Guide til ejeraftale

Her kan du læse hvad en ejeraftale er, dens indhold og gyldighed. Har du yderligere spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os.

  1. Hvad er en ejeraftale? 
  2. Ejeraftalens indhold 
  3. Ejeraftalens gyldighed 

Hvad er en ejeraftale?

En ejeraftale er en kontrakt/aftale mellem virksomhedens ejere (såfremt der er flere ejere). Aftalen regulerer forholdet imellem ejerene, herunder hvilke pligter og rettigheder de forskellige ejere har. I en ejeraftale tages der blandet andet stilling til, hvad der skal ske såfremt der opstår uenighed mellem ejeren og hvordan disse uoverensstemmelser skal løses.

Hvad er en ejeraftale?

Det er altid en god ide at oprette en ejeraftale så hurtigt som muligt, hvis man opretter en virksomhed med flere ejer. Dette kan spare en for mange fremtidige konflikter og uoverensstemmelser. Ejeraftalen reducerer risikoen for fremtidige konflikter, da den indeholder klare rammer/regler for hvordan bestemte uoverensstemmelser skal håndteres.

Ejeraftalens indhold:

Der er ikke nogen regler for hvordan en ejeraftale skal se ud og hvad den skal indeholde. Det er op til den enkelte virksomhed at afgøre hvad der vigtigt for dem.

Ejeraftalens indhold

Når du opretter en ejer aftale hos Dokument 24, bliver ejeraftalen sammensat efter dine behov ved at svare på X antal spørgsmål.

Ejeraftalens gyldighed:

En ejeraftale skal ikke tinglyses eller underskrives med notar for at være gyldigt. Ejeraftalen skal alene dateres og underskrives af selskabets ejere for at være juridisk gyldig.

Ejeraftalens gyldighed