Det er nemt og enkelt at oprette 

Et familielån tager ca. 10 minutter at oprette og koster kun 249 kroner. Du sparer 1.250 kroner i forhold til traditionelle advokater! Opret et familielån med det samme her eller læs mere nedenfor i vores guide. 

 1. Hvad er et familielån?
 2. Familielån som arveforskud
 3. Hvad med SKAT?
 4. Familielån ved dødsfald?
 5. Skabelon til familielån

Hvad er et familielån?

Et familielån er et lån på meget favorable vilkår. Lånet gives ofte rentefrit og er af typen anfordringslån. Långiver kan kræve lånet indfriet med kort varsel. Et rentefrit familielån kan gives til alle og ikke kun familie.

Rentefrit familielån

Regler

Når du opretter et familielån, skal der være tale om et reelt gældsforhold. Det vil sige:

 • Rigtigt lån: Du skal have ydet et rigtigt lån, og der skal være tale om et reelt gældsforhold.
 • Anfordringslån: Lånet skal kunne opsiges med kort varsel.
 • Gældsbrev: Der skal være oprettet et gældsbrev. Dette skal være underskrevet af långiver og låntager.

Familielån er ikke behæftet med afgifter i forbindelse med oprettelse. Du kan principielt have det underskrevne gældsbrev liggende i skuffen derhjemme.

Familielån som arveforskud

Mange forældre vælger at benytte et rente- og afdragsfrit familielån som en form for arveforskud. Dette gøres ved, at forældrene opretter et gældsbrev til børnene. Gældsbrevet afskrives hvert år med det maksimale skattefrie gavebeløb.

På denne måde mindskes børnenes gæld til forældrene hvert år. Børnene kan dermed få et større beløb i arveforskud til f.eks. udbetaling til et hus.

Eksempel – Familielån som arveforskud

I følgende eksempel ser vi på, hvordan dit barn kan modtage 1 million kroner i arveforskud gennem oprettelse af et familielån:

Du og din ægtefælle ønsker at give jeres fælles barn 1 million kroner som arveforskud. I opretter derfor et gældsbrev, som I alle 3 underskriver. Efterfølgende afskriver I lånet med det afgiftsfrie gavebeløb, som i 2024 er 74.100 kroner. Hver forældre kan afskrive lånet med dette beløb. Det vil altså sige, at I afskriver barnets lån med 2 x 74.100 = 148.200 kroner i år 2024.

Næste år afskrives lånet igen med dette beløb (beløbet vil være større, da det indeksreguleres hvert år).

Regnestykket kan se således ud:

 • År 1: Lånets hovedstol 1.000.000 kroner. Afskrivning 148.200. Lån tilbage: 851.800 kroner.
 • År 2: Lånets hovedstol 851.800 kroner. Afskrivning 148.200*. Lån tilbage: 703.600 kroner.
 • År 3. Lånets hovedstol 703.600 kroner. Afskrivning 148.200*. Lån tilbage: 555.400 kroner.

*Beløbet bliver højere, da det indeksreguleres.

Ovenstående årlige afskrivning foretages, indtil lånet er helt afskrevet.

Du kan læse mere om, hvem du kan give skattefrie gaver her regler for skattefri gaver.

Gældsbrev

Ønsker du et rentefrit familielån, skal du oprette et gældsbrev af typen anfordringslån. Et anfordringslån kan opsiges når som helst. Det betyder, at långiver kan kræve lånet indfriet med dags varsel eller slet ikke. På den måde behøver låntager ikke at betale afdrag, medmindre långiver kræver det.

Hvis du ikke opretter et anfordringslån, men i stedet aftaler, hvordan gælden skal afvikles, kan det give skatteudfordringer. Udfordringerne opstår, hvis långiver vælger at afskrive lånet. I så fald kan SKAT nemlig kræve gavebeskatning af forskellen mellem lånebeløbet og kursværdien af gældsbrevet.

Opret altid et anfordringslån, når du yder et familielån. Et anfordringslån kan afskrives, når långiver ønsker det og fungerer som en slags arveforskud. Husk, at lånet skal være oprettet som et rigtigt lån, hvor både låntager og långiver har skrevet under på dokumentet.

Opret et rentefrit familielån

Hvad med SKAT?

Der er ingen skatter eller afgifter forbundet med at oprette et familielån, når lånet følger reglerne for et anfordringslån. Dette er beskrevet i ovenstående. Dog skal du være opmærksom på, at SKAT kan finde på at stille spørgsmål til låneforholdet, hvis der er tale om et meget stort lån i SKAT's optik.

Skat og familielån

Da der ikke er renteudgifter forbundet med lånet, vil låntager heller ikke kunne trække noget fra i skat. 

Eftergivelse af familielån

Hvis låntager er insolvent, kan familielånet som udgangspunkt blive eftergivet, uden at der skal betales skat eller gaveafgift af lånet. Men det vil altid være ud fra SKAT's vurdering.

Bliver låntager vurderet i stand til at kunne tilbagebetale lånet, skal der betales gaveafgift, hvis der eftergives et beløb større end det skattefrie gavebeløb.

Modydelser for lånet

SKAT er i de seneste år blevet mere opmærksomme på familielån, der er oprettet med dertilhørende modydelser. En modydelse kan blandt andet være, at låntager (f.eks. dit barn) skal passe din have eller reparere dit hus for at få lånet. Det er ikke tilladt at have denne form for modydelser skrevet ind i lånet uden at betale skat af modydelserne.

Familielån ved dødsfald?

Hvis långiver går bort, skal lånet betales tilbage øjeblikkeligt, da det nu er afdødes bo, man skylder penge. Boet vil straks sikre, at flest muligt lån bliver indfriet, så boets arvinger kan få deres arv udbetalt.

Familielån ved død

Eksempel – familielån ved dødsfald

Lad os antage, at du har lånt 100.000 kroner af din far. Din mor lever ikke længere. Da din far går bort, ejer han ikke noget af værdi. I er 3 søskende, der skal dele arven efter din far.

Boet efter din far vil kræve lånet til dig indfriet, så dine søskende hver kan få deres arv udbetalt. Du vil altså skulle tilbagebetale 100.000 kroner og efterfølgende få 33.333 kroner udbetalt i arv.

Få dokument til rentefrit familielån

Familielån med renter og afdrag

I modsætning til et rentefrit familielån uden afdrag, så kan lånet også oprettes på normale vilkår. Det vil sige et helt normalt lån med renter og afdrag.

Hvis dette ønskes, så oprettes et ganske normalt lånebevis mellem långiver og låntager.

Skabelon til familielån

Du kan sagtens oprette et familielån ved at benytte en onlineskabelon. Det er vigtigt, at du vælger en skabelon af typen anfordringslån, så lånet kan indfries når som helst. Det sikrer, at hverken låntager eller långiver vil få skattemæssige udfordringer.Skabelon til familielån

Dokument 24 vil gerne hjælpe dig med at oprette et familielån. Du kan altid ringe eller skrive til os, så vil vi hjælpe dig.

Jeg downloade en skabelon til familielån. 5 minutter efter var den udfyldt. Super enkelt og godt koncept! Tak.