Forbrugerbeskyttelse

Referer til de forskellige love, regler og foranstaltninger, der findes til at beskytte forbrugerne mod urimelige, vildledende eller skadelige praksisser fra virksomheder eller organisationer, der sælger varer og tjeneydelser. Formålet med forbrugerbeskyttelse er at sikre, at forbrugerne kan foretage informerede valg og træffe beslutninger uden svigagt og manipulation.

Forbrugeraftaleloven

Forbrugeraftaleloven er den lov, der regulerer aftaler mellem forbrugere og erhvervsdrivende, hvor forbrugeren køber varer eller tjenesteydelser til personligt brug eller forbrug. Loven fastsætter en række betingelser, som skal være opfyldt for at aftalen er gyldig og retfærdig for parterne. Betingelser indebærer blandt andet oplysninger om;

  • Pris
  • Kvalitet
  • Leveringsbetingelser
  • Betalingsbetingelser
  • Reklamations- og afbestillingsret
  • Opsigelses- og ophævelsesret mv.

Forbrugerombudsmanden

Forbrugerombudsmanden er en dansk statslig institution, der har til opgave at sikre, at forbrugerne for beskyttelse mod urimelige eller vildledende praksisser fra erhvervsdrivende. Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med erhvervslivet og har beføjelse til at håndhæve Forbrugeraftaleloven og andre love, der beskytter forbrugere.

Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom er den specifikke lovgivning, der gælder for køb af fast ejendom, herunder huse, sommerhuse og villalejligheder med undtagelse af ejerlejligheder. Loven indeholder regler om Huseftersynsordningen samt en købers fortrydelsesret.

Huseftersynsordningen

Huseftersynsordningen er en ordning i Danmark, hvor sælgere af ejendomme skal lade en byggesagkyndig gennemgå ejendommen og udarbejde en tilstandsrapport, før ejendommen sælges. Formålet med ordningen er at sikre, at køberne for oplysninger om ejendommens tilstand og eventuelle skader, inden de køber den.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.