Tavshedspligt

Tavshedspligt indebærer, at man er forpligtet til at hemmeligholde bestemte oplysninger, som vedkommende får kendskab til i dennes erhverv. Det betyder, at medarbejderen ikke må videregive, udnytte eller anvende de fortrolige oplysninger under ansættelsen eller efter fratrædelsen.

Hvad kan være omfattet af tavshedspligten?

Der findes tavshedspligt i mange forskellige erhverv. Der findes derfor mange forskellige oplysninger, som er omfattet af denne pligt. Det kan blandt andet være oplysninger om:

  • Patienternes helbred
  • Virksomhedens økonomi og kundelister
  • Leverandører
  • Strategi og fremtidsplaner

Hvordan kan man sørge for, at medarbejderne overholder tavshedspligten?

Medarbejderne er forpligtet til at overholde sin tavshedspligt. Der er dog mange arbejdsgivere, som præciserer omfanget af tavshedspligten på skrift. Det vil sige, at medarbejderne ikke kan være i tvivl om, hvad tavshedspligten indebærer. Det kan blandt andet blive præciseret i ansættelseskontrakten eller personalehåndbogen.

Hvad er konsekvenserne ved brud på tavshedspligt?

Konsekvenserne ved, at en medarbejder ikke overholder sin tavshedspligt, rammer både medarbejderen selv og virksomheden. De specifikke konsekvenser kommer dog an på den konkrete sag. Nogle af konsekvenserne kunne blandt andet være:

  • Medarbejderen: Vedkommende risikerer at få en advarsel, bortvisning fra arbejdspladsen, erstatningskrav eller fængselsstraf.  
  • Virksomheden: Det kan påvirke virksomheden ved, at konkurrenter m.m. kan få adgang til informationer om virksomhedens leverandører, kunder, osv. På den måde risikerer virksomheden altså, at konkurrenterne forsøger at få de samme kunder.

Konsekvenserne for selve medarbejderen afhænger af forskellige momenter. Det er derfor, at man ikke præcist kan fastslå, om vedkommende bliver bortvist eller slipper med en advarsel. Den specifikke konsekvens afhænger blandt andet af:

  • Informationernes karakter: Hvilke oplysninger er blevet videregivet?
  • Hvem: Hvem er oplysningerne blevet videregivet til?
  • Hvor mange: Hvor mange har fået adgang til oplysningerne?

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.