Forsikringstager

Er den person, virksomhed eller organisation, der indgår en forsikringsaftale med en forsikringsgiver (forsikringsselskab). Forsikringstager betaler en præmie til forsikringsselskabet for at opnå økonomisk beskyttelse i tilfælde af tab eller skade.

Eksempel: Søren har købt bil og ønsker i denne forbindelse at tegne en bilforsikring. Søren indgår en forsikringsaftale med et forsikringsselskab, dermed bliver han forsikringstageren i aftalen.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.