Aftale

En aftale er en form for kontrakt, pagt eller forlig indgået mellem to eller flere personer. Aftaler kan indgås på forskellige vis, men fælles for dem er, at der er et ´tilbud´ og ´accept af tilbuddet´ til stede. Som udgangspunkt er både mundtlige og skriftlige aftaler bindende jf. Aftaleloven.

Aftale - En kontrakt som er indgået mellen flere personer.

Eksempel: Jens afgiver et tilbud til Hans, og Hans accepterer tilbuddet. Der er hermed indgået en aftale.

Du kan læse mere om aftaleindgåelse her.

Aftaleloven

Loven fastlægger en række regler for, hvordan aftaler skal indgås og håndteres. Der er f.eks. regler om, hvad der skal til for at en aftale er gyldig, hvordan aftaler skal dokumenteres og håndteres, og hvad der sker, hvis en aftale ikke overholdes.

Skriftlige aftaler

Der kan være særlige krav til visse typer af aftaler om at de skal være skriftlige. F.eks. skal aftaler om salg af fast ejendom være skriftlige og underskrevet af begge parter for at være gyldige. Det samme gælder aftaler om overdragelse af virksomheder.

Du kan læse mere om salg af fast ejendom her.

Du kan læse mere om overdragelse af virksomhed her.

Mundtlige aftaler

I dansk lovgivning er mundtlige aftaler også bindende. Det vil sige, at parterne har en forpligtelse til at overholde en mundtlig aftale. Mundtlige aftaler kan være indgået omkring fremleje af et værelse eller udlejning af en bolig. Mundtlige aftaler kan være svære at bevise ved tvister.  

Læs mere om fremleje her.

Læs mere om lejekontrakt her.

Hvornår er en aftale juridisk bindende?

En aftale er juridisk bindende, når alle parter i aftalen har forpligtet sig til at overholde de vilkår, der er aftalt i kontrakten. Kontrakten kan ugyldiggøres eller ophæves, når modparten bryder med de gældende vilkår og betingelser i kontrakten.

 

Ugyldige aftaler

Ugyldighed kan opstå af flere årsager, og retsvirkningen af denne er, at aftalens parter ikke er bundet af aftalen. Når en aftale erklæres ugyldig, vil det sige, at aftalen ikke finder sted. Parterne er dermed ikke bundet af aftalens indhold.

Læs mere om hvilke betingelser der gør en aftale ugyldig her.

Tjekliste

Når man indgår aftaler, er det vigtigt at være opmærksom på de lovmæssige regler og krav, der gælder. Disse regler vil variere afhængigt af formålet og indholdet af kontrakten. De følgende punkter er kun en vejledning til en tjekliste og omfatter:

  • Der skal være et tilbud og accept af tilbuddet for at aftalen kan være gyldig.
  • Alle parter skal være myndige og handlekompetente for at indgå en aftale.
  • Der kan være særlige krav til formen (skriftlighed og underskrift).
  • De parter, der er involveret i kontrakten, og deres kontaktoplysninger
  • Formålet og omfanget af kontrakten
  • Varigheden af kontrakten
  • Parternes rettigheder og forpligtelser
  • Eventuelle bestemmelser for ophævelse eller ændring af kontrakten
  • Skal være i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Brug for hjælp?

Indgåelse af vigtige eller komplicerede aftaler kan være en udfordring, men heldigvis kan du få professionel rådgivning hos Dokument24. Vores team af sagkyndige advokater kan hjælpe dig med at sikre, at din aftale er juridisk holdbar og tilpasset dine behov.

Vi hjælper med at få styr på dine aftaler, så du føler dig tryg og sikker. Kontakt os på enten tlf. 5370 1030 eller e-mail info@dokument24.dk.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.