Honorar

Honorar refererer til en betaling, der gives til en person for en specifik tjeneste, opgave, ydelse eller arbejde. Honoraret kan være i form af penge, varer, tjenester eller andre former for kompensation af værdi, afhængigt af den pågældende situation og aftalen mellem parterne.

Hvad er et honorar?

Et honorar er en betaling, som en person modtager for en ydelse eller service, som vedkommende har leveret. Det kan være alt fra at udføre et stykke arbejde som freelancer eller at optræde som foredragsholder, til at udføre en opgave som konsulent.

Hvornår er man honorarmodtager?

Det kan være svært præcis at fastlægge, hvornår en person er honorarmodtager, da det ikke er muligt at udpege en bestemt gruppe af indkomstmodtagere som sådan. Generelt betragtes du som honorarmodtager, når du udfører betalte tjenester uden forbindelse til din lønmodtagerstilling eller din erhvervsvirksomhed.

Honorarmodtageren udfører en tjeneste, opgave eller arbejde i sin fritid og bliver betalt med et honorar eller engangsvederlag. Det betyder, at honorarmodtageren;

Skal der betales skat af honorar?

Som udgangspunkt beskattes et honorar som B-indkomst, hvilket betyder, at der ikke er trukket skat og am-bidrag fra beløbet. Honorarmodtageren er selv ansvarlig for at indberette beløbet i sin forskudsopgørelse – under TastSelv på Skat.dk

Arbejdsgiveren har dog også indberetningspligt og skal derfor indberette til Skattestyrelsen på honorarmodtagerens CPR-nummer.

Bestyrelseshonorar

Bestyrelseshonorarer beskattes som lønindkomst (A-indkomst). Det betyder, at modtageren skal betale skat af honoraret, ligesom man gør for almindelig løn. Honorarerne indgår derfor i den personlige indkomst og beskattes efter de gældende skattesatser.

Hvis du har spørgsmål omkring honorarindkomst, skatter eller juridiske forhold i forbindelse med honorarer, anbefales det at konsultere en skatteekspert eller en juridisk rådgiver i dit område, da reglerne kan variere og ændres over tid.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.