Forskudsopgørelse

Er en opgørelse over en skattepligtig borgerr forventede indkomst, fradrag og skattepligtige forhold for det kommende år. Det er en slags budget for ens skattebetaling. Forskudsopgørelsen bruges til at beregne den forventede skattepligtige indkomst og dermed det forventede skat for det kommende år.

Forskudsopgørelse - Læs mere her

Hvad er en forskudsopgørelse?

En forskudsopgørelse er en årlig opgørelse over en persons forventede indkomst, fradrag og skattepligtige forhold, som bruges til at beregne den skattepligtige indkomst og dermed den forventede skat for det kommende år.

Hvorfor er forskudsopgørelsen vigtig?

Forskudsopgørelsen er en vigtig del af skatteplanlægningen, da den giver en indikation af, hvor meget skat man kan forvente at skulle betale i det kommende år. Den kan også bruges til at justere sit skattefradrag og undgå at betale for meget eller for lidt i skat.

Hvem kan ændre i forskudsopgørelsen?

Forskudsopgørelsen udarbejdes normalt af Skattestyrelsen, men kan også ændres af den enkelte skatteyder. Det er vigtigt at sikre, at oplysningerne i forskudsopgørelsen er korrekte og opdaterede, da det kan have indflydelse på, hvor meget skat man skal betale.

Hvornår skal man ændre i forskudsopgørelsen?

Forskudsopgørelsen bliver tilgængelig hvert år i november i TastSelvSkat.dk, hvorefter den kan ændres. Hvis der sker ændringer i ens skatteforhold, bør man rette oplysningerne i opgørelsen. Ændringer i skatteforhold kan omfatte;

Årsopgørelse

En årsopgørelse er en opgørelse over ens faktiske indkomst, fradrag og skattepligtige forhold for det forgangne år. Årsopgørelsen udarbejdes af Skattestyrelsen efter årets udgang, når alle oplysninger om indtægter og fradrag for det pågældende år er modtaget. I årsopgørelsen angives, om man skal betale restskat eller får tilbagebetalt skat.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.