Forlig

Er en form for aftale mellem to eller flere parter, hvor de løser en konflikt eller uoverensstemmelse uden at skulle gå rettens vej. Forliget indebærer normalt en gensidig aftale om at opgive nogen krav eller tvister mod hinanden og gå op kompromis, der tilfredsstiller parterne.

Forlig - Læs mere her

Hvad er et forlig?

Et forlig er en gensidig aftale mellem to eller flere parter, hvor de når frem til en løsning på en tvist eller en konflikt uden at rejse en retssag. Forliget kan være et resultat af en frivillig aftale mellem parterne eller ved mægling fra en tredjepart.

Typer af forlig

Afhængigt af konflikten eller tvisten mellem parterne, kan der være forskellige typer af forlig, herunder;

  • Ved tvister mellem to virksomheder.
  • Ved tvister mellem en arbejdsgiver og en arbejdstager.
  • I civilretssager mellem to privatpersoner.

Forligene kan også omfatte forskellige typer erstatning, herunder blandt andet;

Hvornår kan der indgås et forlig?

Et forlig kan indgås i forskellige sammenhænge, herunder i forbindelse med;

  • En gældsituation, hvor en skyldner og en kreditor kan nå til enighed om betalingsbetingelserne for at afvikle gælden. Et gældforlig kan fx indebære en reduktion i gælden, en nedsættelse af renter eller en betalingsaftale over en længere periode.
  • En retssag, hvor parterne undervejs i retssagen kan vælge at indgå et forlig i stedet for at fortsætte til en dom. Et sådant forlig kan indebære en aftale om erstatning, betaling eller anden form for kompensation.

Relaterede ord

Afståelsesret

Afvikling

Debitor

Fordring

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.