrakten.
 • Direktøren er ikke beskyttet ved opsigelse som lønmodtager og funktionærer.
 • Kontrakten angiver og fastlægger de præcise aftaler, herved undgås mulige fremtidige scenarier med konflikter.
 • Kontrakten forsikrer kompensation for rettigheder, der ellers ikke kan kræves erstatning for.
 • Selskabet kan have behov for beskyttelse ved eventuel ansættelsesophør, som kan fastlægges i den skriftlige aftale.

Hos Dokument24 får du professionel hjælp fra en erfaren advokat eller juridisk som kan rådgiver dig samt skræddersy en direktørkontrakt, der passer til dit behov. 

Funktionær(loven) eller direktør(kontrakten)? 

Hvornår er en direktør funktionæransat? 

En direktør kan være funktionæransat, når kriterier i Funktionærloven er opfyldt. Funktionærlovens regler er;

 • Gennemsnitlig arbejdstid overstiger 8 timer ugentlig
 • At direktøren er i tjenestestilling og følger instruktioner fra øverste leder.
 • Arbejdsopgavernes art (handel, salg, kontor, lager).

Eksempel: I Mejerihuset A/S er Jens Jensen fuldtidsansat som salgsdirektør og udvikler strategier til markedssalg. Jensen har dog ikke beslutningskompetence, da han skal rådføre sig og have godkendelse af den administrerende direktør. Jensens stillingbetegnelse er angivet som direktør, men han er omfattet af Funktionærlovens bestemmelser, derfor egentlig i tjenestestilling.

Direktørkontrakt, kun 549,- ekskl. moms

Svar på 12-15 spørgsmål

Få straks dokumentet på mail

Skriv kontrakten under