Oplysningspligt

Oplysningspligt er et juridisk begreb, der refererer til kravet om, at virksomheder og organisationer skal give relevante og nødvendige oplysninger til forbrugere eller enkeltpersoner om deres rettigheder, produkter, tjenester eller behandling af personlige oplysninger.

Hvad er oplysningspligt?

Oplysningspligt er en vigtig del af den nye persondataforordning, GDPR, som trådte i kraft i maj 2018. Oplysningspligten er en forpligtelse for virksomheder, organisationer og myndigheder til at informere registrerede personer om, hvordan deres persondata bliver behandlet.

Eksempel: En virksomhed indsamler persondata fra kunder i forbindelse med et køb. Her skal virksomheden informere kunden om formålet med indsamlingen af dataene, hvilke data der bliver indsamlet, hvor længe de vil blive opbevaret, om de vil blive delt med andre og om kunden har ret til at få adgang til og slette sine data.

Forbrugerbeskyttelse

Inden for forbrugerbeskyttelse indebærer oplysningspligten, at virksomheder skal give klare og rettidige oplysninger til forbrugere om priser, vilkår, garantier, returneringspolitikker, reklamationsmuligheder og andre relevante oplysninger, der er nødvendige for forbrugerne at træffe informerede beslutninger.

Dataindsamling

Når det kommer til dataindsamling og personlige oplysninger, pålægger oplysningspligten virksomheder at informere enkeltpersoner om, hvilke oplysninger der indsamles, hvordan de vil blive brugt, hvem der har adgang til dem, og hvilke rettigheder enkeltpersoner har med hensyn til deres personlige oplysninger.

Formål

Oplysningspligten sigter mod at give forbrugere og enkeltpersoner mulighed for at træffe informerede valg og beskytte deres rettigheder og privatliv. Hvis en virksomhed ikke opfylder oplysningspligten eller giver vildledende eller utilstrækkelige oplysninger, kan det have retlige konsekvenser og udløse sanktioner eller erstatningsansvar.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.