Erstatning

Erstatning er et begreb der dækker over en økonomisk kompensation, der udbetales en person, der er påført fysisk, psykisk eller materiel skade. Det er en retsinstans der træffer afgørelse om en person er berettiget til erstatning og erstatningens størrelse.

Erstatning

Hvad er erstatning?

Erstatning er en juridisk betegnelse for en økonomisk kompensation, der ydes til en person, virksomhed eller organisation for tab eller skade, som de har lidt som følge af en anden parts uforsvarlige handlinger eller mangler.

Hvad er formålet?

Formålet med erstatning er at sikre, at den skadelidte får en retfærdig kompensation for det økonomiske tab, smerte og varige mén, de har lidt, og at de kan genvinde deres situation så vidt som muligt.

Hvilke typer af erstatning findes der?

Der er forskellige typer af erstatning, herunder;

  1. Erstatning for personskade – Dette omfatter erstatning for fysiske eller psykiske skader, som en person har lidt som følge af en andens handlinger.
  2. Erstatning for tab af indtægt – Dette omfatter erstatning for tab af indtægt som følge af en skade, der har forhindret personen i at arbejde og tjene penge.
  3. Erstatning for tab af ejendom – Dette omfatter erstatning for tab af ejendom som følge af skade eller tyveri.
  4. Erstatning for immaterielle skader – Dette omfatter erstatning for krænkelser af personlige rettigheder, såsom krænkelse af privatlivets fred eller ærekrænkelse.

Blik klogere på reglerne om arbejdsskadeerstatning her.

Hvordan beregnes erstatning?

Som tommelfingerregel beregnes erstatning ved en vurdering af den skadelidtes tab. Dette kan omfatte tab af indtægt, medicinske udgifter og andre omkostninger, der er opstået som følge af skaden. Er der tale om materielle ejendele, vil vurderingen tage udgangspunkt i værdien af disse.

Hvilke rettigheder har den skadelidte?

Den skadelidte har ret til at kræve erstatning, som kan opnås gennem en retssag eller en udenretlig aftale med modparten. Erstatningen kan dække skader, medicinske eller behandlingsudgifter og tabt arbejdsfortjeneste.

Skal man betale skat af erstatning?

Når den skadelidte modtager et engangsbeløb i erstatning, vil dette beløb som hovedregel ikke være skattepligtig. Hvis erstatningen derimod udbetales som en løbende ydelse, vil denne indkomst være skattepligtig.  

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.