Hæftelse

Hæftelse er en juridisk betegnelse, der referer til det ansvar eller den forpligtelse, som en person eller virksomhed har i forhold til tredjeparter. I erstatningsretten referer hæftelse til ansvar for skade eller tab, som en person eller virksomhed påfører en tredjepart på grund af en handling eller undladelse.

Hæftelse i erhvervsret

I erhvervsretten kan hæftelse referere til ansvar for forpligtelser i forbindelse med en virksomhed. Som virksomhedsejer kan man hæfte for en virksomhed i forskellige grader, afhængigt af virksomhedsformen.  Hæftelse som virksomhedsejer kan omfatte;

Personlig hæftelse

Personlig hæftelse indebærer, at en virksomhedsejer er personligt ansvarlig for at betale virksomhedens gæld. Det betyder, at ejeren er økonomisk ansvarlig for gælden med sin egen formue, hvis kreditorer skulle opkræve betaling. Personlig hæftelse gælder typisk for personligt ejede virksomheder og enkeltmandsvirksomheder.

Solidarisk hæftelse

Solidarisk hæftelse indebærer, at flere personer er ansvarlige for at betale en eventuel gæld. Det betyder, at kreditorer kan retsforfølge enhver af de solidarisk hæftende parter for at opnå betaling. Solidarisk hæftelse gælder typisk for interessentskaber (I/S), hvor der er mindst to ejere, herunder både enkeltpersoner og selskaber.

Begrænset hæftelse

Begrænset hæftelse indebærer, at virksomhedens forpligtelser normalt er begrænset til virksomhedens egen formue. I denne situation kan virksomhedsejeren normalt ikke holdes personligt ansvarlig for selskabets gæld. Der kan være særlige omstændigheder, hvor ejeren har handlet ansvarspådragende. Begrænset hæftelse gælder typisk for aktieselskaber (A/S) og anpartsselskaber (ApS).

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.