Enkeltmandsvirksomhed

Når en person ejer, driver og kontrollerer en virksomhed uden en formel partnerskabsaftale, er der tale om en enkeltmandsvirksomhed. Fordelene ved en enkeltmandsvirksomhed er enkeltheden i at starte og drive virksomheden, samtidig med at ejeren har den fulde kontrol og beslutningskraft.

Enkeltmandsvirksomhed

Hvad er en enkeltmandsvirksomhed?

En enkeltmandsvirksomhed er en selvstændig virksomhed, hvor ejeren har ansvaret for driften, overskuddet og gælden i virksomheden. Denne virksomhedstype kaldes også for en personlig ejet virksomhed, hvor ejeren ved oprettelse ikke er nogen kapitalkrav.

Kendetegn

Enkeltmandsvirksomheder adskiller sig fra andre virksomhedsformer ved, at ejeren er ansvarlig for alle beslutninger og handlinger i virksomheden. Omvendt anpartsselskaber er en enkeltmandsvirksomhed nem at oprette, men det kan være sværere at skaffe kapital, da ejeren hæfter personligt for virksomhedens gæld.

Læs mere om hæftelse i en enkeltmandsvirksomhed her.

Fordele og ulemper ved en enkeltmandsvirksomhed

Der er en række fordele og ulemper forbundet med en enkeltmandsvirksomhed, som bør overvejes ved stiftelse af en enkeltmandsvirksomhed.

Fordelene;

  • Enkel at oprette
  • Fuld kontrol og beslutningskraft
  • Ingen startkapital ved oprettelse
  • Gratis oprettelse
  • Intet krav om revision eller offentliggørelse af årsregnskab

Ulemperne;

  • Ubegrænset hæftelse
  • Ingen nye ejere
  • Risikerer at betale topskat

Gå i dybden med fordele og ulemper ved enkeltmandsvirksomhed i vores guide her.

Regler for skat

Der er forskellige beskatningsmuligheder i en enkeltmandsvirksomhed, eftersom ejeren selv beslutter, hvilken form for beskatning vedkommende ønsker at anvende. Derudover gælder der også regler om momsregistrering ved overskud på over 50.000 kr.  Beskatningsordningerne er følgende;

Opret enkeltmandsvirksomhed

Alle virksomheder, herunder også en enkeltmandsvirksomhed skal registreres hos Erhvervsstyrelsen. Når registreringen er gennemført, vil du modtage et CVR-nummer, hvorefter din virksomhed officielt er oprettet og gyldigt. Bemærk, at Erhvervsstyrelsen kræver et oprettelsesgebyr ved registrering.

Opret en enkeltmandsvirksomhed, eller bliv klogere på, hvornår du ikke kan oprette en enkeltmandsvirksomhed i vores guide her.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.