Personskade

Personskade refererer til en fysisk eller psykisk skade, lidelse eller invaliditet, der påføres en person som følge af en ulykke, en fejl eller forsømmelse fra en andens side eller en kombination af begge. Det kan opstå som et resultat af forskellige begivenheder.

Hvad er personskade?

Personskade henviser til en fysisk eller psykisk skade, der påføres en person som følge af en ulykke, hændelse eller handling. Personskader kan være både fysiske og psykiske skader, ligesom skaderne kan variere i sværhedsgrad og omfang.

Fysisk personskade

Fysisk personskade omfatter skader som brud, forstuvninger, forbrændinger, snitsår, blå mærker hovedskader, rygmarvsskader osv. Disse skader kan være resultatet af bilulykker, fald, arbejdsulykker, medicinsk fejlbehandling, sportsulykker eller andre former for fysisk traume.

Psykisk personskade

Psykisk personskade kan omfatte posttraumatisk stresslidelse (PTSD), angstlidelser, depression, følelsesmæssige traumer og andre former for psykiske lidelser. Disse skader kan opstå som følge af traumatiske hændelser som vold, overfald, krig, naturkatastrofer eller andre traumatiske begivenheder.

Konsekvenser

Personskader kan have forskellige konsekvenser for den berørte person, herunder fysisk smerte, funktionsnedsættelse, tab af evne til at arbejde eller udføre daglige aktiviteter, økonomiske tab som følge af medicinske udgifter eller tabt indtjeningsevne, samt psykiske og følelsesmæssige udfordringer.

Erstatning og godtgørelse for personskade

Hvis en person lider af en personskade som følge af en andens uagtsomhed, forsømmelse eller ulovlig handling, kan det være relevant at søge Erstatning gennem retssystemet for at få kompensation for de lidelser og tab, der er påført.

Hvordan vurderes erstatningen for personskade?

Erstatningen for personskade vurderes ud fra forskellige faktorer og regler, der er fastsat i erstatningsansvarsloven. Her er nogle af de vigtigste faktorer, der tages i betragtning ved vurderingen af erstatningen:

 • Ansvar – Det skal fastslås, hvem der er ansvarlig for skaden. Erstatningsansvarsloven fastlægger, at den person eller begivenhed, der har forårsaget skaden, er ansvarlig for at betale Erstatning.
 • Omstændighederne – Der tages hensyn til omstændighederne omkring skaden, herunder hvornår og hvordan skaden skete.
 • Skadens omfang – Erstatningen vil blive vurderet ud fra skadens omfang og konsekvenser. Jo alvorligere og mere langvarig skaden er, desto højere Erstatning vil den skadelidte typisk få.
 • Tabt arbejdsfortjeneste – Hvis skaden medfører tab af arbejdsevne og dermed tabt arbejdsfortjeneste, vil dette også blive taget i betragtning ved vurderingen af erstatningen. Den skadelidte kan have ret til Erstatning for det tabte indkomstgrundlag i den periode, hvor de ikke kan arbejde på grund af skaden.
 • Specialiseret behandling og rehabilitering – Hvis skaden kræver specialiseret behandling og rehabilitering, kan dette også have indflydelse på erstatningen. Omkostningerne til sådan behandling og rehabilitering kan blive dækket som en del af erstatningen.

Hvordan kan man få erstatning for personskade?

Hvis man har lidt en personskade og mener, at en anden person eller begivenhed er ansvarlig for skaden, kan man anlægge en erstatningssag.

 1. For at få Erstatning for personskade skal man typisk bevise, at skaden er forårsaget af en anden persons eller begivenheds handling eller forsømmelse. Det er også vigtigt at dokumentere skadens omfang og konsekvenser samt eventuelle tab af arbejdsevne og indkomst.
 2. Når man har indledt en erstatningssag, vil der typisk blive indgået forhandlinger mellem den skadelidte og den ansvarlige part eller deres forsikringsselskab.
 3. Det er vigtigt at være opmærksom på, at der er tidsfrister for at indlede en erstatningssag. Disse frister kan variere afhængigt af omstændighederne og den gældende lovgivning.

Hvad kan man få erstatning for?

I en erstatningssag kan man få Erstatning for forskellige typer af skader og tab. Nogle af de mest almindelige erstatningsposter i en personskadesag omfatter:

 • Erstatning for smerte og lidelse – Den skadelidte kan have ret til Erstatning for den fysiske og psykiske smerte og lidelse, som skaden har medført.
 • Erstatning for tabt livskvalitet – Hvis skaden har medført varige mén eller ændringer i den skadelidtes livskvalitet, kan der også være ret til Erstatning for dette.
 • Erstatning for økonomiske tab – Hvis skaden har medført økonomiske tab, f.eks. tab af indtægt eller ekstraomkostninger til behandling og rehabilitering.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.