Forsikringsaftale

Er en juridisk aftale mellem en forsikringstager og en forsikringsgiver, som giver forsikringstageren beskyttelse mod potentielle økonomiske tab. Forsikringsaftaler reguleres af Forsikringsaftaleloven og danner grundlaget for erstatning i tilfælde af tab og skader.

Forsikringsaftale - Læs mere her

Hvad er en forsikringsaftale?

En forsikringsaftale er en aftale mellem en forsikringstager (person eller virksomhed) og et forsikringsselskab, hvor forsikringstageren betaler en præmie for at få dækning mod visse risici. Formålet med en forsikringsaftale er at give forsikringstageren økonomisk beskyttelse mod uforudsete skader eller tab, der kan opstå.

Typer af forsikringsaftaler

Der findes forskellige typer af forsikringsaftaler, der dækker forskellige risici. Nogle eksempler på forsikringstyper omfatter;

 • Bilforsikring, der dækker skader på bilen og skader forårsaget af bilen til andre.
 • Brandforsikring, der dækker skader på ejendomme forårsaget af brand.
 • Tyveriforsikring, der dækker økonomiske tab i forbindelse med tyveri af personlige ejendele eller indbrud i hjemmet eller virksomheden.
 • Rejseforsikring, der dækker uforudsete udgifter i forbindelse med aflysninger, tabt eller stjålet bagage og sygdom eller skader, der opstår på rejser.
 • Familieforsikring  eller indboforsikring, der dækker forskellige typer af skader og tab i forbindelse med husstandens ejendele, bygninger og indbo. 
 • Ansvarsforsikring, der dækker erstatningskrav, hvis forsikringstageren bliver erklæret ansvarlig for skade på en anden person eller dennes ejendom.
 • Livsforsikring, der udbetaler et pengebeløb til forsikringstagerens familie eller andre angivne begunstigede i tilfælde af forsikringstagerens død.
 • Ejerskifteforsikring, der dækker skjulte skader og udgifter i forbindelse med et nyt køb af hus. 

Hvad dækker en forsikringsaftale?

En forsikringsaftale dækker typisk økonomiske tab eller skader, som kan opstå i forbindelse med uforudsete hændelser, der er beskrevet i aftalen. Det kan inkludere alt fra skader på ejendom, personskader eller tab af ejendele. Aftalens dækningsomfang varierer afhængigt af forsikringstypen og forsikringstagerens behov.

Hvilken lov gælder for forsikringsaftaler?

I Danmark er forsikringsaftaler reguleret i Forsikringsaftaleloven. Denne lov fastsætter reglerne for forsikringsaftaler og regulerer forholdet mellem forsikringsgiveren og forsikringstageren. Forsikringsaftaleloven fastsætter blandt andet;

 • Forsikringstagerens oplysningspligt – Alle relevante oplysninger, der måtte have betydning for den forsikrede risiko, skal oplyses til forsikringsselskabet.
 • Forsikringsgiverens oplysningspligt – Indebærer, at forsikringstageren forstår aftalebetingelserne, herunder sine rettigheder og pligter og dækningens omfang.
 • Præmiebetaling – Præmien betales på årlig, halvårlig, månedlig basis, og hvis præmien ikke betales til tiden, kan det føre til forsikringsaftalens ophør.
 • Forsikringssummen – Indebærer det maksimale beløb, som forsikringsselskabet vil udbetale forsikringstageren, hvis en dækningsberettiget skade opstår.
 • Forsikringsbetingelserne – Fastsætter de specifikke betingelser, som gælder for aftalen, herunder hvilke risici der dækkes, præmien, forsikringssummen og betingelser for ændring og opsigelse.
 • Regler for opsigelse og ændring af aftaler – Fastsætter de betingelser og procedurer, som gælder for at ændre eller opsige aftalen. Normalvis vil forsikringsselskabet kunne opsige aftalen med et passende varsel, mens forsikringstager til enhver tid kan opsige aftalen.
 • Bestemmelser om erstatningsberegning – Fastsætter reglerne for, hvordan forsikringsgiveren beregner erstatningen, hvis en dækningsberettiget skade opstår.
 • Bestemmelser om fremsættelse af krav – Fastsætter de betingelser og procedurer, som gælder for at fremsætte krav på erstatning.

Formålet med loven er at sikre en klar og retfærdig behandling af forsikringstagerne og at sikre, at forsikringsaftaler er gennemskuelige og forståelige.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.