Bemyndigelse

Bemyndigelse er en erklæring fra fuldmagtsgiveren til fuldmægtigen. Den fuldmægtige er en form for mellemmand mellem fuldmagtsgiveren og tredjemand. Erklæringen indeholder fuldmægtigens ret til at indgå retshandler med tredjemand på fuldmagtsgiverens vegne. Fuldmægtigens ret til at indgå disse retshandler stifter enten en ret eller pligt for fuldmagtsgiveren.

Hvad gør en fuldmagt?

En fuldmagt er oftest relevant i formueretten, hvor der findes flere forskellige fuldmagtstyper. I dette fuldmagtsforhold skelner man mellem tre parter, som er fuldmagtsgiveren/hovedmanden, den fuldmægtige/mellemmanden og tredjemand.

Det, at have en fuldmagt, indebærer, at fuldmægtigen kan indgå aftaler og handle på vegne af hovedmanden, som også betegnes fuldmagtsgiveren. Det vil sige, at fuldmægtigen binder fuldmagtsgiveren såvel som tredjemand ved at indgå aftalen på vegne af fuldmagtsgiveren.

Du kan læse mere om, hvad en fuldmagt er, her.

Hvilke typer af fuldmagter findes der?

Der er flere forskellige fuldmagtstyper, hvis bemyndigelse og retsvirkninger også er forskellige. Overordnet set skelner man dog mellem to former for fuldmagter, som enten er synlige for omverdenen eller ikke er synlige.

  • Synlig for omverdenen: Hvis den er synlig for omverdenen, kaldes den også fuldmagt med særlig tilværelse. Det vil sige, at der er en skriftlig erklæring, som angiver, at den fuldmægtige rent faktisk er bemyndiget til at handle på fuldmagtsgiverens vegne. Denne erklæring skal fremvises til den tredjemand, som fuldmægtigen indgår en aftale med på vegne af fuldmagtsgiveren.
    • Eksempel:Generalfuldmagter eller fremtidsfuldmagter.
  • Ikke synlig for omverdenen: Hvis den ikke er synlig for omverdenen, kendes fuldmagten i den juridiske verden også som en fuldmagt uden særlig tilværelse. Der er oftest tale om en mundtlig tilkendegivelse fra hovedmanden/fuldmagtsgiveren til den fuldmægtige. Det indebærer også, at den ikke skal fremvises til tredjemand.

Du kan læse mere om fuldmagtsregler, herunder fuldmagtstyper og bemyndigelse, her.

Hvad er legitimation?

Bemyndigelsen kan afhænge af en særlig legitimation. Det gør, at den fuldmægtige kan binde fuldmagtsgiveren – også hvis den fuldmægtige har overskredet sin bemyndigelse. Det kommer dog an på, om tredjemand indså eller burde have indset, at fuldmægtigen handlede uden for sin bemyndigelse. Dette er bl.a. relevant ved fuldmagter med særlig tilværelse, hvor den fuldmægtige både har en bemyndigelse og en legitimation.

Det kan du læse nærmere om på dette link.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.