Forsikring

En forsikring er typisk en frivillig økonomisk ordning, hvor en person, virksomhed eller organisation betaler en præmie til et forsikringsselskab for beskyttelse mod specifikke økonomiske tab eller risici. Det er vigtigt at bemærke, at visse forsikringstyper, som f.eks. arbejdsskadeforsikring for erhvervsdrivende, kan være lovpligtige.

Hvad er en forsikring?

En forsikring er en økonomiske aftale, der har til formål at skabe økonomisk beskyttelse mod uheld, skader og uforudsete hændelser for enkeltpersoner og virksomheder. Formålet med forsikringer er at give en følelse af tryghed og sikkerhed for forsikringstageren.

Forsikringsaftaler for private

Generelt set er forsikringsaftaler for private valgfrie, hvilket betyder, at enkeltpersoner selv beslutter, om de ønsker at indgå en forsikringsaftale eller ej. Der er dog undtagelser fra denne regel, primært i tilfælde af objektivt ansvar. Objektivt ansvar er erstatningsansvar for skader, uden forsæt eller uagtsomhed.

Hvis du som privatperson ejer en bil, er det faktisk et krav at have en bilforsikring. Derudover kan finansieringsselskaber kræve en kaskoforsikring, hvis du optager et lån til bilen. Tilsvarende kan lån til hus eller anden fast ejendom medføre krav om en husforsikring.

Erhvervsforsikringer

Erhvervsforsikringer omfatter en række dækninger, der kan tegnes af selvstændige erhvervsdrivende, iværksættere og virksomhedsejere for at minimere risici i deres forretning. Disse forsikringer kan tilpasses virksomhedens individuelle behov, hvilket giver en omfattende beskyttelse.

Hvilke forsikringer bør en virksomhed tegne?

Som selvstændig har du en vis frihed til at vælge, hvilke forsikringer der skal tegnes til din virksomhed. Men visse erhvervsforsikringer kan være lovpligtige afhængigt af din virksomhedstype og aktiviteter. Erhvervsforsikringer er særligt relevante for følgende virksomheder:

  • Aktieselskaber (A/S)
  • Anpartsselskaber (ApS)
  • Iværksætterselskaber (I/S)
  • Enkeltmandsvirksomheder

Fælles for disse er, at de har medarbejdere ansatte i virksomheden.

Lovpligtige forsikringer for erhvervsdrivende

Her er nogle lovpligtige forsikringer for erhvervsdrivende:

  • Arbejdsskadeforsikring
  • Erhvervssygdomsforsikring
  • Ansvarsforsikringtil firmabiler
  • Rådgiveransvarsforsikring
  • Bygningsbrandforsikring (hvis der er optaget lån)

Hvad er en arbejdsskadeforsikring?

En arbejdsskadeforsikring dækker medarbejdere i tilfælde af arbejdsulykker eller erhvervssygdomme. Dette er en vigtig forsikring for både medarbejdere og arbejdsgivere, da den kan hjælpe med at sikre, at medarbejdere får den nødvendige behandling og erstatning i tilfælde af skader eller sygdomme, der opstår på arbejdspladsen.

Hvad er en erhvervssygdomsforsikring?

En erhvervssygdomsforsikring dækker ansatte mod skader og sygdomme, der er forårsaget af deres arbejde. En erhvervssygdomsforsikring er administreret af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) og dækker omkostningerne ved behandling, medicin og eventuel kompensation til den ansatte.

Hvad er en ansvarsforsikring til firmabiler?

En ansvarsforsikring til firmabiler dækker skader, som firmaets biler forvolder på andre personer eller deres ejendom. Det er en lovpligtig forsikring, der sikrer, at virksomheden ikke skal betale erstatning ud af egen lomme, hvis en af deres biler forårsager skade.

Hvad er en rådgiveransvarsforsikring?

Rådgiveransvarsforsikring er en form for forsikring, der beskytter virksomheder og professionelle rådgivere mod eventuelle erstatningskrav, der kan opstå som følge af fejl eller forsømmelser i deres rådgivning.

Når virksomheder eller professionelle rådgivere yder rådgivning til deres kunder, påtager de sig ofte et vist ansvar for de råd og vejledning, de giver. Hvis en kunde lider økonomisk tab som følge af fejl eller forsømmelser i rådgivningen, kan de vælge at rejse et erstatningskrav mod rådgiveren eller virksomheden.

Hvad er en bygningsbrandforsikring?

En bygningsbrandforsikring dækker skader på bygninger som følge af brand. Dette kan inkludere skader på selve bygningens struktur såvel som på indbo og ejendele indeni. Normalt er det ikke påkrævet for virksomheder at tegne denne type forsikring, medmindre de har optaget lån til finansiering af bygningen.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.