Det er nemt og enkelt at oprette 

Et familielån tager ca. 10 min. at oprette, og koster kun 250 kr. Du sparer 1.250 kr. ifht. traditionelle advokater! Læs mere her.

Her kan du læse vores store guide om familielån. 

Hvad er et familielån?

Et familielån er et lån på meget favorable vilkår. Lånet gives ofte rentefrit og er af typen anfordringslån. Långiver kan kræve lånet indfriet med kort varsel. Et rentefrit familielån kan gives til alle, og ikke kun familie.

Rentefrit familielån

Regler

Når du opretter et familielån, så skal der være tale om et reelt gældsforhold. Det vil sige:

  • Rigtigt lån: Du skal have ydet et rigtigt lån, og der skal være tale om et reelt gældsforhold.
  • Anfordringslån: Lånet skal kunne opsiges med korte varsel, f.eks. 2 uger. Lånet bør være af typen anfordringslån.
  • Gældsbrev: Der skal være oprettet et gældsbrev. Dette skal være underskrevet af långiver og låntager.

Familielån er ikke behæftet med afgifter i forbindelse med oprettelse. Du kan principielt have det underskrevne gældsbrev liggende i skuffen derhjemme.

Familielån som arveforskud

Mange forældre vælger at benytte et rente- og afdragsfrit familielån som ”arveforskud”. Dette gøres ved, at forældrene opretter et gældsbrev til børnene. Gældsbrevet afskrives hvert år med det maksimale skattefrie gavebeløb. På denne måde mindskes børnenes gæld til forældrene hvert år. Børnene kan dermed få et større beløb i arveforskud til f.eks. udbetaling til et hus.

Eksempel – Familielån som arveforskud

I følgende eksempel ser vi på, hvordan dit barn kan modtage 1 mio. kr. i "arveforskud" gennem oprettelse af et familielån.

Du og din ægtefælle ønsker at give jeres fælles barn 1 mio. kr. som "arveforskud". I opretter derfor et gældsbrev, som I alle tre skriver under på. Efterfølgende afskriver I lånet med det afgiftsfrie gavebeløb, som er 71.500 kr. i år 2023. Dette beløb kan afskrives pr. forældre, det vil sige, at I afskriver barnets lån med 2 x 71.500 kr. = 143.000 kr. i år 2023. I år 2022 var beløbet pr. person 69.500 kr.

Næste år afskrives lånet igen med dette beløb (beløbet vil være større, da beløbet indeksreguleres hvert år).

Dette kan se således ud:

  • År 1: Lånets hovedstol 1.000.000 kr. Afskrivning 143.000 kr. Lån tilbage 857.000 kr.
  • År 2: Lånets hovedstol 857.000 kr. Afskrivning 143.000 kr.*. Lån tilbage 714.000 kr.
  • År 3. Lånets hovedstol 714.000 kr. Afskrivning 143.000 kr.* Lån tilbage 571.000 kr.

*Beløbet bliver højere, da det indeksreguleres.

Ovenstående årlige afskrivning foretages indtil, at lånet er helt afskrevet.

Du kan læse mere om, hvem du kan give skattefrie gaver her regler for skattefri gaver.

Gældsbrev

Hvis familielånet skal være rentefrit, så bør der oprettes et gældsbrev af typen anfordringslån. Et anfordringslån er et lån uden nærmere aftale om, hvornår gælden skal indfries. Dette betyder, at långiver principielt kan kræve gælden indfriet dags varsel, hvis ikke andet er angivet i gældsbrevet. Långiver behøver ikke at kræve gælden indfriet på et bestemt tidspunkt, og lånet kan derved blive stående i mange år uden, at der afdrages på lånet.

Hvis der ikke oprettes et anfordringslån, men der i stedet aftales, hvordan gælden skal afvikles, kan det give skatteudfordringer. Skatteudfordringerne opstår, hvis långiver vælger at afskrive lånet. SKAT kan i så fald kræve gavebeskatning af forskellen mellem lånebeløbet og kursværdien af gældsbrevet.

Opret altid et anfordringslån, når du yder et familielån. Et anfordringslån kan afskrives, når långiver ønsker det, og lånet fungerer som en slags ”arveforskud”. Husk, at lånet skal være oprettet som et rigtigt lån, hvor både låntager og långiver har skrevet under på dokumentet.

Opret et rentefrit familielån

Hvad med SKAT?

Der er ingen skatter eller afgifter forbundet med at oprette et familielån, når lånet følger reglerne for et anfordringslån. Dette er beskrevet i ovenstående. Dog skal du være opmærksom på, at SKAT kan finde på at stille spørgsmål til låneforholdet, hvis der er tale om et meget stort lån i SKATs optik.

Skat og familielån

Hvis lånet er oprettet rentefrit, så vil låntager ej heller have skattefradrag for lånet, da der ikke er renteudgifter forbundet med lånet.

Eftergivelse af familielån

Hvis låntager er insolvent, og derfor er uden betalingsevne, så kan familielånet som udgangspunkt eftergives uden, at der skal betales skat eller gaveafgift af lånet. Dette er udgangspunktet, men det vil altid være op til en vurdering af SKAT.

Hvis låntager på nogen måde vurderes at kunne tilbagebetale lånet, så skal der betales gaveafgift af lånet, hvis der eftergives beløb større end det skattefrie gavebeløb.

Modydelser for lånet

SKAT er i de seneste år blevet mere opmærksomme på familielån, der er oprettet med dertil hørende modydelser. En modydelse kan f.eks. være, at låntager (f.eks. dit barn) skal passe din have eller reparere dit hus for at få lånet. Det er ikke tilladt at have denne form for modydelser skrevet ind i lånet uden at betale skat af modydelserne.

Familielån ved død?

Hvad sker der med et familielån ved død? Hvis långiver dør, så skal du betale lånet tilbage straks. Du skal betale lånet tilbage, da du nu skylder afdødes bo penge. Boet vil straks sikre, at flest mulige lån bliver indfriet, så boets arvinger kan få deres arv udbetalt.

Familielån ved død

Eksempel – familielån ved død

Lad os antage, at du har lånt 100.000 kr. af din far. Din mor lever ikke længere. Din far går bort, og ejer ikke noget af værdi. I er 3 søskende, der skal dele arven efter din far.

Boet efter din far vil kræve lånet til dig indfriet, så dine søskende hver kan få deres arv udbetalt. Du vil altså skulle tilbagebetale 100.000 kr. og efterfølgende få 33.333 kr. udbetalt i arv.

Få dokument til rentefrit familielån

Familielån med renter og afdrag

I modsætning til et rentefrit familielån uden afdrag, så kan lånet også oprettes på normale vilkår. Det vil sige et helt normalt lån med renter og afdrag.

Hvis dette ønskes, så oprettes et ganske normalt lånebevis mellem långiver og låntager.

Skabelon til Familielån

Kan du benytte en skabelon til familielån? Ja, det er muligt at benytte en skabelon til oprettelsen af denne type lån. Det er dog vigtigt, at du vælger en skabelon af typen anfordringslån, så lånet kan indfries når som helst. Dette sikrer, at hverken låntager eller långiver vil få skattemæssige udfordringen.Skabelon til familielån

Dokument 24 vil gerne hjælpe dig med at oprette et familielån. Du kan altid ringe eller skrive til os, så vil vi hjælpe dig.

Jeg downloade en skabelon til familielån. 5 minutter efter var den udfyldt. Super enkelt og godt koncept! Tak.