Familielån

Hvad er et familielån, og hvad skal du huske? Mange vælger at låne penge til familien uden, at der skal betales renter eller afdrag af lånet. Dette kaldes et rentefrit familielån. I nogle tilfælde afskrives lånet med det årlige afgiftsfrie gavebeløb, og lånet bliver dermed en form for et arveforskud.

Har du sikret familien med et testamente?


Svar på 12-15 spørgsmål

Få straks dokumentet på mail

Skriv Testamentet under

Læs om dette og andet, som du skal vide, når du opretter et familielån.

Rentefrit Familielån

Ordet familielån dækker over, at det typisk er familier, der låner penge til hinanden. Lånene sker ofte på meget favorable vilkår uden, at der skal betales renter eller afdrag af lånet.

Et familielån kan faktisk benyttes til alle, ikke kun familier. Du kan benytte denne lånetype til venner, bekendte eller hvem du ønsker.

Uanset hvem du låner penge til, så skal du oprette et gældsbrev som bevis på, at du har lånt penge ud. I gældsbrevet skal der stå de præcise vilkår for lånet, så der ikke hersker tvivl om, hvad der er aftalt mellem Jer.

Regler

Når du opretter et familielån, så skal der være tale om et reelt gældsforhold. Det vil sige:

  • Rigtigt lån: Du skal have ydet et rigtigt lån, og der skal være tale om et reelt gældsforhold.
  • Anfordringslån: Lånet skal kunne opsiges med korte varsel, f.eks. 2 uger. Lånet bør være af typen anfordringslån.
  • Gældsbrev: Der skal være oprettet et gældsbrev. Dette skal være underskrevet af långiver og låntager.

Familielån er ikke behæftet med afgifter i forbindelse med oprettelse. Du kan principielt have det underskrevne gældsbrev liggende i skuffen derhjemme.

Familielån som arveforskud

Mange forældre vælger at benytte et rente- og afdragsfrit familielån som ”arveforskud”. Dette gøres ved, at forældrene opretter et gældsbrev til børnene. Gældsbrevet afskrives hvert år med det maksimale skattefrie gavebeløb. På denne måde mindskes børnenes gæld til forældrene hvert år. Børnene kan dermed få et større beløb i arveforskud til f.eks. udbetaling til et hus.

Eksempel – Familielån som arveforskud

I følgende eksempel ser vi på, hvordan dit barn kan modtage 1 mio. kr. i arveforskud gennem oprettelse af et familielån.

Du og din ægtefælle ønsker at give jeres fælles barn 1 mio. kr. som arveforskud. I opretter derfor et gældsbrev, som I alle tre skriver under på. Efterfølgende afskriver I lånet med det afgiftsfrie gavebeløb, som er 65.700 kr. i år 2019. Dette beløb kan afskrives pr. forældre, det vil sige, at I afskriver barnets lån med 2 x 65.700 kr. = 131.400 kr. i dette år. I år 2020 er beløbet 67.100 kr.

Næste år afskrives lånet igen med dette beløb (beløbet vil være større, da beløbet indeksreguleres hvert år).

Dette kan se således ud:

  • År 1: Lånets hovedstol 1.000.000 kr. Afskrivning 131.400 kr. Lån tilbage 868.600 kr.
  • År 2: Lånets hovedstol 868.600 kr. Afskrivning 131.400 kr.*. Lån tilbage 737.200 kr.
  • År 3. Lånets hovedstol 737.200 kr. Afskrivning 131.400 kr.* Lån tilbage 605.800 kr.

*Beløbet bliver højere, da det indeksreguleres.

Ovenstående årlige afskrivning foretages indtil, at lånet er helt afskrevet.

Du kan læse mere om, hvem du kan give skattefrie gaver her regler for skattefri gaver.

Gældsbrev

Hvis familielånet skal være rentefrit, så bør der oprettes et gældsbrev af typen anfordringslån. Et anfordringslån er et lån uden nærmere aftale om, hvornår gælden skal indfries. Dette betyder, at långiver principielt kan kræve gælden indfriet dags varsel, hvis ikke andet er angivet i gældsbrevet. Långiver behøver ikke at kræve gælden indfriet på et bestemt tidspunkt, og lånet kan derved blive stående i mange år uden, at der afdrages på lånet.

Hvis der ikke oprettes et anfordringslån, men der i stedet aftales, hvordan gælden skal afvikles, kan det give skatteudfordringer. Skatteudfordringerne opstår, hvis långiver vælger at afskrive lånet. SKAT kan i så fald kræve gavebeskatning af forskellen mellem lånebeløbet og kursværdien af gældsbrevet.

Opret altid et anfordringslån, når du yder et familielån. Et anfordringslån kan afskrives, når långiver ønsker det, og lånet fungerer som en slags ”arveforskud”. Husk, at lånet skal være oprettet som et rigtigt lån, hvor både låntager og långiver har skrevet under på dokumentet.

Hvad med SKAT?

Der er ingen skatter eller afgifter forbundet med at oprette et familielån, når lånet følger reglerne for et anfordringslån. Dette er beskrevet i ovenstående. Dog skal du være opmærksom på, at SKAT kan finde på at stille spørgsmål til låneforholdet, hvis der er tale om et meget stort lån i SKATs optik.

Hvis lånet er oprettet rentefrit, så vil låntager ej heller have skattefradrag for lånet, da der ikke er renteudgifter forbundet med lånet.

Eftergivelse af familielån

Hvis låntager er insolvent, og derfor er uden betalingsevne, så kan familielånet som udgangspunkt eftergives uden, at der skal betales skat eller gaveafgift af lånet. Dette er udgangspunktet, men det vil altid være op til en vurdering af SKAT.

Hvis låntager på nogen måde vurderes at kunne tilbagebetale lånet, så skal der betales gaveafgift af lånet, hvis der eftergives beløb større end det skattefrie gavebeløb.

Modydelser for lånet

SKAT er i de seneste år blevet mere opmærksomme på familielån, der er oprettet med dertil hørende modydelser. En modydelse kan f.eks. være, at låntager (f.eks. dit barn) skal passe din have eller reparere dit hus for at få lånet. Det er ikke tilladt at have denne form for modydelser skrevet ind i lånet uden at betale skat af modydelserne.

Familielån ved død?

Hvad sker der med et familielån ved død? Hvis långiver dør, så skal du betale lånet tilbage straks. Du skal betale lånet tilbage, da du nu skylder afdødes bo penge. Boet vil straks sikre, at flest mulige lån bliver indfriet, så boets arvinger kan få deres arv udbetalt.

Eksempel – familielån ved død

Lad os antage, at du har lånt 100.000 kr. af din far. Din mor lever ikke længere. Din far går bort, og ejer ikke noget af værdi. I er 3 søskende, der skal dele arven efter din far.

Boet efter din far vil kræve lånet til dig indfriet, så dine søskende hver kan få deres arv udbetalt. Du vil altså skulle tilbagebetale 100.000 kr. og efterfølgende få 33.333 kr. udbetalt i arv.

Start dit testamente i dag

Familielån med renter og afdrag

I modsætning til et rentefrit familielån uden afdrag, så kan lånet også oprettes på normale vilkår. Det vil sige et helt normalt lån med renter og afdrag.

Hvis dette ønskes, så oprettes et ganske normalt lånebevis mellem långiver og låntager.

Skabelon til Familielån

Kan du benytte en skabelon til familielån? Ja, det er muligt at benytte en skabelon til oprettelsen af denne type lån. Det er dog vigtigt, at du vælger en skabelon af typen anfordringslån, så lånet kan indfries når som helst. Dette sikrer, at hverken låntager eller långiver vil få skattemæssige udfordringen.

Dokument 24 vil gerne hjælpe dig med at oprette et familielån. Du kan altid ringe eller skrive til os, så vil vi hjælpe dig.