Indtægt

Indtægt er et begreb inden for økonomi, der omhandler de pengebeløb, en person, virksomhed eller institution modtager som betaling for deres ydelser eller salg af varer. Begrebet refererer også til den samlede mængde penge, en virksomhed eller person tjener i løbet af en bestemt periode.

Hvad er indtægt?

Indtægt refererer til de penge eller værdier, som en person, virksomhed eller organisation modtager som resultat af deres aktiviteter eller forretningstransaktioner. Der skelnes grundlæggende mellem privatpersoners indtægter, virksomheders indtægter og statens indtægter.

Former for indtægt

Her er nogle eksempler på, hvad indtægt kan være:

  • Lønindtægt - For en person kan indtægt komme fra arbejde, hvor de modtager løn eller honorar for deres tjenester.
  • Salg af varer og tjenester – Hvis en virksomhed sælger produkter eller yder tjenester, repræsenterer beløbet, som kunderne betaler, virksomhedens indtægt.
  • Renteindtægter – Når en person eller en virksomhed har penge investeret i bankkonti, obligationer eller andre finansielle instrumenter, kan de tjene renteindtægter baseret på de midler, de har investeret.
  • Dividender – Aktieinvestorer i virksomheder kan modtage dividender, som er en del af virksomhedens overskud, der udbetales til aktionærerne.
  • Lejeindtægter – Hvis en person eller en virksomhed ejer ejendom og lejer det ud til andre, modtager de lejeindtægter som kompensation for brugen af ejendommen.
  • Royalties – Forretninger eller enkeltpersoner, der ejer intellektuel ejendom som bøger, musik, film eller patenter, kan modtage royalties som indtægt, når andre bruger eller distribuerer deres ejendom.
  • Afgifter og gebyrer – Organisationer som offentlige myndigheder eller professionelle organisationer kan opkræve afgifter eller gebyrer for tjenester eller licenser, hvilket resulterer i indtægt.

Det er vigtigt at skelne mellem indtægt og omsætning. Mens indtægt er det beløb, der faktisk tjenes, er omsætning det samlede beløb, der genereres fra salg af varer eller tjenester, før eventuelle omkostninger trækkes fra.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.