Beføjelse

En beføjelse referer til en ret, myndighed eller autoritet, som en person eller institution har og kan gøre gældende. I en juridisk kontekst hænger beføjelse oftest sammen med en retlig disposition eller en faktisk råd over en genstand. 

Eksempel: Malte er bemyndiget med en fuldmagt fra sin søster, Julie, til at hente en pakke, der står i Julies navn. Malte er derfor fuldmægtig, og det giver ham en beføjelse til at hente pakken i søsterens navn.

En bemyndigelse vedrører også den autoritet, myndighed eller ret, som en person eller institut besidder. Begrebet finder dog oftest anvendelse i mere formelle og juridiske sammenhænge. Det kan du læse mere om her.