Fuld guide til gavebreve

Når du giver en større gave, er det en god idé at oprette et gavebrev. Gavebrevet indeholder eventuelle vilkår og dokumenterer, at der er givet en gave. Det sikrer både giver og modtager, hvis for eksempel SKAT ønsker bevis for dette.

 1. Hvad er et gavebrev?
 2. Hvad står der i et gavebrev?
 3. Hvem kan jeg give gaver til med et gavebrev?
 4. Fordele ved et gavebrev
 5. Hvordan bliver et gavebrev gyldigt?

Opret Gavebrev for kun 250,-

Bestil dokument

Udfyld på 10 min.

Skriv under

Hvad er et gavebrev?

Det er et dokument, der er dokumentation for, at en person giver en større gave (større end julegaver og fødselsdagsgaver) til en anden. I dokumentet fastsættes også eventuelle vilkår. Gavebrevet sikrer samtidig både overrækkelse og modtagelse af gaven.

Hvad er et gavebrev?

Hvad står der i et gavebrev?

Et gavebrev er en fordel for både giver og modtager, så der ikke er tvivl om, at der er givet en gave. Det kan nemlig ske, at SKAT ønsker at se dokumentation for dette. Derfor er det også vigtigt, at gavebrevet indeholder nogle specifikke punkter.

Hvad står der i et gavebrev?

Dokumentet skal indeholde:

 • Personlige informationer: Her forklares det, hvem der giver gaven, og hvem der skal modtage gaven. Desuden skal der være plads til en underskrift.
 • Gaven: Gaven skal beskrives i forhold til størrelse og type. Er det penge eller en genstand?
 • Særeje: Her noteres,  om du ønsker at give gaven som særeje. Det er nemlig muligt at lave et dokument med særeje, hvis du mener, at det er det bedste.
 • Gave til mindreårig: Du kan vælge at give en gave til en mindreårig (et barn, der er under 18 år).

Ovenstående er nogle af de ting, der vil indgå i dette dokument. Det tilpasses naturligvis til dig og dine behov, alt efter hvad du ønsker, der skal stå i det.

Få skabelon til gavebrev tilsendt pr. mail straks

Hvem kan jeg give gaver til med et gavebrev?

Dette dokument kan bruges, hvis du gerne vil give en større gave til personer, der er nære familiemedlemmer. Du kan gøre brug af sådan et dokument til følgende personer: Børn, børnebørn, forældre, stedbørn, oldebørn, stedforældre, bedsteforældre, samlevende i over to år, plejebørn og svigerbørn.

Hvem kan jeg give gaver til med et gavebrev?

Hvem kan jeg give en gave, uden at der skal betales gaveafgift?

Hvis gavegiver og gavemodtager er nærtbeslægtede, skal der ikke betales gaveafgift så længe, at det er under et specifikt beløb. Overstiger gavebeløbet dette beløb, er det et krav, at der bliver betalt en gaveafgift på 15 %.

Afgiften er dog højere, når der er tale om specifikke grupper, såsom bedsteforældre og stedforældre. Gaveafgiften skal altid betales, hvis gavebeløbet overstiger satsen for det pågældende år, uanset om der er tale om forældre, børnebørn, børn eller lignende.

Gavebrev til børn

Nogle tror, at de kan lave et gavebrev til børn for at undgå at betale gaveafgift, uanset gavens størrelse. Det er dog ikke sandt! Giver du en større gave over et bestemt beløb, skal der betales gaveafgift af den, uanset om dette dokument er lavet eller ej.

Grænsen for gaveafgift varierer fra år til år og er følgende for børn/børnebørn:

 • 2024: 74.100 kroner pr. person.

I 2024 kan du altså skattefrit give dine børn 74.100 kroner. I forhold til gavebrev, betyder det, at to forældre samlet kan give et barn 148.200 kroner skattefrit.

Giver du eksempelvis dit barn mere end satsen for det pågældende år, vil gaveafgiften være på 15 % af det overstigende beløb.

Du skal desuden være opmærksom på, at gaveafgiften ikke er den samme for alle personer, da det afhænger af jeres relation. Andre familiemedlemmer, der kan få skattefrie gaver af den samme størrelse, er blandt andet: Forældre, børnebørn, oldebørn, bedsteforældre, stedforældre og stedbørn.

Vil du give en større gave til eksempelvis dit svigerbarn (dit barns ægtefælle), kan du ikke give et lige så højt beløb, som når du giver en skattefri gave til dit barn.

Gavebrev mellem ægtefæller

Ægtefæller kan frit give hinanden større gaver uden at blive beskattet eller betale gaveafgift. I det tilfælde behøver I ikke at lave et dokument. Førhen skulle ægtefæller oprette en gaveægtepagt for at gøre gaven gyldig. Det er dog ikke længere nødvendigt, da dette krav er blevet ophævet.

Dog kan det stadig være en god idé at oprette et gavebrev mellem ægtefæller, når der gives en større gave. På den måde kan der ikke senere hen, for eksempel ved skilsmisse, opstå tvivl om, hvorvidt det var en gave eller et lån.

Gavebrev med særeje

De fleste ønsker, at modtageren kan beholde hele gaven og ikke skal dele den ved for eksempel skilsmisse. Er det tilfældet, skal der laves et gavebrev med særeje. Med dette dokument kan du nemlig fastsætte forskellige vilkår i forhold til modtagelse af gaven.

I dokumentet har du blandt andet mulighed for at skrive, at gaven skal gives og tilhøre modtageren som enten fuldstændigt særeje eller kombinationssæreje. Gør du det, betyder det, at gaven bliver i gavemodtagerens hænder lige meget hvad.

Skal gaven gives som særeje, er det vigtigt, at du udarbejder dokumentet, når du overdrager gaven til modtageren og gerne før det. Dokumentet kan ikke oprettes på et senere tidspunkt, når du allerede har givet gaven.

I forbindelse med overdragelse af gaven til modtageren kan du også fastsætte andre vilkår i dokumentet. Det kan for eksempel være, at gaven skal båndlægges. Det vil sige, at modtageren ikke kan anvende gaven, før personen er fyldt 25 år.

Fordele ved et gavebrev

Hvis du vil glæde en anden med en større gave, får du flere fordele ved at lave et skriftligt dokument, der indeholder de forskellige vigtige oplysninger. At have skriftlig dokumentation på overdragelsen af gaven er ikke kun en fordel for din egen skyld, men også for modtagerens skyld.

Du opnår disse fordele:

 • Dokumentation: Dokumentet er et bevis for, at det rent faktisk er en gave og ikke et lån eller noget helt tredje.
 • Vilkår: I dokumentet kan du selv fastsætte forskellige vilkår alt efter dine ønsker og behov.
 • Særeje: I dokumentet kan du gøre gaven til modtagerens særeje. Herved skal gaven ikke deles i tilfælde af skilsmisse eller separation.

Ved at oprette et gavebrev sikrer du, at der altid er skriftlig dokumentation for gavens vilkår. Har du ikke oprettet dette dokument, vil du ikke have noget bevis for, at der er tale om en gave, gavens størrelse, modtageren og så videre.

Kan jeg give større gaver uden at betale gaveafgift?

Vil du give dit barn en større gave, der er større end det årlige skattefrie gavebeløb? Så findes der flere alternative metoder, du kan tage i brug. Mange vil nemlig gerne give et større beløb, end hvad der er muligt ved skattefrie gaver.

Kan jeg give større gaver uden at betale gaveafgift?

Der er mulighed at give en større afgiftsfri gave ved blandt andet at oprette et familielån. Med et familielån eftergiver du hvert år lånet med det maksimale skattefrie beløb. Herved er der på et tidspunkt ikke længere noget lån, og du har på den måde givet en afgiftsfri gave.

Dette kan ikke kun gøres, hvis du gerne vil give dit barn en større gave. Du kan ligeledes tage denne metode i brug, hvis der er tale om dine forældre, bedsteforældre, børnebørn eller andre familiemedlemmer.

Følgende faktorer skal være opfyldt, før du kan oprette et familielån:

 • Anfordringslån: Selve lånet skal være et anfordringslån. Det betyder, at det er et lån, hvor indfrielsen af lånet kan påkræves med kort varsel.
 • Ægte lån: Bruger du denne metode, skal det være et ægte lån.
 • Gældsbrev: Husk, at du skal oprette et gældsbrev, der skal underskrives. Det skal underskrives af både långiver og låntager.

Hvordan bliver et gavebrev gyldigt?

Efter oprettelse af dokumentet skal du huske, at det først er gældende, når det er gyldigt. Du gør dokumentet gyldigt ved at datere samt underskrive det. Det er både gavegiver samt gavemodtager, der skal underskrive det. Det kan gøres nemt og hurtigt ved brug af jeres MitID.

Når dette er gjort, er dokumentet gyldigt. Der skal derfor ikke en advokat ind over for at kigge nærmere på det bagefter eller lignende.

Opret dit gavebrev nemt og hurtigt hos Dokument 24

Ønsker du at lave dette dokument? Så kan du gøre det nemt og hurtigt hos Dokument 24. Her får du et juridisk gyldigt dokument, du selv kan udarbejde derhjemme foran din computer eller på din mobiltelefon/tablet. Det kan du gøre på følgende måde:

 1. Bestil dokumentet: Du skal starte med at bestille dokumentet online.
 2. Modtagelse: Når du har bestilt det, vil du modtage det med det samme via din e-mail. Det er et Word-dokument.
 3. Udfyldelse: Efter modtagelsen skal du selv udfylde det. Vi medsender en detaljeret vejledning, så du kan se, hvordan det skal udfyldes, hvis du er i tvivl.
 4. Underskrift: Til slut skal både du og gavemodtageren underskrive dokumentet.

Det tager ikke mere end omkring 10 minutter at oprette dokumentet. Desuden er det billigt, da det kun koster 250 kroner. Du kan derfor spare helt op til 1.250 kroner fremfor, hvis du vælger at få hjælp fra en traditionel advokat.

Har du spørgsmål til eksempelvis formulering af gavebrevet, oprettelsen eller lignende, hjælper vi dig meget gerne. Du kan enten ringe til os på tlf. 53 70 10 30 eller skrive en mail til info@dokument24.dk. Vi besvarer dit spørgsmål hurtigst muligt, så du kan komme i gang med at udfylde dit dokument.

Gavebrev

Du har måske søgt efter:

Gavebrev PDF

På internettet finder du mange eksempler på disse dokumenter. Du kan blandt andet downloade et ”gavebrev PDF”, så du kan se, hvordan sådan et dokument ser ud. Herved kan du blive klogere på, hvad du har brug for af informationer, samt hvad du skal skrive i dokumentet.

Gavebrev eksempel

Du kan finde et ”gavebrev eksempel” online, så du kan se, hvordan dette dokument blandt andet kan se ud. Det er muligt at oprette dit eget dokument hjemmefra hos Dokument 24. I mange eksempler kan du ligeledes se en formulering af gavebrev, så du gør det korrekt.

Gavebrev skat

Vil du vide mere om ”gavebrev skat”? Vælger du at give en gave over et specifikt beløb til en af dine nære familiemedlemmer, skal der betales en gaveafgift. I disse tilfælde skal du udfylde en blanket og sende den til SKAT. Giver du en gave, der er under den bestemte gaveafgiftsgrænse, skal du ikke foretage dig noget. Du kan finde de forskellige gaveafgiftsgrænser på SKAT for at se, om der skal betales gaveafgift eller ej.

Ældresagen gavebrev

Ønsker du mere information om ”Ældresagen gavebrev”? Da Ældresagen er en forening, skal de ikke betale hverken gaveafgift eller boafgift, hvis du giver dem en større gave eller efterlader noget af din arv til dem. Det vil altså sige, at hele gaven eller arven ubeskåret går til Ældresagen og deres arbejde.

Hvad er et gavebrev?

Et gavebrev er et skriftligt dokument, der beskriver gaven og dens vilkår. Ved oprettelse af sådan et dokument kan forskellige vilkår fastsættes. Det kan eksempelvis være, at gaven skal gives som særeje. Det er vigtigt, at dokumentet bliver oprettet senest samtidig med, at gaven bliver overdraget til modtageren.

Eksempel på gavebrev

I nedenstående kan du se uddrag af et gavebrev, som er udarbejdet hos os. Dette eksempel er fiktivt.

Hvordan laver jeg et gavebrev?

Det er nemt at lave dette dokument, da det kan oprettes på flere forskellige måder. Den mest enkle og billige metode er at bruge Dokument 24’s platform. Her skal du udfylde en online skabelon, som du får tilsendt via din e-mail. På den måde kan du sidde i ro og mag derhjemme og få det gjort uden at skulle ud af døren. Hos Dokument 24 kan du oprette dette dokument til kun 250 kroner. Vælger du i stedet at få hjælp fra din lokale advokat, vil det som regel koste dig langt mere end det.

Skal et gavebrev med i testamentet?

Det korte svar er, at dette dokument ikke skal med i dit testamente. I dit testamente bestemmer du, hvordan din arv skal fordeles, efter du er gået bort. Det kan eksempelvis være, at du gerne vil give en større andel til et bestemt familiemedlem, eller at du vil give noget af din arv til en velgørende organisation.

Skal et gavebrev tinglyses?

Opretter du dette dokument, skal du være opmærksom på, at det ikke skal tinglyses. Du skal blot udfylde dokumentet og give gaven til modtageren. Dog skal både gavegiver og gavemodtager underskrive dokumentet ved brug af MitID.

Få skabelon til gavebrev tilsendt pr. mail straks